เปิดเมนูหลัก

แค้นเสน่หา เป็นบทประพันธ์ของ วราภา บทโทรทัศน์โดย ศัลยา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี 2556 นำแสดงโดย จินตหรา สุขพัฒน์, ลลิตา ปัญโญภาส, ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ธัญญา โสภณ, พิศมัย วิไลศักดิ์, ยุกต์ ส่งไพศาล, ธัญชนก กู๊ด, ฐากูร การทิพย์, มทิรา ตันติประสุต กำกับการแสดงโดย สำรวย รักชาติ

Kansanaiha.jpg
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยฮูแอนด์ฮู
เขียนโดยบทประพันธ์: วราภา
บทโทรทัศน์: อ.แดง ศัลยา
กำกับโดยสำรวย รักชาติ
แสดงนำจินตหรา สุขพัฒน์
ลลิตา ปัญโญภาส
ฉัตรชัย เปล่งพานิช
ธัญญา โสภณ
รอน บรรจงสร้าง
ยุกต์ ส่งไพศาล
ธัญชนก กู๊ด
ฐากูร การทิพย์
มทิรา ตันติประสุต
ดนตรีเปิด"แค้นเสน่หา" - รัตติยา สมอไทย
ดนตรีปิด"แค่ในใจ" - นันทิดา อัศวเหม / อนรรฆภัทร ไทยเขียว
"ใจเอย" - ยุกต์ ส่งไพศาล
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย ไทย
จำนวนตอน15 ตอน
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารวรายุฑ มิลินทจินดา
ผู้อำนวยการสร้างสำรวย รักชาติ
ความยาวตอน150 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
การออกอากาศแรก2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556
[แค้นเสน่หา Official Fanpage
เว็บไซต์ละครทางช่อง 3 เว็บไซต์]

นักแสดงนำแก้ไข

นักแสดง ตัวละคร
จินตหรา สุขพัฒน์ หม่อมบุหลัน รังสิยา ณ อยุธยา / จันทร์ ปัณณธร
ลลิตา ปัญโญภาส หม่อมเจ้าหญิงแขไขเจิดจรัส รังสิยา
ฉัตรชัย เปล่งพานิช หม่อมเจ้ารังสิโยภาส รังสิยา
ธัญญา โสภณ เฟือง
รอน บรรจงสร้าง พจน์ ปัณณธร
ยุกต์ ส่งไพศาล ฉัตต์ ปัณณธร
ธัญชนก กู๊ด หม่อมราชวงศ์หญิงวิมลโพยม รังสิยา / รุ้ง ปัณณธร
ฐากูร การทิพย์ หม่อมราชวงศ์ศักดินา รังสิยา
มทิรา ตันติประสุต จริมา ปัณณธร
พิศมัย วิไลศักดิ์ คุณหญิงราชปัณณธร (เพ็ง)
วรันลักษณ์ ศิริมะณีวัฒนา หม่อมราชวงศ์หญิงทอแสงรัศมี
พีระ พาณิชย์พงส์ ยอด
ดอม เหตระกูล หลวงวิเศษธำรง
ขวัญฤดี กลมกล่อม นางวิเศษธำรง
สุกล ศศิจุลกะ หม่อมเจ้าวรจักร
สุธิตา เกตานนท์ หม่อมเจ้าหญิงอัปสราภา (ท่านหญิงเล็ก)
ณัฐฐิรา จิวระโมไนย์กุล สำลี
เจษฎา รุ่งสาคร ปยุต วิเศษธำรง
เธียยะเกศ ไอยสุรางฆ์ พิสีนี วิเศษธำรง (บัว)
วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล หม่อมเจ้าหญิงพรรณพิไล รังสิยา (ท่านหญิงปั้น)
อมรเทพ ศุภพร เดช
รัดเกล้า แจ่มอุลิตรัตน์ หม่อมราชวงศ์หญิงศศิลักษณา
ชานนท์ อักขระชาตะ เจษฎา
นภาพร หงสกุล ละเมียด
มยุรี อิศรเสนา สำเนียง
ธนา สินทรัพย์ สน
วุฒิ คงคาเขต แนบ
อรัญญา ประทุมทอง สารภี
ศิรินุช เพ็ชรอุไร ผ่อง
อพิชญา ป้านแก้ว พิกุล
รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์ สาลี่
สมบูรณ์ สุขขีนัย
ชาล สิริสมรรถการ คุณหมอวังรังสิยา
ท.พ.นพ บารมี หมอที่โรงพยาบาล
ด.ญ.ปานรดา คเชนทร์นุกูล รุ้ง (วัยเด็ก)
ด.ญ.ชาร์เลท วาศิตา แชเมเนา จริมา (วัยเด็ก)
ด.ช.เสฐฐวุฒิ รุมพล ชายเดียว (วัยเด็ก)
ด.ช.สุทธินันท์ เทียนสุวรรณ ฉัตต์ (วัยเด็ก)
ด.ช.วีรฤทธิ์ มานะประเสริฐศักดิ์
นักแสดงรับเชิญ
จตุรงค์ โกลิมาศ แคล้ว
นฤมล พงศ์สุภาพ ราตรี ปัณณธร
ไปรมา รัชตะ หม่อมแม่ของหม่อมเจ้าหญิงแขไขเจิดจรัส รังสิยา
บรรเจิดศรี ยมาภัย เสด็จแม่ของหม่อมเจ้ารังสิโยภาส รังสิยา

เพลงประกอบละครแก้ไข

  • เพลง แค้นเสน่หา (เพลงเปิด) - ขับร้องโดย รัตติยา สมอไทย
  • เพลง แค่ในใจ (เพลงปิดเฉพาะตอนที่ 1-3) - ขับร้องโดย ชนม์ธิดา อัศวเหม / อนรรฆภัทร ไทยเขียว
  • เพลง หน้ากากหัวใจ - ขับร้องโดย นิว นภัสสร ภูธรใจ
  • เพลง ใจเอย (เพลงปิดตั้งแต่ตอนที่ 4) - ขับร้องโดย สน ยุกต์ ส่งไพศาล
  • เพลง ลาวดวงเดือน - ขับร้องโดย แพทริเซีย กู๊ด

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข