แถบอักษรข่าววิ่ง

แถบอักษรข่าววิ่ง (อังกฤษ: news ticker บ้างเรียก crawler หรือ slide) เป็นแถบที่อยู่บริเวณด้านล่างของจอโทรทัศน์เพื่อใช้แสดงหัวข้อข่าวสั้น โดยมักปรากฏในรายการประเภทข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน เริ่มใช้ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. 2495 โดย เอ็นบีซี โดยเป็นส่วนหนึ่งของรายการทูเดย์ แถบอักษรข่าววิ่งดังกล่าวเป็นเพียงการฉายแถบกระดาษที่มีหัวข้อข่าวอย่างสั้นวิ่งในลักษณะเครื่องพิมพ์ดีดอยู่บริเวณด้านล่างของจอ แต่ได้ยกเลิกในภายหลัง เนื่องจากไม่ได้รับความนิยม จนสถานีโทรทัศน์ ซีเอ็นเอ็นเฮดไลน์นิวส์ ได้เริ่มใช้แถบตัวอักษรข่าวในปี พ.ศ. 2535 โดยระยะแรกใช้ในการรายงานผลกีฬา และสถานีโทรทัศน์ทั่วโลกเริ่มใช้แถบตัวอักษรข่าววิ่งในลำดับหลังจากนั้น

แถบตัวอักษรข่าววิ่ง ที่ด้านล่างของหน้าจอ

ในประเทศไทย แก้

ในประเทศไทย เริ่มมีการใช้แถบตัวอักษรข่าววิ่งครั้งแรกโดย เนชั่นทีวี แต่เป็นการเสนอข่าวแบบพาดหัวข่าวเดี่ยว ทีละหนึ่งข้อความข่าว ด้วยการเลื่อนตัวอักษรทีละตัวจากทางซ้ายไปทางขวาตามลำดับในช่วงเดียว โดยได้ใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ประมาณปลายปี พ.ศ. 2543 ถึงปี พ.ศ. 2544 (ใช้งานมาจนถึงกลางปี พ.ศ. 2554) ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 โมเดิร์นไนน์ทีวี (ปัจจุบันคือ ช่อง 9 เอ็มคอตเอชดี) เริ่มใช้แถบตัวอักษรข่าววิ่งโดยข่าวที่อยู่ในแถบตัวอักษรวิ่งจะแสดงต่อเนื่องกัน โดยแต่ละข่าวจะเว้นช่องว่างเป็นช่วงกว้าง ต่อมาสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยช่องอื่นๆ เริ่มมีการใช้แถบตัวอักษรข่าววิ่งตามลำดับ