ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย

ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย (แอ๊ด) พิธีกรชาวไทย เกิดวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2513 ที่อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ระดับอุดมศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานในอดีตแก้ไข

ผลงานละครแก้ไข

ผลงานภาพยนตร์แก้ไข

  • วัยรุ่นพันล้าน (2554)

เพลงแก้ไข

  • คนขอนแก่น - รวมศิลปินชาวจังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. HAMBURGER AWARDS#1, นิตยสารHAMBURGER ปีที่1 ฉบับที่ 9, ปักษ์หลัง ธันวาคม 2545, หน้า 30-41