สวรรค์เบี่ยง

สวรรค์เบี่ยง เป็นบทประพันธ์ของกฤษณา อโศกสิน ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วอีก 5 ครั้งโดยครั้งแรก ในรูปแบบภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา กับ เพชรา เชาวราษฎร์ออกฉายเมื่อปี 2513 และต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละคร ในปี 2514 ทางช่อง 4 (สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กับ นันทวัน เมฆใหญ่) ในปี 2521 ทางช่อง 9 (อัศวิน รัตนประชา กับ เดือนเต็ม สาลิตุล) ในปี 2531 ทางช่อง 7 (ยุรนันท์ ภมรมนตรี กับ มนฤดี ยมาภัย) ในปี 2541 ทางช่อง 7 (ดนุพร ปุณณกันต์ กับ สุวนันท์ คงยิ่ง) และในปี 2551 ทางช่อง 3 (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ กับ แอน ทองประสม)

ภาพยนตร์แก้ไข

ฉบับภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ 16 มม. กำกับการแสดงโดยอดิสรณ์ (อดุลย์ ดุลยรัตน์) อำนวยการสร้างโดย วิเชียร สงวนไทย สร้างโดย พงศ์ไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ เมตตา รุ่งรัตน์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี สมควร กระจ่างศาสตร์ ปริม ประภาพร ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

ละครแก้ไข

ละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ถูกทำเป็นละครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 แสดงโดย สายัณห์ จันทรวิบูลย์ และนันทวัน เมฆใหญ่ ออกอากาศทางช่อง 4[1]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 กลับมาทำเป็นละครอีกครั้งนำแสดงโดยยุรนันท์ ภมรมนตรี และมนฤดี ยมาภัย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้สนับสนุนโฆษณามากมาย จนผู้ชมโทรศัพท์มาต่อว่า ว่าทำไมโฆษณาเยอะ และเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารวิทยุและโทรทัศน์ตั้งกฎเกณฑ์ละครครึ่งชั่วโมง มีโฆษณาได้ 5 นาที[ต้องการอ้างอิง]

ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ก็ได้รับความนิยมอย่างมากมีรายงานเรตติ้งเฉลี่ยจากนีลเส็น ตลอดทั้งเรื่องอยู่ที่ 14.6 และเรตติ้งสูงสุดที่ 21.7 กับตอนอวสานของละครเรื่องนี้ [2] ละครเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ หรือ เทเลวิชั่น โกลด์ อวอร์ดส ครั้งที่ 23 ได้รับรางวัลในสาขาผู้กำกับโทรทัศน์ดีเด่น (อำไพพร จิตต์ไม่งง) รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น (ดิลก ทองวัฒนา) รางวัลดารานำชายดีเด่น (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์) [3]

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551
ออกอากาศ ช่อง 4 ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้สร้าง ดาราวิดีโอ ดาราวิดีโอ ละครไท
บทการแสดง สุภาว์ เทวกุล ปราณประมูล หทัยดนุพร ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ มานพ สัมมาบัติ อำไพพร จิตติ์ไม่งง
คาวี วรวัฒน์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ อัศวิน รัตนประชา ยุรนันท์ ภมรมนตรี ดนุพร ปุณณกันต์ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
นาริน โสภณรัตน์ นันทวัน เมฆใหญ่ เดือนเต็ม สาลิตุล มนฤดี ยมาภัย สุวนันท์ คงยิ่ง แอน ทองประสม
ลีลา โสภณรัตน์ เมตตา รุ่งรัตน์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ บุณฑริก ทัศนารมย์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ภวันต์ (ต้อม) ภูษิต อภิมันท์ ชลวิทย์ สุขอุดม เศรษฐา ภัทรพงษ์ หลุยส์ สก็อต
ภัทรศรี (แพท) มณีนุช เสมรสุต พาเมล่า เบาว์เด้น เจนสุดา ปานโต
ศุภจิต (แซม) ศุภชัย เธียรอนันต์ วรพรต ชะเอม นิธิชัย ยศอมรสุนทร
พวา (ติ๋ว) ชาลินี ดารา จาริญา พจน์สมพงส์ โชติรส ชโยวรรณ
คิด วรวัฒน์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ธวัชชัย สัจจกุล ดิลก ทองวัฒนา
ลาวัณย์ พิศมัย วิไลศักดิ์ ดวงดาว จารุจินดา เดือนเต็ม สาลิตุล
วิกรม บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ
ปาจรีย์ ณ นคร
เนย ธงธง มกจ๊ก
เริ่มฤกษ์ นรา กุยะเนตร ชุมพูเนก สโรบล กัณฑ์เอนก ทิพวรรณ
เสาวภา สิริยา นฤนาท ปิยะดา เพ็ญจินดา สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ

ละคร พ.ศ. 2514แก้ไข

ล่าสุดนั้นละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ทำเป็นละครอีกครั้งทาง ช่อง 4 ในปี พ.ศ. 2514 เป็นครั้งที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแก้ไข

 • ชื่อละคร สวรรค์เบี่ยง
 • บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน
 • บทโทรทัศน์ สุภาว์ เทวกุล
 • ผู้กำกับการแสดง
 • ผู้ผลิต
 • ควบคุมการผลิต
 • ออกอากาศ ทุกวัน - วันพ เวลา น.
 • ออกอากาศทาง ช่อง 4
 • เริ่มออกอากาศ วันที่ 2514 - 2514
 • ต่อจากละคร
 • ละครถัดไป
ปี พ.ศ. 2514
สถานีออกอากาศ ช่อง 4
ผู้จัดละคร บริษัท จำกัด
บทโทรทัศน์ สุภาว์ เทวกุล
ผู้กำกับการแสดง
ตัวละคร นักแสดงหลัก
คาวี วรวัฒน์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์
นาริน โสภณรัตน์ (ริน) นันทวัน เมฆใหญ่
ลีลา โสภณรัตน์ (ลี) เมตตา รุ่งรัตน์
ภวันต์ (ต้อม)
ภัทรศรี (แพท)
ตัวละคร นักแสดงสมทบ
ศุภจิต (แซม)
พวา (ติ๋ว)
คิด วรวัฒน์ (พ่อคาวี)
ลาวัณย์ (พ่อลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์)
วิกรม (ผู้จัดการร้านดอกไม้ร้อยรัก)
แยม (พนักงานร้านดอกไม้ร้อยรัก)
เนย (พนักงานร้านดอกไม้ร้อยรัก)
ละไม (คนรับใช้บ้านตระกูลวรวัฒน์)
บุญเกิด (คนรับใช้บ้านตระกูลวรวัฒน์)
เริ่มฤกษ์
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
เสาวภา (เสา) (พี่สาวพวาและภวันต์)
หนูนิด
เฟย์
เจตต์ (แฟนเก่าลีลา)

ละคร พ.ศ. 2521แก้ไข

ล่าสุดนั้นละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ทำเป็นละครอีกครั้งทาง ช่อง 9 ในปี พ.ศ. 2521 เป็นครั้งที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแก้ไข

 • ชื่อละคร สวรรค์เบี่ยง
 • บทประพันธ์ กฤษณา อโศกสิน
 • บทโทรทัศน์
 • ผู้กำกับการแสดง
 • ผู้ผลิต
 • ควบคุมการผลิต
 • ออกอากาศ ทุกวัน - วัน เวลา น.
 • ออกอากาศทาง ช่อง 9
 • เริ่มออกอากาศ วันที่ 2521 - 2521
 • ต่อจากละคร
 • ละครถัดไป

นักแสดง พ.ศ. 2521แก้ไข

ปี พ.ศ. 2521
สถานีออกอากาศ ช่อง 9
ผู้จัดละคร
บทโทรทัศน์
ผู้กำกับการแสดง
ตัวละคร นักแสดงหลัก
คาวี วรวัฒน์ อัศวิน รัตนประชา
นาริน โสภณรัตน์ (ริน) เดือนเต็ม สาลิตุล
ลีลา โสภณรัตน์ (ลี) สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์
ภวันต์ (ต้อม) ภูษิต อภิมันท์
ภัทรศรี (แพท)
ตัวละคร นักแสดงสมทบ
ศุภจิต (แซม)
พวา (ติ๋ว)
คิด วรวัฒน์ (พ่อคาวี)
ลาวัณย์ (พ่อลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์)
วิกรม (ผู้จัดการร้านดอกไม้ร้อยรัก)
แยม (พนักงานร้านดอกไม้ร้อยรัก)
เนย (พนักงานร้านดอกไม้ร้อยรัก)
ละไม (คนรับใช้บ้านตระกูลวรวัฒน์)
บุญเกิด (คนรับใช้บ้านตระกูลวรวัฒน์)
เริ่มฤกษ์
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
เสาวภา (เสา) (พี่สาวพวาและภวันต์)
หนูนิด
เฟย์
เจตต์ (แฟนเก่าลีลา)

ละคร พ.ศ. 2531แก้ไข

ล่าสุดนั้นละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ทำเป็นละครอีกครั้งทาง ช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2531 เป็นครั้งที่ 3 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแก้ไข

นักแสดง พ.ศ. 2531แก้ไข

ปี พ.ศ. 2531
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ
บทโทรทัศน์ ปราณประมูล
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ
ตัวละคร นักแสดงหลัก
คาวี วรวัฒน์ ยุรนันท์ ภมรมนตรี
นาริน โสภณรัตน์ (ริน) มนฤดี ยมาภัย
ลีลา โสภณรัตน์ (ลี) เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
ศุภจิต (แซม) ศุภชัย เธียรอนันต์
ตัวละคร นักแสดงสมทบ
คิด วรวัฒน์ (พ่อคาวี) ไพโรจน์ ใจสิงห์
ลาวัณย์ (พ่อลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์) พิศมัย วิไลศักดิ์
ภัทรศรี (แพท) มณีนุช เสมรสุต
() ประวิทย์ เปรื่องอักษร
พวา (ติ๋ว) ชาลินี ดารา
เสาวภา (เสา) (พี่สาวพวาและภวันต์) สิริยา นฤนาท
() สมบูรณ์ สุขีนัย
ภวันต์ (ต้อม) ชลวิทย์ สุขอุดม

ละคร พ.ศ. 2541แก้ไข

ล่าสุดนั้นละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ทำเป็นละครอีกครั้งทาง ช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2541 เป็นครั้งที่ 4 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแก้ไข

นักแสดง พ.ศ. 2541แก้ไข

ปี พ.ศ. 2541
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้จัดละคร ดาราวิดีโอ
บทโทรทัศน์ หทัยดนุพร
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ
ตัวละคร นักแสดงหลัก
คาวี วรวัฒน์ (วี) ดนุพร ปุณณกันต์
นาริน โสภณรัตน์ (ริน) สุวนันท์ คงยิ่ง
ตัวละคร นักแสดงสมทบ
ภัทรศรี (แพท) () พาเมล่า เบาว์เด้น
ลีลา โสภณรัตน์ (ลี) บุณฑริก ทัศนารมย์
ลาวัณย์ (พ่อลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์) ดวงดาว จารุจินดา
คิด วรวัฒน์ (พ่อคาวี) ธวัชชัย สัจจกุล
ภวันต์ (ต้อม) () เศรษฐา ภัทรพงษ์
ศุภจิต (แซม) () วรพรต ชะเอม
เริ่มฤกษ์ () ชุมพูเนก สโรบล
พวา (ติ๋ว) () จาริญา พจน์สมพงส์
() ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์
() วิยะดา อุมารินทร์
() วันวิสาข์ ดำขำ
() ทัศนีย์ สีดาสมุทร์
() สุภาภรณ์ เจริญสมัย
() ดวงฤดี พูนพัฒน์
() เกริกพันธ์ งามจิตสุขศรี
() ครรชิต ขวัญประชา
() สมบูรณ์ สุขีนัย
() สันติภาพ บุนนาค
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
() () บรรเจิดศรี ยมาภัย
เสาวภา (เสา) (พี่สาวพวาและภวันต์) ปิยะดา เพ็ญจินดา
วชิรา เพิ่มสุริยา
สุรจิต บุญญานนท์
() ศิริลดา นามรัตน์
() วจิรา วราภรณ์
คาวี (วัยเด็ก) ด.ช.ศิรวิชญ์ สังวริบุตร
คาวี (วัยรุ่น) ด.ช.ภากร พรพันธุ์ทิพย์
() อำพันธุ์ งามจิตสุขศรี
() ดำรงค์ชัย แสวงเจริญ

ละคร พ.ศ. 2551แก้ไข

ล่าสุดนั้นละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ทำเป็นละครอีกครั้งทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นครั้งที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแก้ไข

นักแสดง พ.ศ. 2551แก้ไข

ปี พ.ศ. 2551
สถานีออกอากาศ ช่อง 3
ผู้จัดละคร บริษัท ละครไท จำกัด
บทโทรทัศน์ ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ผู้กำกับการแสดง อำไพพร จิตต์ไม่งง
ตัวละคร นักแสดงหลัก
คาวี วรวัฒน์ (วี) ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
นาริน โสภณรัตน์ (ริน) แอน ทองประสม
ลีลา โสภณรัตน์ (ลี) ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ภวันต์ (ต้อม) () หลุยส์ สก็อต
ภัทรศรี (แพท) () เจนสุดา ปานโต
ตัวละคร นักแสดงสมทบ
ศุภจิต (แซม) () นิธิชัย ยศอมรสุนทร
พวา (ติ๋ว) () โชติรส ชโยวรรณ
คิด วรวัฒน์ (พ่อคาวี) ดิลก ทองวัฒนา
ลาวัณย์ (พ่อลีลา นาริน และเริ่มฤกษ์) เดือนเต็ม สาลิตุล
วิกรม (ผู้จัดการร้านดอกไม้ร้อยรัก) บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ
แยม (พนักงานร้านดอกไม้ร้อยรัก) ปาจรีย์ ณ นคร
เนย (พนักงานร้านดอกไม้ร้อยรัก) ธงธง มกจ๊ก
ละไม (คนรับใช้บ้านตระกูลวรวัฒน์) มยุรี อิศรเสนา ณ อยุธยา
บุญเกิด (คนรับใช้บ้านตระกูลวรวัฒน์) นิธิศ เรืองสุด
เริ่มฤกษ์ () กัณฑ์เอนก ทิพวรรณ
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
เสาวภา (เสา) (พี่สาวพวาและภวันต์) สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
หนูนิด (คู่ควงคาวี) วรัญญา เจริญพรสิริสุข
เฟย์ (คู่ควงคาวี) พรรณชนิดา ศรีสําราญ
เจตต์ (แฟนเก่าลีลา) ธิตินันท์ สุวรรณศักดิ์
ผู้จัดการโรงแรม
หมอโรงพยาบาลเจ้าพระยา 1
หมอโรงพยาบาลเจ้าพระยา 2
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา ยอดชาย พัชนี
แขกในงานขาวดำนายเจตต์ สหภูมิ โตตรึงทรัพย์
แขกในงานขาวดำนายเจตต์ โอภาส สุทธิเพียร
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ชินธันย์ เธียรกิตติพงษ์
แขกในงานแต่งคิดกับลีลา มณียานันท์ ลิ้มสวัสดิ์
หมอโรงพยาบาลเจ้าพระยา 3

ละคร พ.ศ. 2551แก้ไข

ล่าสุดนั้นละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ทำเป็นละครอีกครั้งทาง สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ในปี พ.ศ. 2551 เป็นครั้งที่ 5 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดแก้ไข

เพลงประกอบละครแก้ไข

ปี ชื่อเพลง คำร้อง ทำนอง เรียบเรียง ขับร้อง
2514 สวรรค์เบี่ยง
2521 สวรรค์เบี่ยง
2531 สวรรค์เบี่ยง ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร ชาลี อินทรวิจิตร ยุรนันท์ ภมรมนตรี
2541 สวรรค์เบี่ยง ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ดนุพร ปุณณกันต์
เพราะ…รักเธอ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ชิตพงษ์ ตรีมาศ สุวนันท์ คงยิ่ง
2551 สิ้นสุดสักที มณฑวรรณ ศรีวิเชียร เรืองกิจ ยงปิยะกุล เรืองกิจ ยงปิยะกุล ปนัดดา เรืองวุฒิ
จุดอ่อนของฉันอยู่ตรงที่หัวใจ สีฟ้า อภิไชย เย็นพุนสุข อภิไชย เย็นพุนสุข ปองศักดิ์ รัตนพงษ์

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

ละครสวรรค์เบี่ยง ปี 2531
ละครสวรรค์เบี่ยง ปี 2551

อ้างอิงแก้ไข