สวรรค์เบี่ยง เป็นบทประพันธ์ของ กฤษณา อโศกสิน ตีพิมพ์เป็นตอนๆ ลงในนิตยสารแม่ศรีเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508-2510 [1] ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกหลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งแรกในรูปแบบภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา กับ เพชรา เชาวราษฎร์ ออกฉายเมื่อปี 2513 และต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละคร ในปี 2514 ทางช่อง 4 (สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กับ นันทวัน เมฆใหญ่) ในปี 2521 ทางช่อง 9 (อัศวิน รัตนประชา กับ เดือนเต็ม สาลิตุล) ในปี 2531 ทางช่อง 7 (ยุรนันท์ ภมรมนตรี กับ มนฤดี ยมาภัย) ในปี 2541 ทางช่อง 7 (ดนุพร ปุณณกันต์ กับ สุวนันท์ คงยิ่ง) และในปี 2551 ทางช่อง 3 (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ กับ แอน ทองประสม) [2]

สวรรค์เบี่ยง  
ผู้ประพันธ์กฤษณา อโศกสิน
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ประเภทชีวิต, โรแมนติก
วันที่พิมพ์พ.ศ. 2508-2510 (พิมพ์เป็นตอนๆ)
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์

ภาพยนตร์ แก้

ฉบับภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ 16 มม. กำกับการแสดงโดย อดิสรณ์ (อดุลย์ ดุลยรัตน์) อำนวยการสร้างโดย วิเชียร สงวนไทย สร้างโดย พงศ์ไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, เพชรา เชาวราษฎร์, เมตตา รุ่งรัตน์, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, สมควร กระจ่างศาสตร์, ปริม ประภาพร ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์ [3]

ละครโทรทัศน์ แก้

ละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ถูกทำเป็นละครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 แสดงโดย สายัณห์ จันทรวิบูลย์, นันทวัน เมฆใหญ่, เมตตา รุ่งรัตน์, อดุลย์ ดุลยรัตน์, สะอาด เปี่ยมพงษ์ศานต์, สุประวัติ ปัทมสูต ออกอากาศทางช่อง 4 [4][5]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 กลับมาทำเป็นละครอีกครั้งนำแสดงโดย ยุรนันท์ ภมรมนตรี และ มนฤดี ยมาภัย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้สนับสนุนโฆษณามากมาย จนผู้ชมโทรศัพท์มาต่อว่า ว่าทำไมโฆษณาเยอะ และเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารวิทยุและโทรทัศน์ตั้งกฎเกณฑ์ละครครึ่งชั่วโมง มีโฆษณาได้ 5 นาที [ต้องการอ้างอิง]

ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ก็ได้รับความนิยมอย่างมากมีรายงานเรตติ้งเฉลี่ยจากนีลเส็น ตลอดทั้งเรื่องอยู่ที่ 14.6 และเรตติ้งสูงสุดที่ 21.7 กับตอนอวสานของละครเรื่องนี้ [6] ละครเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ หรือ เทเลวิชั่น โกลด์ อวอร์ดส ครั้งที่ 23 ได้รับรางวัลในสาขาผู้กำกับโทรทัศน์ดีเด่น (อำไพพร จิตต์ไม่งง) รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น (ดิลก ทองวัฒนา) รางวัลดารานำชายดีเด่น (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์) [7]

นักแสดง แก้

ปี พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551
ออกอากาศ ช่อง 4 ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้สร้าง พงศ์ไทยภาพยนตร์ รำยง สาครพันธุ์ อารีย์ นักดนตรี ดาราวิดีโอ ดาราวิดีโอ ละครไท
บทการแสดง พลรบ นพดล สุภาว์ เทวกุล ปราณประมูล หทัยดนุพร ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ผู้กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์ อารีย์ นักดนตรี มานพ สัมมาบัติ มานพ สัมมาบัติ อำไพพร จิตติ์ไม่งง
คาวี วรวัฒน์ มิตร ชัยบัญชา สายัณห์ จันทรวิบูลย์ อัศวิน รัตนประชา ยุรนันท์ ภมรมนตรี ดนุพร ปุณณกันต์ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
นาริน โสภณรัตน์ เพชรา เชาวราษฎร์ นันทวัน เมฆใหญ่ เดือนเต็ม สาลิตุล มนฤดี ยมาภัย สุวนันท์ คงยิ่ง แอน ทองประสม
ลีลา โสภณรัตน์ เมตตา รุ่งรัตน์ เมตตา รุ่งรัตน์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ บุณฑริก ทัศนารมย์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ภวันต์ (ต้อม) ประจวบ ฤกษ์ยามดี สุประวัติ ปัทมสูต ภูษิต อภิมันท์ ชลวิทย์ สุขอุดม เศรษฐา ภัทรพงษ์ หลุยส์ สก็อต
ภัทรศรี (แพท) ปริม ประภาพร มณีนุช เสมรสุต พาเมล่า เบาว์เด้น เจนสุดา ปานโต
ศุภจิต (แซม) ชุมพร เทพพิทักษ์ ศุภชัย เธียรอนันต์ วรพรต ชะเอม นิธิชัย ยศอมรสุนทร
พวา (ติ๋ว) อภิญญา วีระขจร ชาลินี ดารา จาริญา พจน์สมพงส์ โชติรส ชโยวรรณ
คิด วรวัฒน์ สมควร กระจ่างศาสตร์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ธวัชชัย สัจจกุล ดิลก ทองวัฒนา
ลาวัณย์ จุรี โอศิริ พิศมัย วิไลศักดิ์ ดวงดาว จารุจินดา เดือนเต็ม สาลิตุล
วิกรม บู๊ วิบูลย์นันท์ บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ
เริ่มฤกษ์ บัญชา คล่องแคล่ว นรา กุยะเนตร ชุมพูเนก สโรบล กัณฑ์เอนก ทิพวรรณ
เสาวภา มารศรี มุกดาประกร สิริยา นฤนาท ปิยะดา เพ็ญจินดา สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ

เพลงประกอบละคร แก้

ปี ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2514 สวรรค์เบี่ยง
2521 สวรรค์เบี่ยง โฉมฉาย อรุณฉาน
2531 สวรรค์เบี่ยง ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร ยุรนันท์ ภมรมนตรี
2541 สวรรค์เบี่ยง ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ดนุพร ปุณณกันต์
เพราะ…รักเธอ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ สุวนันท์ คงยิ่ง
2551 สิ้นสุดสักที มณฑวรรณ ศรีวิเชียร เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรืองกิจ ยงปิยะกุล ปนัดดา เรืองวุฒิ
จุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ สีฟ้า อภิไชย เย็นพุนสุข อภิไชย เย็นพุนสุข ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

รางวัลที่ได้รับ แก้

ละครสวรรค์เบี่ยง ปี 2531
ละครสวรรค์เบี่ยง ปี 2551

อ้างอิง แก้