บัลลังก์เมฆ เป็นบทประพันธ์โดย วาณิช จรุงกิจอนันต์ และ ยุทธนา มุกดาสนิท ถูกนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์และละครเวทีมาแล้วหลายครั้งด้วยกัน

บัลลังก์เมฆ
ประเภทละครโทรทัศน์ , ละครเวที
สร้างโดยเดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
เขียนโดยบทประพันธ์
วาณิช จรุงกิจอนันต์
ยุทธนา มุกดาสนิท
กำกับโดยพ.ศ. 2536 :
สุพล วิเชียรฉาย
พ.ศ. 2544 / 2550 :
ถกลเกียรติ วีรวรรณ
พ.ศ. 2558 :
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
แสดงนำพ.ศ. 2536
ภัทราวดี มีชูธน
สมบัติ เมทะนี
สรพงษ์ ชาตรี
กรุง ศรีวิไล
พ.ศ. 2544/ 2545/2550
สินจัย เปล่งพานิช
ภาณุเดช วัฒนสุชาติ
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
กลศ อัทธเสรี
พ.ศ. 2558
พิยดา จุฑารัตนกุล
ศรราม เทพพิทักษ์
ปฏิภาณ ปฐวีกานต์
สมชาย เข็มกลัด
พ.ศ. 2562
สินจัย เปล่งพานิช
รัดเกล้า อามระดิษ
อาณัตพล ศิริชุมแสง
ณัฐ ศักดาทร
วิชญาณี เปียกลิ่น
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดเพลง บัลลังก์เมฆ
มาลีวัลย์ เจมีน่า (2536, 2544)
ประสานเสียง (2544, 2550, 2561)
ธงไชย แมคอินไตย์ (2558)
จำนวนตอน2558 : 25 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตถกลเกียรติ วีรวรรณ
นิพนธ์ ผิวเณร
ความยาวตอน2536 : 60 นาที/ตอน
2558 : 120 นาที/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายละครโทรทัศน์
พ.ศ. 2536 : ช่อง 5
พ.ศ. 2558 : ช่อง one
ละครเวที
พ.ศ. 2544-45 :
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2550, 2562 :
เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์

โดยครั้งแรกสร้างเป็นละครโทรทัศน์ ในปี พ.ศ. 2536 ผลิตโดย เอ็กแซ็กท์-ซีเนริโอ กำกับการแสดงโดย สุพล วิเชียรฉาย นำแสดงโดย ภัทราวดี มีชูธน, สมบัติ เมทะนี, สรพงษ์ ชาตรี, กรุง ศรีวิไล ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 253613 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

ต่อมา ซีเนริโอ นำกลับมาสร้างเป็นละครเวที ในชื่อ "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล" กำกับโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ นำแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช, ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, ภาณุเดช วัฒนสุชาติ, กลศ อัทธเสรี เปิดการแสดงแล้ว 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2544, พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2550 โดยสองครั้งแรกแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ส่วนครั้งที่สามจัดแสดงที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าดิเอสพละนาดการเปิดการแสดงทั้งสามครั้งนั้นรวมแล้วทั้งหมดเปิด 80 รอบการแสดง

และนำกลับมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2558 ผลิตโดย เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (เอ็กแซ็กท์-ซีเนริโอ) กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ นำแสดงโดย พิยดา จุฑารัตนกุล, สมชาย เข็มกลัด, ปฏิภาณ ปฐวีกานต์, ศรราม เทพพิทักษ์ ออกอากาศทางช่องช่องวัน ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่[1] ตั้งแต่วันที่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 และได้นำกลับมาออกอากาศใหม่ซ้ำอีกครั้งทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

และในปี พ.ศ. 2562 ซีเนริโอ ได้จัดทำละครเวทีชุด เมืองไทยรัชดาลัย The Musical Show ตอน Ladies Of The Stage โดยนำละครเวที 3 เรื่องกลับมาแสดงใหม่พร้อมๆกัน หนึ่งในนั้นคือ บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล นำแสดงโดย สินจัย เปล่งพานิช, รัดเกล้า อามระดิษ, ณัฐ ศักดาทร, วิชญาณี เปียกลิ่น, อาณัตพล ศิริชุมแสง

รายชื่อนักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562
รูปแบบการนำเสนอ ละครโทรทัศน์ ละครเวที ละครโทรทัศน์ ละครเวที
ออกอากาศ/แสดงที่ ช่อง 5 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ รัชดาลัย เธียเตอร์ ช่อง one เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์
ผู้สร้าง/ผู้จัดละคร เอ็กแซ็กท์-ซีเนริโอ ซีเนริโอ เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
บทการแสดง ทองขาว ทวีปรังษีนุกูล
กษิดินทร์ แสงวงศ์
กษิดินทร์ แสงวงศ์ กษิดินทร์ แสงวงศ์
ตรึงตา โฆษิตชัยมงคล
พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์
วรรณวิภา สามงามแจ่ม
พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข
กษิดินทร์ แสงวงศ์
ตรึงตา โฆษิตชัยมงคล
พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์
พิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข
ผู้กำกับการแสดง สุพล วิเชียรฉาย ถกลเกียรติ วีรวรรณ สันต์ ศรีแก้วหล่อ ถกลเกียรติ วีรวรรณ
ตัวละคร นักแสดงหลัก
ปานรุ้ง สมุทรเทวา (นทีพิทักษ์) ภัทราวดี มีชูธน สินจัย เปล่งพานิช พิยดา จุฑารัตนกุล สุธาสินี พุทธินันทน์
พลเรือโทวาสุเทพ นทีพิทักษ์ สมบัติ เมทะนี ภาณุเดช วัฒนสุชาติ ศรราม เทพพิทักษ์ วสุ แสงสิงแก้ว
ธวัช รุประมาณ / เกื้อ สรพงษ์ ชาตรี ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี ปฏิภาณ ปฐวีกานต์ ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ
ชูนาม ดิเรกวิทยา กรุง ศรีวิไล กลศ อัทธเสรี สมชาย เข็มกลัด ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง
ปรก รุประมาณ สุรศักดิ์ วงษ์ไทย อรรถพร ธีมากร ปิติศักดิ์ เยาวนานนท์ นภัทร อินทร์ใจเอื้อ วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
ปานเทพ สมุทรเทวา เล็ก ไอศูรย์ ศุภกิจ ตังทัตสวัสดิ์ เจสัน ยัง เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์ ชินวุฒ อินทรคูสิน
ปานวาด นทีพิทักษ์ ปัทมวรรณ เค้ามูลคดี สุธาสินี พุทธินันท์ กัลยา จิรชัยศักดิ์เดชา ณัฐจารี หรเวชกุล ณัฐนิช รัตนเสรีเกียรติ
ปกรณ์ นทีพิทักษ์ อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร กิตติ บุลสถาพร สุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล พันวา พรหมเทพ
กติยา มนูญศักดิ์ (นทีพิทักษ์) ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ ผอูน จันทรศิริ ชลเลขา ละงู กุลณัฐ กุลปรียาวัฒน์ ศรวณีย์ พรพิทักษ์พงศ์
คมขวัญ สมุทรเทวา จุรี โอศิริ จีรนันทน์ เศวตนันท์ โฉมฉาย ฉัตรวิไล นันทิดา แก้วบัวสาย
ร้อยกรอง ดิเรกวิทยา โขมพัสตร์ อรรถยา จารุณี สุขสวัสดิ์
โดม มนูญศักดิ์ วิทิต แลต พีรชัย โปษยานนท์ นรินทร์ ภูวนเจริญ ชลวิทย์ มีทองคำ พุฒิพงษ์ จีรังกุลฤทธิ์
นิชา พิมพ์ผกา เสียงสมบุญ เอมวลี จึงไพศาล อภิญญา บุญยะประณัย เรวิญานันท์ ทาเกิด ณิชากานต์ แก้วอินธิ
วิภาวี วัลวิภา โยคะกุล สุทธิดา เกษมสันต์ ณ อยุธยา กุศลิน โควหกุล เปรมินทร์ ทับแก้ว
วิรินทร์ จิราพร สุวรรณวงษ์ ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์ หนึ่งธิดา โสภณ ญานนีน ภารวี ไวเกล ณัฐชา เลาหบุตร
ยายปิ่น (ย่าของปรก) ระจิต ภิญโญวนิช นีรนุช ปัทมสูต สุดา ชื่นบาน ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โมฬีวรรณ พันธรักษ์
ปริญญา วันชัย เผ่าวิบูลย์ สิรคุปต์ เมทะนี
ตากอบ (ปู่ของปรก) สมพงษ์ พงษ์มิตร กล้วย เชิญยิ้ม
น้อย พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์ ชไมพร สิทธิวรนันท์
แจ่ม จอย ชวนชื่น
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
มิสเตอร์เจสัน โอลิเวอร์ พูพาร์ท
นิสา จารุณี สุขสวัสดิ์ พิชญา เชาวลิต
ชัชวาล มานพ อัศวเทพ สถาพร นาควิไลโรจน์ สุพจน์ จันทร์เจริญ
พลเรือเอกภัทร นทีพิทักษ์ สมชาย สามิภักดิ์ ทนงศักดิ์ ศุภการ
คุณหญิงสุดใจ นทีพิทักษ์ เฉลา ประสพศาสตร์ อุทุมพร ศิลาพันธ์
ดรุณี มนูญศักดิ์ พงษ์ลดา พิมลพรรณ ปรารถนา สัชฌุกร
สา (แม่ของวิรินทร์) พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา สโรชา วาทิตตพันธ์
คุณนายนิรมล (แม่ของนิชา) ปทุมวดี โสภาพรรณ ฐรินดา กรรณสูต
นวรัตน์ วรรณษา ทองวิเศษ
ศุภกิจ ฝันเด่น จรรยาธนากร
นพกร ฝันดี จรรยาธนากร
เฮียโม (เจ้าของบ่อน) ไพโรจน์ ใจสิงห์ ฐิติ พุ่มอ่อน
ธันวา ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง คุณากร เกิดพันธุ์
เข้ม จตุรบ วิชยาภัย ภคชนก์ โวอ่อนศรี เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์ ธีธัช จรรยาศิริกุล อัศรัญ มะ
ธีรพงษ์ ภัทรพล กันตพจน์
แน็ก ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์
ปรก (วัยเด็ก) ด.ช.ปัญกร จันทศร ด.ช.วงศ์ปกรณ์ ธนสินวณิชกุล
ด.ช.เตชิต ชูสวัสดิ์
ปานเทพ (วัยเด็ก) ด.ช.เจสัน ยัง ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ ด.ช.กร ด่านวิบูลย์
ด.ช.กัปต์ตินันท์ สกุลวรานันท์
ปานวาด (วัยเด็ก) ด.ญ.ลักษมี ทรัพย์ปรุง ด.ญ.แค็ทเธอรีน จันทรวิสูตร ด.ญ.ณฐมน อรุณประสบสุข
ด.ญ.ศศิพัชญ์ ธนสินวณิชกุล
ปกรณ์ (วัยเด็ก) ด.ช.ฐานวัฒน์ กิรติเสวี
ด.ช.อิสระ ไชยคิริ
นักข่าวช่องวัน (2558) กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์
นักข่าวจากนิตยสาร STRENT ธนาพร ผลพงษ์
เจ๊กุชชี่ พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด พัฒน์ชนก เอี่ยมสะอาด
เต้ วรินทร รัตนสรรค์

เพลงประกอบละคร

แก้
พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2558

ดูเพิ่ม

แก้

รางวัลและการเข้าชิง

แก้
รางวัล สาขารางวัล ผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลการตัดสิน
รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 30 [2]
ดารานำหญิงยอดเยี่ยม พิยดา จุฑารัตนกุล ชนะ
รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 7 [3]
เพลงละครยอดเยี่ยม รักให้พอดี ขับร้องโดย ธงไชย แมคอินไตย์ เสนอชื่อเข้าชิง
บทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม วรรณวิภา สามงามแจ่ม เสนอชื่อเข้าชิง
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม พิยดา อัครเศรณี เสนอชื่อเข้าชิง
ผู้กำกับยอดเยี่ยม สันต์ ศรีแก้วหล่อ เสนอชื่อเข้าชิง
ละครยอดเยี่ยม บัลลังก์เมฆ เสนอชื่อเข้าชิง

อ้างอิง

แก้

ลำดับรายการโทรทัศน์

แก้
ช่องวัน : ละครดีดูที่ช่องวัน: วันจันทร์ - อังคาร 20.20 - 22.20 น.
ก่อนหน้า บัลลังก์เมฆ ถัดไป
สื่อริษยา ตะวันตัดบูรพา