ปิยณี เทียมอัมพร

ปิยณี เทียมอัมพร ชื่อเล่น อิ๊บ (16 เมษายน พ.ศ. 2524 - ) เป็นผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ของประเทศไทย ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไอทีวี สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ และ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ปิยณี เทียมอัมพร
ชื่อเล่นอิ๊บ
เกิดปิยณี เทียมอัมพร
16 เมษายน พ.ศ. 2524 (41 ปี)
องค์การไทยทีวีสีช่อง 3 1 เมษายน 2551 - ปัจจุบัน
ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ 15 กุมภาพันธุ์ 2551 - 31 มีนาคม 2551
ไอทีวี ทีไอทีวี 2546 - 14 มกราคม 2551
ศาสนาพุทธ

การศึกษาแก้ไข

ผลงานรายการโทรทัศน์แก้ไข

ปัจจุบันแก้ไข

อดีตแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข