รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น เป็นหนึ่งในรางวัลโทรทัศน์ทองคำที่มีการมอบมาตั้งแต่งานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 1 ซึ่งรางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ที่ได้รับการจับตามองอย่างมาก เพราะนักแสดงหญิงคนใดได้รับรางวัลนี้ ถือว่าได้รับเกียรติสูงสุด ดังนั้นรางวัลนี้จึงเป็นสีสันของงาน

รางวัลโทรทัศน์ทองคำ สาขานักแสดงสมทบหญิงดีเด่น
รางวัลสำหรับนักแสดงสมทบหญิงดีเด่นแห่งปี
ประเทศ ไทย
จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์
รางวัลแรก17 มกราคม พ.ศ. 2530 (36 ปี)

รางวัลนี้จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ มีไว้เพื่อมอบให้แก่นักแสดงสมทบหญิงที่แสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและมีมิติ ตีความบทบาทที่ได้รับอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังถ่ายทอดออกมาได้อย่างน่าประทับใจ เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังกล่าว โดยผลการตัดสินจะมาจากคณะกรรมการชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ในแต่ละปี

ผู้ได้รับรางวัลและผู้เข้าชิงแก้ไข

 
จุรี โอศิริ ชนะจากละคร สายโลหิต (2529)
 
รินลณี ศรีเพ็ญ ชนะจากละคร วนิดา (2553)
สัญลักษณ์

 

ผู้ได้รับรางวัล
ปี นักแสดง ละคร ตัวละคร ออกอากาศ
2529
(ครั้งที่ 1)
จุรี โอศิริ  สายโลหิต ย่านิ่ม ช่อง 3
จริยา สรณคมน์ ชายสามโบสถ์ รื่น ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา เทวดาตกสวรรค์ นาง ช่อง 9
เยาวเรศ นิสากร แหวนทองเหลือง เสาวรส ช่อง 7
อุทุมพร ศิลาพันธ์ นางเอก ถึงใจ ช่อง 3
2530
(ครั้งที่ 2)
ปาหนัน ณ พัทลุง  ปริศนา อนงค์ สุทธากุล ช่อง 3
จุรี โอศิริ ทองเนื้อเก้า แล ช่อง 7
ดวงตา ตุงคะมณี แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา ช่อง 3
ทาริกา ธิดาทิตย์ บ้านทรายทอง ม.ร.ว. ภารดีสว่างวัฒน์ สว่างวงศ์ (หญิงใหญ่) ช่อง 7
รัญญา ศิยานนท์ เงา รื่น ช่อง 3
2531
(ครั้งที่ 3)
ธนาภรณ์ รัตนเสน  อีสา หม่อมราชวงศ์หญิงโสภาพรรณวดี รวีวาร ช่อง 7
ทาริกา ธิดาทิตย์ สามีตีตรา เนื้อแพร ช่อง 3
มณีนุช เสมรสุต สวรรค์เบี่ยง ภัทรศรี ช่อง 7
อรพรรณ พานทอง มายา บุษบามิณตรา
อาภาพร กรทิพย์ สตรีที่โลกลืม ช่อง 5
2532
(ครั้งที่ 4)
ชไมพร จตุรภุช  จำเลยรัก ศันสนีย์ ช่อง 7
ปัทมา ปานทอง ลูกทาส บุญเจิม ช่อง 11
ปาหนัน ณ พัทลุง กลิ่นร่ำ ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา สมการวัย แม่ของจามิกร ช่อง 7
มยุรา ธนะบุตร สงครามเงิน กานดา
2533
(ครั้งที่ 5)
ดวงดาว จารุจินดา  คู่กรรม แม่อร ช่อง 7
จามจุรี เชิดโฉม เพลิงพ่าย ไอลดา ช่อง 9
บรรเจิดศรี ยมาภัย คู่กรรม ยาย ช่อง 7
ปัทมา ปานทอง ขมิ้นกับปูน ปวีณา ธรรมคุณ
รัญญา ศิยานนท์ แม่ลาวเลือด มณีสุดา ช่อง 3
2534
(ครั้งที่ 6)
ดวงดาว จารุจินดา  กนกลายโบตั๋น จูหลาน / หม่อมราชวงศ์ริมทอง ช่อง 7
ชุดาภา จันทเขตต์ วิมานไฟ ทาทอง ช่อง 3
ณัฐนี สิทธิสมาน สี่แผ่นดิน พิศ
ธัญญา โสภณ อุ่น
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง เชลยศักดิ์ สีโบ/จันทร์แก้ว ช่อง 7
2535
(ครั้งที่ 7)
ปภัสรา ชุตานุพงษ์  สมเด็จพระสุริโยทัย ท้าวศรีสุดาจันทร์ ช่อง 3
น้ำเงิน บุญหนัก สองฝั่งคลอง ยายเสม ช่อง 7
ธัญญา โสภณ นาคราช เจ้าละอองคำ ช่อง 3
รัญญา ศิยานนท์ สมเด็จพระสุริโยทัย พระบรมดิลก
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง คุณหญิงนอกทำเนียบ จุก ช่อง 7
2536
(ครั้งที่ 8)
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์  วันนี้ที่รอคอย เจ้าเหม่ยอิง ช่อง 7
กาญจนาพร ปลอดภัย ด้วยสองมือแม่นี้ที่สร้างโลก คำ ช่อง 3
จันทนา ศิริผล นางทาส แอบ ช่อง 7
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ คุณหญิงแย้ม
บรรเจิดศรี ยมาภัย ฟัก
2537
(ครั้งที่ 9)
รัญญา ศิยานนท์  เกมเกียรติยศ วดี ช่อง 5
กชกร นิมากรณ์ ถนนสายสุดท้าย ประอร ช่อง 7
เดือนเต็ม สาลิตุล สาวรำวง - ช่อง 3
รัชนีกร พันธุ์มณี ปลายฝนต้นหนาว พิมพ์ทอง ช่อง 7
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค โสมส่องแสง เจ้านางรอยคำ (เจ้าจ้อย) / เลอสรวง ช่อง 3
2538
(ครั้งที่ 10)
สิริยากร พุกกะเวส  ร่มฉัตร บังเอิญ ช่อง 3
ศิริพร วงศ์สวัสดิ์ ร่มฉัตร หยด ช่อง 3
สุวนันท์ คงยิ่ง ดาวแต้มดิน มธุมิศร์ (เจือ) ช่อง 7
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ คือหัตถาครองพิภพ เมี้ยน
อุทุมพร ศิลาพันธ์ เยาวราชในพายุฝน - ช่อง 3
2539
(ครั้งที่ 11)
บุษกร พรวรรณะศิริเวช  เพลิงบุญ ใจเริง ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ เยี่ยมวิมาน จรัญญา ช่อง 3
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล ดอกไม้ในป่าหนาว เพชรช่วง ช่อง 5
สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 7
อัญชลี ไชยศิริ เม่งฮวย (คุณนายที่ 1)
