สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

สถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ไทยพีบีเอส)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (อังกฤษ: Thai PBS) เป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้[1] ดำเนินการโดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ออกอากาศแทนสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ในวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ก่อนแพร่ภาพอย่างเป็นทางการในอีก 1 เดือนต่อมา และยังเป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินแห่งแรกในประเทศไทยที่ออกอากาศด้วยระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง สัดส่วนภาพ 16:9 อีกด้วย โดยนำร่องในระบบโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ก่อนจะให้บริการในโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลในอีก 3 ปีถัดมา

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ประเทศไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการสาธารณะ
คำขวัญขับเคลื่อนการเรียนรู้ สู่การเปลี่ยนแปลง
สำนักงานใหญ่เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
แบบรายการ
ระบบภาพ1080i (16:9 ภาพคมชัดสูง)
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
บุคลากรหลัก
ช่องรองไทยพีบีเอส เรดิโอออนไลน์
เอแอลทีวี4
(สถานีโทรทัศน์ทดลองออกอากาศ)
ประวัติ
เริ่มออกอากาศ15 มกราคม พ.ศ. 2551 (12 ปี)
แทนที่โดย
 • ทีพีบีเอส
 • ไทยพีบีเอส
 • ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ
 • ทีวีไทย
ชื่อเดิม
ลิงก์
เว็บไซต์www.thaipbs.or.th
ออกอากาศ
ภาคพื้นดิน
ดิจิทัลช่อง 3 (มักซ์#4 : ส.ส.ท.)
เคเบิลทีวี
ช่อง 3
ทีวีดาวเทียม
ไทยคม 6 C-Band4007 H 15000
ไทยคม 8 KU-Band11680 H 30000
สถานีวิทยุไทยพีบีเอสออนไลน์ช่อง 3
สื่อสตรีมมิ่ง
ThaiPBSชมรายการสด

ประวัติ

พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อลงมติแปรสภาพ 1 ใน 2 กิจการสถานีโทรทัศน์ที่กรมประชาสัมพันธ์กำกับดูแล คือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี เป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะตามข้อเสนอของทางภาครัฐ ผลปรากฏว่ามติเสียงข้างมาก 106 ต่อ 44 เสียง ให้แปรสภาพทีไอทีวีเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ

ดังนั้น หลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กรมประชาสัมพันธ์จึงมีคำสั่งให้ทีไอทีวียุติการออกอากาศในระบบยูเอชเอฟ ช่อง 29 (เป็นเวลาชั่วคราว) เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551 และเมื่อเวลา 00.08 น. ได้เปลี่ยนมาออกอากาศนโยบายของสถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ จากนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อย่างต่อเนื่อง ในนาม สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยทั้งหมดส่งสัญญาณออกอากาศจากอาคารที่ทำการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ปัจจุบันเป็นอาคารที่ทำการสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์) จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นเวลา 16 วัน

ทีพีบีเอส: 15 มกราคม - 31 มกราคม พ.ศ. 2551

ภายหลังการออกอากาศของสถานีไม่กี่ชั่วโมง คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การแพร่ภาพและกระจายเสียงสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) จำนวน 5 คน ประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ, อภิชาต ทองอยู่, ณรงค์ ใจหาญ, นวลน้อย ตรีรัตน์ และ เทพชัย หย่อง เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายชั่วคราว จนกว่าจะมีคณะกรรมการนโยบายจากการสรรหาตามกฎหมาย ในวันเดียวกัน คณะกรรมการนโยบายชั่วคราวของ ส.ส.ท. ได้แถลงข่าวที่โรงแรมเรดิสัน และแต่งตั้ง ขวัญสรวง อติโพธิ เป็นประธานกรรมการ และมีเทพชัย หย่อง รักษาการผู้อำนวยการสถานี และมีการเปิดตัวโลโก้ของสถานีใหม่ด้วย[2]

ในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 มกราคม ส.ส.ท. จึงเริ่มดำเนินการในนาม สถานีโทรทัศน์ทีพีบีเอส อย่างเต็มตัว โดยได้ทดลองออกอากาศรายการพิเศษ "นับหนึ่งโทรทัศน์สาธารณะไทย TPBS" จากห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก และนับเป็นรายการสดที่ออกอากาศจริงทางทีพีบีเอสเป็นครั้งแรก โดยเนื้อหาของรายการเป็นการอธิบายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาที่ไปของสถานีโทรทัศน์[3] โดยมี ณาตยา แวววีรคุปต์ อดีตผู้สื่อข่าวในสมัยไอทีวีชุดกบฏไอทีวี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้ร่วมรายการประกอบด้วย ขวัญสรวง อติโพธิ, ณรงค์ ใจหาญ, อภิชาต ทองอยู่ กรรมการนโยบายชั่วคราวของ ส.ส.ท. และ อนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต หลังจากนั้น ทีพีบีเอสก็กลับมาออกอากาศสารคดีอย่างต่อเนื่อง

ไทย PBS: 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน พ.ศ. 2551

การทดลองออกอากาศในระยะแรก

กระทั่งวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ได้เปลี่ยนชื่อจากทีพีบีเอสเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส แต่ยังคงใช้ตราสัญลักษณ์แบบเดิม เพียงเปลี่ยนชื่อด้านล่างตรา พร้อมทั้งประกาศผังรายการใหม่ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์ ระหว่าง 18.00 - 24.00 น. เพื่อทดลองออกอากาศในระยะแรก ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 14 กุมภาพันธ์ และกลับไปส่งสัญญาณช่องความถี่โทรทัศน์เดิม (ยูเอชเอฟ ช่อง 29) อีกครั้ง จากอาคารสำนักงานเดิมของไอทีวี คืออาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในระยะนี้ ผังรายการช่วงเวลาไพรม์ไทม์ มีรายการสำคัญ คือ ร่วมคิด ร่วมสร้าง ไทยพีบีเอส ในเวลา 20.00 น. ซึ่งเป็นรายการสด จัดโดยฝ่ายข่าวและฝ่ายรายการของไทยพีบีเอส มีเนื้อหาเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม ถึงทัศนคติว่าด้วยทีวีสาธารณะ และความเหมาะสมในการออกอากาศรายการประเภทต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา[4] แม้ยังไม่มีรายการข่าวออกอากาศ แต่ได้ทดลองนำเสนอข่าวโดยส่งผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล

การออกอากาศอย่างเป็นทางการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เริ่มเปิดสถานีในเวลา 05.00 น. และอีก 1 ชั่วโมงต่อมาคือเวลา 06.00 น. เป็นการเสนอของรายการข่าวรายการแรกคือ ข่าวเช้า โดยมีผู้ประกาศข่าว คือภัทร จึงกานต์กุล และปิยณี เทียมอัมพร เป็นผู้ประกาศข่าวคู่แรก

ช่วงเวลา 05.00 - 18.00 น. เป็นการฉายสารคดีซึ่งฉายอยู่แต่เดิมในช่วงทดลองออกอากาศ[5]

ส่วนฝ่ายข่าว ส.ส.ท. เห็นชอบให้อดีตพนักงานฝ่ายข่าวของทีไอทีวีเดิม จำนวน 274 คน จากทั้งหมด 399 คนให้กลับเข้ามาทำงานที่สถานีฯ อีกครั้ง โดยเป็นผู้ดำเนินการไปพลางก่อนในระยะเริ่มแรก[6] รวมถึงทีมข่าวกีฬาชุดเดิมของทีไอทีวีด้วย และยังมีผู้สมัครจากภายนอกและออกอากาศไปพลางก่อนในระยะเริ่มแรกด้วย เช่น ประวีณมัย บ่ายคล้อย, ชัยรัตน์ ถมยา (ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยทำงานให้กับสถานีฯ มาก่อนในยุคไอทีวีและทีไอทีวีช่วงต้น), อรชุน รินทรวิฑูรย์, ณาตยา แวววีรคุปต์, กรุณา บัวคำศรี ระหว่างนั้น สถานีฯ มีการปรับผังรายการเป็นระยะ ๆ ในช่วงต้นเดือน

ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ: 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - 14 มกราคม พ.ศ. 2552

วันที่ 1 เมษายน ส.ส.ท. ได้จัดงานเปิดตัวอัตลักษณ์ใหม่ของสถานีฯ ตามที่ได้จัดประกวดไปก่อนหน้านี้[7] พร้อมเปลี่ยนชื่อสถานีอีกครั้งเป็น ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ส่วนชื่อไทยพีบีเอส ใช้เป็นชื่อขององค์การเพียงอย่างเดียวเท่านั้น (ถึงแม้ยังจะมีชื่อ Thai PBS อยู่ในอัตลักษณ์ก็ตาม)[8]

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ได้ปรับผังรายการให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน รวมถึงความบันเทิงเชิงสาระมากขึ้น[9] โดยตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่มีข้อความ ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ ต่อท้าย ขณะที่ปรากฏขึ้นในกราฟิกขึ้นต้นรายการ และกราฟิกของทุกช่วงข่าวด้านล่าง

ทีวีไทย: 15 มกราคม พ.ศ. 2552 - 8 เมษายน พ.ศ. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2552 ในโอกาสครบรอบ 1 ปี จึงมีการปรับผังรายการ รวมถึงเปลี่ยนฉาก และรูปแบบของอัตลักษณ์อีกครั้ง เป็นลายเส้นภาพนกเช่นเดิม แต่เปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดง ลอยตัวอยู่เหนือตัวอักษร ทีวีไทย พร้อมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยระบุชื่อสถานีฯ ว่า สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

Thai PBS

เริ่มต้น : 9 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554 ส.ส.ท. ได้เปลี่ยนชื่อสถานีโทรทัศน์จาก ทีวีไทย กลับไปเป็น ไทยพีบีเอส เหมือนกับในช่วงที่เริ่มออกอากาศ 3 เดือนแรก แต่เปลี่ยนจากคำว่า ไทย เป็น Thai และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Thai PBS และได้เตรียมย้ายส่วนปฏิบัติการไปยังสำนักงานถาวรอย่างเป็นทางการ โดยก่อนหน้านั้น ส.ส.ท. ได้เปลี่ยนการเรียกชื่อสถานีในรายการข่าวทุกภาคให้เรียกชื่อสถานีเป็น "ไทยพีบีเอส" ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554 โดยเริ่มเรียกชื่อใหม่นี้ในช่วงทันข่าว 10.00 น. เป็นครั้งแรก โดยมี อัครพล ทองธราดล ผู้ประกาศข่าวของสถานีเป็นผู้ประกาศในช่วงดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อสถานีก่อนล่วงหน้าในไตเติ้ลของรายการโทรทัศน์ เช่น ละครโทรทัศน์ญี่ปุ่น เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่นดิน เป็นต้น รวมถึงในเว็บไซต์ของสถานีฯ ด้วย[10] โดยรายการสุดท้ายที่ออกอากาศ ณ ที่ทำการชั่วคราว คือ ข่าวดึก และสิ้นสุดการออกอากาศในเวลา 00.30 น. ของวันที่ 21 พฤษภาคม

ออกอากาศในระบบความละเอียดสูง : 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ส.ส.ท. ได้ย้ายที่ทำการจากที่ทำการชั่วคราวที่อาคารชินวัตร 3 ไปยังที่ทำการถาวร ซึ่งตั้งอยู่ข้างสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และเป็นฟรีทีวีแห่งแรกของประเทศไทยที่เริ่มระบบการออกอากาศใหม่ด้วยระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง สัดส่วน 16:9 ตั้งแต่เวลา 00.30 น. ของวันดังกล่าวเป็นต้นไปในส่วนของโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม[11]

ในช่วงเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 การทำข่าวประจำวันของไทยพีบีเอสเป็นไปอย่างยากลำบาก จึงตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ ไทยพีบีเอส-จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์ ที่ศูนย์แห่งความเป็นเลิศด้านสื่อดิจิทัล อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรายงานข่าวได้อย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมพร้อมเรื่องระบบการออกอากาศตั้งแต่วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน และมีทีมงานฝ่ายข่าวบางส่วนมาทำงานยังศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ เพื่อผลิตรายการข่าวหลัก[12] หลังออกอากาศได้ประมาณ 20 วัน สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตดีขึ้น โดยเฉพาะหน้าสำนักงานใหญ่ ไทยพีบีเอสจึงยุติการออกอากาศจากศูนย์ข่าวเฉพาะกิจ เพื่อกลับมาออกอากาศที่สำนักงานใหญ่ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน[13]

ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังที่ทำการ ส.ส.ท. ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ในโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องออกอากาศส่วนปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมทั้งทอดพระเนตรห้องออกอากาศ 1 ที่ใช้สำหรับออกอากาศข่าว จากนั้นทรงทดลองอ่านข่าว ซึ่งทางกองบรรณาธิการได้ถวายบทข่าวและถวายคำแนะนำในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ประ­กาศข่าว จากนั้นทอดพระเนตรห้องออกอากาศที่ใช้เป็นห้องออกอากาศรายการต่าง ๆ อาทิ รายการตอบโจทย์ รายการสถานีประชาชน และรายการศิลป์สโมสร เนื่องจากเป็นห้องออกอากาศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมการบันทึกรายการได้ และยังได้ทอดพระเนตรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ 24 ชั่วโมง[14]

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสได้ปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาพออกอากาศในระบบความคมชัดมาตรฐานหรือ SD จาก 4:3 (แบบ Center Crop ภาพจากระบบโทรทัศน์ความละเอียดสูง) เป็น 16:9 (Anamophic) เพื่อรองรับการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ซึ่งได้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ทางช่องหมายเลข 3

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ไทยพีบีเอสดำเนินกิจการครบรอบ 10 ปี รศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ได้ประกาศนโยบาย 10 ข้อ เรียกว่า "10 ทิศทางกับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส" เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัล มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงเนื้อหาสื่อสาธารณะให้มากที่สุด[15]

การออกอากาศ

การแพร่ภาพด้วยสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดิน

เป็นการจัดตั้งสถานีเครื่องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในจังหวัดหรืออำเภอต่าง ๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยใช้คลื่นความถี่ยูเอชเอฟ (UHF) ทางช่อง 29 (จากสถานีที่กรุงเทพมหานคร) ซึ่งเป็นช่องเดิมของไอทีวีและทีไอทีวี และใช้มาตรฐานของ Video ระบบ PAL G ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน CCIR โดยช่องสัญญาณย่านความถี่ UHF สำหรับกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทยได้จัดสรรไว้ที่ย่านความถี่ที่ 4 ถึง 5 ตั้งแต่ช่องที่ 26 ถึง 60 หรือมีความถี่อยู่ระหว่าง 510 ถึง 790 MHz.

ระบบเสียงที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสส่งออกอากาศประกอบด้วย ระบบเสียง Mono และ Digital NICAM Stereo

ไทยพีบีเอสมีสถานีส่งสัญญาณภาคพื้นดินเป็นจำนวน 52 สถานี แบ่งเป็นในกรุงเทพมหานคร 2 สถานี ภาคเหนือ 14 สถานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13 สถานี ภาคกลางและตะวันออก 11 สถานี และภาคใต้ 12 สถานี โดยคลื่นความถี่ระบบยูเอชเอฟและเครื่องส่งโทรทัศน์[16]

ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556 ไทยพีบีเอสได้เริ่มทดลองแพร่ภาพออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล (Digital TV) มาตรฐาน DVB-T2 โดยทดลองออกอากาศร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ซึ่งจะสามารถรับชมได้ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผ่านกล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ที่รองรับการแพร่ภาพระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน[17]

1 เมษายน พ.ศ. 2557 ไทยพีบีเอสได้เริ่มการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน (Digital TV) มาตรฐาน DVB-T2 โดยใช้โครงข่ายของตัวเองที่ MUX 4 (กรุงเทพมหานคร ออกอากาศระบบยูเอชเอฟ ช่อง 44) ทางช่องหมายเลข 3 ผ่านทางกล่องรับสัญญาณหรือโทรทัศน์ที่รองรับการแพร่ภาพระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน

การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

ไทยพีบีเอสได้ทำการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก โดยมีแผนจำนวน 10 ระยะ ตามแผนการยกเลิกการออกอากาศระบบแอนะล็อกของ กสทช. โดยดำเนินการในลักษณะ "ป่าล้อมเมือง" โดยยุติออกอากาศจากสถานีที่ครอบคลุมในระดับอำเภอไปหาสถานีที่ครอบคลุมระดับจังหวัด ดำเนินการจากสถานีเสริมไปยังสถานีหลัก โดยเริ่มยุติการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จากสถานีส่ง 2 แห่ง คืออำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และทยอยยกเลิกการออกอากาศระบบแอนะล็อกไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งยุติการออกอากาศใน 3 สถานีสุดท้าย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (ณ อาคารใบหยก 2) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 00:01 น.[18]

การแพร่ภาพผ่านดาวเทียม

ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณแพร่ภาพผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ในระบบการแพร่สัญญาณภาพดิจิทัลผ่านดาวเทียม (อังกฤษ: Digital Video Broadcast - Satellite; ชื่อย่อ: DVB-S) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานสำหรับการส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในระบบดิจิทัล โดยครอบคลุมประเทศไทยทั้งประเทศ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียตะวันออก

ในอดีต ไทยพีบีเอสเริ่มแพร่ภาพออกอากาศมาตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ทางดาวเทียมไทยคม 2 คลื่นความถี่ 4145 Symbol Rate แนว H แต่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ไทยพีบีเอสได้ย้ายส่งสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม 2 มาเป็นไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band มาพร้อมกับความถี่ใหม่ ที่ 3985 Symbol Rate 4815 แนว V และปัจจุบัน ได้ย้ายความถี่ C-Band เป็นความถี่ 4017 Symbol Rate 1800 แนว V โดยความถี่เดิมได้ยกเลิกไปแล้วในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ไทยพีบีเอสส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง (High Definition Television) ในระบบ DVB-S2 MPEG4 AVC ทางดาวเทียมไทยคม 5 ย่านความถี่ C-Band ที่ความถี่ 4012 Symbol Rate 6400 แนว V ซึ่งสถานีออกอากาศระบบความคมชัดปกติควบคู่กันไปในความถี่เดิม[19]

ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 - 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูง ที่ความถี่ 3991.0 MHz, Symbol Rate 15 MSym, FEC 4/5, Pol. Vertical ซึ่งกล่องรับสัญญาณแบบ OTA จะสามารถปรับเปลี่ยนความถี่อัตโนมัติ ส่วนกล่องประเภทอื่นต้องปรับเปลี่ยนความถี่เอง[20]

แต่หลังจากนั้นไม่นาน สัญญาณคลื่นความถี่เดิมมีปัญหารบกวน จึงทำให้ทางไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ความละเอียดสูงอีกครั้ง ที่ความถี่ 4007.0 MHz, Symbol Rate 15 MSym, FEC 4/5, Pol. Vertical ตั้งแต่เวลา 02.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน

 
การทดสอบสัญญาณของไทยพีบีเอสในปัจจุบัน

ช่องทางออนไลน์

ไทยพีบีเอสเคยทำการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ในชื่อ ThaiPBS Web TV ผ่านทางเว็บไซต์ของไทยพีบีเอสเอง และ Youtube ThaiPBS

ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ไทยพีบีเอสขยายการออกอากาศไปยังเฟซบุ๊กในหน้าเพจของไทยพีบีเอสเอง โดยออกอากาศรายการข่าวประจำวันและรายการต่าง ๆ คู่ขนานไปกับช่องทางปกติของไทยพีบีเอส

บุคลากร

ผู้อำนวยการสถานีฯ

รายนามผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส มีดังต่อไปนี้

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. เทพชัย หย่อง 15 มกราคม พ.ศ. 2551 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (รักษาการผู้อำนวยการสถานีตามมติคณะกรรมการนโยบายชั่วคราว ส.ส.ท.)
10 ตุลาคม พ.ศ. 2551 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2555
2. สมชัย สุวรรณบรรณ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558[21]
3. พวงรัตน์ สองเมือง 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558[22] - 31 มกราคม พ.ศ. 2559 (ผู้อำนวยการสำนักรายการ รักษาการผู้อำนวยการสถานีตามมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.)
4. ทันตแพทย์ กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2560[23]
5. อนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ 16 มีนาคม[24]- 15 เมษายน พ.ศ. 2560 (รองผู้อำนวยการสถานี รักษาการผู้อำนวยการสถานีไปพลางก่อน)
6. ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ 16 เมษายน[25] - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 (ผู้อำนวยการสำนักข่าว รักษาการผู้อำนวยการสถานีตามมติคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท.)
7. รองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน[26]

ผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวของสถานีฯ

ผลการดำเนินงานของสถานีฯ

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับรางวัลดังนี้[27]

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ

 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวดีเด่น จากงานประกาศผลครั้งที่ 25 - 30[28][29][30][31][32][33]
 • รางวัลสถานีส่งเสริมรายการความรู้ และศิลปวัฒนธรรมดีเด่น จากงานประกาศผลครั้งที่ 25[28]

รางวัลเมขลา

ครั้งที่ 24

รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี
 • สถานีโทรทัศน์มหานิยม ด้านอนุรักษ์วิถีไทยและส่งเสริมการแสดงออกทางความคิดของประชาชนดีเด่น[34]
 • พิธีกรข่าวหญิงดีเด่นเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ ณัฏฐา โกมลวาทิน จากรายการ ที่นี่ไทยพีบีเอส
รางวัลมณีเมขลาดีเด่น
 • ละครวัฒนธรรมและจริยธรรมมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ความรัก ความศรัทธา ปาฏิหาริย์
 • พิธีกรข่าวเศรษฐกิจมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ ดร.รุ่งทิพย์ โชติณภาลัย จากรายการชั่วโมงทำกิน
 • รายการสารคดีมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ได้แก่รายการ Spirit Of Asia
 • รายการทอล์กโชว์มณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ได้แก่รายการ วิพากษ์วีรชนที่ถูกลืม
 • รายการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมณีเมขลาดีเด่นยอดนิยม ได้แก่ รายการ พันแสงรุ้ง
รางวัลพิเศษ เกียรติยศคนโทรทัศน์
 • รางวัลมณีเมขลาเกียรติยศ บุคคลพิเศษผู้มีผลงานบันเทิงโดดเด่น ได้แก่ โสภณ ฉิมจินดา จากรายการ ล้อ เล่น โลก

ครั้งที่ 25

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับ 8 รางวัล ดังต่อไปนี้

รางวัลเมขลามหานิยมแห่งปี
 • สถานีโทรทัศน์เมขลามหานิยมแห่งปี ด้านส่งเสริมคุณค่าชีวิตและเปิดโลกทัศน์ประชาชนแห่งปี
 • ละครเมขลามหานิยมแห่งปี จากละคร โหมโรง
 • ผู้กำกับเมขลามหานิยมแห่งปี ได้แก่ วินัย ปฐมบูรณ์ จากละคร โหมโรง
 • องค์ประกอบศิลป์เมขลามหานิยมแห่งปี จากละคร โหมโรง
รางวัลมณีเมขลาดีเด่น

โครงการอนาคต

 • สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสแต่ละภูมิภาค - คล้ายกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค โดยให้แต่ละศูนย์ เป็นผู้ผลิตรายการที่เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้ว 3 ภูมิภาค และยังได้ร่วมมือกับเครือข่ายพลเมืองและผู้ผลิตสื่อจาก 3 ภูมิภาค จัดรายการ "ภูมิภาค 3.0" ออกอากาศทุกสัปดาห์[35] มีช่วงย่อยของรายการในแต่ละภูมิภาค ได้แก่
 1. อยู่ดีมีแฮง (ชื่อเดิม: ทีวีจออีสาน) - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 2. องศาเหนือ (ชื่อเดิม: ทีวีจอเหนือ) - ภาคเหนือ
 3. แลต๊ะแลใต้ (ชื่อเดิม: ดีสลาตัน ณ แดนใต้) - ภาคใต้ [36]

อ้างอิง

 1. http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1301546440&grpid=03&catid=&subcatid= Thai PBS ปรับอัตลักษณ์และหน้าจอครั้งใหญ่ พร้อมออกอากาศด้วยระบบHD
 2. ครม.แต่งตั้ง5คณะกรรมการTPBS "เทพชัย หย่อง" นั่งเก้าอี้รักษาการผอ. โดย: สยามดารา เรียกดูข้อมูลเมื่อ 10 พ.ย. 2556
 3. ทีพีบีเอสแพร่ภาพรายการสดครั้งแรก โดย: สำนักข่าวไทย เรียกดูข้อมูลเมื่อ 17 ม.ค. 2551
 4. ทาบคนนอกทีไอทีวีจัดทัพข่าว จาก ผู้จัดการรายวัน เรียกดูข้อมูลเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
 5. สมคิด เอนกทวีผล , จากไอทีวี สู่ “ทีวีไทย” Positioning Magazine เมษายน 2551
 6. รับ 274 ทีไอทีวี เข้าทำทีพีบีเอส จาก หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เรียกดูข้อมูลเมื่อ 29 มกราคม พ.ศ. 2551
 7. อัตลักษณ์ (Logo) ใหม่ที่จะมาใช้ในอนาคตข้างหน้า
 8. ศึก"ทีวีสาธารณะ​"ระอุ​แข่งเปิดผัง​ใหม่ (กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2551)
 9. ไทยพีบีเอส ปรับโฉมใหม่เป็น ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ จากเว็บไซต์ อสมท เรียกดูข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2551
 10. http://www.youtube.com/watch?v=eZnlf-tPqxQ&feature=share&list=PL89CC72EB70367D4B โฆษณาซีรีส์เรียวมะ จอมคนพลิกแผ่นดิน ใช้ชื่อสถานีว่า "ไทยพีบีเอส"
 11. Thai PBS ปรับอัตลักษณ์และทิศทางรายการปี 54 "Thai PBS…ทีวีที่คุณวางใจ"
 12. ตั้งศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส - จุฬา นิวส์ เซ็นเตอร์
 13. http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=309943 ปิดศูนย์ข่าวเฉพาะกิจไทยพีบีเอส-จุฬา
 14. http://www.thaipbs.or.th/event/newhome/index.php?q=node/319 สมเด็จพระเทพฯ ทรงทดลอง "อ่านข่าว" ในห้องออกอากาศไทยพีบีเอส
 15. นโยบาย 10 ทิศทางกับก้าวใหม่ไทยพีบีเอส
 16. http://org.thaipbs.or.th/broadcasting/article42110.ece ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส เรียกดูข้อมูลเมื่อ 10 มิ.ย. 55
 17. http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-5-%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81 ไทยพีบีเอส-ช่อง 5 ทดลองออกระบบดิจิตอลวันนี้วันแรก
 18. 16 มิ.ย. นี้ ไทยพีบีเอสยุติการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก 3 สถานี
 19. http://org.thaipbs.or.th/broadcasting/article42110.ece ระบบออกอากาศของไทยพีบีเอส เรียกดูข้อมูลเมื่อ 10 มิ.ย. 55
 20. http://org.thaipbs.or.th/org_news/prnews/article771071.ece ไทยพีบีเอสปรับเปลี่ยนความถี่ดาวเทียมและพารามิเตอร์ใหม่ 16 ธันวาคมนี้ เรียกดูข้อมูลเมื่อ 1 ม.ค. 59
 21. http://org.thaipbs.or.th/content/123 ประกาศเลิกสัญญาจ้าง นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (ไทยพีบีเอส)
 22. http://org.thaipbs.or.th/media/document/content/2015/12/16/371_1.pdf ประกาศองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท.(นางพวงรัตน์ สองเมือง)
 23. http://org.thaipbs.or.th/media/document/content/2016/01/21/756_1.pdf ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์)
 24. http://org.thaipbs.or.th/document/download?1=5&2=1497&3=1 นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
 25. http://org.thaipbs.or.th/announce/detail/1516 แต่งตั้งพนักงานรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์)
 26. http://org.thaipbs.or.th/announce/detail/1652 ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล)
 27. http://org.thaipbs.or.th/orginfo/article126176.ece?id=1 รางวัลที่สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสได้รับจากสถาบันและองค์กรต่างๆ
 28. 28.0 28.1 http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNd01EVTBPVE0xT1E9PQ==&sectionid= ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 25
 29. http://thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=311092 ไทยพีบีเอส คว้า 4 รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 26
 30. http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9560000075822 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 27
 31. http://www.manager.co.th/entertainment/viewnews.aspx?NewsID=9570000029748 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 28
 32. http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9580000030098 ผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่ 29
 33. http://org.thaipbs.or.th/org_news/prnews/article683667.ece?id=1 ไทยพีบีเอส คว้า 6 รางวัล โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2557
 34. http://www.thaipbs.or.th/s1000_obj/front_page/page/1056.html?content_id=311489 ไทยพีบีเอส คว้า 11 รางวัลเมขลาประจำปี 2554
 35. http://program.thaipbs.or.th/Region ข้อมูลรายการ ภูมิภาค 3.0
 36. http://www.thaipbs.or.th/LocalTV ไทยพีบีเอส ทีวีภูมิภาค

ดูเพิ่ม

แหล่งข้อมูลอื่น

ก่อนหน้า สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ถัดไป
สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี
(8 มีนาคม พ.ศ. 2550 - 14 มกราคม พ.ศ. 2551)
  สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(15 มกราคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)
  ยังออกอากาศอยู่