อรชุน รินทรวิฑูรย์

นักข่าว

อรชุน รินทรวิฑูรย์ ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องวัน 31ในนามสำนักข่าววันนิวส์

อรชุน รินทรวิฑูรย์
เกิดอรชุน รินทรวิฑูรย์
5 ตุลาคม พ.ศ. 2523 (41 ปี)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย
การศึกษาคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีพผู้ประกาศข่าว
องค์การช่องวัน 31

ประวัติแก้ไข

อรชุนเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พักอาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง เข้าการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนเจริญวิทย์สหวิทยากร ในอำเภอฉวาง ก่อนย้ายเข้ามาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (ปีที่ 1-5) ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ และเคยศึกษาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขณะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แต่ภายหลังได้ลาออกแล้วย้ายกลับมาเรียนที่โรงเรียนโยธินบูรณะ เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ เอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โทภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานข่าวและพิธีกรข่าวแก้ไข

ผลงานข่าวในปัจจุบันแก้ไข

ผลงานข่าวในอดีตแก้ไข