แรงเงา เป็นนวนิยายของนันทนา วีระชน ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2529 และละครโทรทัศน์ในปี 2531 ในชื่อ แรงหึง[1] และปี 2544 ผลิตโดย บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น นำแสดงโดย ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ , แอน ทองประสม , ยุทธพิชัย ชาญเลขา , สาวิตรี สามิภักดิ์ , มณฑล ปริวัฒน์ , บุษราคัม อภิธนารักษ์ , ด.ญ.พิมประภา ตั้งประภาพร ในบท ต้อม ปี 2555 ได้ผลิตอีกครั้งโดยบริษัทเดิม นำแสดงโดย ภูภูมิ พงศ์ภาณุ , เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ , รวิชญ์ เทิดวงส์ , ธัญญาเรศ รามณรงค์ , และนักแสดงน้องใหม่ พิชฌพัฒน์ ตันทา , อริต์ตา รามณรงค์ และ ด.ญ.ชาริสา โอแฮม ต่อมาได้มีการสร้างภาคต่อใช้ชื่อ แรงเงา 2 แรงเงาแรงแค้น ออกอากาศในปี 2562

แรงเงา
สร้างโดยพ.ศ. 2529 ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น
พ.ศ. 2531 อดุลย์ ดุลยรัตน์
พ.ศ. 2544 บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2555 บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
พ.ศ. 2562 บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
เขียนโดยนันทนา วีระชน
กำกับโดยพ.ศ. 2531 อดุลย์ ดุลยรัตน์
พ.ศ. 2544 ชนินทร ประเสริฐศาสน์
พ.ศ. 2555 ชนินทร ประเสริฐศาสน์
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดพ.ศ. 2544 วันนั้น - หนุ่ย นันทกานต์
พ.ศ. 2555 เงาที่มีหัวใจ - มิณฑิตา วัฒนกุล
พ.ศ. 2562 อยากรู้ - หนุ่ย นันทกานต์
จำนวนตอนพ.ศ. 2555 : 20 ตอน
พ.ศ. 2562 10 ตอน
การผลิต
ความยาวตอนพ.ศ. 2555 : 135 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

