วีรคติ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก โรแมนติก)

วีรคติ หรือ โรมานซ์ (romance) อาจหมายถึง