ไนน์เอ็นเตอร์เทน

ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวบันเทิง ผลิตโดยส่วนผลิตข่าว รายการ และกิจกรรมบันเทิง สำนักฝึกอบรมวิชาชีพ (MCOT Academy; แยกมาจาก กองบรรณาธิการ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สำนักข่าวไทย) บริหารงานโดยบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ตามดำริของมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนแรกของ บมจ.อสมท ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 บมจ.อสมท เปิดโอกาสขยายธุรกิจของไนน์เอ็นเตอร์เทนให้ครบวงจรมากขึ้น โดยมี 10 โครงการใหญ่ตลอดปี พ.ศ. 2554 เช่น ไนน์เอ็นเตอร์เทนแชนเนล (9 Entertain Channel) ไนน์เอ็นเตอร์เทนเฟสติวัล (9 Entertain Festival) เป็นต้น

ไนน์เอ็นเตอร์เทน
ประเภทข่าวบันเทิง
สร้างโดยสายงานธุรกิจ ไนน์เอ็นเตอร์เทน
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เสนอโดยพัทรวี บุญประเสริฐ
นันทกา วรวณิชชานันท์
รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
การผลิต
ความยาวตอน240 นาที (จันทร์-อาทิตย์)
ออกอากาศ
เครือข่ายช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
เอ็มคอตแฟมิลี (ยุติการออกอากาศแล้ว)

ประวัติรายการ

แก้

เวลาออกอากาศ

แก้

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ปัจจุบันผลิตรายการ และออกอากาศทางเอ็มคอตเอชดี ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 11.05 - 11.45 น. และ 18.54 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 11.30 - 12.00 น. และ 20.15 - 20.20 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2554 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.05 - 11.45 น. และ 19.40 - 20.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และ 19.00 - 19.15 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.05 - 11.45 น. และ 18.40 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และ 19.00 - 19.15 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

อนึ่ง เมื่อมีการปรับผังรายการข่าวภาคเช้าเป็น คุยโขมงข่าวเช้า จึงได้เพิ่มช่วงข่าวบันเทิง โดยออกอากาศในเวลา 07.10 - 07.20 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.10 - 07.20 น. , 11.30 - 12.00 น. และ 21.30 - 21.45 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และ 19.00 - 19.15 น.

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ได้มีการเปลี่ยนเวลาออกอากาศในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เป็น 07.00 - 07.10 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

วันจันทร์ - วันศุกร์

 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน
  • 11.30 น. - 12.00 น.
 • ตกมันส์บันเทิง
  • 16.00 น. - 16.45 น.
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์
  • 20.30 น. - 20.45 น.

กิจกรรมของรายการ

แก้
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน อวอร์ดส์
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนมีทแอนด์กรี๊ด
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนเฟรสชี่
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนเซอร์ไพรส์ทริป (ออสก้าร์ / เทศกาลหนังเมืองคานส์)
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนเฟสติวัล
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนคอนเสิร์ต

พิธีกร

แก้

พิธีกรในปัจจุบัน

แก้
 • นันทกา วรวณิชชานันท์
 • พัทรวี บุญประเสริฐ
 • รัฐนันท์ จรรยาจิรวงศ์
 • พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์
 • พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภศิน
 • พรพจี ศิริสิทธิ์

รางวัลที่ได้รับ

แก้
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2006 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2007 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2008 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2009 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้