การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2555

การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2555 เป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 4 คน คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.คมนาคม ในขณะนั้น), พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.คมนาคม ในขณะนั้น) และ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี โดยสภาผู้แทนราษฎรได้กำหนดกรอบการอภิปราย 3 วัน คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และลงมติ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การยื่นญัตติขอเปิดการอภิปราย

แก้

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน และ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ได้นำรายชื่อ ส.ส. จำนวน 157 รายชื่อ ประกอบด้วย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ 155 คน และ ส.ส.พรรครักประเทศไทย 2 คน เพื่อขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 และขออภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 3 คน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 159 ประกอบด้วย ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พ.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย[1] ประกอบด้วย

รายชื่อรัฐมนตรีที่ถูกอภิปราย
ลำดับที่ ชื่อ / ตำแหน่ง ประเด็นการอภิปราย
1 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
2 พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (รมว.คมนาคม ในขณะนั้น)
3 พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รมช.คมนาคม ในขณะนั้น)
4 ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
รองนายกรัฐมนตรี

การเตรียมการ

แก้
  • วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร หารือร่วมกับวิปฝ่ายค้านและรัฐบาล โดยใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง ได้ข้อสรุปเรื่องของกรอบเวลาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลร่วมกันว่า จะเปิดให้มีการอภิปรายในวันที่ 25-27 พฤศจิกายนนี้ รวม 3 วัน และลงมติในวันที่ 28 พฤศจิกายน โดยแบ่งเวลาให้ฝ่ายค้านอภิปราย 30 ชั่วโมง ให้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ชี้แจง 12 ชั่วโมง พร้อมทั้งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย[2]

ผู้อภิปราย

แก้
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง
1 นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
2 นายอลงกรณ์ พลบุตร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์
3 นายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
4 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักประเทศไทย
5 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์
6 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
7 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ส.ส.ตาก พรรคประชาธิปัตย์
8 นายถาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์
9 นายเกียรติ สิทธีอมร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
10 นายอรรถพร พลบุตร ส.ส.เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผุสดี ตามไท ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
12 นายยุพราช บัวอินทร์ ส.ส.เพชรบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
13 นายอาคม เอ่งฉ้วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
14 นางสาวรังสิมา รอดรัศมี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์
15 นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ส.ส.ยะลา พรรคประชาธิปัตย์
16 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
17 ดร.ศุภชัย ศรีหล้า ส.ส.อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์
18 นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ส.ส.ตรัง พรรคประชาธิปัตย์
19 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน, ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
20 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
21 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์
22 นายวิฑูรย์ นามบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

การอภิปราย

แก้

25 พฤศจิกายน

แก้
  • สำหรับการอภิปรายนั้น ฝ่ายค้านเริ่มต้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่ง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีการโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงกลาโหมที่ไม่เป็นธรรม และไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน โดยนำคลิปเสียงการสนทนาเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 14 คลิป ที่มีการหารือกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับผู้นำเหล่าทัพมาเปิดเผย เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ไม่มีอำนาจในการเสนอแต่งตั้งโยกย้าย อีกทั้งข้อเสนอของรัฐมนตรียังไม่ผ่านการพิจารณาจากส่วนราชการในสังกัด จึงเป็นการล้วงลูกการทำงานของราชการ [3]

26 พฤศจิกายน

แก้

27 พฤศจิกายน

แก้

การตอบรับ

แก้

ผลการลงมติ[4]

แก้
รายนามรัฐมนตรี ไว้วางใจ ไม่ไว้วางใจ งดออกเสียง ไม่ลงคะแนน ผู้เข้าร่วมประชุม
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 308 159 4 9 480
ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 287 157 25 11 480
พลอากาศเอกสุกำพล สุวรรณทัต 284 160 25 11 480
พลตำรวจโทชัจจ์ กุลดิลก 284 182 5 10 481

อ้างอิง

แก้
  1. "ฝ่ายค้านยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ+3 รมต". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-11-11. สืบค้นเมื่อ 2012-11-25.
  2. ได้ข้อสรุปกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้ว[ลิงก์เสีย]
  3. อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเริ่มแล้ว[ลิงก์เสีย]
  4. http://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_news.php?nid=20813&filename=mp_vote2 บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) ครั้งที่ ๓๕ วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


ก่อนหน้า การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2555 ถัดไป
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พฤศจิกายน พ.ศ. 2554    
การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย
  การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2556