ปิยณี เทียมอัมพร

ปิยณี เทียมอัมพร ชื่อเล่น อิ๊บ (เกิด 16 เมษายน พ.ศ. 2524) เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ และ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ปิยณี เทียมอัมพร
เกิดปิยณี เทียมอัมพร
16 เมษายน พ.ศ. 2524 (42 ปี)
ประเทศไทย
ชื่ออื่นอิ๊บ
การศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีปฏิบัติงานพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
องค์การไอทีวี ทีไอทีวี (2546-2551)
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ (2551)
สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 (2551-ปัจจุบัน)
ผลงานเด่นข่าวในพระราชสำนัก
ข่าววันใหม่
ข่าวเช้าวันหยุด

การศึกษา แก้ไข

ผลงานรายการโทรทัศน์ แก้ไข

ปัจจุบัน แก้ไข

อดีต แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข