หนึ่งด้าวฟ้าเดียว

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เป็นละครโทรทัศน์ไทยในปี 2561 ออกอากาศทางช่อง 3 นำแสดงโดย จิรายุ ตั้งศรีสุข, ณฐพร เตมีรักษ์, อธิชาติ ชุมนานนท์ และณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ ดัดแปลงจากวรรณกรรมไทยชื่อเดียวกัน ประพันธ์โดย วรรณวรรธน์ เนื้อหาเป็นเหตุการณ์อิงประวัติศาสตร์ตั้งแต่การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ จนถึงรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว Ch3.jpg
ประเภทพีเรียด, อิงประวัติศาสตร์, โรแมนติก, ดราม่า, แอกชั่น
สร้างโดยทีวีซีน
เขียนโดยบทประพันธ์ : วรรณวรรธน์
บทโทรทัศน์ : เอกลิขิต
กำกับโดยกิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
แสดงนำจิรายุ ตั้งศรีสุข
ณฐพร เตมีรักษ์
อธิชาติ ชุมนานนท์
ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ดนตรีเปิดหัวใจเดียวกัน - แม็ก The Darkest Romance
ดนตรีปิดเก็บ - จิรายุ ตั้งศรีสุข
หัวใจชอบกล - กลม อรวี
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน17
ผู้อำนวยการสร้างณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์
สถานที่ถ่ายทำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ จังหวัดนครปฐม
ความยาวตอน150 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, ไลน์ทีวี
การออกอากาศแรก25 เมษายน – 20 มิถุนายน 2561
หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (ช่อง 3)
หนึ่งด้าวฟ้าเดียว (ไลน์ทีวี)
ข้อมูลจากสยามโซน

โครงเรื่องแก้ไข

นักแสดงแก้ไข

ตัวละคร นักแสดง
นักแสดงหลัก
ขันทอง / ออกหลวงศรีขันทิน / ออกพระศรีขันทิน / พระศรีสัจจา จิรายุ ตั้งศรีสุข
แมงเม่า ณฐพร เตมีรักษ์
พระยาตาก / สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อธิชาติ ชุมนานนท์
พระเจ้ามังระ เอกพงศ์ จงเกษกรณ์
แน่น / ขุนจิตใจภักดิ์ ฐกฤต ตวันพงค์
พระยากำแหง / ออกญาวัง สุริยนต์ อรุณวัฒนกูล
เป้า อมลรดา ไชยเดช
หลวงพิชัยอาสา / พระยาพิชัยดาบหัก จิรายุ ตันตระกูล
พระยาพลเทพ จักรกฤษณ์ อำมรัตน์
เจ้าจอมเพ็ญ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
นักแสดงสมทบ
ม่วง ดนัย จารุจินดา
พันหาญ วัชรชัย สุนทรศิริ
สมเด็จพระอัครมเหสี กรมขุนวิมลภักดี (พระองค์เจ้าแมงเม่า) จินตหรา สุขพัฒน์
เศรษฐีมิ่ง มนตรี เจนอักษร
เจ้าจอมอำพัน ขวัญฤดี กลมกล่อม
คุณท้าวโสภา ปรารถนา บรรจงสร้าง
กล้า วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์
จมื่นศรีสรรักษ์ (เพิ่ม) โกสินทร์ ราชกรม
อิน มรกต หทัยวสีวงศ์
ชื่น เพชรดา เทียมเพ็ชร
ขุนแผลงฤทธิ์ นิรุติ สาวสุดชาติ
ออกพระราชาข่าน สุเชาว์ พงษ์วิไล
ออกหลวงศรีมะโนราช ภาสกร บุญวรเมธี
ขุนรักษ์เทวา นิพัธ เจริญผล
ขุนเทพชำนาญ ธนพล พีชะพัฒน์
ขุนเทพรักษา ณัฐพล วิริยะชัย
เลื่อน คัคกิ่งรักส์ คิคคิคสะระณัง
เยื้อน อัฐมา ชีวนิชพันธ์
ยี่สุ่น จุฬาลักษณ์ อิสมาโลน
ผล อรรถพล เทศทะวงศ์
ติ่น อนุวัฒน์ มูลคำ
นักแสดงรับเชิญ
เสือขุนทอง สมชาย เข็มกลัด
มังมหานรธา ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์
เนเมียวสีหบดี วิศรุต หิรัญบุศย์
อะแซหวุ่นกี้ ศานติ สันติเวชกุล
พระองค์เจ้าเชษฐ์ วิทวัส สิงห์ลำพอง
คุณท้าวสาลิกา ฐรินดา กรรณสูต
พระยาจันทบูร อดิศร อรรถกฤษณ์
พระยาสีหะราชเดชะ เวนย์ ฟอลโคเนอร์
พระยาเพชรบุรี ราชวัติ ขลิบเงิน
ขุนเผด็จ เสกสรร สุทธิจันทร์
ขันทอง (วัยเด็ก) ด.ช. ธิติวัฒน์ ลิ้มพิมพ์เพราะ
แมงเม่า (วัยเด็ก) ด.ญ. ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
พระอาจารย์ที่ได้ให้คำสอนธรรมะกับขันทองตอนขันทองยังบวชเป็นพระ โยธิน มาพบพันธ์
พระเจ้าอลองพญา อมรเทพ ริมดุสิต
เจ้าจอมเพ็ญ (วัยเด็ก) ด.ญ.ภิรัญชญา คเชนทร์นุกูล
จมื่นศรีสรรักษ์ (เพิ่ม) (วัยเด็ก) ด.ช.ปัญกร จันทศร
ออกยาหมื่น สมบัติ วงศ์ทิพย์
สัปเหร่ออ่ำ กฤษณ์ พุฒรังษี
คุณนาย มนสิชา บุณยสิทธิโสภณ
ขุนนางอังวะ ยุทธศักดิ์ แก้วพรม
แม่ทัพอังวะ นิพนธ์ จิตเกิด (กบ สักปลาคร๊าฟ)
ขุนนางอโยธยา กฤตภาส จันทนะโพธิ
แม่ทัพอังวะ จิรศักดิ์ เนินริมหนอง
ขุนนางอังวะ นิธิโรจน์ สิมะกำธรณ์
นางกำนัลอังวะ ธัญญารักษ์ สมบูรณ์
ชาวอโยธยา มู๋บิน ลูกหยี
ขุนนางอโยธยา เอกตะวัน คุ้มชาติ
ชาวจีนในอโยธยา สหภูมิ โตตรึงทรัพย์
ขุนนางอโยธยา รชต สิงห์จันทร์
ขุนนางอโยธยา อภิเดช ดวนใหญ่ (แบงค์ ท้องทุ่ง)
หลวงพ่อ พ.ต.ท.ชัชวาลย์ วงศ์อาจ
พ่อของคุณท้าวสาลิกา ธนภัทร สีงามรัตน์
ลูกน้องท่านขุนที่ต่อสู้กับเสือขุนทอง ธงชัย มาเม่น
ลูกน้องท่านขุนที่ต่อสู้กับเสือขุนทอง ธนกร ทัพพะรังสี
พระยาราชมนตรี (ปิ่น) ธัญชนก ตวงมุกดา
ขุนนางอโยธยา วรธนพจน์ ตันติวิริยางกูร
ขุนนางอโยธยา กิติโชค ปิ่นเกตุ
ขุนนางอโยธยา โอภาส สุทธิเพียร
ขุนบริบาล จารุวัธน์ ทองโบราณ
แม่ทัพอังวะ ปณต สุขจิตร์
แม่ทัพอังวะ ธนกฤต กันหา
ทองสุข / สุกี้ พระนายกอง ไพฑูรย์ ส่งอุบล
ขุนนางอโยธยา ไพโรจน์ น้อยพลาย
ทหารอโยธยา อาท ลำนารายณ์
ขุนนางอโยธยา มงคล วงศ์ทิพยวุธ
ขุนนางอโยธยา กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล
ขุนนางอโยธยา ชาลี อิ่มมาก
ชาวอโยธยา เบญจา สิงขรวัฒน์
พระอาจารย์ ธีรยุทธ ปรัชญาบำรุง
พระอาจารย์ บดินทร์ หมู่หมื่นศรี
พังคีรีกุญชร
แม่ทัพอังวะที่มีความสัมพันธ์กับยี่สุ่น จิรภัทร พานเงิน

งานสร้างแก้ไข

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว เป็นละครจากค่ายทีวีซีน เป็นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ผู้จัดเข้าหาวรรณวรรธน์ ผู้เขียน ข้าบดินทร์ ให้มาช่วยแต่งบทละครเรื่องนี้ ผ่านตัวละครและเรื่องราวใหม่ ๆ[1] ได้รับแรงบันดาลใจเค้าโครงเรื่องจาก กฎหมายตราสามดวงว่าด้วยกฎมณเฑียรบาล ที่บันทึกว่ามีขันทีชาวต่างชาติในขบวนเสด็จของกษัตริย์ ทำให้เกิดเรื่องราวของชาวตุรกี ที่ปลอมตัวเป็นขันทีเข้ากรุงศรีอยุธยามาสืบราชการลับในละครเรื่องนี้ ทำให้เรื่องนี้กลายเป็นละครไทยเรื่องแรกที่มีพระเอกเป็นขันที โดยในเรื่องมีบุคคลในประวัติศาสตร์อย่าง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, พระเจ้ามังระ, พระยาพิชัยดาบหัก, กรมขุนวิมลพัตร, เจ้าจอมเพ็ญ ฯลฯ และใช้เวลาประพันธ์ 3 เดือน[2] สำหรับตัวละครขันทอง รับบทโดยจิรายุ ตั้งศรีสุข วรรณวรรธน์ได้วางตัวละครนี้โดยมีจิรายุไว้ในใจตั้งแต่ตอนเขียนบทประพันธ์ เพราะประทับใจบทบาทการแสดงในละครเรื่อง สุภาพบุรุษจุฑาเทพ ส่วนเครื่องแต่งกายของละครเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง และเพิ่มเติมสีสันสดใสให้ดูเหมาะสม[3]

ละครถ่ายทำฉากแรกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา[4] มีการถ่ายทำที่ กันตนา มูฟวี่ ทาวน์ จังหวัดนครปฐม ด้วยพื้นที่กว่า 800 ไร่[5] ใช้เวลาถ่ายทำนานกว่า 8 เดือน[6]

การตอบรับแก้ไข

เรตติ้งแก้ไข

ออกอากาศวันแรก เรตติ้งทั่วประเทศ ในช่วงละครหลังข่าว เป็นอันดับ 2 มีเรตติ้ง 4.7 ซึ่งเป็นรอง ชาติลำชี ทางช่อง 7 ซึ่งออกอากาศเป็นตอนสุดท้าย มีเรตติ้ง 6.0[7] อย่างไรก็ตาม นับว่าเป็นเรตติ้งเปิดตัวละครที่สูงกว่า บุพเพสันนิวาส ละครที่เพิ่งออกอากาศจบไปก่อนหน้าและได้รับความนิยมสูงมาก โดย บุพเพสันนิวาส ออกอากาศตอนแรกมีเรตติ้ง 3.4[8]

