รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี

รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี เรียงชื่อตามลำดับอักษร

เนื้อหา: บนสุด -

ในอดีตแก้ไข

แก้ไข

 • กฤษณะพงศ์ พงศ์แสนยากร
  • ผู้สื่อข่าว
 • กนกนวล อินสมภักษร
  • ผู้สื่อข่าว
 • กมลเนตร นวลจันทร์
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าว
 • เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
  • ผู้สื่อข่าว
 • เกียรติยา ธรรมวิภัชน์
  • ผู้สื่อข่าว
 • กิติพัฒน์ พิมพ์เกษมโสภณ
  • ช่อง 9 การ์ตูน (ข่าวหลัก)
 • กิตติมา ณ ถลาง
  • World wide watch (ข่าวหลัก)
  • รอบรั้วโลก (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเที่ยง (ข่าวต่างประเทศ)
  • ข่าวค่ำ (ข่าวต่างประเทศ)
  • โลกวันนี้ (ข่าวหลัก)
 • กำภู ภูริภูวดล
  • เช้าชวนคุย (ข่าวหลัก)
  • เรื่องพลบค่ำ (ข่าวหลัก)
  • คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ (ข่าวหลัก)

แก้ไข

 • ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • จามร กิจเสาวภาคย์
  • คับข่าวครบประเด็น (ข่าวหลัก)
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
 • จิรายุ จับบาง
  • ข่าวเที่ยง (ข่าวกีฬา)

แก้ไข

 • ชุษณะ สัตยานนท์
  • ข่าวเที่ยง (In On At)
  • ผู้สื่อข่าว
 • ชุติมา พึ่งความสุข
  • ข่าวเที่ยง (9 เศรษฐกิจ)
  • ข่าวค่ำ (ข่าวในพระราชสำนัก)
  • ฟังหูไว้หู (ข่าวหลัก)
  • บ่ายนี้มีคำตอบ (บ่ายนี้มีอะไร)
  • ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

แก้ไข

 • ญาณตา ธีพรเลิศ
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • ฐิติญาณ จันทนภูผา
  • ผู้สื่อข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แก้ไข

แก้ไข

 • ดนัย เอกมหาสวัสดิ์
  • เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand (ข่าวหลัก)
 • ดาวี ไชยคีรี
  • ผู้สื่อข่าว
 • ดารากาญจน์ ทองลิ่ม

แก้ไข

 • ทิชาฎา อุ่นทรีจันทร์
  • ผู้สื่อข่าวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
 • ทินกร วีระพลศิลป์
  • ผู้สื่อข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ทิพย์สุดา ชาดี
  • ผู้สื่อข่าว
 • ทัศนีย์ ดำมุณี
  • ผู้สื่อข่าว
 • เทมส์ สรรพกิจ

แก้ไข

 • ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล
  • ตกมันส์บันเทิง (ข่าวหลัก)
  • ตกมันส์บันเทิงสุดสัปดาห์ (ข่าวหลัก)
 • ธนัส ศิรางกูร
  • ข่าวเที่ยง (ข่าวต่างประเทศ)
  • รอบรั้วโลก (ข่าวหลัก)
 • ธีรวัฒน์ พึ่งทอง
 • ธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์
  • นาทีลงทุน (ข่าวหลัก)
  • ข่าวเที่ยง (9เศรษฐกิจ)
  • ทำมาหากิน (Youtube&Facebook)

แก้ไข

 • นิติเทพ กิ่งชา
  • ผู้สื่อข่าว
  • เรื่องง่ายใกล้ตัว (ข่าวหลัก)
 • นีรชา หลิมสมบูรณ์
  • ผู้สื่อข่าว
 • นันทกา วรวณิชชานันท์

แก้ไข

 • บุษยา อุ้ยเจริญ
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง

แก้ไข

 • ประภาพรรณ ลอมศรี
  • ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ
 • ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
  • ตกมันส์บันเทิง (ข่าวหลัก)
  • ตกมันส์บันเทิงสุดสัปดาห์ (ข่าวหลัก)
 • ปรียาพร ทรัพย์แสนยากร
  • ข่าวเที่ยง (In On At)
  • ผู้สื่อข่าวไอที
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

แก้ไข

 • พงศ์อิทธิ์ เชิดชูวงศ์
  • คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ (Help me…ปี๊ด)
  • ผู้สื่อข่าว
 • พชร ล้อมรื่น
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
 • พิษณุ แป้นวงศ์
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • พีรพล อนุตรโสตถิ์
  • ข่าวค่ำ (ชัวร์ก่อนแชร์)
  • ผู้สื่อข่าวไอที
 • พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภศิน
 • พัทรวี บุญประเสริฐ
 • เพลินพิศ ชูเสน
  • ผู้สื่อข่าวภาคใต้ฝั่งอันดามัน
 • เพ็ญพรรณ แหลมหลวง
  • คับข่าวครบประเด็น (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • เพ็ญพร พิพัฒโนทัย
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง

แก้ไข

 • ภิเษก ศรีสวัสดิ์
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • ภรภัทร นีลพัธน์
  • คุยโขมงบ่าย 3 โมง (ข่าวหลัก)
 • นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
 • ภัทรดนัย เทศสุวรรณ
  • คัมภีร์วิถีรวย
  • คลุกข่าวเล่าประเด็น (ข่าวหลัก)
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

แก้ไข

 • มนตรี ตระกูลสมบัติ
  • ผู้สื่อข่าวภาคเหนือ
 • มูฮัมหมัดรุสดี เชคฮารูณ
  • ผู้สื่อข่าวภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

แก้ไข

 • เยาวลักษณ์ โบราณมูล
  • ผู้สื่อข่าว

แก้ไข

 • รณชัย ศิริขันธ์
 • รวีวรรณ สมรภูมิ
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • รัชนิพงศ์ วรศะริน
  • ข่าวเที่ยง (ข่าวกีฬา)
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • รัชนีย์ สุทธิธรรม
  • เช้าชวนคุย (ข่าวหลัก)
  • เรื่องพลบค่ำ (ข่าวหลัก)
  • คู่ข่าวเสาร์-อาทิตย์ (ข่าวหลัก)
 • รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
 • รัตติยา เรืองขจร
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม

แก้ไข

 • วรรณศิริ ศิริวรรณ
  • ข่าวเที่ยง (ข่าวหลัก)
  • ข่าวค่ำ (ข่าวหลัก)
 • วศิน บุญญาคม
  • ตกมันส์บันเทิง (ข่าวหลัก)
  • ตกมันส์บันเทิงสุดสัปดาห์ (ข่าวหลัก)
 • วิศาล ดิลกวณิช
  • บ่ายนี้มีคำตอบ (ข่าวหลัก)
 • วัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น
  • ข่าวเที่ยง (ข่าวต่างประเทศ)
  • ข่าวค่ำ (ข่าวต่างประเทศ)
  • โลกวันนี้ (ข่าวหลัก)
  • โลกใกล้ตัว (ข่าวหลัก)
  • โลกเล่าเรื่อง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
 • วีระ ธีรภัทร
  • ฟังหูไว้หู (ข่าวหลัก)

แก้ไข

 • โศภณ นวรัตนาพงษ์
  • คลุกข่าวเล่าประเด็น (ข่าวหลัก)
  • นาทีลงทุน (ข่าวหลัก)
  • ทำมาหากิน (Youtube&Facebook)
 • ศุภชาติ ศุภเมธี
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • ศรีสุดา วินิจสุวรรณ์
  • ข่าวเที่ยง (In On At)
  • ผู้สื่อข่าวไอที
 • ศิริพร กิจประกอบ
  • ผู้สื่อข่าว
  • ต้องรอด (ข่าวหลัก)

แก้ไข

 • สกนธ์ จินดาวรรณ
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • สมประสงค์ ศรีบัว (ดีเจข้าวฟ่าง)
  • ไนน์เอ็นเตอร์เทน (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวบันเทิง
 • สมยศ แดงยวน
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • สมศักดิ์ อยู่ประพัฒน์
  • ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • สุนทรี อรรถสุข
  • บ่ายนี้มีคำตอบ (ข่าวหลัก)
 • สุทิวัส หงส์พูนพิพัฒน์
  • ข่าวค่ำ (ข่าวหลัก)
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
 • สุทธิดา ปล้องพุดซา
  • ข่าวต้นชั่วโมง (ข่าวหลัก)
  • ผู้สื่อข่าวการเมือง
 • สุวิช สุทธิประภา
  • คุยโขมงบ่าย 3 โมง (ข่าวหลัก)
 • สามารถ คุ้มครองธรรม
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • สาเรศ ลิ่มกังวาฬมงคล
  • ผู้สื่อข่าวกีฬา
 • สันติวิธี พรหมบุตร
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • สิริธร พัฒน์ตระกูลชัย
  • ผู้สื่อข่าว
 • สิริสาข์ ประชุมญาติ
  • ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ

แก้ไข

 • ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ (ทิดบ้วน)
  • ทิดบ้วนชวนคุย (ข่าวหลัก)
 • อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์
  • เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand (ข่าวหลัก)
 • อรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • อรวรรณ เผือกไธสง
  • ผู้สื่อข่าวภาคสนาม
 • เอกชัย ผดุงเกียรติ
  • ผู้สื่อข่าวอาชญากรรม