แบนด์วิดท์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แบนด์วิดท์ (อังกฤษ: bandwidth) อาจหมายถึง