โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล

เทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (อังกฤษ: Digital terrestrial television; ชื่อย่อ: DTTV หรือ DTT หรือ DTTB) เป็นเทคโนโลยีสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (เสาหนวดกุ้ง) ออกอากาศรายการโทรทัศน์โดยส่งคลื่นวิทยุไปยังโทรทัศน์ในที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล DDTV เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่สำคัญและล้ำหน้ากว่าโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก และเริ่มแทนที่การออกอากาศแบบแอนะล็อกที่เคยใช้มาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 20 การทดลองออกอากาศเริ่มขึ้นในปี ค.ศ. 1998 และมีการเปลี่ยนผ่านระบบการออกอากาศ (หรือที่เรียกว่า การยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อก (Analog Switchoff; ASO) หรือการเปลี่ยนแปลงสู่โทรทัศน์ระบบดิจิทัล (Digital Switchover; DSO)) ในปี ค.ศ. 2006 และปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วในหลากหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งได้ยุติการออกอากาศโทรทัศน์แอนะล็อกอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 ข้อได้เปรียบของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลมีความคล้ายคลึงกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่ได้รับจากระบบดิจิทัล เช่น เคเบิลทีวี ดาวเทียม และโทรคมนาคม เช่น การใช้แบนด์วิดท์คลื่นความถี่วิทยุมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่องโทรทัศน์มากกว่าแอนะล็อก และคุณภาพของภาพที่มากขึ้น และช่วยลดต้นทุนให้แก่ผู้แพร่ภาพกระจายเสียง (นอกเหนือจากต้นทุนการปรับรุ่น)

ประเทศต่าง ๆ ได้นำมาตรฐานการออกอากาศแบบดิจิทัลมาใช้เป็นพื้นฐาน สิ่งที่สำคัญคือ[1]

การออกอากาศ แก้

โทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลออกอากาศโดยใช้ความถี่วิทยุผ่านพื้นที่ภาคพื้นดินในลักษณะเดียวกับโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกในอดีต โดยความแตกต่างหลัก ๆ คือการใช้เครื่องส่งสัญญาณตามโครงข่ายโทรทัศน์ เพื่อรองรับการให้บริการหลายช่องสัญญาณ (สถานีโทรทัศน์, สถานีวิทยุ หรือ ข้อมูล) ในความถี่เดียว (เช่น ช่อง UHF หรือ VHF)

จำนวนข้อมูลที่สามารถส่งได้ (และจำนวนช่องสัญญาณ) ได้รับผลโดยตรงจากความจุของช่องสัญญาณและวิธีการควบกล้ำสัญญาณก่อนออกอากาศ[2]

ทุกประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ และประเทศเกาหลีใต้ ใช้มาตรฐาน ATSC ด้วยการกล้ำสัญญาณแบบ 8VSB ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการปรับแถบร่องรอยด้านข้างที่ใช้สำหรับโทรทัศน์แอนะล็อกเดิม สิ่งนี้ให้ภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าต่อสัญญาณรบกวน แต่ไม่ได้รับการยกเว้นจากความผิดเพี้ยนหลายระดับ และยังไม่ได้จัดให้มีการทำงานของเครือข่ายความถี่เดียว (ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ไม่ใช่ข้อกำหนดในสหรัฐ)

วิธีการปรับสัญญาณสำหรับการแพร่สัญญาณภาพดิจิทัลภาคพื้นดิน คือ โอเอฟดีเอ็ม ด้วยการปรับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสด้วยทั้ง 64 หรือ 16 สถานะ โดยทั่วไป 64QAM สามารถส่งสัญญาณได้อัตราบิตที่มากกว่า แต่ไวต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้น โดย 16 และ 64QAM สามารถรวมกันได้ในโครงข่ายเดียว ช่วยให้สามารถลดขนาดไฟล์แบบควบคุมได้ สำหรับโปรแกรมสตรีมที่สำคัญมากขึ้น สิ่งนี้เรียกว่า การปรับลำดับชั้น สำหรับ DVB-T (รวมถึง DVB-T2 ขึ้นไป) มีความอดทนต่อการบิดเบือนหลายระดับ และถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในเครือข่ายความถี่เดียว

การพัฒนาในการบีบอัดวิดีโอมีผลในการปรับปรุงในการแปลงโคไซน์ไม่ต่อเนื่องแบบดั้งเดิม จากการเข้ารหัสวิดีโอแบบ H.262 MPEG-2 ซึ่งเหนือกว่า H.264/MPEG-4 AVC และ H.265 HEVC ในปัจจุบัน H.264 ช่วยให้สามารถใช้บริการโทรทัศน์ความละเอียดสูง 3 ช่อง จากสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นยุโรป โดยส่งได้ 24 เมกะบิตต่อวินาที[2] ส่วนการแพร่สัญญาณภาพดิจิทัลภาคพื้นดินรุ่นที่ 2 เพิ่มกำลังการส่งสัญญาณของช่องนี้เป็น 40 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งช่วยให้บริการได้มากขึ้น

การรับสัญญาณ แก้

การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล สามารถทำได้ผ่านกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัล, เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์เครือข่าย หรือมากกว่า ตอนนี้มีเครื่องรับสัญญาณในตัวที่มาพร้อมกับโทรทัศน์ที่ถอดรหัสสัญญาณที่ได้รับผ่านเสาอากาศโทรทัศน์มาตรฐาน อุปกรณ์เหล่านี้มักจะมีฟังก์ชั่นสำหรับการบันทึกวิดีโอดิจิทัล[3] อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัญหาในการวางแผนจัดการความถี่ อาจจำเป็นต้องใช้เสาอากาศที่มีความสามารถในการรับกลุ่มช่องสัญญาณที่แตกต่างกัน (โดยปกติจะเป็นไวด์แบนด์) หากมักซ์ของโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลอยู่นอกเหนือขีดความสามารถในการรับสัญญาณของเสาอากาศที่ติดตั้งมาแต่เดิม[4] ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับในสหราชอาณาจักร

เสาอากาศในอาคารมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้มากขึ้น และอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่[5]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. "REPORT ITU-R BT.2140" (PDF). ITU. สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2017.
  2. 2.0 2.1 Webfactory www.webfactory.ie. "Digital Video Broadcasting - Standards & Technology". DVB. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-08-07. สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2010.
  3. Blog series: Is Over-The-Air (OTA) HDTV right for you | Tablo. Tablotv.com. สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2014.
  4. BBC www.bbc.co.uk/reception (16 มิถุนายน 2009). "Television Aerials Factsheet" (PDF). BBC. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2010.
  5. Digea www.digea.gr (16 มิถุนายน 2009). "Aerials for Digital Television". Digea. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 กรกฎาคม 2010. สืบค้นเมื่อ 28 กันยายน 2010.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้