แค้นเสน่หา เป็นบทประพันธ์ของ วราภา บทโทรทัศน์โดย ศัลยา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี 2556 นำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์, ลลิตา ปัญโญภาส, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ธัญญา โสภณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยุกต์ ส่งไพศาล, ธัญชนก กู๊ด, ฐากูร การทิพย์, มทิรา ตันติประสุต กำกับการแสดงโดย สำรวย รักชาติ

แค้นเสน่หา
ประเภทดราม่า
แก้แค้น
โรแมนติก
สร้างโดยฮูแอนด์ฮู
เขียนโดยบทประพันธ์: วราภา
บทโทรทัศน์: อ.แดง ศัลยา
กำกับโดยสำรวย รักชาติ
แสดงนำจินตหรา สุขพัฒน์
ลลิตา ปัญโญภาส
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ธัญญา โสภณ
รอน บรรจงสร้าง
ยุกต์ ส่งไพศาล
ธัญชนก กู๊ด
ฐากูร การทิพย์
มทิรา ตันติประสุต
ดนตรีแก่นเรื่องเปิด"แค้นเสน่หา" - รัตติยา สมอไทย
ดนตรีแก่นเรื่องปิด"แค่ในใจ" - นันทิดา อัศวเหม / อนรรฆภัทร ไทยเขียว
"ใจเอย" - ยุกต์ ส่งไพศาล
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน15 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตวรายุฑ มิลินทจินดา
ผู้อำนวยการสร้างสำรวย รักชาติ
ความยาวตอน150 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศ2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 –
20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นักแสดงนำ แก้

นักแสดง ตัวละคร
จินตหรา สุขพัฒน์ หม่อมบุหลัน รังสิยา ณ อยุธยา / จันทร์ ปัณณธร
ลลิตา ปัญโญภาส หม่อมเจ้าหญิงแขไขเจิดจรัส รังสิยา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช หม่อมเจ้ารังสิโยภาส รังสิยา
ธัญญา โสภณ เฟือง
รอน บรรจงสร้าง พจน์ ปัณณธร
ยุกต์ ส่งไพศาล
ด.ช.วีรฤทธิ์ มานะประเสริฐศักดิ์ (วับเด็ก)
ด.ช.สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ (วัยเด็ก)
ฉัตต์ ปัณณธร
ธัญชนก กู๊ด
ด.ญ.ปานรดา คเชนทร์นุกูล (วัยเด๋ก)
หม่อมราชวงศ์หญิงวิมลโพยม รังสิยา / รุ้ง ปัณณธร
ฐากูร การทิพย์
ด.ช.เสฐฐวุฒิ รุมพล (วัยเด็ก)
หม่อมราชวงศ์ศักดินา รังสิยา (ชายเดียว)
มทิรา ตันติประสุต
ด.ญ.ชาร์เลท วาศิตา แฮเมเนา (วัยเด็ก)
จริมา ปัณณธร (ริมา)
พิศมัย วิไลศักดิ์ คุณหญิงราชปัณณธร (เพ็ง)
วรันลักษณ์ ศิริมะณีวัฒนา หม่อมราชวงศ์หญิงทอแสงรัศมี
พีระ พาณิชย์พงส์ ยอด
ดอม เหตระกูล หลวงวิเศษธำรง
ขวัญฤดี กลมกล่อม นางวิเศษธำรง
ศุกล ศศิจุลกะ หม่อมเจ้าวรจักร
สุธิตา เกตานนท์ หม่อมเจ้าหญิงอัปสราภา (ท่านหญิงเล็ก)
ณัฐฐิรา จิวระโมไนย์กุล สำลี
เจษฎา รุ่งสาคร ปยุต วิเศษธำรง
เธียยะเกศ ไอยสุรางฆ์ พิสีนี วิเศษธำรง (บัว)
วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล หม่อมเจ้าหญิงพรรณพิไล รังสิยา (ท่านหญิงปั้น)
อมรเทพ ศุภพร เดช
รัดเกล้า แจ่มอุลิตรัตน์ หม่อมราชวงศ์หญิงศศิลักษณา
ชานนท์ อักขระชาตะ เจษฎา
นภาพร หงสกุล ละเมียด
มยุรี อิศรเสนา สำเนียง
ธนา สินทรัพย์ สน
วุฒิ คงคาเขต แนบ
อรัญญา ประทุมทอง สารภี
ศิรินุช เพ็ชรอุไร ผ่อง
อพิชญา ป้านแก้ว พิกุล
รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ สาลี่
สมบูรณ์ สุขขีนัย
ชาล สิริสมรรถการ คุณหมอวังรังสิยา
ท.พ.นพ บารมี หมอที่โรงพยาบาล
นักแสดงรับเชิญ
จตุรงค์ โกลิมาศ แคล้ว
นฤมล พงศ์สุภาพ ราตรี ปัณณธร
ไปรมา รัชตะ หม่อมแม่ของหม่อมเจ้าหญิงแขไขเจิดจรัส รังสิยา
บรรเจิดศรี ยมาภัย เสด็จแม่ของหม่อมเจ้ารังสิโยภาส รังสิยา

เพลงประกอบละคร แก้

อ้างอิง แก้

Facebook Fanpage Instagram Page

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

ไทยทีวีสีช่อง 3: ละครวันจันทร์ - อังคาร 20:15 - 22:45
ก่อนหน้า แค้นเสน่หา ถัดไป
มัจจุราชสีน้ำผึ้ง สาปพระเพ็ง