สวรรค์เบี่ยง เป็นบทประพันธ์ของกฤษณา อโศกสิน ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์แล้วอีก 5 ครั้งโดยครั้งแรก ในรูปแบบภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา กับ เพชรา เชาวราษฎร์ออกฉายเมื่อปี 2513 และต่อมาถูกนำมาสร้างเป็นละคร ในปี 2514 ทางช่อง 4 (สายัณห์ จันทรวิบูลย์ กับ นันทวัน เมฆใหญ่) ในปี 2521 ทางช่อง 9 (อัศวิน รัตนประชา กับ เดือนเต็ม สาลิตุล) ในปี 2531 ทางช่อง 7 (ยุรนันท์ ภมรมนตรี กับ มนฤดี ยมาภัย) ในปี 2541 ทางช่อง 7 (ดนุพร ปุณณกันต์ กับ สุวนันท์ คงยิ่ง) และในปี 2551 ทางช่อง 3 (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ กับ แอน ทองประสม)[1]

ภาพยนตร์แก้ไข

 
ฉบับภาพยนตร์ในปี 2513

ฉบับภาพยนตร์ เป็นภาพยนตร์ 16 มม. กำกับการแสดงโดยอดิสรณ์ (อดุลย์ ดุลยรัตน์) อำนวยการสร้างโดย วิเชียร สงวนไทย สร้างโดย พงศ์ไทยภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา เพชรา เชาวราษฎร์ เมตตา รุ่งรัตน์ ประจวบ ฤกษ์ยามดี สมควร กระจ่างศาสตร์ ปริม ประภาพร ออกฉายครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 ที่โรงภาพยนตร์เอ็มไพร์

ละครแก้ไข

ละครเรื่อง สวรรค์เบี่ยง ถูกทำเป็นละครครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 แสดงโดย สายัณห์ จันทรวิบูลย์ และนันทวัน เมฆใหญ่ ออกอากาศทางช่อง 4[2]

ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 กลับมาทำเป็นละครอีกครั้งนำแสดงโดยยุรนันท์ ภมรมนตรี และมนฤดี ยมาภัย ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก มีผู้สนับสนุนโฆษณามากมาย จนผู้ชมโทรศัพท์มาต่อว่า ว่าทำไมโฆษณาเยอะ และเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารวิทยุและโทรทัศน์ตั้งกฎเกณฑ์ละครครึ่งชั่วโมง มีโฆษณาได้ 5 นาที[ต้องการอ้างอิง]

ส่วนในปี พ.ศ. 2551 ก็ได้รับความนิยมอย่างมากมีรายงานเรตติ้งเฉลี่ยจากนีลเส็น ตลอดทั้งเรื่องอยู่ที่ 14.6 และเรตติ้งสูงสุดที่ 21.7 กับตอนอวสานของละครเรื่องนี้ [3] ละครเรื่องนี้ยังได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ หรือ เทเลวิชั่น โกลด์ อวอร์ดส ครั้งที่ 23 ได้รับรางวัลในสาขาผู้กำกับโทรทัศน์ดีเด่น (อำไพพร จิตต์ไม่งง) รางวัลดาราสนับสนุนชายดีเด่น (ดิลก ทองวัฒนา) รางวัลดารานำชายดีเด่น (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์) [4]

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2551
ออกอากาศ ช่อง 4 ช่อง 9 ช่อง 7 ช่อง 7 ช่อง 3
ผู้สร้าง ดาราวิดีโอ ดาราวิดีโอ ละครไท
บทการแสดง สุภาว์ เทวกุล ปราณประมูล หทัยดนุพร ณัฐิยา ศิรกรวิไล
ผู้กำกับการแสดง มานพ สัมมาบัติ มานพ สัมมาบัติ อำไพพร จิตติ์ไม่งง
คาวี วรวัฒน์ สายัณห์ จันทรวิบูลย์ อัศวิน รัตนประชา ยุรนันท์ ภมรมนตรี ดนุพร ปุณณกันต์ ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์
นาริน โสภณรัตน์ นันทวัน เมฆใหญ่ เดือนเต็ม สาลิตุล มนฤดี ยมาภัย สุวนันท์ คงยิ่ง แอน ทองประสม
ลีลา โสภณรัตน์ เมตตา รุ่งรัตน์ สุคนธ์ทิพย์ เสนะวงศ์ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ บุณฑริก ทัศนารมย์ ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
ภวันต์ (ต้อม) ภูษิต อภิมันท์ ชลวิทย์ สุขอุดม เศรษฐา ภัทรพงษ์ หลุยส์ สก็อต
ภัทรศรี (แพท) มณีนุช เสมรสุต พาเมล่า เบาว์เด้น เจนสุดา ปานโต
ศุภจิต (แซม) ศุภชัย เธียรอนันต์ วรพรต ชะเอม นิธิชัย ยศอมรสุนทร
พวา (ติ๋ว) ชาลินี ดารา จาริญา พจน์สมพงส์ โชติรส ชโยวรรณ
คิด วรวัฒน์ ไพโรจน์ ใจสิงห์ ธวัชชัย สัจจกุล ดิลก ทองวัฒนา
ลาวัณย์ พิศมัย วิไลศักดิ์ ดวงดาว จารุจินดา เดือนเต็ม สาลิตุล
วิกรม บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ
ปาจรีย์ ณ นคร
เนย ธงธง มกจ๊ก
เริ่มฤกษ์ นรา กุยะเนตร ชุมพูเนก สโรบล กัณฑ์เอนก ทิพวรรณ
เสาวภา สิริยา นฤนาท ปิยะดา เพ็ญจินดา สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

ละครสวรรค์เบี่ยง ปี 2531
ละครสวรรค์เบี่ยง ปี 2551

อ้างอิงแก้ไข