กลุ่มแยกการเมือง

กลุ่มแยกการเมือง (อังกฤษ: political faction) เป็นกลุ่มปัจเจก เช่น พรรคการเมือง สหภาพการค้า หรือกลุ่มอื่นที่มีความมุ่งหมายทางการเมืองร่วมกัน กลุ่มแยกหรือพรรคการเมืองอาจมีกลุ่มแยกย่อยที่แตกเป็นส่วน ๆ "พรรคในพรรค" ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นกลุ่มอำนาจ หรือกลุ่มออกเสียง สมาชิกของกลุ่มแยกจับมือกันเป็นวิธีบรรลุเป้าหมายเหล่านี้และผลักดันวาระและฐานะของพวกตนในองค์การหนึ่ง

กลุ่มแยกไม่จำกัดอยู่เฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้น กลุ่มแยกสามารถและมักเกิดในกลุ่มใดก็ได้ที่มีเป้าหมายหรือความมุ่งหมายทางการเมืองบางอย่าง

บางทีคำ "faction" ในภาษาอังกฤษยังใช้เป็นไวพจน์ของพรรคการเมืองได้ในระดับหนึ่ง แต่ "ด้วยความหมายน่าอดสู โดยสื่อการกล่าวหาว่ามีจุดหมายปลายทางเห็นแก่ตัวหรือก่อภัย หรือมีวิธีที่ไม่สงบหรือไม่สำนึกผิดชอบ" ตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษออกซฟอร์ด