ซีซีทีวี

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

คำสำคัญ "ซีซีทีวี" หรือ "CCTV" เป็นอักษรย่อ ซึ่งสามารถหมายถึง