สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

บทความนี้เกี่ยวกับสถานีโทรทัศน์ไทย สำหรับองค์การที่เป็นเจ้าของสถานี ดูที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ระวังสับสนกับ ไทยทีวี

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (อังกฤษ: Thai PBS) เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[4] ดำเนินการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ออกอากาศแทนสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ในวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ก่อนแพร่ภาพอย่างเป็นทางการในอีก 1 เดือนต่อมา

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
Thai PBS
เริ่มออกอากาศตั้งแต่ก่อตั้งสถานี:
15 มกราคม พ.ศ. 2551 (12 ปี)
ระบบแอนะล็อก:
15 มกราคม พ.ศ. 2551
ระบบดิจิทัล:
1 เมษายน พ.ศ. 2557 (5 ปี)
ระบบดาวเทียมและดิจิทัล:
2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (4 ปี)
ยุติออกอากาศเฉพาะระบบแอนะล็อก:
15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (10 ปี 151 วัน)[1]
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการสาธารณะ
เจ้าขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ระบบภาพ1080i (16:9 ภาพคมชัดสูง)
บุคลากรหลัก
คำขวัญขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย ประเทศไทย
สำนักงานใหญ่เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ชื่อเดิม
ชื่อแทน
 • ทีพีบีเอส (มกราคม 2551)
 • ไทยพีบีเอส
  (กุมภาพันธ์ - เมษายน 2551
  และ เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)
 • ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
  (พฤษภาคม 2551 - มกราคม 2552)
 • ทีวีไทย (มกราคม 2552 - เมษายน 2554)
สถานีพี่น้องไทยพีบีเอสคิดส์
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์
เว็บไซต์www.thaipbs.or.th
ช่องรายการที่แพร่ภาพ
ภาคพื้นดิน
ดิจิทัลช่อง 3 (มักซ์#4 : ส.ส.ท.)
โทรทัศน์ดาวเทียม
ไทยคม 6 C-Band4007 H 15000
ไทยคม 8 KU-Band11680 H 30000
ช่อง 3
โทรทัศน์เคเบิล
ช่อง 3
ออนไลน์
ThaiPBSชมรายการสด

ประวัติ

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ ทำให้กรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งให้สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวียุติการออกอากาศในสัญญาณระบบยูเอชเอฟ ช่อง 29 (เป็นระยะเวลาชั่วคราว)เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 และเมื่อเวลา 00.08 น. ได้เปลี่ยนมาออกอากาศนโยบายของสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ จากนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่อง ในนาม สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส ของวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยทั้งหมดส่งสัญญาณออกอากาศจากอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นเวลา 16 วัน

ทีพีบีเอส: 15 มกราคม - 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ภายหลังการออกอากาศของสถานีไม่กี่ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คนอันประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ, อภิชาต ทองอยู่, ณรงค์ ใจหาญ, นวลน้อย ตรีรัตน์ และ เทพชัย หย่อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายชั่วคราวจนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายที่มาจากการสรรหาตามกฎหมาย ในวันเดียวกันคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ได้เปิดแถลงข่าวที่โรงแรมเรดิสัน แต่งตั้ง นายขวัญสรวง อติโพธิ เป็นประธานกรรมการ และมี นายเทพชัย หย่อง เป็น รักษาการผู้อำนวยการสถานีและมีการเปิดตัวโลโก้ของสถานีใหม่ด้วย โดยเป็นรูปลักษณะคล้ายหยดน้ำ และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ TPBS พร้อมกับชื่อเต็มขององค์การฯอยู่ใต้ภาพ[5] กระทั่งเวลา 15.30 นาฬิกาของวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2551 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจึงเริ่มดำเนินการ สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส อย่างเต็มตัว โดยได้ทดลองออกอากาศรายการพิเศษ "นับหนึ่งโทรทัศน์สาธารณะไทย TPBS" จากห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อาคารถนนวิภาวดีรังสิตเป็นครั้งแรก และนับเป็นรายการสดที่ออกอากาศจริงทางสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยเนื้อหาของรายการเป็นการอธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสถานีโทรทัศน์[6] มีณาตยา แวววีรคุปต์ อดีตผู้สื่อข่าวในสมัยสถานีโทรทัศน์ไอทีวีชุดกบฏไอทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมรายการประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ ณรงค์ ใจหาญ อภิชาต ทองอยู่ กรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การฯ และ อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากนั้น สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอสกลับมาออกอากาศรายการสารคดีอย่างต่อเนื่อง

ไทย PBS: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 30 เมษายน พ.ศ. 2551

ก่อนการออกอากาศอย่างเป็นทางการ

กระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ได้เปิดและเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขึ้นอย่างเป็นทางการ แทนที่สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส แต่ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์แบบเดิม เพียงเปลี่ยนชื่อด้านล่างตรา พร้อมทั้งประกาศผังรายการใหม่ในช่วงเวลา 18.00 - 24.00 น. เพื่อทดลองออกอากาศในระยะแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และกลับไปส่งสัญญาณช่องความถี่โทรทัศน์เดิม(ยูเอชเอฟ ช่อง 29)อีกครั้ง จากอาคารสำนักงานของ บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) คืออาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในระยะนี้ ผังรายการช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ระหว่าง 18.00-24.00 น. มีรายการที่สำคัญ คือ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ไทยพีบีเอส ในเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นรายการสด จัดโดยฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการของไทยพีบีเอส มีเนื้อหาเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ถึงทัศนคติว่าด้วยทีวีสาธารณะและความเหมาะสมในการออกอากาศรายการประเภทต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลา[7] แม้ยังไม่มีการออกอากาศของรายการข่าว แต่ได้ทดลองนำเสนอข่าวโดยส่งผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

การออกอากาศอย่างเป็นทางการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เริ่มเปิดสถานีในเวลา 05.00 น. และอีก 1 ชั่วโมงต่อมาคือเวลา 06.00 น. เป็นการเสนอของรายการข่าวรายการแรกคือ ข่าวเช้า ไทยพีบีเอส โดยมีผู้ประกาศข่าว คือภัทร จึงกานต์กุล และปิยณี เทียมอัมพร เป็นผู้ประกาศข่าวคู่แรกของสถานีฯ

ช่วงเวลา 05.00 - 18.00 น. เป็นการฉายสารคดีซึ่งเดิมทีได้ฉายเป็นปกติอยู่แล้วในช่วงก่อนเปิดสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส[8]

ส่วนรายการข่าวนั้น องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เห็นชอบให้อดีตพนักงานฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีเดิม จำนวน 274 คน จากทั้งหมด 399 คน[9] กลับเข้ามาทำงานที่สถานีฯอีกครั้ง โดยเป็นผู้ดำเนินการไปพลางก่อนในระยะเริ่มแรก เช่น เกื้อกูล นุชตเวช ธีรัตถ์ รัตนเสวี รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย ภัทร จึงกานต์กุล ปิยณี เทียมอัมพร , อารยา ต่อตระกูล , กมลวรรณ ตรีพงศ์ , อนุวัต เฟื่องทองแดง , ศจี วงศ์อำไพ, กฤต เจนพานิชการ, เอกราช อุดมอำนวย, รุ่งทิพย์ โชตินภาลัย, ธนวรรณ มิลินทสูต และทีมข่าวกีฬาชุดเดิมของสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี และยังมีผู้สมัครจากภายนอกและออกอากาศไปพลางก่อนในระยะเริ่มแรกด้วย เช่น ประวีณมัย บ่ายคล้อย, ชัยรัตน์ ถมยา (ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยทำงานให้กับสถานีฯมาก่อนในยุคไอทีวีและทีไอทีวีช่วงต้น), อรชุน รินทรวิฑูรย์, ณาตยา แวววีรคุปต์, กรุณา บัวคำศรี ระหว่างนั้น สถานีฯ มีการปรับผังรายการเป็นระยะ ๆ ช่วงต้นเดือน

ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ: 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 องค์การฯ จึงจัดงานเปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่ของสถานีฯ ตามที่ได้จัดประกวดไปก่อนหน้านี้[10] พร้อมเปลี่ยนชื่อสถานีอีกครั้งเป็น ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ส่วนชื่อไทยพีบีเอส ใช้เป็นชื่อขององค์การเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ถึงแม้ยังจะมีชื่อ Thai PBS อยู่ในอัตลักษณ์ก็ตาม)[11]

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้มีการปรับผังรายการ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงความบันเทิงเชิงสาระมากขึ้น[12] โดยตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ จะมีข้อความ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ต่อท้าย ขณะที่ปรากฏขึ้นในกราฟิกขึ้นต้นรายการ และกราฟิกของทุกช่วงข่าวด้านล่าง

ทีวีไทย: 15 มกราคม พ.ศ. 2552 - 8 เมษายน 2554

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 ในโอกาสครบรอบ 1 ปีของทีวีไทย จึงมีการปรับผังรายการ รวมถึงเปลี่ยนฉาก และรูปแบบของอัตลักษณ์อีกครั้ง เป็นลายเส้นภาพนกเช่นเดิม แต่เปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดง ลอยตัวอยู่เหนือตัวอักษร ทีวีไทย พร้อมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยระบุชื่อสถานีฯ ว่า สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

Thai PBS

ระยะเริ่มต้น : 9 เมษายน 2554 - 21 พฤษภาคม 2554

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบัน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้เปลี่ยนชื่อ ทีวีไทย กลับไปเป็นไทยพีบีเอส อย่างเป็นทางการเหมือนในช่วงที่เริ่มออกอากาศ 3 เดือนแรก แต่เปลี่ยนจากคำว่า ไทย เป็น Thai ซึ่งการใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai PBS ทั้งนี้ได้มีการย้ายส่วนปฏิบัติการสถานีไปยังตึกสำนักงานถาวรอย่างเป็นทางการด้วย โดยก่อนหน้านั้น ส.ส.ท. ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อสถานีในรายการข่าวทุกภาคให้เรียกชื่อสถานีเป็น "ไทยพีบีเอส" ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยเริ่มเรียกชื่อใหม่นี้ในช่วงทันข่าว 10.00 น. เป็นครั้งแรกโดยมี อัครพล ทองธราดล ผู้ประกาศข่าวของสถานีเป็นผู้ประกาศในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีก่อนล่วงหน้าในไตเติ้ลของรายการโทรทัศน์ เช่น ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่นดิน เป็นต้น รวมถึงในเว็บไซต์ของสถานีฯ ด้วย [13]โดยรายการสุดท้ายที่ออกอากาศ ณ ที่ทำการชั่วคราว คือ ข่าวดึก ไทยพีบีเอส สิ้นสุดการออกอากาศเวลา 00.30 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ระยะความละเอียดสูง : 21 พฤษภาคม 2554 - ปัจจุบัน

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้ย้ายที่ทำการจากที่ทำการชั่วคราวอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต ไปยังที่ทำการถาวรแห่งใหม่ ข้างสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งทำให้ไทยพีบีเอสเริ่มระบบการออกอากาศใหม่ ด้วยระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง สัดส่วน 16:9 เป็นแห่งแรกของฟรีทีวีของประเทศไทย ตั้งแต่เวลา 00.30 น.ของวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป ในส่วนการออกอากาศผ่านระบบดาวเทียม[14]

ในช่วงเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 การทำข่าวประจำวันของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสเป็นไปอย่างยากลำบาก ทางสถานีฯ ได้พิจารณาตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ไทยพีบีเอส-จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์ ที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิตอล อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้การเกาะติดสถานการณ์ข่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมพร้อมระบบ เพื่อรองรับการออกอากาศตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 และมีทีมงานฝ่ายข่าวบางส่วนมาทำงานยังศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ เพื่อผลิตรายการข่าวหลัก ๆ[15] หลังการออกอากาศประมาณ 20 วัน สถานการณ์โดยรวมของภาวะน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณหน้าสำนักงานใหญ่ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสจึงยุติการออกอากาศจากศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ไทยพีบีเอส- จุฬา เพื่อกลับมาออกอากาศ ณ ที่ทำการ ส.ส.ท.สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554[16]

ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังที่ทำการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องออกอากาศส่วนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้งทอดพระเนตรห้องออกอากาศ 1 ที่ใช้สำหรับการออกกาศข่าว จากนั้นทรงทดลองอ่านข่าว ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้ถวายบทข่าวและถวายคำแนะนำในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ประ­กาศข่าว จากนั้นทอดพระเนตรห้องออกอากาศที่ใช้เป็นห้องออกอากาศรายการต่างๆ อาทิ รายการตอบโจทย์ รายการสถานีประชาชน และรายการศิลป์สโมสร เนื่องจากเป็นห้องออกอากาศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมการบันทึกรายการได้ และยังได้ทอดพระเนตรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ 24 ชั่วโมง[17]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอส ดำเนินการปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาพออกอากาศในระบบความคมชัดมาตรฐานหรือ SD จาก 4:3 (แบบ Center crop ภาพจาก ระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง) เป็น 16:9 (Anamophic) เพื่อรองรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลในปี พ.ศ. 2557

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสดำเนินกิจการครบรอบ 10 ปี รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ประกาศนโยบาย 10 ข้อ เรียกว่า "10 ทิศทางกับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส" เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหาสื่อสาธารณะให้มากที่สุด ดังนี เนื้อหาส่วนตัวบนแพลตฟอร์มที่เลือกได้ (Personalized Content),ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Media Lab Data Centre),เชื่อมโยง เรียนรู้ (Creative Learning Space),พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับคนทุกกลุ่ม (Television For All),ร่วมกันหาทางออกกับสาธารณะ (Social Service, Better Society) เช่น รายการ สถานีประชาชน และร้องทุกข์ลงป้ายนี้ เป็นต้น ,สร้างพลังพลเมือง (The Power of C) เช่น นักข่าวพลเมือง เป็นต้น ,เนื้อหาจากท้องถิ่นสู่โลกาภิวัฒน์ (Glocalized Content),โปร่งใส มีประสิทธิภาพ (4ES),ประชาชนร่วมเป็นเจ้าของด้วยกลไกหลากหลาย (Audience Council),นวัตกรรมการทำงานเพื่อเนื้อหาสื่อที่เป็นเลิศ (Content-Based Structure)[18]

การออกอากาศ

การแพร่ภาพด้วยสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน

เป็นการจัดตั้งสถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในจังหวัดหรืออำเภอต่างๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยใช้คลื่นความถี่ยูเอชเอฟ (UHF) ทางช่อง 29 (จากสถานีที่กรุงเทพมหานคร) และใช้มาตรฐานของ Video ระบบ PAL G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน CCIR โดยช่องสัญญาณย่านความถี่ UHF สำหรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยได้จัดสรรไว้ที่ย่านความถี่ที่ 4 ถึง 5 ตั้งแต่ช่องที่ 26 ถึง 60 หรือมีความถี่อยู่ระหว่าง 510 ถึง 790 MHz.

ระบบเสียงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งออกอากาศประกอบด้วย ระบบเสียง Mono และ Digital NICAM Stereo

ไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดินเป็นจำนวน 52 สถานี แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร 2 สถานี ภาคเหนือ 14 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 สถานี ภาคกลางและตะวันออก 11 สถานี และภาคใต้ 12 สถานี โดยคลื่นความถี่ระบบยูเอชเอฟและเครื่องส่งโทรทัศน์ [19]

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556 ไทยพีบีเอสได้เริ่มทดลองแพร่ภาพออกอากาศด้วยระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital TV) มาตรฐาน DVB-T2 โดยทดลองออกอากาศร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งจะสามารถรับชมได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผ่านกล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ที่รองรับการแพร่ภาพระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน [20]

วันที่ 1 เมษายน 2557 ไทยพีบีเอส ได้เริ่มการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน (Digital TV) มาตรฐาน DVB-T2 โดยใช้โครงข่ายตัวเองที่โครงข่าย MUX 4 (กรุงเทพมหานคร ออกอากาศระบบยูเอชเอฟ ช่อง 44) ปัจจุบันออกอากาศแล้ว 39 สถานีหลักทั่วประเทศ มีที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด โดยสามารถรับชม ไทยพีบีเอส HD ได้ที่ช่องหมายเลข3 ผ่านทางกล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ที่รองรับการแพร่ภาพระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน

ไทยพีบีเอสได้ทำการเตรียมยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกจำนวน 10 ระยะ ตามแผนการยกเลิกการออกอากาศระบบแอนะล็อกของ กสทช. โดยดำเนินการในลักษณะ "ป่าล้อมเมือง" โดยทำการยุติออกอากาศจากสถานีที่ครอบคลุมในระดับอำเภอไปหาสถานีที่ครอบคลุมในระดับจังหวัด ดำเนินการจากสถานีเสริมไปยังสถานีหลัก โดยเริ่มยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 จากสถานีส่งอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และสถานีส่ง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และทยอยยกเลิกการออกอากาศระบบแอนะล็อกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งยุติการออกอากาศใน 3 สถานีสุดท้าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ณ อาคารใบหยก 2) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561[21]

การแพร่ภาพผ่านดาวเทียม

ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณแพร่ภาพผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ในระบบ DVB-S หรือ Digital Video Broadcast - Satellite ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในแบบดิจิตอล สัญญาณดาวเทียมนี้ครอบคลุมประเทศไทยทั้งประเทศ เอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้

ในอดีต ไทยพีบีเอสเริ่มแพร่ภาพออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ทางดาวเทียมไทยคม 2 คลื่นความถี่ 4145 Symbol Rate แนว H แต่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ไทยพีบีเอสได้ย้ายส่งสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 2 มาเป็นไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band มาพร้อมกับความถี่ใหม่ ที่ 3985 Symbol Rate 4815 แนว V และปัจจุบัน ได้ย้ายความถี่ C-Band เป็นความถี่ 4017 Symbol Rate 1800 แนว V โดยความถี่เดิมได้ยกเลิกไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2555

วันที่ 21 พฤษภาคม 2554 - 16 ธันวาคม 2558 ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) ในระบบ DVB-S2 MPEG4 AVC ทางดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ที่ความถี่ 4012 Symbol Rate 6400 แนว V ซึ่งสถานีออกอากาศระบบความคมชัดปกติควบคู่กันไปในความถี่เดิม[22]

ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 28 เมษายน 2559 ไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) ที่ความถี่ 3991.0 MHz, Symbol Rate 15 MSym, FEC 4/5, Pol. Vertical ซึ่งกล่องรับสัญญาณแบบ OTA จะสามารถปรับเปลี่ยนความถี่อัตโนมัติ ส่วนกล่องประเภทอื่นต้องปรับเปลี่ยนความถี่เอง[23]

แต่หลังจากนั้นไม่นาน สัญญาณคลื่นความถี่เดิมมีปัญหารบกวน จึงทำให้ทางไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ ส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) อีกครั้ง ที่ความถี่ 4007.0 MHz, Symbol Rate 15 MSym, FEC 4/5, Pol. Vertical ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559 - ปัจจุบัน

 
การทดสอบสัญญาณของไทยพีบีเอสในปัจจุบัน

การแพร่ภาพด้วยวิธีพิเศษ

ไทยพีบีเอสเคยทำการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในชื่อ ThaiPBS Web TV ผ่านทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสเอง และ Youtube ThaiPBS ดังนี้

 • งานเสวนา "การปฏิรูปพลังงานเพื่อความยั่งยืนในอนาคต" วันที่ 24 กันยายน 2557
 • การแถลงข่าว “ครั้งแรกของไทย ศิริราชผลิตแอนติบอดีรักษาโรคไข้เลือดออกอีโบลาสำเร็จ” วันที่ 2 ตุลาคม 2557
 • พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี คืนความสุขให้ประชาชน วันที่ 10 ตุลาคม 2557

ค่อมาในปี พ.ศ. 2559 ไทยพีบีเอสขยายการออกอากาศไปยังเฟซบุ๊กในหน้าเพจของไทยพีบีเอสเอง โดยออกอากาศรายการข่าวประจำวันและรายการต่าง ๆ คู่ขนานไปกับช่องทางปกติของไทยพีบีเอสเอง

การทดสอบสัญญาณ

ไทยพีบีเอสพักการออกอากาศในช่วงเวลาปกติ ระหว่างเวลา 02.00-05.00 น.โดยจะออกอากาศเป็นภาพทดสอบ (ต่างจากเมื่อสมัยครั้งยังเป็นสถานีโทรทัศน์ไอทีวีและสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ในปี พ.ศ. 2543-2551 ที่ออกอากาศ 24 ชั่วโมงแบบไม่มีปิดสถานีเลยแม้แต่ชั่วโมงเดียว) ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น รายงานข่าวด่วน ทางสถานีฯ จึงออกอากาศอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะจบการรายงาน

สถานีฯ ใช้ภาพทดสอบดังนี้

การเปิดสถานี

 • ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - เมื่อถึงเวลาประมาณ 04:50 น. สิ้นสุดภาพทดสอบและเริ่มแพร่ภาพโลโก้ของสถานี ระยะเวลา 7 นาที จากนั้นเวลาประมาณ 04:57 น. จะมีการเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และเริ่มรายการแรก[ต้องการอ้างอิง]
 • 1 มิถุนายน 2553 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554 - เวลา 05:00 น. เริ่มที่ภาพสุดท้ายของไอเดนท์สถานีฯ มีข้อความ อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชม ขณะนี้เวลา 5 นาฬิกา ตามด้วย ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมรายการต่าง ๆ ของสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย อยู่เหนือ 'ทีวีไทย' และสัญลักษณ์ของสถานีฯ ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี และเริ่มรายการแรก[24]
 • 1 มกราคม 2556 - 12 ตุลาคม 2559 - เมื่อถึงเวลา 05:00 น.เริ่มไอเดนท์เปิดสถานีเป็นการแสดงพันธกิจของสถานีฯ ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี และเริ่มรายการแรก
 • 2 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน เมื่อถึงเวลา 05:00 น. โดยประมาณ สิ้นสุดภาพทดสอบ เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี และเริ่มรายการแรก

การปิดสถานี

 • ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 - เมื่อรายการสุดท้ายจบเวลาประมาณ 00.30 น. สถานีฯ เริ่มออกอากาศ ident ของสถานี ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยแพร่ภาพโลโก้ของสถานี และเริ่มออกอากาศภาพทดสอบ[ต้องการอ้างอิง]
 • 1 มิถุนายน 2553 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554 - เวลาประมาณ 01.50 น. เริ่มที่ภาพสุดท้ายของไอเดนท์สถานีฯ มีข้อความ "ขณะนี้สถานีโทรทัศน์ทีวีไทยขอยุติการออกอากาศ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชม" ตามด้วย "ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดี ราตรีสวัสดิ์" อยู่เหนือ 'ทีวีไทย' และสัญลักษณ์ของสถานีฯ ต่อด้วยเพลง สรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยแพร่ภาพโลโก้ของสถานี และเริ่มออกอากาศภาพทดสอบ[ต้องการอ้างอิง]
 • 1 มกราคม 2556 - ปัจจุบัน - เริ่มจาก ident ปิดสถานี มีโลโก้ของสถานีลอยขึ้นมา ใต้ล่างมีข้อความ "ยุติการแพร่ภาพออกอากาศ เพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงาน และเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งเวลา 05.00น." และเพลงสรรเสริญพระบารมี และภาพทดสอบ(โลโก้ของสถานี ใต้โลโก้จะมีคำว่า "สถานีจะเริ่มออกอากาศรายการเวลา 5.00 น."พร้อมคำภาษาอังกฤษ)

