เสน่ห์นางงิ้ว เป็น ละครโทรทัศน์ แนว พีเรียด-ดราม่า-โรแมนติก จากบทประพันธ์ของ ภราดร ศักดา สร้างเป็นละครโทรทัศน์มาแล้ว 3 ครั้ง สร้างเป็นละครครั้งแรกปี 2542 ต่อมาปี 2551 และ 2561[1] มีเนื้อหาสะท้อนสังคมความความแตกต่างทางสังคมของชาวจีนที่อาศัยในประเทศไทย ผ่าน 2 ครอบครัวคือ ครอบครัวเกียรติกำจรผู้เป็นเจ้าของกิจการโรงน้ำปลา และครอบครัวแซ่โง้วเจ้าของคณะงิ้วไซป้อ[2]

เสน่ห์นางงิ้ว
เสน่ห์นางงิ้ว
สร้างโดยพ.ศ. 2542 :
บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด
พ.ศ. 2551 :
กันตนา
พ.ศ. 2561 :
แอคอาร์ต เจเนเรชั่น
เขียนโดยบทประพันธ์
ภราดร ศักดา
กำกับโดยพ.ศ. 2542
ชูศักดิ์ สุธีรธรรม
พ.ศ. 2551
ธีรศักดิ์ พรหมเงิน
พ.ศ. 2561
ธนากร โปษยานนท์
แสดงนำพ.ศ. 2542
รวิชญ์ เทิดวงส์
ศิริลักษณ์ ผ่องโชค
พลังธรรม กล่อมทองสุข
ภัคจีรา วรรณสุทธิ์
พ.ศ. 2551
รัฐภูมิ โตคงทรัพย์
ภัครมัย โปรตระนันท์
รพีภัทร เอกพันธ์กุล
พิชชา อาภากาศ
พ.ศ. 2561
ธีรเดช เมธาวรายุทธ
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
พริมา พันธุ์เจริญ
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดพ.ศ. 2542 :
นี่แหล่ะตัวฉัน - ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์
พ.ศ. 2551 :
สุขที่ใจ - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง
พ.ศ. 2561 :
ฝันอยู่ไม่ไกล - รวิวรรณ จินดา
ดนตรีแก่นเรื่องปิดพ.ศ. 2542 :
เพื่อวันของเรา - ทิพย์อาภา ชื่นประดิษฐ์
สัญญา - บัญชา อาระลา
แค่ฝัน - บิ แองเจิล
พ.ศ. 2551 :
ยังไม่สายใช่ไหม - ภัครมัย โปตระนันท์
พ.ศ. 2561 :
หมดหัวใจ - จิ๊บ ปิยธิดา
(ตอนที่ 1-4,7,9-10)
真情 (เจิน ฉิง) - Susan Foung
(ตอนที่ 5-6,8)
ฝันอยู่ไม่ไกล - รวิวรรณ จินดา
(ตอนที่ 11)
จำนวนตอนพ.ศ. 2542 :
15 ตอน
พ.ศ. 2551 :
14 ตอน
พ.ศ. 2561 :
11 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างพ.ศ. 2542
บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด
พ.ศ. 2551
บอร์ดคณะกรรมการพิจารณาการอนุมัติผลิตรายการละครช่อง 7
พ.ศ. 2561
ธัญญา วชิรบรรจง
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
ความยาวตอนพ.ศ. 2542 :
ประมาณ 2 ชั่วโมง/ตอน
พ.ศ. 2551
ประมาณ 2 ชั่วโมง/ตอน
พ.ศ. 2561
ประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายพ.ศ. 2542 :
ช่อง 3
พ.ศ. 2551 :
ช่อง 7
พ.ศ. 2561 :
ช่อง 3

การสร้างเป็นละครโทรทัศน์ แก้

ครั้งแรก ในปี 2542 ออกอากาศทาง ช่อง 3 ผลิตโดย บริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด บทโทรทัศน์ ยิ่งยศ ปัญญา กำกับการแสดงโดย ชูศักดิ์ สุธีรธรรม นำแสดงโดย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค , รวิชญ์ เทิดวงส์ , พลังธรรม กล่อมทองสุข, ภัคจีรา วรรณสุทธิ์, พรนภา เทพทินกร, มนตรี เจนอักษร, พิศมัย วิไลศักดิ์, ปนัดดา โกมารทัต, สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์

ครั้งที่สอง ในปี 2551 ออกอากาศทาง ช่อง 7 ผลิตโดย กันตนา บทโทรทัศน์ ตางาม กำกับการแสดงโดย ธีระศักดิ์ พรหมเงิน นำแสดงโดย ภัครมัย โปรตระนันท์, รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ,รพีภัทร เอกพันธ์กุล ,พิชชา อาภากาศ, มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์, เกรียงไกร อุณหะนันทน์, อภิรดี ภวภูตานนท์, สุภาภร คำนวณศิลป์, กาญจนาพร ปลอดภัย[3][4]

และครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2561 ออกอากาศทาง ช่อง 3 ผลิตโดย บริษัท ดู เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด บทโทรทัศน์ ยิ่งยศ ปัญญา , กาญจนา โตะยู กำกับการแสดงโดย ธนากร โปษยานนท์ นำแสดงโดย ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์, ธีรเดช เมธาวรายุทธ ,ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต, พริมา พันธุ์เจริญ, ฉัตรฑริกา สิทธิพรม, มนตรี เจนอักษร, ปรารถนา บรรจงสร้าง, ปาริฉัตร ไพรหิรัญ, ทนงศักดิ์ ศุภการ, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, โฉมฉาย ฉัตรวิไล เริ่มตอนแรกวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 256115 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อจากละครเรื่อง เดือนประดับดาว

นักแสดง แก้

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2561
สถานีออกอากาศ ช่อง 3 ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้สร้าง โนพรอบเล็ม กันตนา แอคอาร์ต เจเนเรชั่น
บทโทรทัศน์ ยิ่งยศ ปัญญา ตางาม ยิ่งยศ ปัญญา
กาญจนา โตะยู
ผู้กำกับการแสดง ชูศักดิ์ สุธีรธรรม ธีรศักดิ์ พรหมเงิน ธนากร โปษยานนท์
บทบาท นักแสดงหลัก
ชยุติ เกียรติกำจร (ติ) รวิชญ์ เทิดวงส์ รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ธีรเดช เมธาวรายุทธ
บงกช แซ่โซ้ว (บัว) ศิริลักษณ์ ผ่องโชค ภัครมัย โปตระนันท์ ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์
ดำเกิง แซ่โซ้ว (เกิ่ง) พลังธรรม กล่อมทองสุข รพีภัทร เอกพันธ์กุล ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
กนกวิภา เกียรติกำจร (หนก) ภัคจีรา วรรณสุทธิ์ พิชชา อาภากาศ พริมา พันธุ์เจริญ
ยิ่งจันทร์ (จันทร์) พรนภา เทพทินกร มาติกา อรรถกรศิริโพธิ์ ฉัตรฑริกา สิทธิพรม
บทบาท นักแสดงสมทบ
เจียง แซ่โซ้ว มนตรี เจนอักษร เกรียงไกร อุณหะนันทน์ มนตรี เจนอักษร
มาลัย มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา กาญจนาพร ปลอดภัย ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ไหมฟ้า ยุวดี เรืองฉาย ศกุนตลา เทียนไพโรจน์
ตรึงจิต แพ็ตตี้เซีย แลมน์ไวแมนส์ ภัทรวดี ปิ่นทอง
นกขมิ้น น้อย โพธิ์งาม อรนภา กฤษฎี เบญจวรรณ เทิดทูนกุล
วลี เกียรติกำจร พิศมัย วิไลศักดิ์ อภิรดี ภวภูตานนท์ ปรารถนา สัชฌุกร
ไชโย เกียรติกำจร สะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ ทนงศักดิ์ ศุภการ
วลัย เกียรติกำจร ปนัดดา โกมารทัต สุภาภรณ์ คำนวณศิลป์ ปาริฉัตร ไพรหิรัญ
ล้วน วิสรรค์ ฉัตรรังสิกุล นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ สุเทพ ประยูรพิทักษ์
แสงเดือน (พ.ศ. 2542, พ.ศ. 2561)
ลำเพ็ญ (พ.ศ. 2551)
อรสา พรหมประทาน กรองทอง รัชตะวรรณ
ซินแส วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ เด่น ดอกประดู่ ญาณี ตราโมท
ธานี สมจินต์ ธรรมทัต พีระพันธ์ อารียาพันธ์ เอนก อินทะจันทร์
จี๊ด จันทนา ศิริผล รตวรรณ ออมไธสง
จ๊าด ธัญญา รัตนมาลากุล
ชู กัณฑรัชต์ สายสุดใจ ต๋อง ชวนชื่น
ขวด อรรถพล เทศทะวงศ์
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
เจียง (วัยหนุ่ม) ศาโรจน์ ศักดิ์อุดมขจร
เหมยหลิน (วัยสาว) ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ
กุลฉัตร เชยทอง
เกิ่ง (วัยเด็ก) ด.ช.จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพรกุล
บัว (วัยเด็ก) ด.ญ.ปัณณรัตน์ ลาสุทธิ
ติ (วัยเด็ก) ด.ช.อิทธิพัทธ์ เล็กอุทัยวรรณ

อ้างอิง แก้

  1. "เสน่ห์นางงิ้ว 2561 ถึงเวลานางงิ้ว นิชา ออกโรง". โอเคแมกกาซีน. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  2. "ข้อคิดที่ได้จากละครน้ำดี "เสน่ห์นางงิ้ว" ละครไทยยุคดิจิทัลสำหรับทุกคนในครอบครัว". 4 กุมภาพันธ์ 2561. สืบค้นเมื่อ 16 สิงหาคม 2562. {{cite news}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |access-date= (help)
  3. เรื่องย่อละคร เสน่ห์นางงิ้ว (พ.ศ. 2551) (1)
  4. "เรื่องย่อละคร เสน่ห์นางงิ้ว (พ.ศ. 2551) (2)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2017-01-10. สืบค้นเมื่อ 2016-12-13.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้