รายชื่อนักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2531 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2555 พ.ศ.
2562
รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง3
ผู้ผลิต ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น
บทโทรทัศน์ วีรประวัติ วงศ์พัวพันธ์ มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช วิสุทธิชัย บุญยะกาญจน anonymous
ผู้กำกับการแสดง อดุลย์ ดุลยรัตน์ ชูศักดิ์ สุธีรธรรม ชนินทร ประเสริฐศาสน์
ชื่อเรื่อง แรงหึง แรงหึง แรงเงา แรงเงา แรงเงา 2
วีกิจ อภิบาลบดินทร์ อำพล ลำพูน ตฤณ เศรษฐโชค ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ ภูภูมิ พงศ์ภาณุภาค
มุนินทร์ จงสวัสดิ์ / มุนินทร์ อภิบาลบดินทร์ จินตหรา สุขพัฒน์ จริยา แอนโฟเน่ แอน ทองประสม เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร
มุตตา จงสวัสดิ์ เจนี่ อัลภาชน์ ณ ป้อมเพชร -
เจนภพ อภิบาลบดินทร์ เกรียงไกร อุณหะนันทน์ นพพล โกมารชุน ยุทธพิชัย ชาญเลขา รวิชญ์ เทิดวงส์
นพนภา อภิบาลบดินทร์ ญาณี จงวิสุทธิ์ มยุรา ธนะบุตร สาวิตรี สามิภักดิ์ ธัญญาเรศ เองตระกูล
รัชนก ศิริสมบัติ ณุศรา ประวันณา ชลธิชา นวมสุคนธ์
สร้อยคำ อภิบาลบดินทร์ มารศรี ณ บางช้าง พงษ์ลดา พิมลพรรณ ดวงใจ หทัยกาญจน์ สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
ฤทัย อิษยา ฮอสุวรรณ
ศรุต ปีเตอร์ คอร์ป ไดเรนดัล
ไทแทน ศรุต นวประดิษฐ์กุล
ปราโมทย์ กนกฉัตร มรรยาทอ่อน
มาร์ค บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ
นภางค์ กิ่งดาว ดารณี พิศมัย วิไลศักดิ์ ชนานา นุตาคม
ฤดี ดารณีนุช โพธิปิติ ศิขรินธาร พลายเถื่อน -
เนตรนภิศ ราตรี วิทวัส เปียเชอร์ คริสเตนเซ่น เจนสุดา ปานโต
แก้ว(2531)/ลูกศร(2544,2555,2562) ปาหนัน ณ พัทลุง มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ มิณฑิตา วัฒนกุล
แสงจันทร์(2531)/ปริม(2544,2555,2562) อรสา พรหมประทาน กนกพร โลศิริ ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล
อมร สมุทโชติเทวา กฤษณ์ ศุกระมงคล นิติ สัมมาทรัพย์ ศิระ แพทย์รัตน์
พร ชนานา นุตาคม ชุติมา เอเวอรี่ -
ต้อง บุษราคัม อภิธนารักษ์ อริต์ตา รามณรงค์
ต่อ กฤช อิศรางกูร ณ อยุธยา มณฑล ปริวัฒน์ พิชฌพัฒน์ ตันทา
ต้อม ยศสินี ณ นคร พิมประภา ตั้งประภาพร ชาริสา โอแฮม
พงศกร กรณ์พงษ์ ชูลาภ ชัยวัฒน์ ทองแสง
แจงจิต ณัฐินี สิทธิสมาน จิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา นัฏฐา ลอยด์ พุทธชาด พงศ์สุชาติ
ประสิทธิ์ชัย สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ พีระพล เสนาคุณ -
ศักดิ์ชาย กรกฏ ธนภัทร กรณ์พงษ์ ชูลาภ
นักรบ จักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ
ฉกรรจ์ กีรติ ศิวะเกื้อ
เจนศึก พีท พล
อรพิม พุทธชาด พงศ์สุชาติ ลิลลี่ แม็คกร๊าธ
ทิพอาภา อณูวรรณ ปรีญานนท์ อลิตา แบล็ทเทอร์
ผู้อำนวยการกระทรวง (พ่อของนพนภา) ชาลี อินทรวิจิตร กำธร สุวรรณปิยะศิริ
พิณ จงสวัสดิ์ เฉลา ประสพศาสตร์ วาสนา สิทธิเวช ไปรมา รัชตะ
แปลก จงสวัสดิ์ อำนวย ศิริจันทร์ ชลิต เฟื่องอารมย์ สมภพ เบญจาธิกุล
บทบาท นักแสดงรับเชิญ
จูน (2544) / หมอบี (2555) พีรพล จันทรากาศ อาทิตย์ ตั้งวิบูลย์พาณิชย์ -
ไสวรินทร์ รฐา โพธิ์งาม -
ก้อง สิคพัชร์ เศรษฐพงพัชร
ณัฐดนัย ไมเคิล พูพาร์ต ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์ -
ประพงส์ ทัตพงศ์ พงศ์ทัต รัชเมศฐ์ ไชยพิชญารัตน์
โสรยา ศรีมิตร
รินรดา ภัทราดา ยอดประสิทธิ์ -
แอ๋ว อณูวรรณ ปรีญานนท์
แจ๊ค ศุภชัย สุวรรณอ่อน
หนุ่มแบงค์ ปริธี บุญศักดา
ป้าง วิศววิท วงษ์วรรณลภย์
ภูมิ อนาวิล ชาติทอง
เคน โสตถิพันธุ์ คำลือชา
ก้อง ภูดิท ขุนชนะสงคราม
คนใช้บ้านนพนภา อรัญญา พรหมเงิน ปิยะมาศ วัยวัฒน์
สรรค์ ทนงศักดิ์ ศุภการ โอลิเวอร์ บีเวอร์ -
อารยา พริมรตา เดชอุดม
เกริก ศรัณยู ประชากริช
ครูนงเยาว์ พิมพ์แข กุญชร ณ อยุธยา
ภรรยาของสรรค์ ศิรินุช เพ็ชรอุไร
เสี่ยในผับ สมยศ เปรมอนันต์
แต้ว นันท์นิชา ดิษฐ์พาณิชย์
ต้นธาร (รับเชิญ) พงษ์พิชญ์ ไชยพิทักษ์
มุธิตา อภิบาลบดินทร์ (น้องมีน) กุลฑีรา ยอดช่าง
พีรวิทย์ อภิบาลบดินทร์ (น้องพีท) ปัญกร จันทศร
มุนินทร์ (วัยเด็ก) อัญชิสา ทองเฉลิมพงศ์ ฉันชนก สุนทราภา -
มุตตา (วัยเด็ก) อัญชิฐา ทองเฉลิมพงศ์ ชนกนันท์ สุนทราภา -
วิมาลา (วิ้งค์) เอมี่ แม็กซิม -

อ้างอิง

แก้
  1. ""แรงเงา" สะท้อนความโสมมในสถานที่ราชการ จูบ เซ็กซ์ เลื่อนตำแหน่งงานอร่อย". สนุก.คอม.