ประพาศ ศกุนตนาค

พลตรี ประพาศ ศกุนตนาค เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2478 เป็นบุตรชายของ ขุนเหมสมาหาร(ประพงศ์ ศกุนตนาค) อดีตนายอำเภอที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีกบฏบวรเดชและ นางเหมสมาหาร(พริ้ง ศรีเพ็ญ)เป็นหลานปู่ หลวงสรรพกิจโกศล(ปาน ศกุนตนาค) พล.ต.ประพาศ จบโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นเดียวกับ พล.ต.อ.ชลอ เกิดเทศ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 10 รุ่นเดียวกับ พล.อ.ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

รับราชการอยู่ในกรมการทหารสื่อสารมาโดยตลอด เป็นผู้ประกาศข่าวของช่อง 7 ยุคก่อตั้งสถานีที่ยังคงอยู่ในความดูแลของช่อง 5 และยังออกอากาศเป็นภาพขาวดำอยู่ จากนั้นในปี พ.ศ. 2515 จึงได้มีโอกาสแสดงละครเวทีเฉพาะพระพักตร์ และละครโทรทัศน์หลายเรื่องด้วยกัน โดยเรื่องที่สร้างชื่อเสียงได้แก่ สี่แผ่นดิน ในปี พ.ศ. 2517 โดยรับบทเป็นคุณเปรมตัวเอกของเรื่องด้วย ภายหลังได้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งทั้งนี้ยังถือเป็นอาจารย์ผู้สอนของนายทหารผู้มีบทบาทสำคัญในประเทศอีกหลายท่านด้วยกัน อาทิเช่น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา พลเอกอุดมเดช สีตบุตร เป็นต้น

นอกจากนี้ยังเป็นนักดนตรีที่เล่นดนตรีไทยได้หลายชิ้น สามารถร้องเพลงไทย และขับเสภาได้ไพเราะ จนได้รับคำชมจากหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ได้มีโอกาสแสดงดนตรีและขับเสภาในงานสำคัญต่าง ๆ หลายต่อหลายครั้ง อีกทั้งยังเป็นเจ้าของเสียงขับเสภาในละครโทรทัศน์แนวจักร ๆ วงศ์ ๆ หลายเรื่องด้วย

หน้าที่สุดท้ายคือเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 แต่ยังได้รับโอกาสให้เป็นผู้บรรยายงานพระราชพิธีและรัฐพิธีหลายต่อหลายครั้ง โดยงานที่ภูมิใจที่สุดคือได้เป็นหัวหน้าผู้บรรยายในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549 และต่อมาได้เป็นหัวหน้าคณะผู้บรรยายในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 และล่าสุดยังได้เป็นหัวหน้าคณะผู้บรรยายในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554

พล.ต.ประพาศ ศกุนตนาค ได้รับฉายาว่าเป็น "โฆษกคณะปฏิวัติ" เช่นเดียวกับนายอาคม มกรานนท์ เนื่องจากมักเป็นผู้ที่อ่านประกาศของคณะรัฐประหารหรือคณะปฏิรูปหรือเหตุการณ์สำคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงของชาติหลายครั้ง เช่น เป็นผู้อ่านประกาศของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ในเหตุการณ์รัฐประหาร เมื่อปี พ.ศ. 2534 หรือ อ่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ปี พ.ศ. 2535 และ อ่านประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (คปค.) ในการรัฐประหารเมื่อปี พ.ศ. 2549 เป็นต้น

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549

ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว แต่ยังคงทำหน้าที่โฆษกหรือผู้ประกาศอยู่เรื่อย ๆ และยังเป็นที่ปรึกษา ผ.อ.ช่อง 5 อีกด้วย ชีวิตส่วนตัว ชอบเลี้ยงไก่ชน ปลูกไม้ประดับ และสะสมพระเครื่อง และรถจี๊บ มีโรคประจำตัวคือ เบาหวาน และโรคหัวใจ

พล.ต.ประพาส ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขาเกียรติยศคนทีวี ในการพิธีมอบรางวัลครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2554[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข