เอ็มคอตเอชดี

สถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย
(เปลี่ยนทางจาก ช่อง 4)

สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี (อังกฤษ: MCOT HD; ชื่อเดิม: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท., สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี) หรือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี (อังกฤษ: 9 MCOT HD) เป็นสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน (Terrestrial Television) แห่งแรกของประเทศไทย ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เริ่มแพร่ภาพเป็นปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในระบบ VHF เดิมออกอากาศเป็นภาพขาวดำทางช่องสัญญาณที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 จึงย้ายมาออกอากาศด้วยภาพสีทางช่องสัญญาณที่ 9 จนถึงปัจจุบัน สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล[1][2] มีพลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข เป็นประธานกรรมการบริษัท และเขมทัตต์ พลเดช เป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

สถานีโทรทัศน์เอ็มคอตเอชดี
ประเทศไทย ไทย
พื้นที่แพร่ภาพไทย ประเทศไทย
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์/สถานีวิทยุ
ช่องโทรทัศน์ระบบดิจิทัล
ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ
คำขวัญเปิดโลกกว้าง สร้างความสุข
Discover happiness
สำนักงานใหญ่เลขที่ 63/1 ซอยพระราม 9 7 (ทวีมิตร) ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
แบบรายการ
ระบบภาพ1080i (16:9 คมชัดสูง)
576i (16:9 คมชัดปกติ/กล่องโทรทัศน์ดาวเทียม)
ความเป็นเจ้าของ
เจ้าของบริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด:
(2498 - 2520)
องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย:
(2520 - 16 สิงหาคม 2547)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน):
(ผู้รับใบอนุญาต)
(17 สิงหาคม 2547 - ปัจจุบัน)
(SET:MCOT)
บุคลากรหลักเขมทัตต์ พลเดช
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ช่องรอง
ประวัติ
เริ่มออกอากาศระบบแอนะล็อก ขาวดำ:
24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (65 ปี)
ระบบสี แอนะล็อก:
9 เมษายน พ.ศ. 2520 (43 ปี)
ระบบดิจิทัล:
1 เมษายน พ.ศ. 2557 (6 ปี)
ระบบดาวเทียมและดิจิทัล:
2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (4 ปี)
ยุติออกอากาศเฉพาะระบบแอนะล็อก:
16 กรกฎาคม 2561 (63 ปี 22 วัน)
ชื่อเดิมสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม: 19 ปี
(24 มิถุนายน 2498 - มิถุนายน 2517)

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู: 6 ปี 10 เดือน
(มิถุนายน 2513 - 9 เมษายน 2520)

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.: 25 ปี 7 เดือน
(9 เมษายน 2520 - 6 พฤศจิกายน 2545)

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์: 12 ปี 10 เดือน
(6 พฤศจิกายน 2545 - 9 กันยายน 2558)
ลิงก์
เว็บไซต์tv.mcot.net/mcothd
ออกอากาศ
ภาคพื้นดิน
ดิจิทัลช่อง 30 (มักซ์#3 : อสมท)
เคเบิลทีวี
ช่อง 30
ทีวีดาวเทียม
ไทยคม 6 C-Band3760 H 30000
ทรูวิชั่นส์ช่อง 30
สื่อสตรีมมิ่ง
MCOTชมรายการสด

ประวัติ

เมื่อปี พ.ศ. 2492 สรรพสิริ วิรยศิริ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศของกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) เขียนบทความขึ้นบทหนึ่งเพื่อแนะนำให้ผู้อ่านรู้จักกับ "วิทยุภาพ" อันเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารชนิดใหม่ของโลก ต่อมากรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบัน) ส่งข้าราชการของกรมฯ กลุ่มหนึ่ง ไปศึกษางานวิทยุโทรภาพที่สหราชอาณาจักรในราวปี พ.ศ. 2493 เมื่อเล็งเห็นประโยชน์มหาศาลต่อประเทศชาติ กรมประชาสัมพันธ์จึงนำเสนอ "โครงการจัดตั้งวิทยุโทรภาพ" ต่อจอมพลป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น แต่เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรส่วนมากแสดงความไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรง เนื่องจากเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลืองต่องบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ จึงจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวลง

หลังจากนั้น ประสิทธิ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท วิเชียรวิทยุและโทรภาพ จำกัด นำเครื่องส่งวิทยุโทรภาพ 1 เครื่อง พร้อมเครื่องรับจำนวน 4 เครื่อง ซึ่งมีน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัม มาทำการทดลองส่งแพร่ภาพในทำเนียบรัฐบาล ให้คณะรัฐมนตรีได้รับชม นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังเปิดฉายให้ประชาชนทั่วไปทดลองรับชมที่ศาลาเฉลิมกรุงด้วย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2495

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม

ระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีและข้าราชการกลุ่มหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ รวมจำนวน 7 คน ประกอบด้วย พันเอกหลวงสารานุประพันธ์ (นวล ปาจิณพยัคฆ์), พลโทหม่อมหลวงขาบ กุญชร, ประสงค์ หงสนันทน์, พลตำรวจเอกเผ่า ศรียานนท์, เล็ก สงวนชาติสรไกร, พลอากาศโทมุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ และนาวาอากาศเอกเลื่อน พงษ์โสภณ ดำเนินการระดมทุน ด้วยการเสนอขายหุ้นต่อกรมประชาสัมพันธ์เป็นเงิน 11 ล้านบาท จึงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอีก 8 แห่ง เป็นเงิน 9 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง "บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด" (อังกฤษ: Thai Television Co., Ltd. ชื่อย่อ: ท.ท.ท.) ขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนของปีดังกล่าว เพื่อเป็นผู้ดำเนินกิจการการส่งสัญญาณโทรทัศน์ในประเทศไทย[3]

ทั้งนี้ ในระยะก่อนจะดำเนินกิจการส่งโทรทัศน์ บจก.ไทยโทรทัศน์ ได้ดำเนินการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ขึ้นเพื่อระดมทุนทรัพย์สำหรับใช้ในการบริหารงานและเพื่อฝึกฝนบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียมงานส่วนอื่นด้วย โดยส่งกระจายเสียงจากอาคารที่ทำการบริเวณแยกคอกวัว (ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา) จากนั้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2497 พลตำรวจเอก เผ่า ศรียานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยโทรทัศน์ จำกัด (อธิบดีกรมตำรวจในขณะนั้น) เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ภายในบริเวณวังบางขุนพรหม ที่ทำการของธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน (จึงเป็นที่มาของชื่อ ที่ผู้ชมทั่วไปเรียกว่า "ช่อง 4 บางขุนพรหม") โดยในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ก็เริ่มทดลองส่งแพร่ภาพโทรทัศน์จากห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. ไปพลางก่อน จนกระทั่งก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมติดตั้งเครื่องส่งเสร็จสมบูรณ์

จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานพิธีเปิด สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 (อังกฤษ: Thai Television Channel 4ชื่อย่อ: ไทย ที.วี. ชื่อเรียกตามอนุสัญญาสากลว่าด้วยวิทยุโทรทัศน์: HS1-TV) ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชียบนภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ (Asia Continental) ซึ่งเป็นแห่งที่สองของทวีปเอเชียทั้งหมด ถัดจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ซึ่งตรงกับวันชาติไทยในสมัยนั้น โดยใช้เครื่องส่งโทรทัศน์ขนาด 10 กิโลวัตต์ แพร่ภาพขาวดำระบบ 525 เส้นต่อภาพ 30 ภาพต่อวินาที เช่นเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา[3] ต่อมาในเวลา 19:00 น. วันเดียวกัน จึงเริ่มทดลองออกอากาศอย่างเป็นทางการ เริ่มด้วย อารีย์ นักดนตรี ผู้ประกาศของช่อง 4 บางขุนพรหม รำประกอบเพลงต้นบรเทศ (ในยุคหลังเรียกว่า "ต้นวรเชษฐ์"[4]) ซึ่งใช้เปิดการออกอากาศทั้งสถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุของ บจก.ไทยโทรทัศน์ ออกอากาศสดจากห้องส่งโทรทัศน์จากนั้น เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์ ผู้ประกาศแจ้งรายการประจำวัน

สำหรับคณะผู้ปฏิบัติงานยุคแรก ของช่อง 4 บางขุนพรหม ได้แก่ จำนง รังสิกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกของสถานีฯ กับทั้งหัวหน้าฝ่ายผลิตรายการ, อัมพร พจนพิสุทธิ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับภาพ, สมชาย มาลาเจริญ เป็นหัวหน้าฝ่ายช่างกล้อง, ธนะ นาคพันธุ์ เป็นหัวหน้าฝ่ายควบคุมการออกอากาศ, เกรียงไกร (สนั่น) ชีวะปรีชา เป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องส่ง, ธำรง วรสูตร ร่วมกับ ฟู ชมชื่น เป็นหัวหน้าฝ่ายเครื่องส่งและเสาอากาศ, จ้าน ตัณฑโกศัย เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับเสียง, รักษ์ศักดิ์ วัฒนพานิช เป็นหัวหน้าฝ่ายบริการเครื่องรับโทรทัศน์, สรรพสิริ วิรยศิริ เป็นหัวหน้าฝ่ายข่าว กับหัวหน้าฝ่ายช่างภาพและแสง

ส่วนผู้ประกาศยุคแรกเป็นสุภาพสตรี ได้แก่ เย็นจิตต์ สัมมาพันธ์ (ปัจจุบันคือ เย็นจิตต์ รพีพัฒน์ ณ อยุธยา), อารีย์ นักดนตรี (ปัจจุบันคือ อารีย์ จันทร์เกษม), ดาเรศร์ ศาตะจันทร์, นวลละออ ทองเนื้อดี (ปัจจุบันคือ นวลละออ เศวตโสภณ), ชะนะ สาตราภัย และประไพพัฒน์ นิรัตพันธ์ เป็นต้น ทางผู้ประกาศข่าวเป็นสุภาพบุรุษ ได้แก่ สรรพสิริ วิรยศิริ, อาคม มกรานนท์, สมชาย มาลาเจริญ และบรรจบ จันทิมางกูร เป็นต้น

ในระยะแรกออกอากาศทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18:30 - 23:00 น. ต่อมาเพิ่มวันและเวลาออกอากาศมากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ รัฐบาลในสมัยนั้น มักใช้สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 ถ่ายทอดการปราศรัย ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี, เผยแพร่ผลงานของรัฐบาล, ถ่ายทอดการประชุมรัฐสภา ตลอดจนถ่ายทอดสดงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ในปี พ.ศ. 2500 แต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น จึงสั่งการให้กองทัพบก จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้นอีกแห่งหนึ่งคือ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 (ภาพขาวดำ; ปัจจุบันคือ TV5 HD1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2500 - 2501

ราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนระบบการออกอากาศจากภาพขาวดำเป็นภาพสีในระบบ 625 เส้น ทางช่อง 4 บางขุนพรหม อย่างสมบูรณ์ โดยได้ย้ายห้องส่งโทรทัศน์ไปที่ถนนพระสุเมรุ แขวงบางลำพู และราวปี พ.ศ. 2519 ได้หยุดทำการออกอากาศพร้อมกับการเปลี่ยนชื่อเป็น สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 ที่ผ่านมา

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู

บจก.ไทยโทรทัศน์ เริ่มออกอากาศเป็นภาพสี 625 เส้นในย่านความถี่ VHF ทางช่องสัญญาณที่ 9 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยแพร่ภาพออกอากาศคู่ขนานกับช่องสัญญาณที่ 4 ในระบบภาพขาวดำเป็นเวลาประมาณ 4 ปี[5] กระทั่งราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517 จึงยุติการออกอากาศในระบบภาพขาวดำ 525 เส้น ทางช่องสัญญาณที่ 4 คงไว้เพียงระบบภาพสีทางช่องสัญญาณที่ 9 อย่างสมบูรณ์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9" (อังกฤษ: Thai Color Television Channel 9) พร้อมทั้งย้ายห้องส่งโทรทัศน์รวมถึงที่ทำการทั้งหมด ไปยังอาคารพาณิชย์ขนาด 5 คูหา ย่านถนนพระสุเมรุ แขวงบางลำพู (ดังที่ผู้ชมทั่วไป มักเรียกว่า "ช่อง 9 บางลำพู" ในสมัยนั้น) เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทย เสนอซื้อที่ดิน, อาคารที่ทำการ บจก.ไทยโทรทัศน์ และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ซึ่งอยู่ภายในบริเวณวังบางขุนพรหม ด้วยมูลค่า 39 ล้านบาท เพื่อแลกกับบ้านมนังคศิลา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502[ต้องการอ้างอิง]

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 คณะรัฐมนตรี ที่นำโดยศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี มีมติให้ยุบเลิกกิจการ บจก.ไทยโทรทัศน์ ส่งผลให้การดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 สิ้นสุดลงด้วย ต่อมาวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง "องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย" หรือ อ.ส.ม.ท. (อังกฤษ: The Mass Communication Organisation of Thailand ชื่อย่อ: อ.ส.ม.ท.; M.C.O.T.) ให้เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินกิจการสื่อสารมวลชนของรัฐให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่เชื่อถือของสาธารณชน โดยรัฐบาลมอบทุนประเดิม 10 ล้านบาท และให้รับโอนกิจการสื่อสารมวลชนของ บจก.ไทยโทรทัศน์ คือ สถานีวิทยุกระจายเสียง ท.ท.ท. และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 เพื่อดำเนินกิจการต่อไป[6] ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนา อ.ส.ม.ท.[3] ส่งผลให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท." โดยอัตโนมัติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารที่ทำการของ อ.ส.ม.ท. บนเนื้อที่ 14 ไร่ ที่มีห้องส่งโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขณะนั้น เมื่อเวลา 09:25 น. ของวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2524[7] ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2528 - 2532 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพิธีกรรายการ ความรู้คือประทีป ในขณะนั้น ตอบรับคำเชิญของผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ในขณะนั้น ให้เข้ามาช่วยปรับปรุงการนำเสนอข่าว 9 อ.ส.ม.ท. ร่วมกับ บริษัท แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน จำกัด ส่งผลให้ผู้ประกาศข่าวคู่ซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของยุคนั้นก็คือ ดร.สมเกียรติ และกรรณิกา ธรรมเกษร (ซึ่งทำหน้าที่ ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ดร.สมเกียรติ ประกาศคู่กับ อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง)

วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 อ.ส.ม.ท. ร่วมลงนามในสัญญากับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. เพื่อขยายเครือข่ายกิจการโทรทัศน์ ไปสู่ส่วนภูมิภาค และหน่วยงานภาครัฐ จัดสรรคลื่นความถี่ส่งด้วยระบบ VHF พร้อมอุปกรณ์การออกอากาศ เพื่อจัดตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ในการกำกับของ อ.ส.ม.ท. แต่ละแห่ง (ระยะหลังจึงขยายไปสู่ระบบ UHF) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2531 - กรกฎาคม พ.ศ. 2534 เป็นระยะเวลา 3 ปี จึงทำให้สถานีโทรทัศน์ในการกำกับของ อ.ส.ม.ท. ทั้ง 2 แห่ง สามารถออกอากาศไปได้ทั่วประเทศ

ราวปี พ.ศ. 2535 แสงชัย สุนทรวัฒน์ เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ในช่วงที่ อ.ส.ม.ท. ถูกเรียกว่า "แดนสนธยา" เนื่องจากมีกลุ่มอิทธิพลมืดฝังตัวอยู่ในองค์กร แต่แสงชัยก็สามารถขจัดอิทธิพลมืดเหล่านั้นสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนา อ.ส.ม.ท. ขึ้นมาเป็นอย่างดี แต่แล้วแสงชัยก็ถูกลอบสังหารด้วยอาวุธปืนจนเสียชีวิต ระหว่างนั่งรถยนต์เดินทางกลับบ้านพักในเมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2539 จากผลการสอบสวนของตำรวจ ระบุว่า อุบล บุญญชโลธร อดีตผู้รับสัมปทานจัดรายการทางสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ส่วนภูมิภาค จ้างวานให้บุตรเขย คือ ทวี พุทธจันทร์ ส่งมือปืนไปลอบสังหารแสงชัย ต่อมาอุบลถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตบนรถยนต์ก่อนกลับถึงบ้านพัก อย่างเช่นเดียวกับแสงชัย เมื่อปี พ.ศ. 2541[8]

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

เมื่อปี พ.ศ. 2545 มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ม.ท. ขณะนั้น มีดำริให้ปรับปรุงการบริหารงานของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ให้มีความทันสมัย รวดเร็ว และฉับไว ในด้านการนำเสนอ รายงานข่าวสาร สาระความรู้ และความบันเทิง เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ และเพื่อขจัดความเป็น "แดนสนธยา" ภายในองค์กรอีกด้วย

ในวันที่ 6 พฤศจิกายนของปีนั้น จึงมีพิธีเปิดตัว "สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์" โดยมีทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งเริ่มออกอากาศตามรูปแบบใหม่ ตั้งแต่เวลา 18:30 น. เป็นต้นไป โดยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ของสถานีฯ พร้อมทั้งปรับปรุงรูปแบบการเสนอรายการตลอด 24 ชั่วโมง [3] เพิ่มเวลานำเสนอข่าว โดยเฉพาะข่าวต้นชั่วโมง และแถบตัววิ่งข่าว (News Bar) เพิ่มช่วงแมกกาซีนออนทีวีในข่าวภาคค่ำ ซึ่งนำเสนอข่าวสารและสาระความรู้ ในประเด็นและการนำเสนอแบบสบาย ๆ โดยใช้วิธีการนำเสนอแบบนิตยสาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเป็นรายการ ไนน์เอ็นเตอร์เทน ในเวลาต่อมา รวมถึงเพิ่มบทบาทความสัมพันธ์กับเครือข่ายสำนักข่าวชั้นนำทั่วโลก เช่น CNN/CNBC/AP/Reuters/VOA ของสหรัฐอเมริกา, BBC ของสหราชอาณาจักร, NHK ของประเทศญี่ปุ่น และ CCTV ของประเทศจีน เป็นต้น

โมเดิร์นไนน์ทีวีดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ตลอดจนการแพร่ภาพ และควบคุมการออกอากาศ จากสถานีส่วนกลางในกรุงเทพมหานคร ไปยังสถานีเครือข่ายแอนะล็อกส่วนภูมิภาค 32 สถานี สามารถให้บริการครอบคลุมพื้นที่ 79.5% ของประเทศ มีประชากรในขอบเขตการออกอากาศไม่น้อยกว่า 96.5% ของประเทศ โดยมีรายการประเภทข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง กีฬา และรายการเพื่อสาธารณประโยชน์ รวมทั้งการถ่ายทอดสดต่างๆ โดยเฉพาะรายการประเภทข่าวสาร และสาระความรู้ ในด้านต่างๆ มานำเสนอในช่วงไพรม์ไทม์ที่มีผู้ชมมากที่สุด เพื่อให้ผู้ชม ได้รับข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งหวังจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชมชาวไทย

มีเหตุการณ์สำคัญ ระหว่างรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ซึ่งเกี่ยวข้องกับโมเดิร์นไนน์ทีวี คือ เมื่อเวลา 22:15 น. พลเอกนายสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดอำนาจรัฐบาลรักษาการ ทั้งนี้ คุณทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่จากสหรัฐอเมริกามาออกอากาศสดทางโมเดิร์นไนน์ทีวี แต่อ่านแถลงการณ์ได้เพียง 3 ฉบับ ก็มีกำลังพลทหารพร้อมอาวุธกลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปถึงห้องควบคุมการออกอากาศ แล้วออกคำสั่งให้หยุดการประกาศทันที จึงทำให้เจ้าหน้าที่สถานีฯ ต้องปฏิบัติตามในที่สุด

จากนั้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 คุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธานในงานครบรอบ 60 ปี การสถาปนา อสมท พร้อมทั้งเริ่มออกอากาศรายการข่าวโทรทัศน์ รูปแบบใหม่ของสำนักข่าวไทย ตามดำริของ จักรพันธุ์ ยมจินดา รองประธานกรรมการ และรักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ.อสมท) ประกอบด้วย การนำเทคโนโลยีวิดีโอวอลล์ ขนาดความยาว 20 เมตร ความกว้าง 3 เมตร มาใช้กับการรายงานข่าวในห้องส่ง ร่วมกับการนำเฮลิคอปเตอร์ มาใช้ประกอบรายงานข่าวนอกสถานที่ เป็นครั้งแรกของสำนักข่าวไทย โดยใช้ชื่อว่า "เบิร์ดอายส์นิวส์" (Bird Eye's News) รวมทั้งจัดสำรวจความเห็นผู้ชมในชื่อ "เอ็มคอตโพลล์" (MCOT Poll) นอกจากนี้จะออกแบบตราสัญลักษณ์ของสำนักข่าวไทยขึ้นใหม่ ให้มีความทันสมัยมากขึ้น[9] (ทว่าแบบที่จัดทำในยุคของจักรพันธุ์ มิได้นำมาใช้จริงแต่อย่างใด ซึ่งหลังจากนั้นมีการออกแบบใหม่ แล้วจึงนำออกใช้จริงต่อมา)

สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 ศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท เป็นประธานในพิธีเปิดตัว ช่อง 9 MCOT HD ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยนำเทปบันทึกภาพมาออกอากาศ ระหว่างเวลา 19:00-19:20 น. ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ชื่อใหม่ดังกล่าว ซึ่งมีการปรับปรุงอัตลักษณ์รูปแบบใหม่ เพื่อนำมาใช้แทนที่ตราสัญลักษณ์เดิมซึ่งใช้ร่วมกับกิจการในเครือ บมจ.อสมท นับแต่ปลายปี พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งเพิ่มเติมรายการใหม่ จากผู้ผลิตเนื้อหาหลายแห่ง เช่น บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เนชั่นทีวี), บริษัท สปริง 26 จำกัด (สปริง 26) และบริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ทรูวิชั่นส์) เป็นต้น[10]

การยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก

 
ภาพที่แสดงหลังยุติการแพร่ภาพระบบอนาล็อก(PAL 576i 16:9)

ในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 18:30 น. ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ได้ทำการยุติการออกอากาศโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกจากสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ 13 สถานีเป็นลำดับแรก โดยมีผลกระทบต่อผู้ชมในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รวมไปถึงที่อำเภอแม่สะเรียง) จังหวัดน่าน จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง (รวมไปถึงอำเภอตะกั่วป่า) จังหวัดสตูล และในวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 18:30 น. ช่อง 9 MCOT HD ได้ทำการยุติการแพร่ภาพในระบบอนาล็อกครบทุกพื้นที่ในประเทศ โดยยุติการแพร่ภาพจากสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ที่เหลืออีก 23 สถานี ซึ่งรวมไปถึงสถานีในกรุงเทพมหานครซึ่งยุติการออกอากาศเป็นลำดับสุดท้าย เนื่องจากโครงข่ายการออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัลของ บมจ.อสมท ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว และเหลือแต่เพียงแค่การออกอากาศในระบบดิจิทัลทางช่องหมายเลข 30 (ภาพความคมชัดสูง) แต่เพียงอย่างเดียว[11]

การเปิดและปิดสถานี

ภาพราตรีสวัสดิ์

ภาพเปิดสถานี

 • พ.ศ. 2520 - 2545 โลโก้ช่อง 9 มักปรากฏอยู่ด้านบน ด้านล่างเขียนตัวหนังสือสีขาวเขียนว่า "สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท."

ภาพทดสอบ

อัตลักษณ์

แบบทั่วไป

 • พ.ศ. 2519 อัตลักษณ์ช่อง 9 ลักษณะจะเป็นโครงเส้นสีขาว และแสดงกำกับชื่อองค์กรว่า อ.ส.ม.ท. จะแสดงบนหน้าจอ 30 วินาที
 • พ.ศ. 2527 โลโก้ช่อง 9 เหมือนกับที่ใช้เมื่อช่วงปี พ.ศ. 2519
 • พ.ศ. 2532 อัตลักษณ์ช่อง 9 ลักษณะจะเป็นแบบสีความละเอืยด 16 สี ตัวอักษรกำกับชื่อสีชมพู
 • พ.ศ. 2534 อัตลักษณ์ช่อง 9 ลักษณะจะเป็นแบบสีความละเอืยด 16 สี

24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 - 2519

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม มีอัตลักษณ์เป็นภาพ "วิชชุประภาเทวี" หมายถึง เทวดาผู้หญิง ที่เป็นเทพเจ้าหรือนางพญาแห่งสายฟ้า ประดับด้วยลายเมฆ และสายฟ้าอยู่ภายในรูปวงกลม ที่ออกแบบโดย กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม (ในขณะนั้น) และได้ออกอากาศภาพขาวดำ เปลี่ยนเป็นภาพสี ในระบบ VHF เมื่อราวต้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2517

ต่อมาสถานีฯ ได้ยกเลิกการใช้งานอัตลักษณ์นี้เมื่อปี พ.ศ. 2519 เพราะมีการใช้อัตลักษณ์ใหม่ให้สอดคล้องกับการที่ได้เปลี่ยนแปลงมาออกอากาศในภาพสีระบบ VHF ทางช่อง 9 อย่างเต็มรูปแบบแล้ว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2513[12]

1 มิถุนายน พ.ศ. 2513 - 8 เมษายน พ.ศ. 2520

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู มีอัตลักษณ์เป็นรูปกรอบจอโทรทัศน์ภายในเป็นรูปคลื่นกระจายสัญญาณ โดยทางซ้ายมีสีที่กระจายอยู่สามสี คือ สีแดง เขียว น้ำเงิน และตัวเลข 9 สีดำ อยู่ภายในวงกลมสีเหลือง ซึ่งอยู่ทางขวาสุด และเลิกใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2526 หลังจากที่สถานีฯ กลายมาเป็นหน่วยงานของ อ.ส.ม.ท. อย่างเรียบร้อยแล้ว เพราะมีการเปลี่ยนอัตลักษณ์ใหม่ในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2520

9 เมษายน พ.ศ. 2520 - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. มีอัตลักษณ์เป็นรูปกรอบจอโทรทัศน์ ภายในแบ่งเป็นแถบเส้นโค้งสามแถบ มีสามแม่สีแสง คือ แดง เขียว น้ำเงิน และตัวเลข 9 สีดำ ประทับอยู่ใจกลางอัตลักษณ์ ทั้งหมดเดินเส้นด้วยสีขาว และมีเส้นขอบสีดำอยู่ภายนอกสุด ส่วนล่างมีอักษรชื่อย่อ "อ.ส.ม.ท." กำกับไว้ และเลิกใช้งานเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 หลังได้ย้ายมาที่อัตลักษณ์เป็น "สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์"

6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - 9 กันยายน พ.ศ. 2558

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ มีอัตลักษณ์เป็นรูปวงกลม มีเส้นสีเทาเงินหรือสีเทาตัดกัน คล้ายเส้นรอบโลก อยู่ทางซ้าย ทางขวามีตัวเลข 9 สีม่วงซ่อนอยู่ ส่วนบนมีเส้นโค้ง สีเทาเงินหรือสีเทา ลักษณะโดยรวมคล้ายดวงตา ส่วนล่างกำกับด้วยอักษรชื่อย่อ "MCOT" (ใช้เมื่อปี พ.ศ. 2545 และ 2556-2557) หรือ "อสมท" (ใช้ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2555) สีส้มเดินเส้นขอบสีเทา ซึ่งใช้อัตลักษณ์ดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานแรก ก่อนจะมีการแปรรูปกิจการ "องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย" เป็น "บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)" ในปีถัดมา

ส่วนปี พ.ศ. 2556 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นการแสดงอัตลักษณ์ ที่มุมล่างทางขวาของจอโทรทัศน์ จะเปลี่ยนสีของเส้นที่ตัดกันทางซ้าย และเส้นโค้งในส่วนบนของอัตลักษณ์ (ซึ่งเดิมเป็นสีเทา) ไปตามสีประจำวันในสัปดาห์ (รูปแบบเดียวกับ แชนแนลวีไทยแลนด์) โดยเฉพาะในวันธรรมสวนะ จะแสดงที่มุมบนทางขวาของจอโทรทัศน์ เนื่องจากทำการเพิ่มภาพพระพุทธรูปสีทองอยู่เหนืออัตลักษณ์ และภาพดอกบัวสีขาวซ้อนหลังอัตลักษณ์ และแสดงสัญลักษณ์ในวันสำคัญ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันแรงงาน วันพืชมงคล เป็่นต้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 สถานีฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "ช่อง 9 MCOT HD" อย่างไรก็ตามยังคงใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวอยู่ที่คู่ขนานกับตราสัญลักษณ์ใหม่ เช่น บนหน้าไมโครโฟนข่าวของสำนักข่าวไทย สถานีวิทยุกระจายเสียง และบริษัทมหาชนจำกัดขององค์กรสื่อสารมวลชน รวมถึงในการโฆษณาบางเวลาของสถานีฯ และอัตลักษณ์ที่มีลักษณะตัวอักษร "O" สำหรับดวงตาที่ไม่มีคิ้ว ในช่องเอ็มคอตแฟมิลี โดยใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 อีกด้วย

1 มีนาคม - 25 เมษายน พ.ศ. 2555 (อัตลักษณ์ที่มิได้ใช้จริง)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 บมจ.อสมท แถลงข่าวว่าจะเปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ ที่ใช้กับการนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์ของสำนักข่าวไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เป็นต้นไป ภายใต้แนวคิดดังนี้

 • เส้นที่วิ่งรอบจุดศูนย์กลาง แสดงถึงเนื้อหาที่ครอบคลุมทั่วโลก การเดินทางรอบโลกอย่างรวดเร็ว ภายใต้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ที่เข้าไปสัมพันธ์ ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบโลก ไปจนถึงในชีวิตประจำวัน และความสนใจของแต่ละบุคคล
 • จุดศูนย์กลางที่แทนความหมายของโลก ทั้งที่เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในจักรวาล เป็นสถานที่รวมเหตุการณ์ต่างๆ รวมทั้งเป็นโลกของคนที่มีความสนใจแตกต่างกันไป
  • สีของจุดศูนย์กลาง สามารถใช้สีต่างๆ โดยเปลี่ยนไปตามเรื่องราว แต่สีหลักเป็นสีฟ้า ตามสีของโลก
 • ในพื้นที่ว่าง ระหว่างเส้นรอบโลกกับลูกโลก มีรูปร่างเป็นเลข 9 แทนลักษณะการนำเสนอเนื้อหา ที่มองจากมุมที่แตกต่าง ในแง่ที่คนทั่วไปยังไม่ตระหนักถึง
 • ช่องส่วนปลายของเลข 9 ที่เจาะทะลุ เป็นช่องที่เปิดผ่านเปลือกนอกเข้าไปสู่แก่นแท้ สื่อถึงความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์ถึงประเด็นหลักที่แท้จริง

อนึ่ง สำนักข่าวไทยมิได้นำตราสัญลักษณ์นี้มาใช้จริง เนื่องจากมีกระแสโจมตีโดยฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองและประชาชนบางกลุ่ม

1 เมษายน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน (อัตลักษณ์สำหรับการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาคพื้นดิน)

หลังจากที่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ได้สิทธิดำเนินการช่องโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (ภาพความละเอียดสูง) ทางช่องหมายเลข 30 ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อนุญาตให้อุปกรณ์รวมส่งสัญญาณ (มักซ์#3) ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (มักซ์#1), สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (มักซ์#2 และ #5) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (มักซ์#4) จัดสรรคลื่นความถี่ยูเอชเอฟสำหรับออกอากาศ โดยระยะแรกสุด คือระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป็นการทดลองออกอากาศ ซึ่งในวันที่ 1 เมษายน เวลา 00.00 น. ถึงประมาณ 05.30 น. มีการทดสอบภาพด้วยแถบสีพร้อมเสียงบี๊พ และแสดงตัวอักษรชื่อช่อง "MCOT HD" สีเทาเงินโปร่งแสง ปรับเอนเฉพาะอักษร HD อยู่ที่มุมขวาบนของจอโทรทัศน์ และเริ่มทดสอบการออกอากาศคู่ขนาน ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ถึงวันที่ 20 มิถุนายนปีเดียวกัน จากนั้นจึงมีการเปลี่ยนสัดส่วนภาพที่ออกอากาศในระบบแอนะล็อกจาก 4:3 เป็น 16:9 และในระบบดิจิทัล มีการแสดงสัญลักษณ์เหมือนในระบบแอนะล็อก แต่มีคำว่า "MCOT HD" สีเทาเงินและคำว่า "HD" เป็นตัวเอน อยู่ใต้สัญลักษณ์ของโมเดิร์นไนน์ทีวี และยังไม่มีการออกอากาศแถบข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระบบดิจิทัลจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

หลังจากปี พ.ศ. 2557 เป็นการแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอโทรทัศน์ของทั้งสองช่องพร้อมกันดังกล่าว จึงวางตราสัญลักษณ์ของโมเดิร์นไนน์ทีวี ไว้เป็นหลักที่มุมขวาล่าง (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม เวลา 18.15 น. ทำการย้ายขึ้นไปอยู่ที่มุมขวาบนแทน) โดยถัดลงไปเป็นโดเมนเนมของเว็บไซต์ www.mcot.net สีขาว และสัญลักษณ์ตัวอักษร MCOT HD ตามรูปแบบเดิม ถัดลงมาอีกชั้นหนึ่ง จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม จึงปรับรูปแบบอีกครั้งโดยใช้ตราสัญลักษณ์ของโมเดิร์นไนน์ทีวีวางเป็นหลักที่ตรงกลาง โดยส่วนล่างถัดจากตัวอักษร MCOT สีส้มตามรูปแบบเดิม วางตัวอักษร HD สีเทาเงินอ่อนปรับเอน และสัญลักษณ์ (ยกเว้นข้อความ) สามารถเคลื่อนไหวได้ และในช่องสัญญาณระบบแอนะล็อก เริ่มต้นออกอากาศสัญญาณภาพจากช่อง 9 MCOT HD อย่างเต็มที่ ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งเหมือนในช่วงก่อนหน้า หลังจากนั้นจึงมีการทยอยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสถานีฯ ให้ออกอากาศด้วยความคมชัดสูงอย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น

9 กันยายน พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน

ช่อง 9 MCOT HD มีอัตลักษณ์ซึ่งปรับปรุงมาจากรูปแบบพื้นฐานของอัตลักษณ์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ไม่รวมตัวอักษร MCOT หรือ อสมท ที่กำกับอยู่ส่วนล่าง) โดย อสมท มอบหมายให้บริษัท โตโมแกรม สตูดิโอ จำกัด เป็นผู้ออกแบบอัตลักษณ์ โดยมีส่วนแตกต่างที่สำคัญคือ นำเส้นโค้งส่วนบนออกไป เหลือแต่เพียงรูปวงกลมคล้ายลูกโลก, ลดลักษณะสามมิติลงเป็นเพียงสองมิติ, เปลี่ยนการเดินเส้นที่มุมล่างซ้าย เป็นรูปแบบใหม่ด้วยเส้นที่บางลง, กำหนดเส้นร่างเป็นสีม่วงอ่อนทั้งหมด และพื้นหลังเป็นสีขาว สำหรับตัวอักษรชื่อช่อง MCOT HD เปลี่ยนไปใช้แบบอักษรใหม่ โดยแบ่งการกำหนดสี ออกเป็นสองส่วนคือ MCOT เป็นสีม่วงอ่อน (เช่นเดียวกับตัวอัตลักษณ์) และ HD เป็นสีเทา ภาพรวมทั้งหมดเป็นทึบแสง ทั้งนี้อัตลักษณ์ดังกล่าว บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) นำไปใช้กับการออกอากาศโดยคู่ขนาน ทั้งระบบแอนะล็อกทางช่อง 9 และระบบดิจิทัลทางช่อง 30[ต้องการอ้างอิง]

ต่อมาเมื่อค่ำวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต อัตลักษณ์ได้ปรับสีกลายเป็นสีขาวดำเพื่อถวายความอาลัยตามสถานีโทรทัศน์ทุกช่องในประเทศไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 และปรับสีเป็นสีขาวดำอีกครั้งเนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเที่ยงคืนวันที่ 1 ตุลาคม ไปจนถึงหลังจบข่าวในพระราชสำนักในช่วงข่าวค่ำ ของวันที่ 19 ตุลาคม ปีเดียวกัน สืบอันเนื่องมาจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สั่งให้พักการออกอากาศเป็นระยะเวลา 30 วัน (13 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559) แต่ในช่วงวันที่ 20 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับอัตลักษณ์เป็นรูปสีทองเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำหรับวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 และอีกครั้งเมื่อวันที่ 13 ถึง 29 ตุลาคม ปีเดียวกัน ก่อนเข้าสู่ผังรายการได้ตามปกติ มุมบนทางขวาของจอโทรทัศน์ อาจมีรายการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิต การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนประชาชนให้เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี ให้ผู้รับใบอนุญาตพิจารณากำหนดเพิ่มเติมอย่างเหมาะสมตามกำหนดไว้

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีอัตลักษณ์รูปแบบสามมิติที่คล้ายกับโลโก้ปัจจุบันอย่างเช่นเดิม พร้อมปรับขนาดอัตลักษณ์บนหน้าจอให้ใหญ่และโดดเด่นขึ้น ส่วนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป ได้เป็นอัตลักษณ์ที่มีลักษณะรูปโลกในรูปแบบสามมิติไปเช่นเดียวกัน

ในช่วงปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 มีการปรับปรุงอัตลักษณ์บนหน้าจอให้โดดเด่นมากขึ้น โดยนำรูปแบบของสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกามาปรับใช้และกลับมาปรากฏโดเมนเนมเว็บไซต์ของ อสมท อีกครั้ง หลังจากยุติการแสดงไปในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2558

รายการโทรทัศน์

รายการที่ออกอากาศในปัจจุบัน

รายการทั่วไป

 • คัมภีร์วิถีรวย - วันจันทร์-อังคาร เวลา 13:10-13:50 น. ผู้ผลิตรายการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • บ่ายนี้มีคำตอบ - วันพุธ-ศุกร์ เวลา 13:10-13:50 น. ผู้ผลิตรายการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ศักดิ์สิทธิ์คงกระพัน - วันเสาร์ เวลา 13:00-14:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย ดี.ดอคคิวเมนทารี
 • เจาะใจ - วันเสาร์ เวลา 22:00-23:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย
 • The High Profile เบื้องหลังความสำเร็จ - วันเสาร์ เวลา 00:00-00:30 น. (อาทิตย์ช่วงเช้ามืด) ผู้ผลิตรายการโดย มั้งค์ โปรดักชัน
 • พลพรรคนักปรุง - วันอาทิตย์ เวลา 10:30-11:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย พลฟู้ดมาเฟีย
 • คนค้นฅน - วันอาทิตย์ เวลา 13:00-14:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย ทีวีบูรพา
 • ๑ ในพระราชดำริ (รายการเฉลิมพระเกียรติ) - วันอาทิตย์ เวลา 20:30-20:50 น. ผู้ผลิตรายการโดย พาโนรามา เวิลด์ไวด์
 • เปอร์-สเปกทิฟ - วันอาทิตย์ เวลา 22:00-23:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย เจเอสแอล โกลบอล มีเดีย และ แบล็กดอต

รายการข่าว

ดูบทความหลักที่: สำนักข่าวไทย
 • เช้าชวนคุย - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-08:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-09:30 น. ผู้ผลิตรายการโดย บริษัท อัปลิงก์มีเดีย จำกัด (ย้ายการออกอากาศจากช่องสปริงนิวส์ และ สปริง 26 ตามลำดับ)
 • นาทีลงทุน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:30-10:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าว สำนักข่าวไทย
 • MONEY DAILY - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10:00-10:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวเศรษฐกิจโดย บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด (ภายใต้ชื่อ “มันนี แอนด์ แบงกิง เทเลวิชัน”)
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน (ภาคเที่ยง) - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:00-11:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโดย ไนน์เอนเตอร์เทน
 • ไนน์เอนเตอร์เทนสุดสัปดาห์ - วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11:00-11:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโดย ไนน์เอนเตอร์เทน
 • ข่าวเที่ยง - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11:30-12:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ - วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11:30-13:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • คุยโขมงบ่าย 3 โมง - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15:00-16:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ตกมันส์บันเทิง - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:00-16:45 น. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโดย ไนน์เอนเตอร์เทน
 • ตกมันส์บันเทิงสุดสัปดาห์ - วันอาทิตย์ เวลา 16:00-17:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโดย ไนน์เอนเตอร์เทน
 • เรื่องพลบค่ำ - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16:45-17:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • คลุกข่าวเล่าประเด็น - วันศุกร์ เวลา 18:30-19:30 น.. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • ไนน์เอนเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21:30-21:50 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21:50-22:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าวบันเทิงโดย ไนน์เอนเตอร์เทน
 • ข่าวค่ำ - วันจันทร์-เสาร์ เวลา 19:30-20:50 น. และ วันอาทิตย์ เวลา 19:45-20:30 น.
 • ข่าวในพระราชสำนัก - ทุกวัน เวลา 20:00 น. (อยู่ในช่วงข่าวค่ำ) ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • ฟังหูไว้หู - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21:00-21:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • คุยรอบทิศ - วันเสาร์ เวลา 20:50-21:50 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • คับข่าวครบประเด็น - วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21:50-22:30 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • World today - โลกใกล้ตัว วันจันทร์-อังคาร เวลา 22:30-23:00 น. ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย
 • กาแฟดำ (โดย สุทธิชัย หยุ่น) - วันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 22:30-23:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย กาแฟดำ
 • ข่าวต้นชั่วโมง - ออกอากาศหลังจบรายการของทุกวันในช่วงข่าวสั้น 10:00 น. (จันทร์-ศุกร์), 11:00 น., 14:00 น., 15:00 น., 22:00 น. (เสาร์-อาทิตย์), 23:00 น. และ 24:00 น. (อาทิตย์-พฤหัสบดี; จันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้ามืด) ผู้ผลิตรายการข่าวโดย สำนักข่าวไทย

ละครโทรทัศน์

ทั้งนี้ ได้ออกอากาศกลับมาอีกครั้งหนึ่งทางสถานีฯ ของโทรทัศน์ไทย ที่มีมากมายหลายเรื่องและหลายช่วงเวลา เมื่อมีละครเรื่องหนึ่งจบหรืออวสานไปก็จะมีละครเรื่องใหม่มาออกอากาศแทน โดยละครแต่ละเรื่องจะมีนักแสดงนำ และบทละครที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ เคยออกอากาศละครในยุคสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม (พ.ศ. 2498-2519) , สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 บางลำพู (พ.ศ. 2513-2520) , สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. (พ.ศ. 2520-2542 และ 2544-2545 มีละครชุดเรื่องแรกของกันตนา คือ "ซีรีส์ซีไรท์") และสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี (พ.ศ. 2545-2557) กำลังจะเริ่มออกอากาศได้นำกลับมาใหม่อีกครั้ง เมื่อเร็วๆ นี้

ซีรีส์ต่างประเทศ

รายการกีฬา

การ์ตูนโทรทัศน

 • ช่อง 9 การ์ตูน - วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 07:00-09:00 น. ผู้ผลิตรายการโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (รวมไปถึงสืบสายงานธุรกิจให้กับ ไนน์เอนเตอร์เทน)
เวลา ชื่อการ์ตูน
วันเสาร์ วันอาทิตย์
07:00 - 07:30 น. "มาสค์ไรเดอร์จีโอ" "อุลตร้าแมน นิวเจเนเรชั่นโครนิเคิล" (en)
07:30 - 08:00 น. "ขบวนการจอมโจร ลูแปงเรนเจอร์

VS ขบวนการมือปราบ แพทเรนเจอร์"

"โดราเอมอน 2005 ปี 10""
08:00 - 08:30 น. "ดิจิมอน แอปมอนสเตอร์" "แบล็กโคลเวอร์ ปี 1"
08:30 - 09:00 น. ชมรมฝัน ปั่นสะท้านโลก ปี 2 (en)

สารคดี

 • สารคดี ชุด โลกตะลึง - วันจันทร์-อังคาร เวลา 10:30-11:00 น.
 • สารคดี ชุด ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ - วันเสาร์ เวลา 09:00-10:00 น.
 • สารคดี ชุด เฮฮาภาษาสัตว์ - วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 10:00-10:30 น.

รายการเพื่อศาสนา

รายการในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายการพิเศษ

รายการรีรัน

รายการสั้น

รายการสถานีฯ

ทั้งนี้ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 04.30-05.00 น. ที่เหลือคือ 2 รายการที่นำมาฉายเป็นบางส่วนของตอน ได้แก่ วันพิเศษ Special Day และ ๑ ในพระราชดำริ

รายการพักชั่วคราว

 • NINE THEATER - พักการออกอากาศตั้งแต่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ก่อนกลับมาอีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้
 • ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาประเภทกอล์ฟ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ - เริ่มออกอากาศครั้งแรกในฤดูกาล 2018 เมื่อวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อมาในปี พ.ศ. 2562 ช่วงฤดูกาล 2019 จนถึงปี พ.ศ. 2563 ในฤดูกาล 2020 เมื่อเร็วๆ นี้ (ถ่ายทอดสดที่ออกอากาศแทนมาจากช่อง 7 เอชดี)
 • ถ่ายทอดสด การตรวจรางวัลสลากออมสินพิเศษ (ผลงวดประจำวันที่ 1 และ 16 ของทุกปี โดย ธนาคารออมสิน) - พักการออกอากาศชั่วคราวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ปัจจุบันยังออกอากาศทาง ช่อง NBTเอชดี

การออกอากาศในอนาคต

อยู่ระหว่างเตรียมรอออกอากาศ

ระยะเวลาออกอากาศ

 • 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 (ทดลองออกอากาศ) - เปิดสถานีฯ เวลา 19:00-23:00 น.
 • พ.ศ. 2498 (ระยะแรก) - เปิดสถานีฯ ทุกวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18:30-23:00 น.
 • พ.ศ. 2498 - 2507 - เปิดสถานีฯ เวลา 09:00-23:00 น. รวมถึง หยุดพักการออกอากาศ เวลา 14:00-17:00 น. และออกอากาศก่อนเข้ารายการในช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 17:00-23:00 น. โดยยกเลิกปิดสถานีฯ ทุกวันจันทร์, พุธ และศุกร์
 • พ.ศ. 2508 - 2520 - เปิดสถานีฯ เวลา 09:00-24:00 น. โดยยกเลิกพักการออกอากาศช่วงบ่าย
 • พ.ศ. 2520 - 2524 - เปิดสถานีฯ เวลา 08:00-24:00 น. รวมถึง หยุดพักการออกอากาศ เวลา 18:30-20:00 น. และออกอากาศก่อนเข้ารายการในช่วงไพรม์ไทม์ เวลา 20:00-24:00 น.
 • พ.ศ. 2524 - 2528 - เปิดสถานีฯ เวลา 08:00-24:30 น. โดยยกเลิกพักการออกอากาศช่วงค่ำ และได้นำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มาออกอากาศ
 • พ.ศ. 2528 - 2533 - เปิดสถานีฯ เวลา 06:00-01:30 น. โดยได้นำรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) มาออกอากาศ
 • พ.ศ. 2534 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 - เปิดสถานีฯ เวลา 05:00-01:30 น.
 • 1 เมษายน พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน (ในระบบดิจิทัล เริ่ม 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 05:30 น.) - เปิดสถานีฯ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยยกเลิกปิดสถานีฯ ช่วงดึก รวมถึง พักการออกอากาศรายการแนะนำสินค้าก่อนปิดสถานีฯ ด้วยภาพทดสอบ ใช้ในบางโอกาสของวันที่ออกอากาศได้ ดังต่อไปนี้
  • 1 เมษายน พ.ศ. 2540 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2544 - ปิดสถานีฯ เวลา 02:00-05:30 น.
  • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - ปิดสถานีฯ เวลา 02:00-05:00 น.
  • 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 - 2556 - รายการต่างๆ ช่วงดึก โดยไม่ทราบเวลาออกอากาศก่อนปิดสถานีฯ
  • พ.ศ. 2557 - 31 มกราคม พ.ศ. 2560 - รายการรีรันช่วงดึก โดยไม่ทราบเวลาออกอากาศก่อนปิดสถานีฯ
  • 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 - ปิดสถานีฯ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 01:00-04:00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 01:30-04:30 น. โดยยกเลิกรายการรีรันช่วงดึก และได้นำการถ่ายทอดสดฟุตบอลอีเอฟแอลแชมเปียนชิป กับ อีเอฟแอลคัพ จากฟุตบอลสโมสรของประเทศอังกฤษ และเอเรอดีวีซี จากฟุตบอลสโมสรของประเทศเนเธอร์แลนด์ มาออกอากาศเป็นบางวัน
  • 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน - โดยนำรายการแนะนำสินค้ามาออกอากาศช่วงดึก และรายการรีรัน มาออกอากาศแทน

การโฆษณา

โทรทัศน์ส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี ส่วนภูมิภาค เป็นหนึ่งในกลุ่มสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในเครือข่ายท้องถื่นแห่งเดียวของประเทศไทย เริ่มดำเนินการจัดสถานีถ่ายทอดสัญญาณแอนะล็อกและดิจิทัลทั่วประเทศ (รวมไปถึงศูนย์ข่าวจากสำนักข่าวไทย) โดยมีการแพร่ภาพระหว่างออกอากาศในต่างจังหวัดเพิ่มเติมละ 36 สถานี ได้แก่

รายการข่าว

ผู้ประกาศข่าวในปัจจุบัน

รายการ ผู้ประกาศข่าว
เช้าชวนคุย
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 06:30 - 08:00น.
กำภู ภูริภูวดล
รัชนีย์ สุทธิธรรม
เจาะลึกทั่วไทย Inside thailand
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08:00 - 09:30น.
ดนัย เอกมหาสวัสดิ์
อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
นาทีลงทุน
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09:30 - 10:00น.
โศภณ นวรัตนาพงษ์
ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
มันนี่เดลี่
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 10:00 - 10:30น.
ฐิติกร ทิพย์มณเฑียร
ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา
ไนน์เอ็นเตอร์เทน
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
เวลา 11:00 - 11:30น.
นันทกา วรวณิชชานันท์
พัทรวี บุญประเสริฐ
เทมส์ สรรพกิจ
รณชัย ศิริขันธ์
สมประสงค์ ศรีบัว
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภศิน
ข่าวเที่ยง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 11:30 - 12:30น.
ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
วรรณศิริ ศิริวรรณ
ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์
ชุติมา พึ่งความสุข
ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
จิรายุ จับบาง
รัชนิพงศ์ วรศะริน
พีรพล อนุตรโสตถิ์
ชุษณะ สัตยานนท์
ปรียาพร ทรัพย์แสนยากร
ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์
คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 11:30 - 13:00น.
กำภู ภูริภูวดล
รัชนีย์ สุทธิธรรม
คัมภีร์วิถีรวย
วันจันทร์ - วันอังคาร
เวลา 13:00 - 13:35น.
จิรภา สีตาบุตร
ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
บ่ายนี้มีคำตอบ
วันพุธ - วันศุกร์
เวลา 13:00 - 13:35น.
วิศาล ดิลกวณิช
สุนทรี อรรถสุข
ชุติมา พึ่งความสุข
คุยโขมงบ่าย 3 โมง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 15:00 - 16:00น.
สุวิช สุทธิประภา
ภรภัทร นีลพัธน์
ตกมันส์บันเทิง
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16:00 - 16:45น.
วันอาทิตย์
เวลา 16:00 - 17:00น.
วศิน บุณยาคม
ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล
ธัณย์สิตา สุวัชราธนากิตติ์
พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
ณปภา ตันตระกูล
เรื่องพลบค่ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 16:45 - 18:00น.
กำภู ภูริภูวดล
รัชนีย์ สุทธิธรรม
คลุกข่าวเล่าประเด็น
วันศุกร์
เวลา 18:00 - 19:00น.
โศภณ นวรัตนาพงษ์
ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
ข่าวค่ำ
วันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 19:00 - 20:50น.
วันอาทิตย์
เวลา 19:00 - 20:30น.
สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
วรรณศิริ ศิริวรรณ
พีรพล อนุตรโสตถิ์
ข่าวในพระราชสำนัก
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
ในช่วงข่าวค่ำ
ชุติมา พึ่งความสุข
ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
ดารากาญจน์ ทองลิ่ม
เรื่องง่ายใกล้ตัว
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 20:50 - 21:00น.
ทีมข่าวสำนักข่าวไทย
ฟังหูไว้หู
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 21:00 - 21:30น.
วีระ ธีรภัทร
ชุติมา พึ่งความสุข
ไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 21:30 - 21:50น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เวลา 21:50 - 22:00น.
พัทรวี บุญประเสริฐ
นันทกา วรวณิชชานันท์
เทมส์ สรรพกิจ
รณชัย ศิริขันธ์
สมประสงค์ ศรีบัว
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภศิน
คับข่าวครบประเด็น
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 21:50 - 22:30น.
เพ็ญพรรณ แหลมหลวง
จามร กิจเสาวภาคย์
โลกใกล้ตัว
วันจันทร์ - วันอังคาร
เวลา 22:30 - 23:00น.
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
โลกเล่าเรื่อง
วันพุธ
เวลา 22:30 - 23:00น.
วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
กาแฟดำ
วันพฤหัสบดี - วันศุกร์
เวลา 22:30 - 23:00น.
สุทธิชัย หยุ่น
ข่าวต้นชั่วโมง
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์
ณัฏฐ์อาภา ผ่องทิพาภรณ์
สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
ศุภชาติ ศุภเมธี
ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
กมลเนตร นวลจันทร์
สุทธิดา ปล้องพุดซา
รัตติยา เรืองขจร
กุลธิดา พงษ์แจ่ม
ผู้สื่อข่าว กนกนวล อินสมภักษร
เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
เกียรติยา ธรรมวิภัชน์
ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
ชุษณะ สัตยานนท์
ญาณตา ธีพรเลิศ
ฐิติญาณ จันทนภูผา
ณิชากานติ์ แววคล้ายหงษ์
ดาวี ไชยคีรี
ทินกร วีระพลศิลป์
ทัศนีย์ ดำมุณี
บุษยา อุ้ยเจริญ
ประภาพรรณ ลอมศรี
พชร ล้อมรื่น
พิษณุ แป้นวงศ์
เพลินพิศ ชูเสน
เพ็ญพร พิพัฒโนทัย
ภิเษก ศรีสวัสดิ์
มนตรี ตระกูลสมบัติ
มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ
เยาวลักษณ์ โบราณมูล
รวีวรรณ สมรภูมิ
รัตติยา เรืองขจร
ศุภชาติ ศุภเมธี
ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์
ศิริพร กิจประกอบ
สกนธ์ จินดาวรรณ
สมยศ แดงยวน
สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์
สุทธิดา ปล้องพุดซา
สามารถ คุ้มครองธรรม
สาเรศ ลิ่มกังวาฬมงคล
สันติวิธี พรหมบุตร
สิริธร พัฒน์ตระกูลชัย
อรวรรณ เผือกไธสง
เอกชัย ผดุงเกียรติ

ในอดีต

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

 1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 196/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 10 กันยายน 2562
 2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 1 สิงหาคม 2562
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 ประวัติ อ.ส.ม.ท. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จากหน้าเว็บ ประวัติและเทคโนโลยีโทรทัศน์ของ บมจ.อสมท ในเว็บไซต์ บมจ.อสมท
 4. รายการคุณพระช่วย ออกอากาศราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี
 5. หนังสือประวัติศาสตร์ อสมท 59 ปี สื่อไทย (หน้า 24)
 6. พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 94 ตอน 24 ก, 25 มีนาคม 2520, หน้า 1-17.
 7. ข่าวพระราชกรณียกิจข่าวพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2523-กันยายน พ.ศ. 2524 บทที่ 10 หน้า 10 จากเว็บไซต์สำนักราชเลขาธิการ
 8. ข่าวดังข้ามเวลา : แสง…แห่งชัย [คลิปเต็มรายการ] เผยแพร่โดย สำนักข่าวไทย อสมท
 9. “อสมท” ตั้งเป้ารายได้ ปี 55 เติบโตร้อยละ 15 เตรียมเปิดตัวข่าวโฉมใหม่ 25 เม.ย.นี้ โดยสำนักข่าวไทย
 10. ปรับโฉม ช่อง 9 MCOT HD เปิดโลกกว้าง สร้างความสุข
 11. ช่อง 9 MCOT HD เปลี่ยนผ่านจากระบบแอนะล็อกสู่ระบบดิจิตอล - Youtube, 16 กรกฎาคม 2561
 12. หนังสือประวัติศาสตร์ อสมท 59 ปี สื่อไทย (หน้า 31)

แหล่งข้อมูลอื่น