2540
(ครั้งที่ 12)
ธัญญา วชิรบรรจง  ตามหัวใจไปสุดหล้า เจ้านางจาไม ช่อง 3
ดวงดาว จารุจินดา ซุ้มสะบันงา แก้วกุดั่น ช่อง 7
พิศมัย วิไลศักดิ์ การะเกด แม่ครู
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ ทองเนื้อเก้า แล
อุทุมพร ศิลาพันธ์ ตะวันทอแสง รัชนี
2541
(ครั้งที่ 13)
บุษกร พรวรรณะศิริเวช  จับตายวายร้ายสายสมร แหม่ม ช่อง 3
เกวลิน คอตแลนด์ ซอยปรารถนา 2500 ดารณี ช่อง 7
เข็มอัปสร สิริสุขะ จับตายวายร้ายสายสมร ลิลลี่ ช่อง 3
นีรนุช ปัทมสูต สะพานรักสารสิน - ช่อง 3
สุธิตา เกตานนท์ สุรพล(คนจริง)สมบัติเจริญ - ช่อง 3
2542
(ครั้งที่ 14)
ธัญญา วชิรบรรจง  ตาเบบูญ่า เบญ ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา ข้ามสีทันดร สกาว ช่อง 7
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เสน่ห์นางงิ้ว อาม่ามาลัย ช่อง 3
ลีน่า คริสเต็นเซ่น เกมรัก เกมพยาบาท - ช่อง 5
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ เกมกามเทพ ย่าผึ่ง ช่อง 3
2543
(ครั้งที่ 15)
พิศมัย วิไลศักดิ์  ไม้เมือง - ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล หงส์เหนือมังกร ซ้อซา ช่อง 5
ดวงดาว จารุจินดา กว่าจะรู้เดียงสา แม่ของทิพย์ ช่อง 7
รัญญา ศิยานนท์ อาญารัก ช้อย ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ เขาวานให้หนูเป็นสายลับ แม่ ช่อง 3
2544
(ครั้งที่ 16)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์  ทางผ่านกามเทพ พิมลภา (พิม) ช่อง 3
ชนิกา สุจริตกุล กากเพชร อุษาวดี (ษา) ช่อง 3
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา ซิงตึ๊ง -
วรรณิศา ศรีวิเชียร ลายมนุษย์ -
อุทุมพร ศิลาพันธ์ รักเกิดในตลาดสด กิมฮวย ช่อง 7
2545
(ครั้งที่ 17)
อำภา ภูษิต  นิราศสองภพ จันหอม ช่อง 3
ชนิกา สุจริตกุล นางโจร - ช่อง 3
ธัญญรัตน์ โลหะนันท์ นิราศสองภพ คุณหญิงปริก
สาวิตรี สามิภักดิ์ แรงเงา นพนภา
อัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ รอยไถ ยายบัว ช่อง 7
2546
(ครั้งที่ 18)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์  ดงดอกเหมย หงส์ ช่อง 3
ชไมพร จตุรภุช กษัตริยา พระสนมทองจันทร์ ช่อง 5
มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช สายโลหิต ย่านิ่ม ช่อง 3
สุวัจนี ไชยมุสิก นางโชว์ พริม/พริ้ม
อริศรา วงษ์ชาลี เมืองดาหลา สุชาดา (สด) ช่อง 7
2547
(ครั้งที่ 19)
สโรชา วาทิตตพันธ์  รักแผลงฤทธิ์ ญาดา ช่อง 3
เจมี่ บูเฮอร์ สมปองน้องสมชาย สมชาย / ลินดา (ลิน) ช่อง 3
ชไมพร จตุรภุช แฝดพี่ฝาดน้อง สงัด / เสงี่ยม
ปวีณา ตันฑ์ศรีสุโรจน์ นางสาวจริงใจกับนายแสนดี เปิ้ล ช่อง 7
อริศรา วงษ์ชาลี รักแปดพันเก้า ฟ้า โมเดิร์นไนน์ทีวี
2548
(ครั้งที่ 20)
สกาวใจ พูนสวัสดิ์  แต่ปางก่อน หม่อมเจ้าหญิงวิไลเลขา / ท่านหญิงวิไลเลขา (ท่านหญิงแต้) ช่อง 3
จารุณี สุขสวัสดิ์ กุหลาบสีดำ ปัทมา ช่อง 3
เมย์ เฟื่องอารมย์ เล่ห์ร้าย อุบายรัก กรนันท์ บูรพเกียรติ (เกรซ) ช่อง 7
รัญญา ศิยานนท์ เลือดสามสี เรืองอุไร ช่อง 3
วิชุดา พินดั้ม เป็นต่อ บังอร มีแต้ม (เจ๊มิ้นท์)
2549
(ครั้งที่ 21)
สาวิตรี สามิภักดิ์  ตี๋ตระกูลซ่ง กิมเน้ย ช่อง 3
ธัญญาเรศ รามณรงค์ เรือนรักเรือนทาส โฉมฉาย ช่อง 3
สโรชา วาทิตตพันธ์ นางบาป ภาพิมล (กิ๊ฟ)/คุณกำไล
2550
(ครั้งที่ 22)
จริยา แอนโฟเน่  มณีดิน ปราย ช่อง 3
กาญจนา จินดาวัฒน์ ทะเลริษยา ดุจดาว / ไข่มุก ช่อง 5
โฉมฉาย ฉัตรวิไล พฤกษาสวาท - ช่อง 3
รินลณี ศรีเพ็ญ กรุงเทพราตรี อั้ม(วิภาวี)
ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ เพียงผืนฟ้า พลอย ช่อง 7
2551
(ครั้งที่ 23)
จารุณี สุขสวัสดิ์  นิมิตมาร นทีทอง ช่อง 3
จินตหรา สุขพัฒน์ รักซ่อนแค้น ดุจดาว ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม นางทาส สาลี่ ช่อง 7
ชาลิสา บุญครองทรัพย์ บาดาลใจ รังสิตา จารุกูล (อ้อม) ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ สวรรค์เบี่ยง ลีลา โสภณรัตน์
2552
(ครั้งที่ 24)
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร  ชิงชัง อุ่น ช่อง 5
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ หยกลายเมฆ ซู่หลิง ช่อง 3
พนารัตน์ บุนนาค บริษัทบำบัดแค้น พิมพา
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ดงผู้ดี บุหงา รัตนเดชากร
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ แม่หญิง หม่อมมาลัยพรรณ รังษีมาลา (มนต์ทิพย์) ช่อง 7
2553
(ครั้งที่ 25)
รินลณี ศรีเพ็ญ  วนิดา พิสมัย ช่อง 3
กมลชนก โกมลฐิติ ไทรโศก บานเย็น ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล กุหลาบไร้หนาม พวงสร้อย / สร้อย ช่อง 5
สินจัย เปล่งพานิช เหนือเมฆ พลตำรวจตรีหญิงนภา ฐานรัฐ ช่อง 3
อุทุมพร ศิลาพันธ์ ไฟอมตะ แม่ โมเดิร์นไนน์ทีวี
2554
(ครั้งที่ 26)
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์  มงกุฎดอกส้ม เหม่เกว่/โรส (คุณนายที่ 3) ช่อง 3
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ เฮง เฮง เฮง อาหมวย ช่อง 3
ชุดาภา จันทเขตต์ รอยไหม เม้ย
เมย์ เฟื่องอารมย์ หม่อมบัวเงิน (วัยสาว)
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ตลาดอารมณ์ ชโลธร ช่อง 5
2555
(ครั้งที่ 27)
ธัญญาเรศ รามณรงค์  แรงเงา นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) ช่อง 3
โฉมฉาย ฉัตรวิไล รักคุณเท่าฟ้า จินดา บุญภักดี ช่อง 3
บงกช คงมาลัย สาวน้อย มารศรี ช่อง 5
มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล ขุนศึก เอื้อยแตง ช่อง 3
โสภิตนภา ชุ่มภาณี ดอกโศก ปรียากมล/สุดจิต ช่อง 5
2556
(ครั้งที่ 28)
อำภา ภูษิต  ทองเนื้อเก้า แล ช่อง 3
โชติกา วงศ์วิลาศ คุณชายพุฒิภัทร ม.ล.มารตี เทวพรหม / มารตี ช่อง 3
ธัญญา วชิรบรรจง แค้นเสน่หา เฟือง
ดวงดาว จารุจินดา อาญารัก ทองจันทร์ ช่อง 7
พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร เรือนเสน่หา คุณเอื้องคำ/เหม่ยฟาง ช่อง 5
2557
(ครั้งที่ 29)
วรัทยา นิลคูหา  สามีตีตรา สายน้ำผึ้ง ชุ่มทองกุล (ผึ้ง) ช่อง 3
กมลเนตร เรืองศรี ลูกทาส บุญเจิม ช่อง 3
ณปภา ตันตระกูล รอยรักหักเหลี่ยมตะวัน มิซาว่า ไอโกะ
น้ำทิพย์ จงรัชตวิบูลย์ อนิลทิตา อนิลทิตา/โฉมสุรางค์ ช่อง 5
ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์ คือหัตถาครองพิภพ คุณหญิงศรี ช่อง 7
2558
(ครั้งที่ 30)
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์  เลื่อมสลับลาย ปิ่นปัก มหากิจไพศาล / ปิ่นปัก แสงเนตร (ปิ่น) ช่อง 7
ดวงตา ตุงคะมณี พันล้านพนันรัก ท่านผู้หญิงอุ่นเรือน วงศ์รัตน์ (รัตนวงศ์วรรณ) ทรูโฟร์ยู
พรชิตา ณ สงขลา สุดแค้นแสนรัก อุไร ช่อง 3
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา บางระจัน สไบ
อรจิรา แหลมวิไล จัดรัก..วิวาห์ลวง พรรณรวี มณีพันธ์ (แพต) ช่องวัน 31
2559
(ครั้งที่ 31)
กมลเนตร เรืองศรี  ชาติพยัคฆ์ บัว ช่อง 3
ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล เกมริษยา เมษา ช่องเวิร์คพอยท์
รินลณี ศรีเพ็ญ ดวงใจพิสุทธิ์ ชลีกร ช่อง 3
เรวิญานันท์ ทาเกิด พิษสวาท ทิพอาภา พรเลิศวิจิตร/

