โฉมฉาย อรุณฉาน นักร้องวงดนตรีสุนทราภรณ์หรือวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้มีน้ำเสียงหวานเป็นเอกลักษณ์

โฉมฉาย อรุณฉาน
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิด19 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
นิตยา อรุณวงศ์
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ปีที่แสดง2512 - ปัจจุบัน
ผลงานเด่นสมมติว่าเขารัก ภวังค์รัก คอยหามาหาย น้อยใจ คอยรักคืนรัง รอคนรัก

ประวัติ แก้

โฉมฉาย อรุณฉาน มีชื่อจริงว่า นิตยา อรุณวงศ์ เป็นนักร้องลูกกรุงประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือวงดนตรีสุนทราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 ที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรคนที่ 3 ของคุณนิรันดร์ อรุณวงศ์ และ คุณเรณู ปทีปเสน จบการศึกษาที่โรงเรียนสารสาส์นพิทยา จากนั้นได้เข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2542 และศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยดุริยางค์) โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2547 จบสาขา ดุริยางคศิลป์ ระดับ ปริญญาเอก (ปร.ด.) โดยสำเร็จการศึกษาเมื่อ พ.ศ. 2556 โดยมีผลงานวิจัย เรื่องการบริหารจัดการวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์, และศึกษาชีวประวัติและวิธีการขับร้องของ รวงทอง ทองลั่นธม โฉมฉาย อรุณฉาน มีบุตรที่เกิดจากครูเอื้อ สุนทรสนานหนึ่งคน คือ สุรินทร สุนทรสนาน

เข้าสู่วงการ แก้

เริ่มชีวิตการเป็นนักร้องเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2512 โดย คุณคณิต ประทีปะเสน ซึ่งเป็นคุณตา เป็นผู้นำมาฝากกับครูเอื้อ สุนทรสนาน และวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 ก็ได้รับเลือกให้แสดงเป็นนางฟ้า ในการแสดงจินตลีลาชุด "คนธรรพ์ พิณทิพย์" ที่ไทยทีวีช่อง 4 ภาคดึก เนื่องในวันฉลองครบรอบ 30 ปี ของ วงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยใช้ชื่อโฉมสุรางค์ อรุณวงศ์

ต่อมาได้เป็นนักเรียนฝึกการขับร้องที่โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีรุ่นเดียวกับดาวใจ ไพจิตร จนได้รับคัดเลือกให้บันทึกเสียงเพลงสมมุติว่าเขารักเป็นเพลงแรกในชีวิต เมื่อปีพ.ศ. 2512 และมีผลงานอื่น ๆ ตามมา และหลังจากครูเอื้อ สุนทรสนาน เสียชีวิต โฉมฉายได้โด่งดังกับการร้องเพลงร่วมกับน้องสาวคือ วไลลักษณ์ อรุณฉาน และ ลัดดาวัลย์ อรุณฉาน ในชื่อ สามกัลยาขับร้องเพลงให้กับวงสังคีตสัมพันธ์ของวินัย จุลละบุษปะและศรีสุดา รัชตะวรรณ

ปัจจุบันโฉมฉาย อรุณฉาน เกษียณอายุราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานศิลปิน 8 ผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี กรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้การควบคุมของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์พิเศษ ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และยังเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหน่วยงานต่าง ๆ

ส่วนงานทางด้านบันเทิงนั้น เป็นผู้ดำเนินรายการหลัก ในรายการเสียงสวรรค์เมื่อวันวาน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และรายการวันอาทิตย์คิดถึงกัน ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อีกด้วย

ผลงานเพลงที่มีชื่อเสียง แก้

 • สมมุติว่าเขารัก
 • ถ้าเธอจะรักฉันก็จะรอ
 • ภวังค์รัก
 • คอยรักคืนรัง
 • รอคนรัก
 • คอยหามาหาย
 • หนาวนี้เมื่อปีก่อน
 • งามลำปางเขลางค์นคร
 • ล่องเจ้าพระยา (คู่กับ นพดฬ ชาวไร่เงิน)
 • หัวใจเอ๋ย
 • ถ้าเธอยังรอฉันก็ยังรัก
 • ฝันรัญจวน
 • นางนอน
 • อินทนนท์
 • อินทนนท์รำพึง
 • คอยรวีวันใหม่
 • ทะเลมาลี
 • ลุ่มเจ้าพระยา
 • คลื่นโลมทราย
 • สุโขทัย (นำหมู่)
 • ฉัตรเเก้ว (นำหมู่) คู่กับ วรนุช อารีย์
 • บ้านเกิดเมืองนอน (คู่กับ ศรีสุดา รัชตะวรรณ วรนุช อารีย์ มาริษา อมาตยกุล)

และบทเพลงในแนวลูกกรุงอีกมากมาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๒, เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข หน้า ๔, ๖ มิถุนายน ๒๕๕๓
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข หน้า ๕, ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๒๙๘, ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

แหล่งข้อมูลอื่น แก้