แสงชัย สุนทรวัฒน์

นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ (12 มิถุนายน พ.ศ. 2486 - 11 เมษายน พ.ศ. 2539) อดีตผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)

แสงชัย สุนทรวัฒน์
เกิด12 มิถุนายน พ.ศ. 2486
ไทย อำเภอเมืองปราจีนบุรี, จังหวัดปราจีนบุรี
เสียชีวิต11 เมษายน พ.ศ. 2539 (52 ปี)
ไทย อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี
สาเหตุเสียชีวิต
ถูกลอบสังหารด้วยอาวุธปืน
สัญชาติไทย ไทย
การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จบจากโรงเรียนอำนวยศิลป์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
อาชีพผู้อำนวยการ
ปีปฏิบัติงาน2536 - 2539
องค์การองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.)
ศาสนาพุทธ
นิกายเถรวาท
คู่สมรสวัชรี สุนทรวัฒน์
บุตรอิสรา สุนทรวัฒน์
บิดามารดาประดิษฐ์-บุญยืน สุนทรวัฒน์
ญาติสมชาย สุนทรวัฒน์ อำนาจ สุนทรวัฒน์ อำไพ ตรีสุวรรณ อำนวย สุนทรวัฒน์

ประวัติแก้ไข

แสงชัย สุนทรวัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2486[1] ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุตรของนายประดิษฐ์ กับนางบุญยืน สุนทรวัฒน์ เป็นน้องชายของ นายสมชาย สุนทรวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีพี่น้องร่วม กันอีก 3 คน รวม 5 คน คือ นาง อำไพ ตรีสุวรรณ, นางสาว อำนวย สุนทรวัฒน์ แม่ชีในรัฐยูธ่าห์ สหรัฐ อเมริกา, และนายอำนาจ สุนทรวัฒน์ อดีตประธานสภาคนไทยในเท็กซัส สหรัฐอเมริกาและอดีตประธานสภามวยโลก นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ สมรสกับนางวัชรี สุนทรวัฒน์ มีบุตรชายคนเดียว คือ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายแสงชัย เสียชีวิตด้วยการถูกลอบสังหารด้วยอาวุธปืน ขณะเดินทางกลับที่พัก โดยมีนางอุบล บุญญชโลธร เป็นผู้บงการ เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2539 สิริอายุรวม 52 ปี[2]

การศึกษาแก้ไข

แสงชัย สุนทรวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอำนวยศิลป์ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท ทางกฎหมาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงานแก้ไข

แสงชัย ทำงานเป็นนักกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน แสงชัยก็มีกิจการร้านอาหาร จนกระทั่งเริ่มงานในวงการสื่อสารมวลชน ด้วยการเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ให้กับหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย และ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ใน พ.ศ. 2525 ขณะที่อาศัยอยู่ที่นั่น ตามลำดับ

แสงชัย เริ่มมีชื่อเสียงจากการเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ คอลัมน์ "ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ" ให้กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

เมื่อกลับมาเมืองไทย ใน พ.ศ. 2526 แสงชัยก็ยังทำงานด้านกฎหมายเช่นเดิม ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฟอกหนังในเวลาต่อมา จนกระทั่ง พ.ศ. 2536 แสงชัยเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) และได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการโทรทัศน์ไทย ตราบจนช่วงสุดท้ายของชีวิต

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสืออนุสรณ์ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร วันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2539
  2. พลิกแฟ้มคดีดัง : ปิดคดีฆ่า "แสงชัย สุนทรวัฒน์"