ทิพย์

ช่องวัน 31
อริศรา วงษ์ชาลี นาคี คำปอง / นางกำนัลคำปอง ช่อง 3
2560
(ครั้งที่ 32)
ทัศนียา การสมนุช  เพลิงพระนาง เจ้านางปิ่นมณี ช่อง 7
กมลชนก เขมะโยธิน ราชินีหมอลำ พิณ ศรีศิลา/ดาราราย ประกายเพชร ช่องวัน 31
นิษฐา จิรยั่งยืน รากนครา เจ้าแม้นเมือง ช่อง 3
สู่ขวัญ บูลกุล Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ แตง จีเอ็มเอ็ม 25
อัญชสา มงคลสมัย กับดักเสน่หา อภิศรา รินโทวี (มายด์) ช่องวัน 31
2561
(ครั้งที่ 33)
ซาร่า เล็กจ์  ลิขิตรัก The Crown Princess เจ้าหญิงเคธลีน วิลเลียม แอน ฟิลลิปเป (เคธ) ช่อง 3
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เจ้าจอมเพ็ญ ช่อง 3
ทาริกา ธิดาทิตย์ ริมฝั่งน้ำ บุษกร พุ่มธรรมรงค์ (บุษ)
มารี เบิร์นเนอร์ เมีย 2018 กันยา ช่องวัน 31
สุษิรา แน่นหนา บุพเพสันนิวาส แม่มะลิ (มารี กีมาร์ / ท้าวทองกีบม้า) ช่อง 3
2562
(ครั้งที่ 34)
ศรีริต้า เจนเซ่น  เพลิงรักเพลิงแค้น อันธิกา ช่อง 3
พิชชาภา พันธุมจินดา กรงกรรม พิไล ช่อง 3
สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์ หัวใจศิลา สีดา ฤทธินาถโกศล ช่องวัน 31
หยาดทิพย์ ราชปาล แรงเทียน รัตติกร จีเอ็มเอ็ม 25
อัญรินทร์ ธีราธนันพัฒน์ บ่วงสไบ แก้ว ช่อง 7
2563
(ครั้งที่ 35)
บุษกร วงศ์พัวพันธ์  ทุ่งเสน่หา สำเภา สมัครเขตกรณ์ ช่อง 3
จีรนันท์ มะโนแจ่ม ตะวันอาบดาว ช่อแพร เขมวัฒน์ (ช่อ) ช่อง 7
ณปภา ตันตระกูล เกมรักเอาคืน เกศิริน จีเอ็มเอ็ม 25
สุภาพร วงษ์ถ้วยทอง เล่ห์บรรพกาล ปักบุญ จุลโภค, บุญเหลือ, ทิณสร ช่อง 3
อริสรา ทองบริสุทธิ์ เนื้อใน วีณา จีเอ็มเอ็ม 25
2564
(ครั้งที่ 36)
ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ เล่ห์ลวง วีนัส เศรษฐณรัญ (วี)​ ช่องวัน 31
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์ แม่เบี้ย ไหมแก้ว ช่อง 7
คารีสา สปริงเก็ตต์ ลวงฆ่าล่ารัก ทะเล พีพีทีวี
สาวิกา ไชยเดช ให้รักพิพากษา Dare to Love ทนายคามีเลีย (คามี่) ช่อง 3
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล กระเช้าสีดา รำนำ ช่องวัน 31

สถิติแก้ไข

ได้รับรางวัลมากกว่าหนึ่งครั้งแก้ไข

3 ครั้ง


2ครั้ง


เข้าชิงมากกว่าหนึ่งครั้งแก้ไข

8 ครั้ง


6 ครั้ง


4 ครั้ง


3 ครั้ง


2 ครั้ง

ตัวละครเข้าชิงมากกว่าหนึ่งครั้งแก้ไข

2 ครั้ง
  • นพนภา อภิบาลบดินทร์ (นภา) จาก แรงเงา
  • บุญเจิม จาก ลูกทาส
  • แล จาก ทองเนื้อเก้า
  • ย่านิ่ม จาก สายโลหิต
  • เหมเกว่/โรส จาก มงกุฎดอกส้ม