ขวัญสรวง อติโพธิ

นายขวัญสรวง อติโพธิ เป็นอาจารย์พิเศษประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรและนักเขียนบทความอิสระ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเมืองและพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

นายขวัญสรวง อติโพธิ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2494 ที่จังหวัดลำพูน เป็นคู่แฝดกับนายแก้วสรร อติโพธิ บิดาคือนายศิริ อติโพธิ อดีตปลัดกระทรวงยุติธรรม, ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปป.)

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ประธานกรรมการนโยบายชั่วคราวขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS) ซึ่งเข้าบริหารคลื่นความถี่การถ่ายทอดโทรทัศน์ในระบบยูเอชเอฟทางช่อง 29 เช่นเดิม แทนสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี ที่ถูกระงับการแพร่ภาพเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2551

การศึกษา แก้

เกียรติคุณ แก้

  • พ.ศ. 2547 รางวัลสถาปนิกดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • พ.ศ. 2548 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้