เวลาเปิด - ปิดสถานี

 • 15 - 31 มกราคม พ.ศ. 2551 ทดลองออกอากาศโดยเชื่อมสัญญาณมาจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อาคารถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (ส่วนนี้ไม่มีข้อมูลว่าด้วยเวลาเปิด - ปิดสถานี)[25][26]
 • 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และ 18 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 00.00 น.
 • สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 00.30 น. (จันทร์ - ศุกร์) ระหว่างเวลา 01.00 น. และ 02.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์) การปิดสถานีวันเสาร์ขึ้นอยู่กับความยาวภาพยนตร์ที่ออกอากาศในรายการโกลเด้นฟิล์มสัปดาห์นั้น ๆ
 • สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2551 และ ตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2551 เปิดสถานี 24 ชั่วโมง เพื่อการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2551 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 00.45 (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 00.15 น. (เสาร์ - อาทิตย์)
 • 1 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 00.45 น. (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 00.15 น. (เสาร์ - อาทิตย์)
 • 15 มกราคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2552, 1 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 และ 12 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 00.30 น.
 • มีนาคม - เมษายน 2552 เปิดสถานี 24 ชั่วโมง เพื่อรายงานข่าวการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
 • 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 - 31 มกราคม พ.ศ. 2553 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 00.30 น. (จันทร์ - เสาร์) เวลา 00.10 น. (อาทิตย์)
 • 1 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เปิดสถานี 24 ชั่วโมง โดยช่วงเวลา 00.30 น. - 05.00 น. ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้ว หรือ รายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบัน มาฉายซ้ำ
 • 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 02.00 น. โดยช่วงเวลา 00.30 น. - 02.00 น. ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้ว สารคดี หรือรายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันมาฉายซ้ำ
 • 9 เมษายน พ.ศ. 2554 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เปิดสถานี 24 ชั่วโมง โดยช่วงเวลา 00.30 น. - 05.00 น. ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้วหรือรายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันมาฉายซ้ำ
 • 1 มกราคม พ.ศ. 2556 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558, 1 สิงหาคม พ.ศ. 2558 [27] - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559[28] และ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 - 13 มกราคม พ.ศ. 2562 เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 02.00 น.โดยช่วงเวลา 00.00 น. - 02.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และ 00.30 - 02.00 น. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้วหรือรายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันมาออกอากาศซ้ำ(รีรัน)[29]
 • 1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559[30] - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เปิดสถานีเวลา 04.00 น.[31] ปิดสถานีเวลา 02.00 น.โดยช่วงเวลา 00.00 น. - 02.00 น.,04.00 - 05.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ และ 00.30 - 02.00 น.,04.00 - 05.00 น. ในวันเสาร์ - อาทิตย์ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้วหรือรายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันมาออกอากาศซ้ำ(รีรัน)
 • 14 มกราคม - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 [32] เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 01.00 น. โดยช่วงเวลา 23.30 น. ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้วหรือรายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันมาฉายซ้ำ(รีรัน) ทุกวัน
 • 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน [33] วันจันทร์ - วันศุกร์ เปิดสถานีเวลา 04.30 น. วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เปิดสถานีเวลา 05.00 น. ปิดสถานีเวลา 01.00 น. ทุกวัน โดยในวันจันทร์ - ศุกร์ ช่วงเวลา 04.30 - 05.00 น. และ 23.30 น. ของทุกวัน ได้นำรายการที่ยุติการออกอากาศไปแล้วหรือรายการที่ออกอากาศอยู่ปัจจุบันมาฉายซ้ำ(รีรัน)
 
สนามหญ้าหน้าที่ทำการ ส.ส.ท. ให้บรรยากาศที่สบายในการทำงาน และยังเป็นที่จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะ

สถานที่การออกอากาศ

 • 90-91 อาคารที่ทำการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (แพร่สัญญาณชั่วคราวออกอากาศ ในวันที่ 15-31 มกราคม พ.ศ. 2551)
 • 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (15 มกราคม พ.ศ. 2551 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) (แพร่สัญญาณเดิมออกอากาศอีกครั้ง ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551)
 • 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน)
 • ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ไทยพีบีเอส-จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์ ที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ ด้านสื่อดิจิตอล คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 - 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) เฉพาะ รายการชั่วโมงทำกิน รายการศิลป์สโมสร รายการจราจรรับน้ำท่วม รายการลุยกรุง รายการข่าวภาคภาษาอังกฤษ Thailand Worst Flood และ รายการที่นี่ไทยพีบีเอส

บุคลากร

ผู้อำนวยการสถานีฯ

รายนามผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เทพชัย หย่อง 15 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (รักษาการผู้อำนวยการสถานีตามมติคณะกรรมการนโยบายชั่วคราว ส.ส.ท.)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
2. สมชัย สุวรรณบรรณ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558[34]
3. พวงรัตน์ สองเมือง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558[35] - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 (ผู้อำนวยการสำนักรายการ รักษาการผู้อำนวยการสถานีตามมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.)
4. ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560[36]
5. อนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ 16 มีนาคม[37]- 15 เมษายน พ.ศ. 2560 (รองผู้อำนวยการสถานี รักษาการผู้อำนวยการสถานีไปพลางก่อน)
6. ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 16 เมษายน[38] - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ผู้อำนวยการสำนักข่าว รักษาการผู้อำนวยการสถานีตามมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.)
7. รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[39]

รองผู้อำนวยการสถานีฯ

คณะกรรมการบริหารสถานีฯ

คณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับการแต่งตั้งจาก ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มีองค์คณะประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการและเลขานุการอีกเก้าคน ชุดปัจจุบันแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 มีดังต่อไปนี้[43] [44]

 1. นายโยธิน สิทธิบดีกุล ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ส.ส.ท. ปฏิบัติหน้าที่นายสถานีโทรทัศน์ (ประธานกรรมการ)
 2. นายกฤตโชติ อุดมสุขรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ด้านผลิตรายการ (กรรมการ)
 3. นายพรชัย ชัยจิตรเฉลา ผู้จัดการกลุ่มประสานงานข่าว (กรรมการ)
 4. นายพิสุทธิ์ ชื่นอารมย์ ผู้จัดการกลุ่มตัดต่อลำดับภาพ (กรรมการ)
 5. นายสุทัย วินิจชัย ผู้จัดการฝ่าย Network Operation Center (กรรมการ)
 6. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้จัดการฝ่ายศูนย์พัฒนาสื่อใหม่ (กรรมการ)
 7. นายธวัชชัย ศรีไพโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารผังรายการ (กรรมการ)
 8. นายภิรม แก้วจังหวัด ผู้จัดการฝ่ายออกอากาศ (กรรมการ)
 9. นายสุชาติ อรุณนิธิกุล ผู้จัดการฝ่าย MAM & Video Server (กรรมการ)
 10. นางสาวธัญวรินทร์ ธีรากุลวริศน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ดูแลด้านปฏิบัติการออกอากาศ (ผู้ช่วยเลขานุการ)

อดีตคณะกรรมการบริหารสถานีฯ

 1. นางนราทร สาระศาลิน เลขานุการชำนาญการ ผู้อำนวยการสำนักโทรทัศน์และวิทยุ ส.ส.ท.
 2. นางสาวสุภาณี กิตติพนังกุล เลขานุการอาวุโส

นายสถานีโทรทัศน์

ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวของสถานีฯ

อดีตผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าว

ตราสัญลักษณ์ของสถานี

ตราสัญลักษณ์ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้มีการเปลี่ยนแปลง 5 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

15 มกราคม พ.ศ. 2551 - 31 มกราคม พ.ศ. 2551 

ตราสัญลักษณ์ของสถานี เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ โรงแรมเรดิสัน โดยมีการแถลงว่าตราสัญลักษณ์ดังกล่าวออกแบบเพื่อใช้ชั่วคราว จนกว่าจะมีการประกวดสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการในอนาคต[49]

1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 30 เมษายน พ.ศ. 2551 

ต่อมา เมื่อเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ในนามสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ ยังคงใช้สัญลักษณ์ที่ออกแบบครั้งแรก แต่เปลี่ยนข้อความใต้ภาพเป็น ไทย PBS ตามชื่อสถานีฯ ระหว่างนั้นก็ได้มีการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ใหม่ ได้แก่ สัญลักษณ์ (logo) และ interlude ของทางสถานี

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552 

จากการประกวดออกแบบอัตลักษณ์สถานีฯ ผลปรากฏว่าแบบของทีม KITWIN ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551[50] ซึ่งแนวคิดในการออกแบบคือความเป็นอิสระ โดยใช้นกพิราบเป็นเครื่องหมายของความมีอิสระ ประกอบกับอักษรไทยคำว่า ไทย และมีอักษรภาษาอังกฤษคำว่า Thai PBS (ชื่อองค์การ) กำกับที่ตอนบน[51][10] ตราสัญลักษณ์นี้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยได้แถลงเปิดตัวอย่างเป็นทางการ พร้อมกับการประกาศเปลี่ยนชื่อสถานีโทรทัศน์เป็น ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 และเริ่มใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

15 มกราคม พ.ศ. 2552 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554* 

ต่อมาเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบ 1 ปีของทีวีไทย ส.ส.ท. ได้ปรับปรุงตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยทำออกมาเป็น 3 รูปแบบ คือ ตราสัญลักษณ์ขององค์การฯ ตราสัญลักษณ์ของทีวีไทย และตราสัญลักษณ์ของวิทยุไทย สำหรับในส่วนของสัญลักษณ์ใหม่ที่องค์การฯ ยังคงใช้ลายเส้นภาพนกสีส้ม กำลังกระพือปีกบินไว้เช่นเดิม แต่ปรับปรุงส่วนหัวนกเป็นสีส้ม เช่นเดียวกับส่วนปีก เพื่อแยกสัญลักษณ์รูปนก กับตัวอักษร ย ที่อยู่กับคำว่า ไทย ในตราสัญลักษณ์เดิมออกจากกัน ให้เป็นลักษณะภาพลอยตัว เพื่มคำว่าทีวี และเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดง โดยเป็นตราที่จะใช้ร่วมกับ ส.ส.ท. และ วิทยุไทย ซึ่งจะเปลี่ยนเพียงข้อความกำกับ ในส่วนล่างสุดเท่านั้น คือ สสท, ทีวีไทย, วิทยุไทย**

9 เมษายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน* 

เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อเรียก Thai PBS จึงได้มีการปรับตราสัญลักษณ์ใหม่ โดยยังคงใช้รูปนกพิราบสีส้มอมแดง แต่เปลี่ยนตัวอักษรใต้รูปเป็น Thai PBS***

ในทุกช่วงข่าวของไทยพีบีเอส จะมีการรวมเอาตราสัญลักษณ์ของสถานีมาเข้าไว้กับคำว่า ข่าว หรือ ทันข่าว ทำเป็นสัญลักษณ์ประจำรายการข่าวของไทยพีบีเอสทุกรายการที่บริเวณมุมล่างซ้ายของจอ โดยได้ใช้ไปเรื่อยๆ จนถึงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงนำตราสัญลักษณ์ของสถานีออกจากคำว่า ข่าว หรือ ทันข่าว แต่ต่อมาได้กลับมาแสดงสัญลักษณ์ประจำรายการข่าวแบบนั้นอีกครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2558 เฉพาะช่วงข่าวเที่ยงและชั่วโมงข่าว 17:00 น. (ภายหลังปรับเวลามาเป็น 16:00 น.)

(หมายเหตุ : * ในหน้าจอโทรทัศน์ จะใช้สีขาวแสดงสัญลักษณ์ ,** ในยุคแรก ได้มีการแสดงเว็บไซต์ของสถานีปรากฏบนหน้าจอ โดยแสดงในเวลาเพียง 10 วินาที จึงหายไป ทุกๆ 1 นาทีโดยประมาณ จะมีการแสดงเว็บไซต์ครั้งละ 1 ครั้ง โดยมีอยู่ครั้งหนึ่ง ได้แสดงเพียงรูปนกเพียงอย่างเดียว ไม่มีตัวอักษรทีวีไทยปรากฏ ,*** นับตั้งแต่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ได้ใช้รูปแบบตามรายละเอียดของตราสัญลักษณ์ Thai PBS ตามที่กล่าวข้างต้น เพียงแต่เพิ่มกล่องที่มีคำว่า "HD" มาวางที่ด้านขวาสุดของจอทีวี จนกระทั่งวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หลัง กสทช. มีประกาศให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมเรียงช่องโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นลำดับที่ 1-36 ไทยพีบีเอสย้ายคำว่า HD ไปไว้ที่ด้านบนอัตลักษณ์เหนืออักษร S ส่วนกล่องที่มีคำว่า HD เดิมนั้น แทนที่ด้วยเลข 3 ซึ่งเป็นลำดับการออกอากาศระบบดิจิทัลของไทยพีบีเอสเอง )

อัตลักษณ์

 • 17 - 31 มกราคม 2551 - ภาพ: สัญลักษณ์ TPBS ค่อยๆ เคลื่อนไหว เสียง: เพลงคลาสสิกและคุณกำลังชม ทีพีบีเอส
 • 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2551 - ภาพ: สัญลักษณ์ ไทย PBS เสียง: เพลงข่าว มีลักษณะช่วงท้ายเป็น 3 ตัวโน้ต
 • 1 พฤษภาคม 2551 - 14 มกราคม 2552 - ภาพ: สัญลักษณ์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ บนพื้นหลังสีขาว เสียง: เพลงข่าว มีลักษณะช่วงท้ายเป็น 3 ตัวโน้ต

ซึ่งระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 14 มกราคม 2552 ใช้เพลงประกอบ ชุด Extreme ของ Stephen Arnold

 • 15 มกราคม 2552 - 8 เมษายน 2554 - ภาพ:สัญลักษณ์ทีวีไทย เสียง:เพลงประกอบชุด Signature โดย Stephen Arnold มีการเพิ่มเสียงเอื้อนแบบไทยและเสียงฉิ่ง มีลักษณะช่วงท้ายเป็น 4 ตัวโน้ต (แต่บางรายการยังใช้เพลงประกอบชุด Extreme อยู่)
 • 17 พฤษภาคม 2553 - 26 พฤษภาคม 2553 - ตอนต้นอัตลักษณ์: เพิ่ม 'THAI' ท้ายอัตลักษณ์ : 'ขณะนี้ท่านกำลังรับชม ทีวีไทย' มี 'THAI PUBLIC BROADCASTING SERVICE' กำกับอยู่ด้านล่าง และสัญลักษณ์สถานีฯ อยู่ทางด้านขวา โดยจะเปิดในช่วงพักรายการและต้นรายการ (บางครั้ง)
 • 25 พฤษภาคม 2553 - มิถุนายน 2553 - เริ่มตอนท้ายอัตลักษณ์ที่เริ่มใช้ 17 พฤษภาคม เสียง: เพลงเดียวกับพยากรณ์อากาศ และ 'ขณะนี้ท่านกำลังรับชม ทีวีไทย' โดยเปิดช่วงพักรายการ (บางครั้ง) และ ก่อนเข้ารายการในช่วงถัดไปของรายการ
 • 9 เมษายน 2554 - ใช้อัตลักษณ์ภาพวิดีโอธรรมชาติของนกจากสารคดีต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับตราสัญลักษณ์สถานี โดยในระยะแรก มี 3 รูปแบบ ได้แก่ นกบิน แม่นกป้อนอาหารให้ลูกนก และนกหลายตัวโฉบกินอาหารที่ผู้เลี้ยงยื่นให้ ต่อมามีการเพิ่มชนิดนกในอัตลักษณ์ ได้แก่ นกติ๊ดเขียวไผ่ นกคอทับทิม นกกะรางหัวแดง นกกระเต็นปักหลัก นกไม่ทราบชื่อ 2 อัตลักษณ์ นกแซวสวรรค์ นกอีโก้ง นกแต้วแล้วนางฟ้า นกแว่นตาขาวสีทอง นกแต้วแล้วป่าโกงกาง และนกกินปลีอกเหลือง โดยในทุกอัตลักษณ์มีตราสัญลักษณ์โปร่งใสหมุนแล้วเคลื่อนไปปรากฏชัดเจนทางขวาล่างของจอ พร้อมข้อความและเสียงประกาศคำขวัญ "ไทยพีบีเอส ทีวี...ที่คุณวางใจ" โดย สุผจญ กลิ่นสุวรรณ นอกจากนี้ ไทยพีบีเอสยังนำภาพวิดีโอดังกล่าวมาใช้ในหน้าจอแจ้งรายการอีกด้วย อีกทั้งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2554 เป็นต้นไป เวลา 19.00 น. ได้มีการนำพิธีกรรายการของไทยพีบีเอสมาประกาศแจ้งรายการด้วยซึ่งจะมีบางช่วงเวลาของทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 ได้นำประชาชนที่มีอาชีพต่าง ๆ เช่น เกษตรกร มาแจ้งท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการต่าง ๆ ว่า "ขณะนี้ท่านกำลังรับชม ไทยพีบีเอส" และ/หรือ แนะนำรายการถัดไป และ พ.ศ. 2556 ได้นำประชาชนที่มีอาชีพต่าง ๆ เช่น พ่อค้า มาร่วมนำเสนอผลเสียของการฉ้อราษฎร์บังหลวง เพื่อปลุกจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้าน และ แจ้งท่านผู้ชมก่อนเข้ารายการต่าง ๆ ว่า "ขณะนี้ท่านกำลังรับชม ไทยพีบีเอส"

กราฟิกเปิดรายการ

กราฟิกข่าวของไทยพีบีเอสตั้งแต่เริ่มแรก เป็นรูปลูกโลกมีเปลือกทรงกลมล้อมรอบ ต่อมาเปลี่ยนเป็นเส้นพุ่ง เช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ต่อมา เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 สถานีฯ เปลี่ยนเป็นช่องสี่เหลี่ยมเรียงกันเป็นตาราง โดยต้องการสื่อถึงความรวดเร็วในการรายงานข่าว

ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 ฝ่ายกราฟิก สำนักโทรทัศน์ ได้จัดทำกราฟิกหน้าจอใหม่ โดยกราฟิกเข้าข่าวมีความคล้ายคลึงกับกราฟิกในช่วงแรกเริ่มสถานีผสมกับช่วงที่ใช้ชื่อ ทีวีไทย เพียงแต่เพิ่มสีสันให้มากขึ้น และมีการบอกเวลาในไตเติลข่าว ส่วนรายการที่นี่ ไทยพีบีเอส ใช้การบอกเวลาในไตเติ้ลเข้ารายการเป็นรูปนาฬิกาแบบเข็มสั้น-ยาว เริ่มใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ข่าวทุกช่วงในวันจันทร์-ศุกร์ , ข่าวเที่ยง และข่าวค่ำในวันเสาร์-อาทิตย์ จะใช้ตัวเลขบอกเวลาในไตเติ้ลข่าวเป็นตัวอักษรทางการขนาดใหญ่ สีขาว และมีชื่อรายการข่าวแต่ละช่วงอยู่ในบรรทัดล่าง โดยใช้ตัวอักษรแบบเดียวกันแต่มีขนาดเล็กกว่า และใช้พื้นหลังไตเติ้ลรายการข่าวช่วงดังกล่าวเป็นรูปลูกโลกหมุนและมีความสว่างของพื้นหลังเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่ข่าวออกอากาศ ส่วนช่วงข่าวสุดสัปดาห์ 17.00 น. และข่าวสุดสัปดาห์ 24.00 น. จะใช้ตัวเลขบอกเวลาในไตเติ้ลข่าวเป็นตัวอักษรทางการขนาดใหญ่ สีขาวเช่นกัน แต่ตัวเลขดังกล่าวนี้จะอยู่ในป้ายจำลองสีดำที่ค่อยๆ พลิกป้ายเปลี่ยนเวลามาจนตรงกับเวลาออกอากาศของข่าวนั้น คล้ายนาฬิกาป้ายพลิกที่พบเห็นในปัจจุบันโดยทั่วไป และจะเขียนชื่อรายการข่าว "สุดสัปดาห์" ในบรรทัดล่างด้วยลายเส้นแบบเขียนมือแทนที่จะเป็นแบบอักษรที่เป็นทางการเหมือนเช่นข่าวภาคทั่วไป ซึ่งพื้นหลังไตเติ้ลรายการข่าวสุดสัปดาห์ 17.00 น. ใช้รูปลูกโลกหมุนเช่นเดียวกับข่าวภาคอื่นๆ แต่พื้นหลังไตเติ้ลรายการข่าวสุดสัปดาห์ 24.00 น. จะเปลี่ยนรูปลูกโลกเป็นรูปดวงจันทร์หมุนแทน และในช่วงข่าว 9.00น. ก็จะเปลี่ยนรูปแบบแผนที่โลกให้ดูเหลี่ยมๆ และใช้สีฉากเพื่อให้สมกับเวลาเช้า[ต้องการอ้างอิง]

เพลงประกอบรายการข่าว

ไฟล์:ThaiPBS NEWS2012.ogg
เพลงประกอบรายการข่าวไทยพีบีเอส เริ่มใช้วันที่ 9 เมษายน 2554
 • 9 เมษายน พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ใช้เพลงที่ทางสถานีฯ ร่วมกับ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะเพื่อใช้ใน โอกาสเปิดอาคารสำนักงานใหม่ และเพื่อใช้ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ องค์การต่อไปในอนาคต เพลงที่ประพันธ์ขึ้นนี้สะท้อนแนวคิด เรื่องอิสรภาพ เสรีภาพ การต่อสู้และความหวังอันสดใส โดยจะมีทำนองหลัก ที่ประกอบด้วยโน้ต 4 ตัวอยู่บนกระสวนจังหวะที่ตื่นเต้นเร้าใจ อันเป็นตัวแทน ของการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความจริงและความดีงาม ทำนอง ดังกล่าวจะกลายสภาพ และลอยสูงขึ้น ในขณะที่ กระสวนจังหวะในแนวล่างก็ค่อย ๆ สดใสขึ้น ทำนองอันเปรียบเสมือน "นก" ที่ลอยสูงขึ้นนี้เป็น ตัวแทนของอิสรภาพอันงดงาม วงดนตรีที่เลือกใช้ในการบรรเลงบทเพลงนี้ เป็นวงดุริยางค์ซิมโฟนีขนาดใหญ่เป็นหลัก ผสมผสานกับเครื่อง ดนตรีไทยเพื่อคงเอกลักษณ์ไทย และเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความ "นำสมัย" และ "ทันโลก" [52] (แต่ในบางรายการ เช่น ทันโลก ยังคงใช้เพลงประกอบชุด Signature ของ stephen arnold และ ช่วง นักข่าวพลเมือง ใช้เพลงประกอบชุด U - phonix ของ stephen arnold)

สีประจำสถานี

ไทยพีบีเอสใช้ ███ สีส้มอมเหลือง ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552 เป็นสีประจำสถานี จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็น ███ สีส้มอมแดง ซึ่งใช้มาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 ถึงปัจจุบัน โดยสังเกตได้จากลูกบาศก์ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนด้ามไมโครโฟนที่ใช้สัมภาษณ์แหล่งข่าว และสีในสตูดิโอรายการที่นี่ไทยพีบีเอส และวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 สีส้มอมแดงได้ขยายไปเป็นสีในสตูดิโอทุกช่วงข่าวของสถานีมาจนถึงปัจจุบัน[ต้องการอ้างอิง]

คำขวัญ

 • ไทยพีบีเอส โทรทัศน์สาธารณะของทุกคน เพื่อทุกคน (1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน พ.ศ. 2551)
 • จินตนาการ สร้างสรรค์แรงบันดาลใจ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (1 พฤษภาคม - 30 กันยายน พ.ศ. 2551; เป็นแท็กไลน์ในโฆษณาก่อนข่าวทุกช่วงของสถานี)
 • ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ สร้างสรรค์สังคมคุณภาพและคุณธรรม (1 ตุลาคม 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552; เป็นแท็กไลน์ในโฆษณาก่อนข่าวทุกช่วงของสถานี)
 • ทีวีไทย มุ่งมั่นสร้างสรรค์ สังคมคุณภาพและคุณธรรม (15 มกราคม พ.ศ. 2552 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554)
 • ไทยพีบีเอส ทีวี...ที่คุณวางใจ (9 เมษายน พ.ศ. 2554 - 2558)
 • ไทยพีบีเอส ติดปีกความคิด (2559-2560)
 • ขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง(2561)

ผลการดำเนินงานของสถานีฯ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลดังนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่[53]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 23

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 5 รางวัล ในครั้งนี้ ได้แก่

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 24

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ได้รับรางวัล 8 รางวัล ในครั้งนี้ ได้แก่

 • ประเภทรายการข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน รางวัลผู้รายงานข่าวดีเด่น ได้แก่ ชัยรัตน์ ถมยา จาก รายการทันโลก
 • ประเภทรายการกีฬา รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ รายการสุดยอดกีฬา สุดยอดนันทนาการ
 • ประเภทผู้พากย์ และผู้บรรยายรางวัลผู้บรรยายดีเด่น จักรกฤษณ์ หาญวิชัย รายการ ท่องโลกกว้าง สารคดีชุด สวรรค์ธรรมชาติแห่งนิวยอร์ก (Central Park)
 • ประเภทรายการเกมโชว์ และปกิณกะ รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น ได้แก่ รายการไทยโชว์
 • ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น ได้แก่ รายการครอบครัวเดียวกัน
 • ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรม รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น รายการ ภาษาศิลป์
 • ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรม รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น รายการพันแสงรุ้ง
 • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทรายการสั้น รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รายการเสด็จประพาสต้น [54] [55]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 25

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 10 รางวัล ในครั้งนี้ ได้แก่

 • ประเภทสถานี รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • ประเภทสถานี รางวัลสถานีส่งเสริมรายการความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น
 • ประเภทผู้พากย์ และผู้บรรยาย รางวัลผู้พากย์ภาพยนตร์การ์ตูนดีเด่น ได้แก่ สังวาลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา การ์ตูน เรื่อง รอบรู้กับเจ้าหนูซิด พากย์เสียง“ซิด”
 • ประเภทผู้พากย์ และผู้บรรยาย รางวัลผู้บรรยายภาพยนตร์สารคดีดีเด่น ได้แก่ จักรกฤษณ์ หาญวิชัย สารคดีเรื่อง อัศจรรย์แห่งชีวิต
 • ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว รางวัลรายการสตรีดีเด่น ได้แก่ รายการกิน อยู่ คือ
 • ประเภทรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัว รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น รายการครอบครัวเดียวกัน
 • ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรม รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ได้แก่ รายการ ธิราชเจ้าจอมสยาม
 • ประเภทรายการส่งเสริมความรู้ และศิลปวัฒนธรรม รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ รายการพินิจนคร
 • ประเภทพิธีกร หรือ ผู้ดำเนินรายการ รางวัลพิธีกรประเภททีมดีเด่น ได้แก่ สุจิรา อรุณพิพัฒน์ และ ดวงพร ทรงวิศวะ รายการกิน อยู่ คือ
 • ประเภทละคร รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น ได้แก่ ละครเรื่อง หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา [56]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 4 รางวัล ดังต่อไปนี้

 • ประเภทสถานีส่งเสริมรายการเด็กเยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลการรายงานข่าวในสถานการณ์ปัจจุบันดีเด่น
 • รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ได้แก่ รายการพื้นที่ชีวิต
 • รางวัลผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ได้แก่ อรอุมา เกษตรพืชผล รายการ สถานีประชาชน [57]

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 24

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 11 รางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลประเภทสถานีโทรทัศน์มหานิยม ด้านอนุรักษ์วิถีไทยและส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดของประชาชนดีเด่น
 • รางวัลมณีเมขลาพิธีกรข่าวเศรษฐกิจดีเด่นยอดนิยม (ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย)
 • รางวัลพิธีกรข่าวหญิงเมขลามหานิยม (ณัฏฐา โกมลวาทิน) จากรายการ ที่นี่ไทยพีบีเอส
 • รางวัลทอล์คโชว์มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม(รายการวิพากษ์ วีรชนคนถูกลืม จากขุนรองปลัดชู)
 • รางวัลสารคดีดีเด่นยอดนิยม (Spirit Of Asia)
 • รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นยอดนิยม (รายการพันแสงรุ้ง)
 • รางวัลมณีเมขลาประเภทบุคคลพิเศษผู้มีผลงานบันเทิงโดดเด่น (โสภณ ฉิมจินดา จากรายการล้อเล่นโลก)
 • รางวัลละครส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นยอดนิยม (ละครความรัก ศรัทธา ปาฏิหาริย์)
 • รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี (ละครเรื่องพระอาทิตย์คืนแรม)
 • รางวัลนักแสดงนำหญิงเมขลามหานิยมแห่งปี โฟกัส จีระกุล จากละครพระอาทิตย์คืนแรม
 • รางวัลนักแสดงนำชายเมขลามหานิยมแห่งปี ศิรชัช เจียรถาวร (ไมเคิล) จากละครพระอาทิตย์คืนแรม [58]

รางวัลเมขลา ครั้งที่ 25

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับ 8 รางวัล ดังต่อไปนี้ รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลสถานีโทรทัศน์เมขลามหานิยมแห่งปี ด้านส่งเสริมคุณค่าชีวิตและเปิดโลกทัศน์ประชาชนแห่งปี
 • รางวัลผู้กำกับเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ วินัย ปฐมบูรณ์ จากละครโหมโรง
 • รางวัลละครเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ละครโหมโรง
 • รางวัลองค์ประกอบศิลป์เมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ละครโหมโรง

รางวัลมณีเมขลาดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่

 • รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ละครโหมโรง
 • รางวัลละครดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ละครอำแดงเหมือนกับนายริด
 • รางวัลรายการแอนิเมชั่นดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • รางวัลดารานำหญิงดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ อภิญญา สกุลเจริญสุข จากละครอำแดงเหมือนกับนายริด

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 27

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลสถานีส่งเสริมด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น ได้แก่ รายการ ชั่วโมงทำกิน
 • รางวัลรายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ได้แก่ รายการกีฬาและนันทนาการ ถ่ายทอดเรือยาว
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น (ประเภทรายการสั้น) ได้แก่ รายการย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋ว
 • รางวัลรายการเพลงดีเด่น ได้แก่ รายการ ดนตรี กวี ศิลป์[59]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 28

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 6 รางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลสถานีส่งเสริมด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น ได้แก่ รายการ รู้สู้ภัยพิบัติ
 • รางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น ได้แก่ ณัฏฐา โกมลวาทิน
 • รางวัลรายการเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้แก่ รายการคนกล้าฝัน
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น ได้แก่ รายการ Food Work
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ได้แก่ รายการ วัฒนธรรมชุบแป้งทอด[60]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 6 รางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลสถานีส่งเสริมด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลรายการสตรีดีเด่น จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น จากรายการลุยไม่รู้โรย
 • รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น จากรายการทั่วถิ่นแดนไทย
 • รางวัลผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น จรงค์ศักดิ์ รองเดช จากรายการภัตตาคารบ้านทุ่ง
 • รางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น จากเรื่อง "เด็กชายในเงา"[61] [62]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับรางวัล 3 รางวัล ดังต่อไปนี้

 • รางวัลสถานีส่งเสริมด้านรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น
 • รางวัลละครสะท้อนสังคมดีเด่น ได้แก่ ละครสาบควายลายคน
 • รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จากรายการท้าให้อ่าน

