พงษ์ลดา พิมลพรรณ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พงษ์ลดา พิมลพรรณ นักแสดงผู้ได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขานักแสดงสบทบหญิงยอดเยี่ยมคนแรกของเมืองไทย[ต้องการอ้างอิง]

พงษ์ลดา พิมลพรรณ
เกิด24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 [1]
ผกา พุดเสน
เสียชีวิตไม่ทราบวันเสียชีวิต
อาชีพนักแสดง
พระสุรัสวดีผู้แสดงประกอบฝ่ายหญิงยอดเยี่ยม
ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2500 - นักสืบพราน ตอน จำเลยไม่พูด

ประวัติแก้ไข

เบื้องต้นแก้ไข

ผกา พุดเสน เป็นชาวจังหวัดจันทบุรี ภายหลังการเข้าวงการเธอได้เปลี่ยนชื่อเป็น พงษ์ลดา พิมลพรรณหรือพงษ์ผกา พิมลพรรณ

เข้าสู่วงการแก้ไข

เข้าสู่วงการจากการประกวดนางสาวไทยรุ่นเดียวกันกับอมรา อัศวนนท์ โดยผู้ได้ตำแหน่งในปีนั้นคือ อนงค์ อัชชวัฒนา จากนั้นเธอจึงได้เข้าสู่วงการโดยแสดงหนังเรื่องแรกชื่อนักสืบพราน ตอน จำเลยไม่พูดและส่งผลให้เธอได้รางวัลตุ๊กตาทองในปีถัดมา

สูงวัยแก้ไข

ในช่วงที่เธอเริ่มมีอายุเธอมักได้รับบทแม่หรือผู้ใหญ่ใจดีโดยบทบาทที่ทุกคนจำได้ เช่น คุณสาย ในเรื่อง สี่แผ่นดิน

ตัวอย่างผลงานภาพยนตร์แก้ไข

ละครโทรทัศน์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข