เพลิงพระนาง

ละครโทรทัศน์

เพลิงพระนาง เป็นละครโทรทัศน์ไทยในปี พ.ศ. 2539และ2560 โดยกันตนา ดัดแปลงเนื้อเรื่องบางส่วนจากหนังสือ เที่ยวเมืองพม่า พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และหนังสือ พม่าเสียเมือง ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช[1][2] เป็นเรื่องราวสมมติแย่งชิงอำนาจกันจนนำไปสู่ความล่มสลายของบ้านเมือง ละครออกอากาศครั้งแรกในปี2539ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำแสดงโดย สันติสุข พรหมสิริ,ชไมพร จตุรภุช,ปรียานุช ปานประดับ และนำมาออกอากาศอีกครั้ง(ฉบับรีเมค)ในปี พ.ศ. 2560ทาง สถานนีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7นำแสดง เคลลี่ ธนพัฒน์,พัชราภา ไชยเชื้อ,จีรนันท์ มะโนแจ่ม

เพลิงพระนาง
ประเภทพีเรียด ดราม่า
สร้างโดยบริษัท กันตนา มูฟวี่ ทาวน์(2002) จำกัด
เขียนโดยภาคย์รพี
กำกับโดยธีระศักดิ์ พรหมเงิน
แสดงนำพ.ศ. 2539

สันติสุข พรหมสิริ
ชไมพร จตุรภุช
ปรียานุช ปานประดับ
พ.ศ. 2560

เคลลี่ ธนพัฒน์
พัชราภา ไชยเชื้อ
จีรนันท์ มะโนแจ่ม
ธีมเปิด"เพลิงพระนาง"
ธีมปิด"ทุกอย่างเพื่อเธอ"
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
จำนวนตอน26
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างจิตรลดา กัลย์จาฤก
ความยาวตอน130 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 พ.ศ. 2539
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7พ.ศ. 2560
ออกอากาศ17 กุมภาพันธ์ –
15 เมษายน พ.ศ. 2560
แหล่งข้อมูลอื่น
เพลิงพระนาง (ช่อง 7)

นักแสดงแก้ไข

ตัวละคร ชื่อนักแสดง (พ.ศ. 2539)

ช่อง5

ชื่อนักแสดง (พ.ศ. 2560)

