เปิดเมนูหลัก

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ[1] เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และเป็นอดีตประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 ตุลาคม พ.ศ. 2555
ก่อนหน้า พรทิวา นาคาศัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (56 ปี)
จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
ศาสนา พุทธ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2505 (56 ปี) ที่จังหวัดสุรินทร์ [2] เป็นบุตรของนายชัย ชิดชอบ กับนางละออง ชิดชอบ (น้องชายของนายเนวิน ชิดชอบ) สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2527 และปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2531

การทำงานแก้ไข

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เคยรับราชการในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ต่อมาจึงลงสมัครรับเลือกตั้งได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2544 และปี พ.ศ. 2548 ต่อมาจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตำรวจเอกโกวิท วัฒนะ)[3] ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบในคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2549[4]

ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มีการแต่งตั้งให้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ เป็นประธานคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล) ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552 ได้รับพระราชทานยศ นายกองเอก[5]

กรณีการทุจริตโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยแก้ไข

นายจาดุร อภิชาตบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวในที่เสวนาของคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ว่ามีการทุจริตเรียกรับเงินในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท จนเป็นที่มาของการฟ้องหมิ่นประมาทนายจาดูร ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ[6]

พรรคภูมิใจไทยแก้ไข

นายศักดิ์สยาม ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทย ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากพ้นกำหนดการตัดสิทธิทางการเมือง และได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2555[7] ซึ่งก่อนหน้านั้นพี่ชาย (นายเนวิน ชิดชอบ) ได้ประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้ว

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2557 เขาได้สมัครรับเลือกตั้งในระบบบัญชีรายชื่อ สังกัดพรรคภูมิใจไทย ลำดับที่ 15[8] แต่การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 เขาได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในสังกัดพรรคภูมิใจไทย

อ้างอิงแก้ไข