เปิดเมนูหลัก

ไนน์เอ็นเตอร์เทน เป็นรายการโทรทัศน์ ผลิตโดย ส่วนผลิตข่าว รายการ และกิจกรรมบันเทิง สำนักฝึกอบรมวิชาชีพ (MCOT Academy; แยกมาจาก กองบรรณาธิการ ข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิง สำนักข่าวไทย) บริหารงานโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ออกอากาศเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ตามดำริของมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท คนแรก ต่อมาในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2554 บมจ.อสมท เปิดโอกาสขยายธุรกิจของไนน์เอ็นเตอร์เทนให้ครบวงจรมากขึ้น โดยมี 10 โครงการใหญ่ตลอดปี พ.ศ. 2554 เช่นไนน์เอ็นเตอร์เทนแชนเนล (9 Entertain Channel) ไนน์เอ็นเตอร์เทนเฟสติวัล (9 Entertain Festival) เป็นต้น

ประเภทข่าวบันเทิง
สร้างโดยสายงานธุรกิจ ไนน์เอ็นเตอร์เทน
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เสนอโดยพัทรวี บุญประเสริฐ
นันทกา วรวณิชชานันท์
พัทธ์ ชนภัณฑารักษ์
กีรติ ศุภดิเรกกุล
พรพจี ศิริสิทธิ์
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
ผู้อำนวยการสร้างธิติพร จุติมานนท์
ความยาวตอน240 นาที (จันทร์-อาทิตย์)
เครือข่าย/ช่องช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี
เอ็มคอตแฟมิลี
แบบภาพ16:9
แบบเสียงสเตอริโอ
ออกอากาศครั้งแรก5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
[www.nineentertain.tv เว็บไซต์]

ประวัติรายการแก้ไข

เวลาออกอากาศแก้ไข

รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ปัจจุบันผลิตรายการ และออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 11.05 - 11.45 น. และ 18.54 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ วันอาทิตย์ เวลา 11.30 - 12.00 น. และ 20.15 - 20.20 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 31 ธันวาคม 2554 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.05 - 11.45 น. และ 19.40 - 20.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และ 19.00 - 19.15 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2555 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.05 - 11.45 น. และ 18.40 - 19.00 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และ 19.00 - 19.15 น.
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.30 - 12.00 น.

อนึ่ง เมื่อมีการปรับผังรายการข่าวภาคเช้าเป็น คุยโขมงข่าวเช้า จึงได้เพิ่มช่วงข่าวบันเทิง โดยออกอากาศในเวลา 07.10 - 07.20 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 - 30 มิถุนายน 2556 รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

 • วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 07.10 - 07.20 น. , 11.30 - 12.00 น. และ 21.30 - 21.45 น.
 • วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 11.05 - 11.30 น. และ 19.00 - 19.15 น.

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ได้มีการเปลี่ยนเวลาออกอากาศในช่วงเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เป็น 07.00 - 07.10 น. ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนเปลี่ยนเวลาออกใหม่ออกอากาศทางช่อง 9 โมเดิร์นไนน์ ทุกวัน ตามช่วงเวลาดังนี้

วันจันทร์ - วันศุกร์

 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน
  • 11.30 - 12.00
 • ตกมันส์บันเทิง
  • 16.15 - 17.00 (วันจันทร์ - วันศุกร์)
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์
  • (จ.-ศ.) 18.50 - 19.00

วันเสาร์ - วันอาทิตย์

 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน สุดสัปดาห์
  • 11.05 - 11.30
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทน ไนท์ ไลฟ์ สุดสัปดาห์
  • 18.50 - 19.00
 • ตกมันส์บันเทิงสุดสัปดาห์
  • (อา.) 15.05 - 16.00

กิจกรรมของรายการแก้ไข

 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนอวอร์ดส
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนมีทแอนด์กรี๊ด
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนเฟรสชี่
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนเซอร์ไพรส์ทริป (ออสก้าร์ / เทศกาลหนังเมืองคานส์)
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนเฟสติวัล
 • ไนน์เอ็นเตอร์เทนคอนเสิร์ต

พิธีกรแก้ไข

พิธีกรหลักแก้ไข

 • นันทกา วรวณิชชานันท์ (ฝน)
 • กีรติ ศุภดิเรกกุล (กี)
 • พรพจี ศิริสิทธิ์ (ใบเตย)
 • เทมส์ สรรพกิจ (เทมส์)
 • รณชัย ศิริขันธ์ (ไท)
 • สมประสงค์ ศรีบัว (ข้าวฟ่าง)

พิธีกรในอดีตแก้ไข

 • รัฐวิชญ์ พีระศราโรจน์ (เอกชัย วริทธิ์ชราพร)
 • กนก รัตน์วงศ์สกุล (ปัจจุบันอยู่ช่องเนชั่นทีวี)
 • วินัย สุขแสวง (เจ๊แหม่ม) (ปัจจุบันอยู่ช่อง 5)
 • ณัฎฐพร ศิริไพบูลย์วรลักษณ์ (การ์ด) (ปัจจุบันอยู่ช่องเอ็มคอตแฟมิลี่) (เฉพาะเป็นครั้งคราว)
 • ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์ (อาจารย์ยิ่งศักดิ์)
 • ธิติพร จุติมานนท์ (บอย) (ปัจจุบันอยู่ช่องวัน 31)

ทีมงานผลิตรายการแก้ไข

 • มลิวัลย์ หวันสู - โปรดิวเซอร์รายการ
 • จินตนา จุติมานนท์ - โปรแกรมโปรดิวเซอร์
 • นครินทร์ ภีระคำ - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • อรจิรา นิลอรุณ - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • วศิน บุณยาคม - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • พงษ์ไทย พงษ์เรือง - ครีเอทีฟรายการ
 • สิริรัตน์ พิทักษ์ทา - ครีเอทีฟรายการ
 • สุมนา หลังสัน - ครีเอทีฟรายการ
 • นภพรรณ อัศวรังสี - เรียบเรียงข่าวบันเทิงต่างประเทศ
 • พรสุรีย์ อ่อนสองชั้น - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • รุจิกา ซาเหลา - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • เสาวลักษณ์ สุกิจพิพัฒน์ - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • วัชรพงศ์ ปัทมาวิไล - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • ศศิขัณฑ์ อุ่นนวล - เจ้าหน้าที่ผลิตรายการ
 • วนิดา ฤกษ์นิรันดร์ - โปรดิวเซอร์รายการ

รางวัลที่ได้รับแก้ไข

 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2006 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2007 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2008 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง
 • รางวัลรายการข่าวบันเทิงยอดเยี่ยม Star Entertainment Awards ปี 2009 โดย สมาคมนักข่าวบันเทิง

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข