ซูการ์โน มะทา เป็นนักการเมืองชาวไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา และเลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ[2] เป็นอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงหนึ่งเดียวของพรรคพลังประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 เเละเป็นน้องชายของ วันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ซูการ์โน มะทา
ซูการ์โน ใน พ.ศ. 2566
เลขาธิการพรรคประชาชาติ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
26 สิงหาคม พ.ศ. 2566
(0 ปี 303 วัน)
ก่อนหน้าทวี สอดส่อง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต 2
เริ่มดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม พ.ศ. 2562
(5 ปี 92 วัน)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต 1
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (3 ปี 138 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด17 กันยายน พ.ศ. 2507 (59 ปี)
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย
ศาสนาอิสลาม
พรรคการเมืองประชาชาติ (2561 - ปัจจุบัน)
การเข้าร่วม
พรรคการเมืองอื่น
ไทยรักไทย (2548 - 2549)
พลังประชาชน (2550 - 2551)
เพื่อไทย (2551 - 2561)
คู่สมรสนางชะบา มะทา[1]

ประวัติ

แก้

ซูการ์โน มะทา เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2507 เป็นบุตรของนายอาแว มะทา และนางแมะเย๊าะ วาเยาะตายี[1]เป็นน้องชายของนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จากวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา จากวิทยาลัยครูยะลา และระดับปริญญาโทสาขาพัฒนาสังคม จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ซูการ์โน สมรสกับนางชะบา มะทา มีบุตร-ธิดา 3 คน

การทำงาน

แก้

ซูการ์โน มะทา เคยเป็นผู้ช่วยดำเนินงาน ส.ส. เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และเคยเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 2 สมัย ต่อมาได้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดยะลา สังกัดพรรคพลังประชาชน ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.คนเดียวของพรรคในพื้นที่ภาคใต้[3]

ในการเลือกตั้งปี 2554 นายซูการ์โน ได้ลงสมัครในสังกัดพรรคเพื่อไทย ในจังหวัดยะลา เขตเลือกตั้งที่ 2 แต่พ่ายให้กับนายอับดุลการิม เด็งระกีนา อดีต ส.ส.ยะลา 2 สมัย จากพรรคประชาธิปัตย์

ในปี พ.ศ. 2561 เขาในฐานะแกนนำกลุ่มวาดะห์ ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าทางกลุ่มวาดะห์ได้ย้ายมาสังกัดพรรคประชาชาติ[4] และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[ลิงก์เสีย]
  2. เปิดชื่อ 35 ประธาน กมธ. “เสรีพิศุทธ์”นั่งปราบทุจริต
  3. เจาะสนาม: 'เพื่อไทย' กับสภาวะ 'ตะวันรอน' ที่ปลายด้ามขวาน
  4. น้องชาย'วันนอร์'คอนเฟิร์ม!'วาดะห์'รีเทิร์นย้ายสังกัดพรรคประชาชาติ
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๑๖, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕ เก็บถาวร 2013-10-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๘, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้