มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์

นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ (เกิด 31 มีนาคม พ.ศ. 2521) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรี 2 สมัย

มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 31 มีนาคม พ.ศ. 2521 (42 ปี)
จังหวัดนนทบุรี
พรรคการเมือง พรรคเพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ เกิดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายถวิล และ นางพิมพา จันทร์ประสงค์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด จากประเทศอังกฤษ และ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Computer Engineering Management จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

งานการเมืองแก้ไข

มานะศักดิ์ ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นกิจการของครอบครัว[1] ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีครั้งแรกใน พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน (พ.ศ. 2541) ต่อมาเมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งให้ยุบพรรคพลังประชาชนจากคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551 เขาก็ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทย [2]

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 ซึ่งกลับมาใช้ระบบเขตเลือกตั้งแบบเขตเล็กหรือแบบเขตเดียวเบอร์เดียวอีกครั้ง มานะศักดิ์ ลงสมัครรับเลือกตั้งในพื้นที่เขต 3 จังหวัดนนทบุรี สังกัดพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง โดยพ่ายแพ้ให้กับ นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ จากพรรคเพื่อไทย [3]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 เขาได้เข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมกับมารดา [4] [5]

และในปี พ.ศ. 2561 หลังจากที่นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ พร้อมบุตรชายและหลานชายย้ายไปร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ มานะศักดิ์ก็ย้ายมาร่วมงานกับพรรคเพื่อไทย และได้กลับมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เดิมอีกครั้ง โดยสามารถเอาชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดนนทบุรี ในปีต่อมาได้สำเร็จ [6] [7]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดนนทบุรี สังกัดพรรคพลังประชาชนพรรคภูมิใจไทย
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดนนทบุรี สังกัดพรรคเพื่อไทย

อ้างอิงแก้ไข