ความถี่วิทยุ หรือ ย่านความถี่วิทยุ หรือที่นิยมเรียกย่อ ๆ ว่า RF (อังกฤษ: Radio frequency) นั้นใช้หมายถึง ช่วงสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า หรือย่านความถี่แม่เหล็กไฟฟ้านั่นเอง ซึ่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสามารถถูกสร้างออกมา โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าสลับให้แก่สายอากาศ ความถี่วิทยุถูกแบ่งออกเป็นหลายย่านดังแสดงในตารางต่อไปนี้

ชื่อย่านความถี่วิทยุ

แก้

ชื่อทั่วไป (วิทยุ FM ประเทศไทย เริ่มตั้งแต่คลื่นความถี่สัญญาณ 87.25 MHz -108.00 MHz) (VHF)

แก้

ย่านความถี่ออกอากาศ:

  • วิทยุ AM คลื่นยาว (Longwave AM Radio) = 150 kHz - 280 kHz (LF)
  • วิทยุ AM คลื่นความยาวขนาดกลาง (Mediumwave AM Radio) = 530 kHz - 1610 kHz (MF)
  • TV ย่าน I (Channels 1 - 6) = 50 MHz - 88 MHz (บางส่วนสามารถจำกัดจนถึง 75.0 MHz) (VHF)
  • วิทยุ FM ย่าน II = 75.0 MHz หรือ 88 MHz (ในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ 87.5 MHz) - 108 MHz (VHF)
  • TV ย่าน III (Channels 7 - 13) = 174 MHz - 216 MHz (275 MHz) (VHF)
  • TV ย่าน IV & V (Channels 14 - 83) = 470 MHz - 950 MHz (UHF) [1]

ความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่นนั้นขึ้นกับรัฐบาลของแต่ละประเทศที่จะอนุญาตให้นักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้งาน นักวิทยุสมัครเล่นมักเรียกความถี่โดยการใช้ความยาวคลื่น เช่น ความถี่ 7.0 ก็จะเรียกว่า 40 m หรือ "ย่านสี่สิบเมตร"

ความยาวคลื่น ความถี่
160 m 1.8 ถึง 2.0 MHz
80 m 3.5 ถึง 4.0 MHz
60 m 5.3 ถึง 5.4 MHz
40 m 7 ถึง 7.3 MHz
30 m 10.1 ถึง 10.15 MHz
20 m 14 ถึง 14.35 MHz
15 m 21 ถึง 21.45 MHz
12 m 24.89 ถึง 24.99 MHz
10 m 28.000 - 29.70 MHz
6 m 50 ถึง 54 MHz
2 m 144 - 148 MHz
70 cm 430 ถึง 440 MHz
23 cm 1240 ถึง 1300 MHz

ย่านความถี่ IEEE

แก้
ย่าน ความถี่ ที่มาของชื่อ
HF band 3 to 30 MHz High Frequency
VHF band 30 to 300 MHz Very High Frequency
UHF band 300 to 1000 MHz Ultra High Frequency

Frequencies from 216 to 450 MHz were sometimes called P-band: Previous, since early British Radar used this band but later switched to higher frequencies.

L band 1 to 2 GHz Long wave
S band 2 to 4 GHz Short wave
C band 4 to 8 GHz Compromise between S and X
X band 8 to 12 GHz Used in WW II for fire control, X for cross (as in crosshair)
Ku band 12 to 18 GHz Kurz-under
K band 18 to 26 GHz German Kurz (short)
Ka band 26 to 40 GHz Kurz-above
V band 40 to 75 GHz
W band 75 to 111 GHz W follows V in the alphabet

ย่านความถี่ EU, NATO, US ECM

แก้
ย่าน ความถี่
A band 0 ถึง 0.25 GHz
B band 0.25 to 0.5 GHz
C band 0.5 to 1.0 GHz
D band 1 to 2 GHz
E band 2 to 3 GHz
F band 3 to 4 GHz
G band 4 to 6 GHz
H band 6 to 8 GHz
I band 8 to 10 GHz
J band 10 to 20 GHz
K band 20 to 40 GHz
L band 40 to 60 GHz
M band 60 to 100 GHz

ดูเพิ่ม

แก้