ตอนที่ ออกอากาศ เรตติ้งทั่วประเทศ (AGB Nielsen) กรุงเทพมหานคร (Ch3 Thailand) ต่างจังหวัดในเขตเทศบาล ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล
1 25 เมษายน 2561 4.8[9] 7.2[9] 5.9[9] 3.8[9]
2 26 เมษายน 2561 3.9[10] 6.5[10] 5.7[10] 2.7[10]
3 2 พฤษภาคม 2561 4.0[11] 5.9[11] 5.2[11] 3.2[11]
4 3 พฤษภาคม 2561 4.3[11] 6.4[11] 5.4[11] 3.5[11]
5 9 พฤษภาคม 2561 3.6[12] 5.5[12] 4.3[12] 2.9[12]
6 10 พฤษภาคม 2561 3.8[13] 6.5[13] 5.0[13] 2.8[13]
7 16 พฤษภาคม 2561 4.1[14] 5.7[14] 5.3[14] 3.3[14]
8 17 พฤษภาคม 2561 3.5[14] 5.9[14] 5.0[14] 2.4[14]
9 23 พฤษภาคม 2561 3.0[14] 4.8[14] 4.2[14] 2.2[14]
10 24 พฤษภาคม 2561 3.8[15] 5.9[15] 5.4[15] 2.8[15]
11 30 พฤษภาคม 2561 3.5[16] 5.4[16] 5.5[16] 2.4[16]
12 31 พฤษภาคม 2561 3.6[16] 5.1[16] 5.1[16] 2.7[16]
13 6 มิถุนายน 2561 4.1[17] 6.6[17] 5.7[17] 3.0[17]
14 7 มิถุนายน 2561 4.4[17] 6.8[17] 6.5[17] 3.1[17]
15 13 มิถุนายน 2561 4.9[18] 6.8[18] 6.2[18] 4.0[18]
16 14 มิถุนายน 2561 4.7[18] 6.0[18] 6.4[18] 3.7[18]
17 20 มิถุนายน 2561 4.2[19] 6.2[19] 5.7[19] 3.1[19]

อ้างอิงแก้ไข

 1. ก่อนจะเป็น หนึ่งด้าว ฟ้าเดียว การถูกปฏิเสธ และเหตุผลสำคัญ!
 2. น่าสนใจ! 6 เรื่องน่ารู้ก่อนดู หนึ่งด้าวฟ้าเดียว
 3. "วรรณวรรธน์" ผู้เขียน "หนึ่งด้าวฟ้าเดียว" แจงขันทีมีจริงหรือไม่ และทำไมต้อง "เจมส์จิ"
 4. ผู้จัดนำทีมนักแสดงละคร"หนึ่งด้าวฟ้าเดียว"เปิดกล้องที่ จ.อยุธยา
 5. คอสตูมแน่น!! บุกกองส่อง เจมส์จิ-แต้ว เปิดซิงเบื้องหลังสุดอลังการใน หนึ่งด้าวฟ้าเดียว
 6. สนุกสุดเหวี่ยง แต้ว-เจมส์ จัดหนักระดับสิบ เลี้ยงปิดกล้อง "หนึ่งด้าวฟ้าเดียว"
 7. เรตติ้งละครตอนจบ ชนะละครตอนแรก
 8. มาแล้วเรตติ้งตอนแรก!! หนึ่งด้าวฟ้าเดียว สูงกว่าตอนเปิดตัว บุพเพสันนิวาส ‘เจมส์จิ-แต้ว’ใจชื้น
 9. 9.0 9.1 9.2 9.3 เรตติ้งหนึ่งด้าวฟ้าเดียว ตอนที่ 1 รวมทั่วประเทศ
 10. 10.0 10.1 10.2 10.3 เรตติ้งหนึ่งด้าวฟ้าเดียว ตอนที่ 2 รวมทั่วประเทศ
 11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 04/05/2561
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 10/05/2561
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 11/05/2561
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 24/05/2561
 15. 15.0 15.1 15.2 15.3 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 25/05/2561
 16. 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 01/06/2561
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 08/06/2561
 18. 18.0 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 15/06/2561
 19. 19.0 19.1 19.2 19.3 บ้านคนรักช่อง 3HD | อัปเดตเรตติ้งประจำวันที่ 21/06/2561

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข