ชลวิทย์ สุขอุดม

ชลวิทย์ สุขอุดม (28 ตุลาคม 2508 - ) ชื่อเล่น แก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่งป็น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และความยั่งยืนองค์กร บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ จำกัด [1]

ชลวิทย์ สุขอุดม
เกิด28 ตุลาคม พ.ศ. 2508 (57 ปี)
ชลวิทย์ สุขอุดม
อาชีพคนเขียนบท, นักแสดง, นายแบบ,พิธีกร,content creator,ผู้บริหาร
ปีที่แสดงพ.ศ. 2530 - ปัจจุบัน
สังกัดช่อง 7 (2531-2533),อิสระ

ผลงานแก้ไข

ละครโทรทัศน์แก้ไข

ภาพยนตร์แก้ไข

งานบริหารแก้ไข

Project Ken Co.,Ltd

บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัดแก้ไข

  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(2551-2554)
  • ผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาวุโส (2555-2558)
  • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และส่งเสริมสังคม (2559-2565)
  • ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารองค์ความรู้และความยั่งยืนองค์กร (2566 - ปัจจุบัน)

อ้างอิงแก้ไข