ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย

ไชยวัฒน์ อนุตระกูลชัย (แอ๊ด) พิธีกรชาวไทย

เกิดวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2511 ที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ระดับอุดมศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พศ.2535

Theatre Design Course จาก The Slade School of Art, University College London (UCL) ปี พศ. 2537

ผลงานในอดีตแก้ไข

ผลงานละครแก้ไข

ผลงานภาพยนตร์แก้ไข

  • วัยรุ่นพันล้าน (2554)

เพลงแก้ไข

  • คนขอนแก่น - รวมศิลปินชาวจังหวัดขอนแก่น

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. HAMBURGER AWARDS#1, นิตยสารHAMBURGER ปีที่1 ฉบับที่ 9, ปักษ์หลัง ธันวาคม 2545, หน้า 30-41