ช่อง7

เจ้าหลวงเมืองคุ้ม สันติสุข พรหมศิริ เคลลี่ ธนพัฒน์
เจ้านางอนัญทิพย์ ชไมพร จตุรภุช พัชราภา ไชยเชื้อ
เจ้านางเสกขรเทวี ปรียานุช ปานประดับ จีรนันท์ มะโนแจ่ม
เจ้านางสำเภางาม ทาริกา ธิดาทิตย์ ชไมพร จตุรภุช
เจ้านางตองนวล ณหทัย พิจิตรา ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
เจ้าม่านฟ้า พลังธรรม กล่อมทองสุข โตนนท์ วงศ์บุญ
เจ้านางปิ่นมณี วาสนา พูนผล ทัศนียา การสมนุช
เจ้าครองภพ ปริญญา ปุ่นสกุล อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา
เจ้าตองแปง วรวุฒิ นิยมทรัพย์ ชานนท์ อักขระชาตะ
เจ้าปะแดง ณัฎฐพล กรรณสูต ฐปนัท สัตยานุรักษ์
เจ้านางเรณุมาศ เกวลิน คอตแลนด์ วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร
เจ้านางทองพญา ศิริพิชญ์ กฤษณะเศรณี ปาณิชดา แสงสุวรรณ
เจ้านางยอดพุ่ม จันทนี สิงห์สุวรรณ ศรศิลป์ มณีวรรณ
เจ้าคะนอง ทนงศักดิ์ ศุภการ อรุชา โตสวัสดิ์
เจ้านางเครือออน ทิพย์ ธรรมศิริ ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์
เจ้านางริมบึง พรสุดา ต่ายเนาว์คง ชัชฎาภรณ์ ธนันทา
เจ้าน้อยอินทา กษมา นิสสัยพันธ์ นพพล พิทักษ์โล่พานิช
เจ้านางมณีหยาด มยุรฉัตร สุทธิณี กัญญกร พินิจ
เจ้านางเก็จถวา ปัทมา ปานทอง รุ้งนภัฐ บริจินดากุล
เจ้านางแก้วอากาศ เสาวลักษณ์ ศรีอรัญญ์ อาภัสสรา อินทร์ตลาดชุม
ท้าววงษา ถนอม นวลอนันต์ ฐาปกรณ์ ดิษยนันทน์
ขุนเวียง สุชีพ ชัยสิทธิ์ ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล
ท้าวเฟื้อแฝง อภิพงษ์ ผะเดิมชิต ชมวิชัย เมฆสุวรรณ
ขุนแสงเมือง ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
ขุนห่มฟ้า วุฒินันท์ ไหมกัน
นางเฟือง ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล กาญศิริ ศิริมาตย์
นางบัวใหล ธัญญาพร รักมาก จารุศิริ ภูวนัย
นางเพ็ง พิมพ์ดาว รวีมงคลเสถียร
เจ้าบุรพคาม ทองขาว ภัทรโชคชัย วินัย ไกรบุตร
นายฮาร์ท ปีเตอร์ ธูนสตระ
เจ้าหลวงปิตุลา แรม วรธรรม ทองขาว ภัทรโชคชัย
เจ้าเมืองมีด ครรชิต ขวัญประชา พงศนารถ วินศิริ
เจ้าเมืองท่าคอย ราม ราชพงษ์ นึกคิด บุญทอง
เจ้านางเรือนแก้ว ยุวดี เรืองฉาย จิตติมา วิสุทธิปราณี
ตนบุญ โยธิน มาพบพันธ์
นางอุ่นคำ น้อย โพธิ์งาม นาตยา จันทร์รุ่ง
นางคำหล้า ภูษณิศา ปิติธนสารสมบัติ
พระโหราธิบดี ธนภัทร สีงามรัตน์
ขุนแสงตา ปรีชา เกตุคำ ธนากร ประทุมศิริ
นายมาเวล เคน สตรุทเกอร์
เจ้านางม่านแก้ว ฉันทนา กิติยพันธ์ ปณิตา ธนโชติธรากร
เจ้านางม่านทิพย์ สุดา ชื่นบาน ไพลิน จเรฤทธิ์
เจ้าเมืองสิงห์ มานพ อัศวเทพ
เจ้านางคำจันทร์ ดาเรศ อมลัษเฐียร
ขุนวัง จิตติน ดิษยนิยม
ขุนคลัง คมกฤช ยุตติยงค์
เจ้านางทองพญา (วัยเด็ก) ด.ญ.ไอย์ฌิฌา กรุดนาค

ปฏิกิริยาแก้ไข

ในการออกอากาศละคร พ.ศ. 2560 ได้เกิดกระแสต่อต้านละครโดยพระปนัดดาพระเจ้าธีบอ กษัตริย์พระองค์สุดท้ายของพม่า ได้ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีว่าครอบครัวของเขาไม่พอใจละครเรื่องเพลิงพระนางเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าเนื้อเรื่องของละครจะเกี่ยวกับอาณาจักรสมมติ แต่เกือบทั้งหมดจำลองมาจากช่วงปีสุดท้ายของราชวงศ์คองบอง ในสมัยศตวรรษที่ 19 โดยเนื้อหาส่วนหนึ่งในละครคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ กรณีการสังหารหมู่ที่พระมเหสีและบรรดาเจ้านางอื่น ๆ ร่วมมือกันกำจัดพระราชวงศ์ร่วม 100 คน และขอให้ทางการไทยสั่งห้ามฉายละครเรื่องนี้[3] แต่ทางกันตนา ผู้สร้างได้ชี้แจงว่า ละคร เพลิงพระนาง ไม่ได้ตั้งใจเอาเนื้อเรื่องจากประวัติศาสตร์ชาติใดโดยตรง อาจมีเพียงเค้าโครงบางส่วนที่เป็นเรื่องเล่าในความรับรู้ของคนไทย ส่วนที่มีคนโยงว่านำมาจากประวัติศาสตร์ชาติอื่น เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะแสดงความคิดเห็น ทั้งกล่าวย้ำว่า ละครเรื่องนี้สร้างสรรค์จากจินตนาการ[4]

รางวัลแก้ไข

งานประกาศผลรางวัล รางวัล ผู้เข้าชิง ผลรางวัล
มายา มหาชน 2017 เพลงประกอบละครยอดนิยม เพลิงพระนาง
ขับร้องโดย เจนนิเฟอร์ คิ้ม
เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสมทบหญิงขวัญใจมหาชน ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล เสนอชื่อเข้าชิง
จีรนันท์ มะโนแจ่ม ชนะ
ดารานำชายขวัญใจมหาชน เคลลี่ ธนะพัฒน์ เสนอชื่อเข้าชิง
ดารานำหญิงขวัญใจมหาชน พัชราภา ไชยเชื้อ ชนะ
ผู้กำกับละครขวัญใจมหาชน ธีระศักดิ์ พรหมเงิน เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดนิยมขวัญใจมหาชน เพลิงพระนาง ชนะ
รางวัลพิฆเนศวร ครั้งที่ 5 นักแสดงนำหญิงดีเด่น จีรนันท์ มะโนแจ่ม ชนะ
ดาราอินไซด์ อวอร์ด รางวัลนาคราช ครั้งที่ 2 ดาราสนับสนุนหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ชนะ
ดารานำหญิงยอดเยี่ยมแห่งปี จีรนันท์ มะโนแจ่ม ชนะ
ดารานำชายยอดเยี่ยมแห่งปี เคลลี่ ธนะพัฒน์ ชนะ
ผู้กำกับละครยอดเยี่ยมแห่งปี ธีระศักดิ์ พรหมเงิน ชนะ
ดารานำหญิงยอดนิยมดีเด่นแห่งปี พัชราภา ไชยเชื้อ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดนิยมดีเด่นแห่งปี เพลิงพระนาง เสนอชื่อเข้าชิง
SANOOK! สุดยอด VOTE OF THE YEAR 2017 สุดยอดละครดังทะลุจอ เพลิงพระนาง เสนอชื่อเข้าชิง
MThai Top Talk-About 2018 นักแสดงหญิงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด จีรนันท์ มะโนแจ่ม เสนอชื่อเข้าชิง
พัชราภา ไชยเชื้อ ชนะ
ละครที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด เพลิงพระนาง ชนะ
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32 องค์ประกอบศิลป์ดีเด่น พรรณวิภา สุขศรี เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับดีเด่น ธีรศักดิ์ พรหมเงิน เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราสนับสนุนหญิงดีเด่น ทัศนียา การสมนุช ชนะ
ดารานำหญิงดีเด่น พัชราภา ไชยเชื้อ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครดีเด่น เพลิงพระนาง เสนอชื่อเข้าชิง
ดาราเดลี่ อวอร์ดส์ 2017 ครั้งที่ 7 นักแสดงนำหญิงที่สุดแห่งปี 2017 พัชราภา ไชยเชื้อ ชนะ
ละครที่สุดแห่งปี 2017 เพลิงพระนาง ชนะ
เณศไอยรา Press Awards 2018 ผู้กำกับละครดีเด่น ธีรศักดิ์ พรหมเงิน ชนะ
นักแสดงสมทบหญิงดีเด่น ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล ชนะ
รางวัลไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์ ครั้งที่ 11 นักแสดงหญิงแห่งปี พัชราภา ไชยเชื้อ ชนะ
ละครโทรทัศน์แห่งปี เพลิงพระนาง เสนอชื่อเข้าชิง
Thailand Fever Awards 2017 นักแสดงนำหญิงฟีเว่อร์ พัชราภา ไชยเชื้อ ชนะ
ละครฟีเว่อร์ เพลิงพระนาง ชนะ
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 ละครยอดเยี่ยม เพลิงพระนาง เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม พัชราภา ไชยเชื้อ เสนอชื่อเข้าชิง
ทีมนักแสดงยอดเยี่ยม เพลิงพระนาง เสนอชื่อเข้าชิง
เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม อกฤษณ์ กาญจนกันติกะ เสนอชื่อเข้าชิง
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม พรรณวิภา สุขศรี เสนอชื่อเข้าชิง

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ย้อนชมภาพ'เพลิงพระนาง' ปี 2539 พร้อมภาพเทียบนักแสดงเวอร์ชันใหม่ บอกเลยยุคไหนก็ปัง!". Matichon. 2017-02-19. สืบค้นเมื่อ 2017-05-24.
  2. บุตรี, ปิ่น (2017-02-25). ""เพลิงพระนาง"...บนรอยทางประวัติศาสตร์สุดดราม่าที่ "มัณฑะเลย์"/ปิ่น บุตรี". ASTV Manager. สืบค้นเมื่อ 2017-05-25.
  3. "เหลนกษัตริย์เมียนมาจี้ไทยหยุดฉาย "เพลิงพระนาง"". บีบีซี.
  4. ""กันตนา" แจงดราม่า "เพลิงพระนาง" ย้ำแค่ "เมืองสมมติ" จะคิดอย่างไรเป็นสิทธิส่วนบุคคล!". ข่าวสด.