โครงการอนาคต

 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแต่ละภูมิภาค - คล้ายกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค โดยให้แต่ละศูนย์ เป็นผู้ผลิตรายการที่เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้ว 3 ภูมิภาค และยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายพลเมืองและผู้ผลิตสื่อจาก 3 ภูมิภาค จัดรายการ "ภูมิภาค 3.0" ออกอากาศทุกสัปดาห์[63] มีช่วงย่อยของรายการในแต่ละภูมิภาค ได้แก่
 1. อยู่ดีมีแฮง (ชื่อเดิม: ทีวีจออีสาน) - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. องศาเหนือ (ชื่อเดิม: ทีวีจอเหนือ) - ภาคเหนือ
 3. แลต๊ะแลใต้ (ชื่อเดิม: ดีสลาตัน ณ แดนใต้) - ภาคใต้ [64]

อ้างอิง

 1. ไทยพีบีเอส ยุติออกอากาศแบบอนาล็อก คืนนี้ (15 มิถุนายน 2561)
 2. ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 3. ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(นายพิภพ พานิชภักดิ์)
 4. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1301546440&grpid=03&catid=&subcatid= Thai PBS ปรับอัตลักษณ์และหน้าจอครั้งใหญ่ พร้อมออกอากาศด้วยระบบHD
 5. ครม.แต่งตั้ง5คณะกรรมการTPBS "เทพชัย หย่อง" นั่งเก้าอี้รักษาการผอ. โดย: สยามดารา เรียกดูข้อมูลเมื่อ 10 พ.ย. 2556
 6. ทีพีบีเอสแพร่ภาพรายการสดครั้งแรก โดย: สำนักข่าวไทย เรียกดูข้อมูลเมื่อ 17 ม.ค. 2551
 7. ทาบคนนอกทีไอทีวีจัดทัพข่าว จาก ผู้จัดการรายวัน เรียกดูข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
 8. สมคิด เอนกทวีผล , จากไอทีวี สู่ “ทีวีไทย” Positioning Magazine เมษายน 2551
 9. รับ 274 ทีไอทีวี เข้าทำทีพีบีเอส จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรียกดูข้อมูลเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
 10. 10.0 10.1 อัตลักษณ์ (Logo) ใหม่ที่จะมาใช้ในอนาคตข้างหน้า
 11. ศึก"ทีวีสาธารณะ​"ระอุ​แข่งเปิดผัง​ใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551)
 12. ไทยพีบีเอส ปรับโฉมใหม่เป็น ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ จากเว็บไซต์ อสมท เรียกดูข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
 13. http://www.youtube.com/watch?v=eZnlf-tPqxQ&feature=share&list=PL89CC72EB70367D4B โฆษณาซีรีส์เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่นดิน ใช้ชื่อสถานีว่า "ไทยพีบีเอส"
 14. Thai PBS ปรับอัตลักษณ์และทิศทางรายการปี 54 "Thai PBS…ทีวีที่คุณวางใจ"
 15. ตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส - จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์
 16. http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=309943 ปิดศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬา
 17. http://www.thaipbs.or.th/event/newhome/index.php?q=node/319 สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลอง "อ่านข่าว" ในห้องออกอากาศไทยพีบีเอส
 18. นโยบาย 10 ทิศทางกับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส
 19. http://org.thaipbs.or.th/broadcasting/article42110.ece ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส เรียกดูข้อมูลเมื่อ 10 มิ.ย. 55
 20. http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-5-%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 ไทยพีบีเอส-ช่อง 5 ทดลองออกระบบดิจิตอลวันนี้วันแรก
 21. 16 มิ.ย. นี้ ไทยพีบีเอสยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 3 สถานี
 22. http://org.thaipbs.or.th/broadcasting/article42110.ece ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส เรียกดูข้อมูลเมื่อ 10 มิ.ย. 55
 23. http://org.thaipbs.or.th/org_news/prnews/article771071.ece ไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ 16 ธันวาคมนี้ เรียกดูข้อมูลเมื่อ 1 ม.ค. 59
 24. เปิดสถานี ThaiPBS (2010-2011)
 25. 'ปราโมช'เชื่อทีวี'ไทยพีบีเอส'พร้อมเดินหน้าเต็มตัวโดยไทยรัฐ
 26. สั่งสายฟ้าแลบ ‘ทีไอทีวี’ หยุดออกอากาศหลังเที่ยงคืน!
 27. ผังรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนสิงหาคม 2558
 28. ผังรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนพฤษภาคม 2559
 29. Thai PBS ปรับผังปี 56 ชูสารคดีฝีมือคนไทย เน้นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ชม
 30. ผังรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนมิถุนายน 2559
 31. ผังรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนมิถุนายน 2558
 32. ผังรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนมกราคม 2562
 33. ผังรายการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เดือนธันวาคม 2562
 34. http://org.thaipbs.or.th/content/123 ประกาศเลิกสัญญาจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส)
 35. http://org.thaipbs.or.th/media/document/content/2015/12/16/371_1.pdf ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท.(นางพวงรัตน์ สองเมือง)
 36. http://org.thaipbs.or.th/media/document/content/2016/01/21/756_1.pdf ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์)
 37. http://org.thaipbs.or.th/document/download?1=5&2=1497&3=1 นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
 38. http://org.thaipbs.or.th/announce/detail/1516 แต่งตั้งพนักงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)
 39. http://org.thaipbs.or.th/announce/detail/1652 ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล)
 40. ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 41. ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 42. ประกาศแต่งตั้งรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 43. http://org.thaipbs.or.th/announce/detail/1857 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส]
 44. คณะกรรมการบริหารสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสชุดปัจจุบัน
 45. http://org.thaipbs.or.th/announcement/nominate/article76472.ece?id=1 แต่งตั้งนายสถานีโทรทัศน์]
 46. http://org.thaipbs.or.th/incoming/article106940.ece?id=1 แต่งตั้งนายสถานีโทรทัศน์]
 47. http://org.thaipbs.or.th/announcement/nominate/article126147.ece แต่งตั้งนายสถานีโทรทัศน์]
 48. http://org.thaipbs.or.th/incoming/article756693.ece/BINARY/announce581026_03.pdf แต่งตั้งนายสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส]
 49. http://www.siamdara.com/hotnews/00008322.html ครม.แต่งตั้ง5คณะกรรมการTPBS "เทพชัย หย่อง" นั่งเก้าอี้รักษาการผอ.
 50. ผลการประกวด​ "อัตลักษณ์ไทยพีบีเอส", archived from the original on 2008-03-05 18:54:14 zero width space character in |title= at position 12 (help); Check date values in: |archivedate= (help)
 51. ผลการประกวด​ "อัตลักษณ์ไทยพีบีเอส" (PDF)
 52. http://www.thaipbs.or.th/rebranding/ แนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์การ (ระยะที่ 1)
 53. http://org.thaipbs.or.th/orginfo/article126176.ece?id=1 รางวัลที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับจากสถาบันและองค์กรต่างๆ
 54. http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9530000039277 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 24
 55. http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1027.html?content_id=246428 ทีวีไทยคว้า 8 รางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 24
 56. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNd01EVTBPVE0xT1E9PQ==&sectionid= ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 25
 57. http://thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=311092 ไทยพีบีเอส คว้า 4 รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26
 58. http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=311489 ไทยพีบีเอส คว้า 11 รางวัลเมขลาประจำปี 2554
 59. http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9560000075822 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 27
 60. http://www.manager.co.th/entertainment/viewnews.aspx?NewsID=9570000029748 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 28
 61. http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9580000030098 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 29
 62. http://org.thaipbs.or.th/org_news/prnews/article683667.ece?id=1 ไทยพีบีเอส คว้า 6 รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557
 63. http://program.thaipbs.or.th/Region ข้อมูลรายการ ภูมิภาค 3.0
 64. http://www.thaipbs.or.th/LocalTV ไทยพีบีเอส ทีวีภูมิภาค

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถัดไป
สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
(8 มีนาคม พ.ศ. 2550 - 14 มกราคม พ.ศ. 2551)
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(15 มกราคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
  ยังออกอากาศอยู่