รางวัลโทรทัศน์ทองคำ

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ เป็นรางวัลผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์ ซึ่งจัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ เริ่มครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2529 โดยเป็นรางวัลสำหรับผลงานทางโทรทัศน์ที่มีอายุยาวนานที่สุด และยังมีการมอบรางวัลจวบจนถึงปัจจุบัน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ปัจจุบัน: รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 38
ไฟล์:Tvgold.jpg
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ
รางวัลสำหรับผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์
ประเทศ ไทย
จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
รางวัลแรก29 มกราคม พ.ศ. 2517 (50 ปี)
ตัวอย่างผู้ชนะรางวัลโทรทัศน์ทองคำล่าสุด
← 2565 2566 2567 →
สาขา เกียรติยศคนทีวี บทละครโทรทัศน์ดีเด่น
ผู้ชนะเลิศ ณัฐนันท์ ฉวีวงค์, อุทุมพร ศิลาพันธ์, สัญญา คุณากร จินโจว, พรดี สาตราวาหะ, สร้างสรรค์ 
(หมอหลวง)
 
สาขา นักแสดงนำชายดีเด่น นักแสดงนำหญิงดีเด่น
ผู้ชนะเลิศ จิรายุ ตั้งศรีสุข
(มาตาลดา)
แอน ทองประสม
(เกมรักทรยศ)
 
สาขา ผู้กำกับการแสดงละครดีเด่น
ผู้ชนะเลิศ สุประวัติ ปัทมสูต
(บุษบาลุยไฟ)

ประวัติ

แก้

ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ (ชื่อเดิม: ชมรมส่งเสริมกิจการโทรทัศน์ไทย)[1] ได้จัดงานโทรทัศน์ทองคำ เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ และผลงานของทางสถานีโทรทัศน์ จากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป โดยทางชมรมได้ร่วมมือกับ หนังสือพิมพ์อินไซด์ทีวี ตั้งแต่ครั้งแรก จนถึง ครั้งที่ 7 หลังจากหนังสือพิมพ์ยุติการดำเนินธุรกิจ ก็ได้เปลี่ยนผู้ร่วมดำเนินงานเป็น สภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ส.ส.ม.ท.) และ มูลนิธิจำนง รังสิกุล ตามลำดับ โดยจะมีพิธีมอบรางวัลต่อเนื่องทุกปี ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์หรือมีนาคม โดยถือเป็นรายการมอบรางวัลทางโทรทัศน์ที่ไม่มีปีใดงดจัด เพียงแต่บางปีต้องเลื่อนกำหนดการมอบรางวัลให้ล่าช้ากว่าเดิม เนื่องด้วยเหตุผลสำคัญ (เช่นในครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2550 ได้เลื่อนกำหนดเป็นวันที่ 26 กรกฎาคม 2551) สำหรับผู้ตั้งชื่อ "โทรทัศน์ทองคำ" คือ ศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประกอบด้วยรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ รวมถึงรางวัลมิวสิกวิดีโอดีเด่น ซึ่งถือเป็นรายการแรกที่กำหนดรางวัลประเภทนี้ขึ้นมา โดยเริ่มมาตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน โดยในยุคแรกจะทำการตัดสินมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ แต่การตัดสินในยุคต่อมาจะมอบให้แก่ผู้ชนะเลิศเพียงผลงานเดียวเท่านั้น จากผู้เข้ารอบสุดท้าย 5 ผลงาน จนถึงครั้งที่ 24 ได้มีการแบ่งรางวัลมิวสิกวิดีโอดีเด่นเป็นสองรางวัล โดยมอบให้แก่เจ้าของผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากล และเจ้าของผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงไทยลูกทุ่ง ส่วนรางวัลประเภทละครโทรทัศน์ โดยเฉพาะรางวัลสำหรับนักแสดง ทุก ๆ ปีจะมีผู้เข้ารอบสุดท้ายสาขารางวัลละ 5 ราย โดยจะมอบให้แก่ผู้มีฝีมือการแสดงได้ดีเด่นที่สุดเพียงท่านเดียว

ลำดับงานประกาศผลรางวัล

แก้
ครั้ง วันที่ สถานที่ สถานี
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2529 17 มกราคม พ.ศ. 2530 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2530 16 มกราคม พ.ศ. 2531 โรงละครแห่งชาติ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2531 28 มกราคม พ.ศ. 2532 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2532 20 มกราคม พ.ศ. 2533 โรงละครแห่งชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2533 13 มกราคม พ.ศ. 2534 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2534 18 มกราคม พ.ศ. 2535 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2535 23 มกราคม พ.ศ. 2536 โรงละครแห่งชาติ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2536 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2537 20 มกราคม พ.ศ. 2538 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2539 2 มีนาคม พ.ศ. 2540 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2540 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2541 14 มีนาคม พ.ศ. 2542 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2542 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 15 พ.ศ. 2543 9 มีนาคม พ.ศ. 2544 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 16 พ.ศ. 2544 16 มีนาคม พ.ศ. 2545 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2545 30 มีนาคม พ.ศ. 2546 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2546 13 มีนาคม พ.ศ. 2547 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2547 9 เมษายน พ.ศ. 2548 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 20 พ.ศ. 2548 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 21 พ.ศ. 2549 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2550 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2551 14 มีนาคม พ.ศ. 2552 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 24 พ.ศ. 2552 20 มีนาคม พ.ศ. 2553 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 25 พ.ศ. 2553 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2554 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 27 พ.ศ. 2555 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 28 พ.ศ. 2556 15 มีนาคม พ.ศ. 2557 คิง เพาเวอร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 29 พ.ศ. 2557 14 มีนาคม พ.ศ. 2558 กรมประชาสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2558 12 มีนาคม พ.ศ. 2559 ช่อง 3 เอสดี
ครั้งที่ 31 พ.ศ. 2559 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ช่องเวิร์คพอยท์
ครั้งที่ 32 พ.ศ. 2560 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 ช่อง 3 เอสดี
ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2561 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2562 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2563 17 กันยายน พ.ศ. 2564 หมายเหตุ: เป็นการจัดรางวัลในรูปแบบปิด
มีเพียงประกาศผลผู้ชนะ และนำรางวัลส่งให้กับผู้ชนะในภายหลัง
พีพีทีวี
ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2564 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
ครั้งที่ 37 พ.ศ. 2565 10 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ช่องเวิร์คพอยท์
ครั้งที่ 38 พ.ศ. 2566 8 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทรูโฟร์ยู

ผลรางวัล

แก้

ในที่นี้ จะเป็นผลการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่สำคัญ ๆ ดังนี้

รางวัลประเภทละครโทรทัศน์

แก้
ครั้ง(ปี)ที่จัด นักแสดงนำชายดีเด่น นักแสดงนำหญิงดีเด่น นักแสดงสมทบชายดีเด่น นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) ฉัตรชัย เปล่งพานิช

สายโลหิต (ช่อง 3)

นาถยา แดงบุหงา
คนมีคาว (ช่อง 3)
ดิลก ทองวัฒนา
กามนิต-วาสิฏฐี (ช่อง 3)
จุรี โอศิริ
สายโลหิต (ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2530) พิศาล อัครเศรณี

อวสานเซลส์แมน (ช่อง 3)

อภิรดี ภวภูตานนท์
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7)
กำธร สุวรรณปิยะศิริ
บนถนนสายเดียวกัน-สมาชิกใหม่ (ช่อง 9)
ปาหนัน ณ พัทลุง
ปริศนา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2531) บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

แผลเก่า (ช่อง 7)

อภิรดี ภวภูตานนท์
อีสา (ช่อง 7)
ส. อาสนจินดา
เกมกามเทพ (ช่อง 3)
ธนาภรณ์ รัตนเสน
อีสา (ช่อง 7)
ครั้งที่ 4 (2532) เสกสรร ชัยเจริญ

สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3)

ปรียานุช ปานประดับ
สงครามเงิน (ช่อง 7)
สอาด เปี่ยมพงษ์สานต์
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3)
ชไมพร จตุรภุช
จำเลยรัก (ช่อง 7)
ครั้งที่ 5 (2533) ธงไชย แมคอินไตย์

คู่กรรม (ช่อง 7)

ชไมพร จตุรภุช
ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7)
รอน บรรจงสร้าง
กตัญญูประกาศิต (ช่อง 3)
ดวงดาว จารุจินดา
คู่กรรม (ช่อง 7)
ครั้งที่ 6 (2534) โกวิท วัฒนกุล

ไผ่แดง (ช่อง 7)

จินตหรา สุขพัฒน์
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
ปัญญา นิรันดร์กุล
ตะวันชิงพลบ (ช่อง 7)
ดวงดาว จารุจินดา
กนกลายโบตั๋น (ช่อง 7)
ครั้งที่ 7 (2535) วรุฒ วรธรรม

ในฝัน (ช่อง 3)

มาช่า วัฒนพานิช
ไฟโชนแสง (ช่อง 3)
บำเรอ ผ่องอินทรีย์
เมืองโพล้เพล้ (ช่อง 7)
ปภัสรา ชุตานุพงษ์
สมเด็จพระสุริโยทัย (ช่อง 3)
ครั้งที่ 8 (2536) ธงไชย แมคอินไตย์

วันนี้ที่รอคอย (ช่อง 7)

จันทร์จิรา จูแจ้ง
ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก (ช่อง 3)
บดินทร์ ดุ๊ก
คนละโลก (ช่อง 5)
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์
วันนี้ที่รอคอย (ช่อง 7)
ครั้งที่ 9 (2537) ไพโรจน์ สังวริบุตร

ถนนสายสุดท้าย (ช่อง 7)

สินจัย เปล่งพานิช
ล่า (ช่อง 5)
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
รัญญา ศิยานนท์
เกมเกียรติยศ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 10 (2538) พีท ทองเจือ

เงาราหู (ช่อง 3)

จารุณี สุขสวัสดิ์
คือหัตถาครองพิภพ (ช่อง 7)
สันติสุข พรหมศิริ
เลือดเข้าตา (ช่อง 5)
สิริยากร พุกกะเวส
ร่มฉัตร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 11 (2539) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

โปลิศจับขโมย (ช่อง 3)

ลลิตา ปัญโญภาส
ทรายสีเพลิง (ช่อง 3)
คาเมล ซาลวาลา
หักลิ้นช้าง (ช่อง 7)
บุษกร พรวรรณะศิริเวช
เพลิงบุญ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 12 (2540) เกริกพล มัสยวาณิช

ดวงไฟในพายุ (ช่อง 5)

แอน ทองประสม
สองนรี (ช่อง 3)
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
รุ้งสามสาย (ช่อง 3)
ธัญญา วชิรบรรจง
ตามหัวใจไปสุดหล้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 13 (2541) จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์

ท่านชายกำมะลอ (ช่อง 3)

จริยา แอนโฟเน่
บ่วงดวงใจ (ช่อง 3)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์
ซอยปรารถนา 2500 (ช่อง 7)
บุษกร พรวรรณะศิริเวช
จับตายวายร้ายสายสมร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 14 (2542) อำพล ลำพูน

มือปืน (ช่อง 3)

แอน ทองประสม
เจ้าสาวปริศนา (ช่อง 3)
จักรกฤษณ์ คชรัตน์
ข้ามสีทันดร (ช่อง 7)
ธัญญา วชิรบรรจง
ตาเบบูญ่า (ช่อง 5)
ครั้งที่ 15 (2543) นพพล โกมารชุน

หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)

มาช่า วัฒนพานิช
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
พนมกร ตังทัตสวัสดิ์
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
พิศมัย วิไลศักดิ์
ไม้เมือง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 16 (2544) แอนดริว เกรกสัน

รักเกิดในตลาดสด (ช่อง 7)

พรชิตา ณ สงขลา
สะใภ้ไร้ศักดินา (ช่อง 3)
โอลิเวอร์ พูพาร์ท
ขอหยุดหัวใจไว้เพียงเธอ (ช่อง 3)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์
ทางผ่านกามเทพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 17 (2545) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

ไอ้ม้าเหล็ก (ช่อง 3)

ซอนย่า คูลิ่ง
มายา (ช่อง 7)
ยุทธพิชัย ชาญเลขา
คนละโลก (ช่อง 7)
อำภา ภูษิต
นิราศสองภพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 18 (2546) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง

ดงดอกเหมย (ช่อง 3)

จริยา แอนโฟเน่
ดงดอกเหมย (ช่อง 3)
ดิลก ทองวัฒนา
ไฟล้างไฟ (ช่อง 3)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์
ดงดอกเหมย (ช่อง 3)
ครั้งที่ 19 (2547) รวิชญ์ เทิดวงส์

แฝดพี่ฝาดน้อง(ช่อง 3)

วรนุช วงษ์สวรรค์
แม่อายสะอื้น (ช่อง 7)
สุประวัติ ปัทมสูต
แม่อายสะอื้น (ช่อง 7)
สโรชา วาทิตตพันธ์
รักแผลงฤทธิ์(ช่อง 3)
ครั้งที่ 20 (2548) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์

สองเรานิรันดร (ช่อง 3)

ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
ราชินีหมอลำ (ช่อง 3)
รอน บรรจงสร้าง
ราชินีหมอลำ (ช่อง 3)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์
แต่ปางก่อน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 21 (2549) อธิชาติ ชุมนานนท์

ลมหวน (ช่อง 3)

ลลิตา ศศิประภา
วีรกรรมทำเพื่อเธอ (ช่อง 3)
หลุยส์ สก็อต
ดวงใจปาฏิหาริย์ (ช่อง 7)
สาวิตรี สามิภักดิ์
ตี๋ตระกูลซ่ง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 22 (2550) ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ

เมื่อดอกรักบาน (ช่อง 3)

ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
เมื่อดอกรักบาน (ช่อง 3)
พิเชษฐ์ไชย ผลดี
กรุงเทพราตรี (ช่อง 3)
จริยา แอนโฟเน่
มณีดิน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 23 (2551) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
สวรรต์เบี่ยง (ช่อง 3)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต
ดาวเปื้อนดิน (ช่อง 7)
ดิลก ทองวัฒนา
สวรรต์เบี่ยง (ช่อง 3)
จารุณี สุขสวัสดิ์
นิมิตรมาร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 24 (2552) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
แอน ทองประสม
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
พงษ์พัฒน์ วชิระบรรจง
พระจันทร์สีรุ้ง (ช่อง 3)
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร
ชิงชัง (ช่อง 5)
ครั้งที่ 25 (2553) เจษฎาภรณ์ ผลดี
วนิดา (ช่อง 3)
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์
ระบำดวงดาว (ช่อง 3)
อรรคพันธ์ นะมาตร์
พระจันทร์ลายพยัคฆ์ (ช่อง 7)
รินลณี ศรีเพ็ญ
วนิดา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 26 (2554) ภาคิน คำวิลัยศักดิ์
เรือนแพ (ช่อง 5)
อารยา เอ ฮาร์เก็ต
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
หลุยส์ สก๊อต
ดอกส้มสีทอง (ช่อง 3)
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
มงกุฎดอกส้ม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 27 (2555) อธิชาติ ชุมนานนท์
ขุนศึก (ช่อง 3)
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
บ่วง (ช่อง 3)
รวิชญ์ เทิดวงศ์
แรงเงา (ช่อง 3)
ธัญญาเรศ เองตระกูล
แรงเงา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 28 (2556) ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ
คุณชายปวรรุจ (ช่อง 3)
ณฐพร เตมีรักษ์
คุณชายรัชชานนท์ (ช่อง 3)
อเล็กซ์ เรนเดลล์
สามี (ช่อง 3)
อำภา ภูษิต
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 29 (2557) ณเดชน์ คูกิมิยะ
รอยฝันตะวันเดือด (ช่อง 3)
จีรนันท์ มะโนแจ่ม
เนตรนาคราช (ช่อง 7)
วรวุฒิ นิยมทรัพย์
มาลีเริงระบำ (ช่อง 3)
วรัทยา นิลคูหา
สามีตีตรา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 30 (2558) ณัฐวุฒิ สกิดใจ
ทางผ่านกามเทพ (ช่อง 3)
พิยดา จุฑารัตนกุล
บัลลังก์เมฆ (ช่องวัน)
พศุตม์ บานแย้ม
บางระจัน (ช่อง 3)
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
เลื่อมสลับลาย (ช่อง 7)
ครั้งที่ 31 (2559) ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
ขุนกระทิง (ช่อง 7)
ณฐพร เตมีรักษ์
นาคี (ช่อง 3)
วินัย ไกรบุตร
The Angels นางฟ้าล่าผี ปี 2 (ช่อง โมโน 29)
กมลเนตร เรืองศรี
ชาติพยัคฆ์ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 32 (2560) ณเดชน์ คูกิมิยะ
เล่ห์ลับสลับร่าง (ช่อง3)
อุรัสยา เสปอร์บันด์
คลื่นชีวิต (ช่อง 3)
หลุยส์ สก๊อต
เพลิงบุญ (ช่อง 3)
ทัศนียา การสมนุช
เพลิงพระนาง (ช่อง 7)
ครั้งที่ 33 (2561) ณเดชน์ คูกิมิยะ
ลิขิตรัก The Crown Princess (ช่อง3)
ราณี แคมเปน
บุพเพสันนิวาส (ช่อง 3)
หลุยส์ สก๊อต
บุพเพสันนิวาส (ช่อง 3)
ซาร่า เล็กจ์
ลิขิตรัก The Crown Princess (ช่อง 3)
ครั้งที่ 34 (2562) มาริโอ้ เมาเร่อ
ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง (ช่อง3)
ใหม่ เจริญปุระ
กรงกรรม (ช่อง 3)
รอง เค้ามูลคดี
ทองเอก หมอยา ท่าโฉลง (ช่อง 3)
ศรีริต้า เจนเซ่น
เพลิงรักเพลิงแค้น (ช่อง 3)
ครั้งที่ 35 (2563) ศรราม เทพพิทักษ์
บังเกิดเกล้า (อมรินทร์ทีวี)
คริส หอวัง
เนื้อใน (จีเอ็มเอ็ม 25)
พศุตม์ บานแย้ม
เนื้อใน (จีเอ็มเอ็ม 25)
บุษกร วงศ์พัวพันธ์
ทุ่งเสน่หา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 36 (2564) ปริญ สุภารัตน์
เกมล่าทรชน (ช่อง 3)
เมลดา สุศรี
มนต์รักหนองผักกะแยง (ช่อง 3)
ชาคริต แย้มนาม
วันทอง (ช่องวัน)
ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์
เล่ห์ลวง (ช่องวัน)
ครั้งที่ 37 (2565) มาริโอ้ เมาเร่อ
(คือเธอ) (ช่อง 3)

พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์
สร้อยสะบันงา (ช่อง 3)

ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
ลายกินรี (ช่อง 3)
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล
จังหวะหัวใจนายสะอาด (พีพีทีวี)
ครั้งที่ 38 (2566) จิรายุ ตั้งศรีสุข
(มาตาลดา) (ช่อง 3)

แอน ทองประสม
เกมรักทรยศ (ช่อง 3)

ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
บุษบาลุยไฟ (ไทยพีบีเอส)
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์
สงครามเงิน (อมรินทร์ทีวี)
ครั้ง (ปี) ที่จัด ผู้กำกับการแสดงละครดีเด่น บทละครโทรทัศน์ดีเด่น เพลงนำละครดีเด่น ฉากละครดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) สุพรรณ บูรณะพิมพ์
สายโลหิต (ช่อง 3)
ประภาส, วัชระ แวว, ศุ
เทวดาตกสวรรค์ (ช่อง 9)
เพลงส่งท้ายในแต่ละตอน
จาก ผู้พิทักษ์ความสะอาด (ช่อง 9)
เพิ่มศักดิ์, อภิชาติ, สายัณห์
สายโลหิต (ช่อง 3)
ครั้งที่ 2 (2530) มานพ สัมมาบัติ
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7)
คนพวน (ยิ่งยศ ปัญญา)
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7)
เพลงนำละคร
พิกุลทอง (ช่อง 7)
สุภรณ์, เฉลิมลาภ
ปริศนา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 3 (2531) วรยุทธ พิชัยศรทัต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่อง 3)
วรยุทธ พิชัยศรทัต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่อง 3)
วิทยา อัมภสุวรรณ
อีสา (ช่อง 7)
ฝ่ายศิลปกรรมช่อง 3
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่อง 3)
ครั้งที่ 4 (2532) นพพล โกมารชุน
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3)
ศัลยา
ปริศนาของเวตาล (ช่อง 7)
เทียรี่ เมฆวัฒนา
สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3)
ฝ่ายศิลปกรรมช่อง 3
สงครามเก้าทัพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 5 (2533) ไพรัช สังวริบุตร
คู่กรรม (ช่อง 7)
ศัลยา
คู่กรรม (ช่อง 7)
พีระพงษ์ พลชนะ (ต้อม เรนโบว์)
ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7)
ธีระศักดิ์, เสนาะ, มนัส, วารินทร์
คู่กรรม (ช่อง 7)
ครั้งที่ 6 (2534) สุประวัติ ปัทมสูต
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
นลินี สีตสุวรรณ
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
ตะวันชิงพลบ (ช่อง 7)
ฝ่ายศิลปกรรม ช่อง 3
สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2535) ยุทธนา มุกดาสนิท
วังน้ำวน (ช่อง 5)
นลินี สีตสุวรรณ
ในฝัน (ช่อง 3)
จิตนาถ วัชรเสถียร
คุณหญิงนอกทำเนียบ (ช่อง 7)
-
ครั้งที่ 8 (2536) จรูญ ธรรมศิลป์
นางทาส (ช่อง 7)
ศัลยา
นางทาส (ช่อง 7)
-ไม่มีเพลงใดได้รับรางวัล- ทีมงานเอ็กแซ็กท์
บัลลังก์เมฆ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 9 (2537) นพพล โกมารชุน
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
เอื้องอรุณ สมิตสุวรรณ
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
บัตเตอร์ฟลาย
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
ทีมยูม่า
โสมส่องแสง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 10 (2538) สยาม สังวริบุตร
สายโลหิต (ช่อง 7)
กษิดินทร์ แสงวงศ์
อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า (ช่อง 5)
สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
สายโลหิต (ช่อง 7)
กำกับศิลป์ดีเด่น
อยากหยุดตะวันไว้ที่ปลายฟ้า (ช่อง 5)
ครั้งที่ 11 (2539) ชูชัย องอาจชัย
โปลิศจับขโมย (ช่อง 3)
- ประภัสสร เทียมประเสริฐ
เพลิงพระนาง (ช่อง 5)
ฝ่ายศิลปกรรมดาราวิดีโอ
รัตนโกสินทร์ (ช่อง 7)
ครั้งที่ 12 (2540) ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ดวงไฟในพายุ (ช่อง 5)
บทละคร
เพื่อน (ช่อง 5)
เพลงละคร
พิสูจน์รักจากสวรรค์ (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ตามหัวใจไปสุดหล้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 13 (2541) ชนะ คราประยูร
บ่วงดวงใจ (ช่อง 3)
ผอูน จันทรศิริ
มารยาริษยา (ช่อง 5)
เพลงละคร
ระย้า (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
จากฝันสู่นิรันดร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 14 (2542) วินัย ปฐมบูรณ์
มือปืน (ช่อง 3)
ภูเขา
มือปืน (ช่อง 3)
เพลงละคร
ตะวันลับฟ้า (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
มือปืน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 15 (2543) นิพนธ์ ผิวเณร
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
ประโยชน์ สุศรีเจริญสุข
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
เพลงละคร
หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ดอกแก้ว การะบุหนิง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 16 (2544) สุประวัติ ปัทมสูต
สะใภ้ไร้ศักดินา (ช่อง 3)
สรรพชัย เกิดอุทัย
รักเกิดในตลาดสด (ช่อง 7)
เพลงโดเรมี
สะใภ้ไร้ศักดินา (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ลูกทาส (ช่อง 5)
ครั้งที่ 17 (2545) สุพล วิเชียรฉาย, ฉัตรชัย นาคสุริยะ
นิราศสองภพ (ช่อง 3)
วิลักษณา
ไอ้ม้าเหล็ก (ช่อง 3)
เพลงบ่วงรัก
บ่วงบรรจถรณ์ (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
นิราศสองภพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 18 (2546) นพดล มงคลพันธ์
พุทธานุภาพ (ช่อง 3)
ศุภชัย สิทธิอำพรพรรณ
พุทธานุภาพ (ช่อง 3)
เพลงละคร
กษัตริยา (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
กษัตริยา (ช่อง 5)
ครั้งที่ 19 (2547) สุประวัติ ปัทมสูต
เรือนไม้สีเบจ (ช่อง 3)
ทีมเขียนบทละครซิทคอม
บางรักซอย 9 (ช่อง 9)
คาราบาว
เพลง พระนเรศวรมหาราช
ละคร มหาราชกู้แผ่นดิน (ช่อง 5)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
สี่แผ่นดิน (ช่อง 9)
ครั้งที่ 20 (2548) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
กุหลาบสีดำ (ช่อง 3)
ทีมเขียนบทละครซิทคอม
เป็นต่อ (ช่อง 3)
กมลศักดิ์ สุนทานนท์
มายาชีวิต มิตร ชัยบัญชา (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ในฝัน (ช่อง 9)
ครั้งที่ 21 (2549) อำไพพร จิตต์ไม่งง
อุ้มรัก (ช่อง 3)
เอกลิขิต
ตี๋ตระกูลซ่ง (ช่อง 3)
พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ,
เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์
เพลง พ่อ - สุดรักสุดดวงใจ (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
อมฤตาลัย (ช่อง 3)
ครั้งที่ 22 (2550) สุประวัติ ปัทมสูต
รังนกบนปลายไม้ (ช่อง 3)
กาเหว่า
แหวนดอกไม้ (ช่อง 3)
ธงชัย ประสงค์สันติ
เพลง เพลงรักริมฝั่งโขง (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
เมื่อดอกรักบาน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 23 (2551) อำไพพร จิตต์ไม่งง
สวรรค์เบี่ยง (ช่อง 3)
เอกลิขิต
โบตั๋นกลีบสุดท้าย (ช่อง 3)
กมลศักดิ์, นิโคล, ปิติ
เพลง ผิดด้วยหรือ - นิมิตมาร (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
สู่ฝันนิรันดร (ช่อง 3)
ครั้งที่ 24 (2552) โชติรัตน์ รักเริ่มวงษ์
หยกลายเมฆ (ช่อง 3)
ณัฐิยา ศิรกรวิไล
สูตรเสน่หา (ช่อง 3)
บุดด้า เบลส
เพลง พี่ผู้ใหญ่ - ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
(ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ดงผู้ดี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 25 (2553) ผอูน จันทรศิริ
มาลัยสามชาย (ช่อง 5)
ศัลยา
ไฟอมตะ (ช่อง 9)
ดา เอ็นโดรฟิน
เพลง ให้รักเดินทางมาเจอกัน - 4 หัวใจแห่งขุนเขา
(ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
วนิดา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 26 (2554) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
รอยไหม (ช่อง 3)
นันทวรรณ รุ่งวงศ์พาณิชย์
ทาสรัก (ช่อง 3)
ศรีไศล สุชาติวุฒิ
เพลง เพียงได้เคียงเธอ - รอยไหม
(ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
รอยไหม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 27 (2555) อดุลย์ บุญบุตร
ขุนศึก (ช่อง 3)
เอกลิขิต
รากบุญ (ช่อง 3)
ปิยะ ตระกูลราษฎร์
เพลง ขุนเดช - ขุนเดช (ช่อง 7)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ป่านางเสือ 2 (ช่อง 7)
ครั้งที่ 28 (2556) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
สองปุณณณฐ
สามี (ช่อง 3)
จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม
เพลง รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา
สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายปวรรุจ (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ภาพอาถรรพณ์ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 29 (2557) ธรธร สิริพันธ์วราภรณ์
ลูกทาส (ช่อง 3)
กษิดินทร์ แสงวงศ์, ภควดี แสงเพชร
ในสวนขวัญ (ช่อง 3)
Juliet Balcony (จูเลียต บัลโคนี่)
เพลง สิ่งลึกลับซับซ้อนในจักรวาล
Cup Cake รักล้นครีม (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ลูกทาส (ช่อง 3)
ครั้งที่ 30 (2558) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ซีรีส์ เลือดมังกร (ช่อง 3)
วิสุทธิชัย บัณยะกาญจน
สะใภ้จ้าว (ช่อง 3)
ชลาทิศ ตันติวุฒิ
เพลง หมดดวงใจ - ข้าบดินทร์ (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
เจ้าสาวของอานนท์ (ช่องพีพีทีวี)
ครั้งที่ 31 (2559) สันต์ ศรีแก้วหล่อ
พิษสวาท (ช่อง one 31)
พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ วรรณถวิล สุขน้อย พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุขณัฐ กฤตา แย้มศิริ
พิษสวาท (ช่อง one 31)
นนธวรรณ ฌรรวนธร
เพลง บ้านนอกแล้วไง - สาวน้อยร้อยล้าน (ช่อง 3)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
นาคี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 32 (2560) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
รากนครา (ช่อง 3)
ณัฐิยา ศิรกรวิไล
เพลิงบุญ (ช่อง 3)
หนึ่งธิดา โสภณ
เพลงราชินีหมอลำ - ราชินีหมอลำ (ช่อง one 31)
องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
รากนครา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 33 (2561) ภวัต พนังคศิริ
บุพเพสันนิวาส (ช่อง 3)
ศัลยา สุขะนิวัตติ์
บุพเพสันนิวาส (ช่อง 3)
- องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ลิขิตรัก The Crown Princess (ช่อง 3)
ครั้งที่ 34 (2562) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
กรงกรรม (ช่อง 3)
ยิ่งยศ ปัญญา
กรงกรรม (ช่อง 3)
- องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
กลิ่นกาสะลอง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 35 (2563) ผอูน จันทรศิริ
รักแลกภพ (ช่องวัน 31)
ทิพย์ธิดา ศรัทธาทิพย์ (ปราณประมูล)
ปลายจวัก (ช่องไทยพีบีเอส)
- องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ดั่งดวงหฤทัย (ช่อง 3)
ครั้งที่ 36 (2564) พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
มนต์รักหนองผักกะแยง (ช่อง 3 เอชดี)
ทานตะวัน
บาปอยุติธรรม” (ช่อง 3 เอชดี)
- องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
แม่เบี้ย (ช่อง 7 เอชดี)
ครั้งที่ 37 (2565) อำไพพร จิตต์ไม่งง
คือเธอ (ช่อง 3 เอชดี)
เอกลิขิต
สาปซ่อนรัก (ช่อง 3 เอชดี)
- องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น
ลายกินรี (ช่อง 3 เอชดี)
ครั้ง (ปี) ที่จัด ละครชีวิตดีเด่น ละครสะท้อน/สร้างสรรค์สังคมดีเด่น ละครส่งเสริมเยาวชนดีเด่น ละครดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) ทองพูน โคกโพ ราษฎรเต็มขั้น (ช่อง 7) - - เทวดาตกสวรรค์ (ช่อง 9)
ครั้งที่ 2 (2530) ทองเนื้อเก้า (ช่อง 7) - - -
ครั้งที่ 3 (2531) อีสา (ช่อง 7) บุญเติมร้านเดิมที่ใหม่ (ช่อง 9) - -
ครั้งที่ 4 (2532) สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (ช่อง 3) - - -
ครั้งที่ 5 (2533) คู่กรรม (ช่อง 7) ขมิ้นกับปูน (ช่อง 7) - -
ครั้งที่ 6 (2534) ตะวันชิงพลบ (ช่อง 7)
ละครชีวิตธุรกิจดีเด่น
- - สี่แผ่นดิน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 7 (2535) ลอดลายมังกร (ช่อง 7) อรุณสวัสดิ์ (ช่อง 7) - -
ครั้งที่ 8 (2536) คำมั่นสัญญา (ช่อง 3) บัลลังก์เมฆ (ช่อง 5) - -
ครั้งที่ 9 (2537) ปลายฝนต้นหนาว (ช่อง 7) ถนนสายสุดท้าย (ช่อง 7) - โสมส่องแสง (ช่อง 3)
ครั้งที่ 10 (2538) มนต์รักลูกทุ่ง (ช่อง 7)
ครั้งที่ 11 (2539) ไม้อ่อน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 12 (2540) กระท่อมไม้ไผ่ (ช่อง 7) เพื่อน (ช่อง 5) ดวงไฟในพายุ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 13 (2541) ละครสะท้อนสังคมดีเด่น
มารยาริษยา (ช่อง 5)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ผู้ชายหัวใจไม่แพ้ (ช่อง 5)
ครั้งที่ 14 (2542) มือปืน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 15 (2543) หงส์เหนือมังกร (ช่อง 5)
ครั้งที่ 16 (2544) เก็บแผ่นดิน (ช่อง 7) สะใภ้ไร้ศักดินา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 17 (2545) นิราศสองภพ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 18 (2546) ดงดอกเหมย (ช่อง 3)
ครั้งที่ 19 (2547) ละครส่งเสริมความสมานฉันท์
ยุทธการเข้าบัว (ช่อง 5)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ธรรมะติดปีก (ช่อง 3)
- เรือนไม้สีเบจ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 20 (2548) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
อยู่กับก๋ง (ช่อง 5)
- กุหลาบสีดำ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 21 (2549) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
เรือนนารีสีชมพู (ช่อง 3)
- สุดรักสุดดวงใจ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 22 (2550) - ละครส่งเสริมครอบครัวดีเด่น
บ้านนี้มีรัก (ช่อง 9)
- เมื่อดอกรักบาน (ช่อง 3)
ครั้งที่ 23 (2551) - - - โบตั๋นกลีบสุดท้าย (ช่อง 3)
(ได้รับรางวัลละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่นอีกรางวัล)
ครั้งที่ 24 (2552) ละครเทิดพระเกียรติ
ศรัทธา ปาฏิหาริย์ (ช่อง 5)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา (ช่อง 3)
- หยกลายเมฆ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 25 (2553) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
หมอหงวน แสงดาวแห่งศรัทธา (ไทยพีบีเอส)
- วนิดา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 26 (2554) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
คู่เดือด (ช่อง 3)
- รอยไหม (ช่อง 3)
ครั้งที่ 27 (2555) - - - ขุนศึก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 28 (2556) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ฟ้ากระจ่างดาว (ช่อง 3)
- ทองเนื้อเก้า (ช่อง 3)
ครั้งที่ 29 (2557) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
เด็กชายในเงา (ไทยพีบีเอส)
หลวงตามหาชน (ช่อง 3) ลูกทาส (ช่อง 3)
ครั้งที่ 30 (2558) - ละครสะท้อนสังคมดีเด่น
สาบควายลายคน (ไทยพีบีเอส)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ข้าบดินทร์ (ช่อง 3)
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (ช่อง 3) สุดแค้นแสนรัก (ช่อง 3)
ครั้งที่ 31 (2559) - ละครสะท้อนสังคมดีเด่น
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
วัยแสบสาแหรกขาด (ช่อง 3)
- นาคี (ช่อง 3)
ครั้งที่ 32 (2560) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
The Single Mom คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว หัวใจฟรุ้งฟริ้ง (ช่อง 3)
น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ (ช่อง 3) รากนครา (ช่อง 3)
ครั้งที่ 33 (2561) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
ริมฝั่งน้ำ (ช่อง 3)
- บุพเพสันนิวาส (ช่อง 3)
ครั้งที่ 34 (2562) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
วัยแสบสาแหรกขาด โครงการ 2 (ช่อง 3)
- -
ครั้งที่ 35 (2563) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
เนื้อใน (จีเอ็มเอ็ม 25)
- -
ครั้งที่ 36 (2564) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
Tea Box ชายชรากับหมาบ้า (ไทยพีบีเอส)
- -
ครั้งที่ 37 (2565) - ละครสร้างสรรค์สังคมดีเด่น
สาปซ่อนรัก (ช่อง 3 เอชดี)
- -

รางวัลสำหรับบุคคล (รายการทั่วไป)

แก้
ครั้ง (ปี) ที่จัด ผู้ดำเนินรายการชายดีเด่น ผู้ดำเนินรายการหญิงดีเด่น ผู้อ่านข่าวดีเด่น ผู้บรรยายกีฬาดีเด่น ผู้ดำเนินรายการประเภททีมดีเด่น รายการข่าว/วิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ดีเด่น รายการส่งเสริมกีฬาดีเด่น ผู้พากย์ดีเด่น ผู้บรรยายสารคดีดีเด่น
ครั้งที่ 1 (2529) ประภัทร์ ศรลัมพ์
เกร็ดชีวิตคนดัง (ช่อง 5)
กรรณิกา ธรรมเกษร
เวที-วาที (ช่อง 5)
- เอกชัย นพจินดา
ฟุตบอลโลก 1986
- - - - -
ครั้งที่ 2 (2530) ปัญญา นิรันดร์กุล
พลิกล็อกเพชร (ช่อง 5)
ผุสชา โทณะวณิก
คอนเสิร์ต คอนเทสต์ (ช่อง 5)
- ศุภพร มาพึ่งพงศ์ - - - - -
ครั้งที่ 3 (2531) วิทวัส สุนทรวิเนตร์
คืนนี้ที่ช่อง 9 (ช่อง 9)
อรพรรณ พานทอง
เล็กพริกขี้หนู (ช่อง 7)
- สุบินสิริ เนาว์ถิ่นสุข
โอลิมปิกเกมส์ 1988
- - - - -
ครั้งที่ 4 (2532) ทรงวิทย์ จิรโสภิณ
ตามไปดู (ช่อง 9)
นัฏฐา ลอยด์
ท้าพิสูจน์ (ช่อง 7)
ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ (ช่อง 11)
ผู้อ่านข่าวหญิง
ศุภพร มาพึ่งพงศ์ - - - - -
ครั้งที่ 5 (2533) เศรษฐา ศิระฉายา
น่ารัก น่าลุ้น (ช่อง 5)
วิไล อิสสระ
หนึ่งในร้อย (ช่อง 3)
ปิยะ ชำนาญกิจ (ช่อง 11)
ผู้อ่านข่าวชาย
อารตี คุโรปการะนันท์ (ช่อง 9)
ผู้อ่านข่าวหญิง
พิษณุ นิลกลัด (ช่อง 7) - - - - -
ครั้งที่ 6 (2534) นิรุตติ์ ศิริจรรยา
ที่นี่กรุงเทพฯ (ช่อง 5)
อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง
กล้าคิดกล้าทำ (ช่อง 5)
จักรพันธุ์ ยมจินดา (ช่อง 7)
ผู้อ่านข่าวชาย
ชุติมา รอดอยู่สุข (ช่อง 3)
ผู้อ่านข่าวหญิง
เทพพิทักษ์ จันทรสุเทพ (ช่อง 9) - - - - -
ครั้งที่ 7 (2535) ชัยณรงค์ มณเฑียรวิเชียรฉาย
180 ไอคิว (ช่อง 5)
หัทยา เกษสังข์
ผู้หญิงวันนี้ (ช่อง 3)
ศันสนีย์ นาคพงศ์ (ช่อง 7) สาธิต กรีกุล (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 8 (2536) ไตรภพ ลิมปพัทธ์
ทไวไลท์โชว์ (ช่อง 3)
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ
ละครแห่งชีวิต (ช่อง 5)
สาธิต ยุวนันทการุญ (ช่อง 3)
ผู้อ่านข่าวชาย
ช่อผกา วิริยานนท์ (ช่อง 5)
ผู้อ่านข่าวหญิง
สาธิต กรีกุล, เจษฎา วิจารณ์
ฟุตบอลเยอรมัน (ช่อง 3)
- - - - -
ครั้งที่ 9 (2537) ศรัณยู วงศ์กระจ่าง
คืนวันอาทิตย์ (ช่อง 3)
มยุรา เศวตศิลา
ชิงร้อยชิงล้าน (ช่อง 7)
น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ (ช่อง 5)
ผู้อ่านข่าวชาย
อวัสดา ปกมนตรี (ช่อง 9)
ผู้อ่านข่าวหญิง
สาธิต กรีกุล (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 19 (2547) ธงชัย ประสงค์สันติ
คุณพระช่วย (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- สุรชา บุญเปี่ยม (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้รายงานข่าวดีเด่น
เอกราช เก่งทุกทาง (ช่อง 3) - - - - -
ครั้งที่ 20 (2548) - - กิตติ สิงหาปัด (ไอทีวี)
ผู้ดำเนินรายการข่าวดีเด่น
วีรศักดิ์ นิลกลัด (ช่อง 7) - - - - -
ครั้งที่ 21 (2549) วิศาล ดิลกวณิช
บ่ายนี้มีคำตอบ (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- เกวลิน กังวานธนวัต (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2006 (โดฮาเกมส์)
- - - - -
ครั้งที่ 22 (2550) - มล.สราลี กิติยากร
เที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์ (ช่อง 3)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- วีรศักดิ์ นิลกลัด (ช่อง 7)
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2007 จ.นครราชสีมา
- - - - -
ครั้งที่ 23 (2551) วิศาล ดิลกวณิช
บ่ายนี้มีคำตอบ (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- บัญชา ชุมชัยเวทย์ (ช่อง 3)
ผู้นำเสนอข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)
โอลิมปิกเกมส์ 2008
- - - - -
ครั้งที่ 24 (2552) - สุชาดา กิจเจริญ
กลมกิ๊ก (ช่อง 5)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
ชัยรัตน์ ถมยา รายการทันโลก (ไทยพีบีเอส)
ผู้รายงานข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)
จากการบรรยายการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 25 (เวียงจันทน์เกมส์)
ภัทรพล ศิลปาจารย์
ญาณี จงวิสุทธิ์
วีไอพี (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
- - - -
ครั้งที่ 25 (2553) ณวัฒน์ อิสระไกรศีล
อะเมซิ่งเมืองไทย (ช่อง 3)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- ฐปณีย์ เอียดศรีไชย (ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวภาคสนามดีเด่น
ทีมผู้บรรยายกีฬา รายการ มวยไทย 7 สี (ช่อง 7) สุจิรา อรุณพิพัฒน์
ดวงพร ทรงวิศวะ
กิน อยู่ คือ (ไทยพีบีเอส)
- - - -
ครั้งที่ 26 (2554) วูดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา
วู้ดดี้เกิดมาคุย (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
อรอุมา เกษตรพืชผล
สถานีประชาชน (ไทยพีบีเอส)
ผู้ดำเนินรายการ ประเภทเดี่ยวดีเด่น
บัญชา ชุมชัยเวทย์ (ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
- - - - - -
ครั้งที่ 27 (2555) คริสโตเฟอร์ ไรท์
คริสเดลิเวอร์รี่ (ช่อง 5)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- กฤต เจนพานิชการ
ตู้ ป.ณ.ข่าว 3 (ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
วีรศักดิ์ นิลกลัด, อดิสรณ์ พึ่งยา
เอเอฟเอฟ ซูซูกิ คัพ 2012 (ช่อง 7)
สุริวิภา กุลตังวัฒนา
บ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
- - - -
ครั้งที่ 28 (2556) กฤษณ์ ศรีภูมิเศรษฐ์
แฟนพันธุ์แท้ (ช่อง 5)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- อนุวัต เฟื่องทองแดง
(ช่อง 7)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
ณัฏฐา โกมลวาทิน
ที่นี่ไทยพีบีเอส (ไทยพีบีเอส)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
วีรศักดิ์ นิลกลัด
(โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
นำชัย จรรยาฐิติกุล
ปราบ ยุทธพิชัย
ปลดหนี้ (ช่อง 7)
- - - -
ครั้งที่ 29 (2557) จรงค์ศักดิ์ รองเดช
ภัตตาคารบ้านทุ่ง (ไทยพีบีเอส)
กัญญารัตน์ จิรรัชชกิจ
เซย์ไฮ (ช่อง 3)
กรุณา บัวคำศรี
(ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
กิตติมา ณ ถลาง
(โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
ไพโรจน์ กิ่งแก้ว
(โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย)
- รายการคอลัมน์หมายเลข 7
(ช่อง 7)
รายการเสน่ห์กีฬา
(ช่อง 3)
ทีมพากย์การ์ตูนเรื่อง
ไอซ์เอจ 4
เจาะยุคน้ำแข็งมหัศจรรย์ กำเนิดแผ่นดินใหญ่
(ช่อง 7)
ธนศักดิ์ อุ่นอ่อน
เรื่อง ทะลุเวลาสู่ยุโรป (ช่อง 7)
ครั้งที่ 30 (2558)

จตุรงค์ สุขเอียด
(ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
(ช่อง 7)
ผู้ประกาศข่าวดีเด่น
สาธิต กรีกุล
โยธิน อารีย์การเลิศ (ช่อง 3)
- รายการ Time line
(เนชั่นทีวี)
รายการ ศึกยอดฝีพายไทยรัฐ
(ช่อง ไทยรัฐทีวี)
ทีมพากย์ภาพยนตร์เกาหลีเรื่อง
ลิขิตรัก ไฟริษยา
(ช่อง 7)
ปาริชาต พุกผาสุก
เรื่อง Science of Saing
ไขปริศนาพระคัมภีร์ นักบุญ (ช่อง นิวทีวี)
ครั้งที่ 31 (2559) นิรุตติ์ ศิริจรรยา
(ช่อง PPTV36)
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
(ช่อง 3Family)
สมโภชน์ โตรักษา
(ช่อง 7)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
อัฐชพงษ์ สีมา
ธีรยุทธ บัญหนองสา
(ช่อง True4you 24)
- รายการไพร์มไทม์ กับเทพชัย
(เนชั่นทีวี)
รายการเสน่ห์กีฬา
(ช่อง 3)
ทีมพากษ์การ์ตูนเรื่อง
เซเลอร์มูน คริสตัล
(ช่อง 9)
สุกัญญา ไชยภาษี
สารคดีอริยทัศน์อินเดีย (ช่องTNN24)
ครั้งที่ 32 (2560) นิติ ชัยชิตาทร
ทอล์ก-กะ-เทย Tonight
(ช่อง GMM 25)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- มนตรี อุดมพงษ์
(ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
สาธิต กรีกุล
(ช่อง 3)
สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา
นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล
ภูวนาถ คุณผลิน
คลับฟรายเดย์โชว์
(ช่อง GMM 25)
รายการไทยรัฐเจาะประเด็น
(ไทยรัฐทีวี)
รายการหัวใจนักสู้
(ช่อง True4u)
นพวรรณ เหมะบุตร
ชินจังจอมแก่น
(ช่อง 3)
สายสวรรค์ ขยันยิ่ง
สารคดีจดหมายเหตุรัตนโกสินทร์ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 33 (2561) สุวิกรม อัมระนันทน์
เปอร์สเปคทีฟ (ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
อโนชา ศิริจร
ตามอำเภอจาน (อมรินทร์ทีวี)
สถาพร ด่านขุนทด
(ช่อง 3)
ผู้สื่อข่าวดีเด่น
วิภาพร วัฒน์วิทย์
(ไทยพีบีเอส)
- The Daily Dose (วอยซ์ทีวี) ศึกเรือยาวชิงจ้าวสายน้ำ (ไทยพีบีเอส) ทีมพากย์ซีรีส์ กังนัมบิวตี้ รักนี้ไม่มีปลอม (ช่อง 7HD) สุภาณี คชพันธ์สมโภชน์
สารคดีลักษณะไทย (ไทยรัฐทีวี)
ครั้งที่ 34 (2562) กรรชัย กำเนิดพลอย
โหนกระแส (ช่อง 3)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- - - - รอบโลก by กรุณา บัวคำศรี (ช่อง พีพีทีวี) สปอร์ตกูรู (ช่อง 3)
รายการกีฬาดีเด่น
- -
ครั้งที่ 35 (2563) จอห์น รัตนเวโรจน์
The Lighthouse Family (ช่อง พีพีทีวี)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- - - - สนามข่าว 7 สี (ช่อง 7HD) เส้นทางกีฬา (ช่อง เอ็นบีที)
รายการกีฬาดีเด่น
- -
ครั้งที่ 36 (2564) สุวิกรม อัมระนันทน์
เปอร์สเปคทีฟ (ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- - - - เข้มข่าวค่ำ (ช่อง พีพีทีวี) Sunday Inspiration Sports (ช่อง ไทยพีบีเอส)
รายการกีฬาดีเด่น
- -
ครั้งที่ 37 (2565) กิตติ เชี่ยววงศ์กุล
รู้ไหมใครโสด (ช่องวัน 31)
พิธีกร ประเภทเดี่ยวดีเด่น
- - - - TNN ข่าวค่ำ (ช่อง ทีเอ็นเอ็น 16) Thai PBS Girls Volleyball Super Series 2022 (ช่อง ไทยพีบีเอส)
รายการกีฬาดีเด่น
- -

รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ ศิลปวัฒนธรรม สตรี และ ครอบครัวดีเด่น

แก้
ครั้ง (ปี) ที่จัด รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น ประเภทรายการสั้น รางวัลรายการส่งเสริมความรู้ทั่วไปดีเด่น รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ประเภทรายการสั้น รางวัลรายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น รางวัลรายการสารคดีเทิดพระเกียรติดีเด่น รางวัลรายการสตรีดีเด่น รางวัลรายการครอบครัวดีเด่น รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดีเด่น
ครั้งที่ 24 (2552) ภาษาศิลป์ (ทีวีไทย) พันแสงรุ้ง (ทีวีไทย) ถ้อยธรรม พระราชดำรัส (ช่อง 7) เสด็จประพาสต้น (ทีวีไทย) - - - -
ครั้งที่ 25 (2553) - ธิราชเจ้าจอมสยาม (ไทยพีบีเอส) - พินิจนคร (ไทยพีบีเอส) ฟ้าห่มดิน (ช่อง 5) - - -
ครั้งที่ 26 (2554) - วิทยสัประยุทธ์ (ช่อง 5) เด็กสืบโขน (ช่อง 7) พื้นที่ชีวิต (ไทยพีบีเอส) ประเทศไทยโชคดีที่มีในหลวง
(โมเดิร์นไนน์ทีวี และ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย)
- - -
ครั้งที่ 27 (2555) ย้อนสยามผ่านฟิล์มจิ๋ว (ไทยพีบีเอส) ทุ่งแสงตะวัน (ช่อง 3) - - - - - -
ครั้งที่ 28 (2556) หอมแผ่นดิน (โมเดิร์นไนน์ทีวี) วัฒนธรรมชุบแป้งทอด (ไทยพีบีเอส) - คนไทยขั้นเทพ (โมเดิร์นไนน์ทีวี) - - - -
ครั้งที่ 29 (2557) - - กระจกหกด้าน (ช่อง 7) - ฟ้าห่มดิน (ช่อง 5) ภัตตาคารบ้านทุ่ง (ไทยพีบีเอส) ลุยไม่รู้โรย (ไทยพีบีเอส) -
ครั้งที่ 30 (2558) - สารคดีชุด ช้างไทย (ช่อง 7) เรื่องนี้มีอยู่ว่า (ช่อง ทีเอ็นเอ็น 24) สืบสายใย ผ้าไทยอาเซียน (โมเดิร์นไนน์ทีวี) สายธารพระการุณย์
(มูลนิธิสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์)
Mom Club (เอ็มคอท แฟมิลี่ ช่อง 14) The Family Business (ช่อง 5) -
ครั้งที่ 31 (2559) - รายการเปอร์สเปคทีฟ (ช่อง โมเดิร์นไนน์ทีวี) - รายการอริยทัศน์อินเดีย (ช่อง TNN24) รายการแผ่นดินวัยเยาว์
(ช่อง TNN24)
- -
ครั้งที่ 32 (2560) - รายการโยเดียที่คิด(ไม่)ถึง
(ช่อง ไทยพีบีเอส)
- รายการเรื่องจริงยิ่งต้องเล่า Fact Fiction
(ช่อง Spring News)
- - -
ครั้งที่ 33 (2561) - รายการพื้นที่ชีวิต
(ช่อง ไทยพีบีเอส)
- รายการคุณพระช่วย
(ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี)
- - - -
ครั้งที่ 34 (2562) - ซูเปอร์เท็น
(ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี)
รางวัลรายการเยาวชนดีเด่น
- รายการคุณพระช่วย
(ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี)
- - - -
ครั้งที่ 35 (2563) - เก่งจริงชิงค่าเทอม
(ช่องวัน 31)
รางวัลรายการเยาวชนดีเด่น
- Tasty Journey วัฒนธรรมยั่วน้ำลาย ซีซั่น 2
(ช่องพีพีทีวี)
- - - The Lighthouse Family
(ช่องพีพีทีวี)
ครั้งที่ 36 (2564) - เก่งจริงชิงค่าเทอม
(ช่องวัน 31)
รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
- - จากรากสู่เรา
(ช่อง ไทยพีบีเอส)
- - The Next คลื่นอนาคต
(ช่อง ไทยพีบีเอส)
ครั้งที่ 37 (2565) - Win Win WAR Thailand OTOP Junior
(ช่องอมรินทร์ทีวี 34)
รางวัลรายการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
- ลักษณะไทย (ช่อง ไทยรัฐทีวี) - - - ละครเรื่อง จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี
(ช่อง ไทยพีบีเอส)

รางวัลรายการเกมโชว์ และ ปกิณกะดีเด่น

แก้
ครั้ง (ปี) ที่จัด รางวัลเกมโชว์ดีเด่น รางวัลรายการปกิณกะดีเด่น
ครั้งที่ 24 (2552) หลานปู่กู้อีจู้ (ช่อง 7) ไทยโชว์ (ไทยพีบีเอส)
ครั้งที่ 25 (2553) ยกสยาม (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) ฉันรักเมืองไทย (รายการโทรทัศน์) (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ครั้งที่ 26 (2554) ราชรถมาเกย (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์) -
ครั้งที่ 27 (2555) 5 มหานิยม (ช่อง 5) พราว (โมเดิร์นไนน์ทีวี)
ครั้งที่ 28 (2556) Sci Fighting วิทย์สู้วิทย์ (โมเดิร์นไนน์ทีวี) กลมกิ๊ก (ช่อง 5)
ครั้งที่ 29 (2557) เกมพันหน้า เอื้ออาทร (ช่อง 7) บางอ้อ (สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์)
ครั้งที่ 30 (2558) ปริศนาฟ้าแลบ (ช่อง เวิร์คพอยท์ ทีวี) ล่า (สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี)
ครั้งที่ 31 (2559) กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน (ช่อง 7) แกะกล้า (สถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี 34)
ครั้งที่ 32 (2560) Davinci เกมถอดรหัส (ช่อง 3) คาราวานสำราญใจ (ช่อง 3)
ครั้งที่ 33 (2561) Win Win War Thailand สุดยอดนักธุรกิจแบ่งปัน (ช่อง อมรินทร์ทีวี) ภัตตาคารบ้านทุ่ง (ไทยพีบีเอส)
ครั้งที่ 34 (2562) กล่องของขวัญ (ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี)
ครั้งที่ 35 (2563) ร้องข้ามกำแพง (ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี) -
ครั้งที่ 36 (2564) รู้ไหมใครโสด (ช่องวัน 31) -
ครั้งที่ 37 (2565) SUPER100 อัจฉริยะเกินร้อย (ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี) คุณพระช่วย (ช่องเวิร์คพอยท์ทีวี)

รางวัลประเภทสถานีดีเด่น

แก้
ครั้ง (ปี) ที่จัด ด้านรายการข่าว
และสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านรายการกีฬา ด้านรายการเด็ก
สตรีและครอบครัว
ด้านรายการส่งเสริมความรู้
และศิลปวัฒนธรรม
ด้านปกิณกะ
ครั้งที่ 1 (2529) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 2 (2530) ช่อง 3 ช่อง 7 - ช่อง 5
ครั้งที่ 3 (2531) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 4 (2532) ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 5 (2533) ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 6 (2534) ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 7 (2535) ช่อง 11 ช่อง 9 ช่อง 5 ช่อง 11
ครั้งที่ 8 (2536) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 5
ครั้งที่ 9 (2537) ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 10 (2538) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 9 - ช่อง 3
ครั้งที่ 12 (2540) ไอทีวี ช่อง 11 ช่อง 9 ช่อง 5
ครั้งที่ 13 (2541) ไอทีวี ช่อง 9 ช่อง 9 ช่อง 5
ครั้งที่ 14 (2542) ช่อง 5 ไอทีวี ช่อง 5 ช่อง 11
ครั้งที่ 15 (2543) - ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 9
ครั้งที่ 16 (2544) - ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 5
ครั้งที่ 17 (2545) ไอทีวี ช่อง 11 ช่อง 5 ช่อง 9
ครั้งที่ 18 (2546) ช่อง 9 ช่อง 11 ช่อง 5 ช่อง 11
ครั้งที่ 19 (2547) ไอทีวี ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 5
ครั้งที่ 20 (2548) ไอทีวี ช่อง 11 ช่อง 5 -
ครั้งที่ 21 (2549) ไอทีวี ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 9
ครั้งที่ 22 (2550) ช่อง 9 ช่อง 7 - ช่อง 5
ครั้งที่ 23 (2551) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 5
ครั้งที่ 24 (2552) ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 3 -
ครั้งที่ 25 (2553) ช่อง 9 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอส
ครั้งที่ 26 (2554) ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส -
ครั้งที่ 27 (2555) ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ช่อง 5
ครั้งที่ 28 (2556) ช่อง 3 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ช่อง 5
ครั้งที่ 29 (2557) ช่อง 7 ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ช่อง 5
ครั้งที่ 30 (2558) ทีเอ็นเอ็น 24 ช่อง 3 ไทยพีบีเอส -
ครั้งที่ 31 (2559) ไทยรัฐทีวี ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 11 ช่องเวิร์คพอยท์
ครั้งที่ 32 (2560) Spring News ไทยรัฐทีวี ไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอส
ครั้งที่ 33 (2561) ไทยพีบีเอส ช่อง 7 ไทยพีบีเอส ไทยพีบีเอส

รางวัลประเภทเพลงและมิวสิกวิดีโอดีเด่น

แก้
ครั้ง (ปี) ที่จัด ชนะเลิศ รองชนะเลิศ
ครั้งที่ 1 (2529) กล้วยไข่-เฉลียง
สมปองน้องสมชาย-เรวัต พุทธินันทน์
เจ้าตาก-คาราบาว
รักล้นใจ-ปั่น
เอ็กซเรย์-กะท้อน
ครั้งที่ 2 (2530) เร่ขายฝัน-เฉลียง
กำกับโดย ประภาส ชลศรานนท์
ธรรมดา..มันเป็นเรื่องธรรมดา-เพชร โอสถานุเคราะห์
อย่าลืมน้องสาว-นกแล
ครั้งที่ 3 (2531) เก็บตะวัน-อิทธิ พลางกูร
กำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
เทวดาเดินดิน-แจ้
ทับหลัง-คาราบาว
ครั้งที่ 4 (2532) ลูกผู้ชาย-ฉัตรชัย เปล่งพานิช
กำกับโดย ปรัชญา ปิ่นแก้ว
จริงใจไว้ก่อน-ใหม่ เจริญปุระ
ใจเย็นน้องชาย-เฉลียง
เก่า..ก็ยังถูกใจ-ชรัส เฟื่องอารมย์
ครั้งที่ 5 (2533) ต้นไม้-สุรสีห์ อิทธิกุล กระจกร้าว-ไฮร็อก
เจ้าภาพจงเจริญ-สามโทน
ครั้งที่ 6 (2534) สี่แยกในดวงใจ-สามโทน
ไวกว่าแสง-หรั่ง ร็อกเคสตร้า
เปล่าหรอกนะ-คริสติน่า
-
ครั้งที่ 7 (2535) ร็อกกระทบไม้-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์
ไกล-สุรสีห์ อิทธิกุล
โรงเรียนของหนู-พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
-
ครั้งที่ 8 (2536) ความรัก-ออโต้บาห์น
ห่วงใย-ตาวัน
สัญญาหน้าไฟ-สามโทน
-
ครั้งที่ 9 (2537) เราทำทั้งหมด-ทีโบน
รักเธอที่สุด-คริสติน่า
สวัสดีแร็พโย่-บิลลี่ โอแกน
-
ครั้งที่ 19 (2547) เข้าใจแล้วครับพ่อ - ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว -
ครั้งที่ 20 (2548) ยินดีปีระกา - ลานนา คัมมินส์ -
ครั้งที่ 21 (2549) กิเลสและตัณหา โดย เลิฟอีส -
ครั้งที่ 22 (2550) ผู้หญิงวนซ้าย ผู้ชายวนขวา - พัชริดา วัฒนา -
ครั้งที่ 23 (2551) เสียงหัวใจวันไร้เธอ - ธนพร แวกประยูร
กำกับโดย เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้ง (ปี) ที่จัด รางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยสากลดีเด่น รางวัลมิวสิกวิดีโอเพลงไทยลูกทุ่งดีเด่น
ครั้งที่ 24 (2552) เพลงฮัก (HUG) -สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว เอ็กแซ็กท์
ผู้กำกับ: ณัฐพล มุขขันธ์
เพลงอีสานลำเพลิน-ต่าย อรทัย แกรมมี่โกลด์
ผู้กำกับ: ตั้งจิตร บุญพานิชย์แสงดี (โก โปรดักชั่น)
ครั้งที่ 25 (2553) น้ำตาคั่งในสมอง-วรเวช ดานุวงศ์ feat. เวย์ ไทยเทเนี่ยม โซนี่ มิวสิก
ผู้กำกับ: วรเวช ดานุวงศ์
เพลงมือใด๋สิคึดฮอด-ต่าย อรทัย แกรมมี่โกลด์
ผู้กำกับ: ตั้งจิตร บุญพานิชย์แสงดี (โก โปรดักชั่น)
ครั้งที่ 26 (2554) เพลงยิ่งลึกซึ้งยิ่งหวั่นไหว -นิว-จิ๋ว จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
ผู้กำกับ: เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้งที่ 27 (2555) เพลงพรุ่งนี้ไม่มีจริง -ธนพร แวกประยูร อาร์เอส
ผู้กำกับ: เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้งที่ 28 (2556) เพลงแชร์ความเหงา -เนย ซินญอริต้า เยส มิวสิก
ผู้กำกับ: เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
-
ครั้งที่ 29 (2557) เพลงฝากไว้ -วิโอเลต วอเทียร์ Ost.ฝากไว้ในกายเธอ ค่าย GTH
ผู้กำกับ: ณฐพล บุญประกอบ
-
ครั้งที่ 30 (2558) เพลงรู้สึกดี -ว่าน ธนกฤต Feat. จั๊ก ชวิน สไปซีดิสก์ -
ครั้งที่ 31 (2559) เพลงคนไม่จำเป็น - Getsunova ไวท์มิวสิก (GMM)
ผู้กำกับ: ประพัฒน์ คูศิริวานิชกร
-

รางวัลเกียรติยศคนทีวี

แก้
 • ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2555

เพลงประจำงาน

แก้

เพลงประจำงานโทรทัศน์ทองคำที่ใช้กันมาตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน มีชื่อเพลงว่า "คนทีวี" ซึ่งแต่งคำร้อง/ทำนอง และดนตรีโดย คุณพีรสันติ จวบสมัย แห่งวงดิ อินโนเซ้นท์ ขับร้องต้นฉบับโดย คุณแคทริน ถ้ำแก้ว [10][ต้องการแหล่งอ้างอิงดีกว่านี้]

อ้างอิง

แก้
 1. นครกล่าวรายงานทีวี 1 (คำกล่าวรายงานของ นคร วีระประวัติ ประธานการจัดงานครั้งที่ 1) ที่ยูทูบ
 2. รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 19
 3. "รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 20". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-10-20. สืบค้นเมื่อ 2010-03-21.
 4. "รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 21". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2007-04-03. สืบค้นเมื่อ 2010-03-21.
 5. รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 22[ลิงก์เสีย]
 6. รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 23
 7. "รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 24". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-08-09. สืบค้นเมื่อ 2010-03-21.
 8. "รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2012-02-13. สืบค้นเมื่อ 2012-02-12.
 9. รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 28
 10. จากสูจิบัตรงานโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 4 ปี 2532

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้