จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์

ดร. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ (เกิด 28 มีนาคม พ.ศ. 2515) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 4 และรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย[1] ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ในสังกัดพรรคพลังประชาชน ปัจจุบันสังกัดพรรคเพื่อไทย

จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมหาสารคาม เขต 4
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 28 มีนาคม พ.ศ. 2515 (50 ปี)
พรรค เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

ดร. จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2515 เป็นบุตรของนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีตรัฐมนตรี นักการเมืองจังหวัดมหาสารคาม กับนางพัฒนวดี ศิริพานิชย์ มีพี่น้อง 3 คน สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, MBA (FINANCE) จาก MERCER UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สมรสกับนางนริศรา ศิริพานิชย์

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวขวาง (พ.ศ. 2542-2546) และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2547-2550) ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคพลังประชาชน และได้รับการเลือกตั้งเป็นครั้งแรก โดยได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 2 ของเขต (มี ส.ส. ได้ 3 คน) ต่อมา พ.ศ. 2554 ได้รับลงสมัครและได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในปี พ.ศ. 2562 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 3 และต่อมาในปี พ.ศ. 2563​​ ได้เข้ารับตำแหน่ง​รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย[1]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคพลังประชาชน
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคเพื่อไทย
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดมหาสารคาม สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 "นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์". พรรคเพื่อไทย (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๗, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๓๘, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข