กฤต เจนพานิชการ

กฤต เจนพานิชการ เป็นผู้ประกาศข่าวทางช่องจีเอ็มเอ็ม 25ในนามสำนักข่าววันนิวส์ อดีตเป็นผู้ประกาศข่าวทางช่อง 3 เอชดี,เอ็นบีที 2 เอชดี,ไทยพีบีเอส,ไอทีวีและทีไอทีวี

กฤต เจนพานิชการ
เกิดกฤต เจนพานิชการ
13 เมษายน พ.ศ. 2524 (41 ปี)
อาชีพผู้ประกาศข่าว
องค์การช่องวัน 31 (กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2564)
จีเอ็มเอ็ม 25 (ธันวาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน)
ช่อง 3 (พฤษภาคม 2552 - ตุลาคม พ.ศ. 2562)
เอ็นบีที 2 เอชดี (1 เมษายน พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552)
ไทยพีบีเอส (15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2551)
ไอทีวีและทีไอทีวี (พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550)
ศาสนาพุทธ

ผลงานข่าวแก้ไข

ผลงานข่าวในปัจจุบันแก้ไข

ผลงานข่าวในอดีตแก้ไข

ผลงานละครแก้ไข

ละครโทรทัศน์แก้ไข