แววมยุรา

สปีชีส์ของพืช
แววมยุรา
flowers
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Plantae
ไม่ได้จัดลำดับ: Angiosperms
ไม่ได้จัดลำดับ: Eudicots
ไม่ได้จัดลำดับ: Asterids
อันดับ: Lamiales
วงศ์: Scrophulariaceae
สกุล: Torenia
สปีชีส์: T.  fournieri

แววมยุรา เป็นพืชไม้ดอกล้มลุก สูงประมาณ 15-50 เซนติเมตร จะมีสีดอกหลายสี ทั้งสีแดง สีชมพู สีม่วงเข้ม สีม่วงอ่อน โคนกลีบจะมีสีขาว กลีบล่างอาจมีแต้มสีเหลือง จะออกเป็นช่อ กระจายตามซอกใบที่ปลายกิ่ง ปลายแยกเป็น 5 แฉก จะมีขนาดไม่เท่ากัน ดอกจะบานทุกฤดูกาล

 • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Torenia fournieriLinden. ex E. Fourn.
 • ชื่อวงศ์ : Scrophulariaceae
 • ชื่อสามัญ : Wishbone flower, Bluewings, Torenia
 • ชื่อพื้นเมือง : เกล็ดหอย แววมยุเรศ สามสี หญ้าลิ้นเงือก หญ้าลำโพง
 • ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้ดอกล้มลุก
 • ขนาด [Size] : สูง 15-50 เซนติเมตร
 • สีดอก [Flower Color] : สีแดง ชมพู ม่วงเข้ม ม่วงอ่อน โคนกลีบสีขาวกลีบล่างอาจมีแต้มสีเหลือง
 • ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : ตลอดปี
 • อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : ปานกลาง
 • ลักษณะนิสัย [Habitat] : ดินร่วน ระบายน้ำได้ดี
 • ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง
 • แสง [Light] : แดดเต็มวัน
 • ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้ดอกล้มลุก ลำต้นและกิ่งเป็นเหลี่ยม แตกกิ่งก้านมาก
 • ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปไข่ถึงรูปรีแคบ กว้าง 1.5-4.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบาง สีเขียว เส้นใบเป็นร่อง
 • ดอก (Flower) : สีแดง ชมพู ม่วงเข้ม ม่วงอ่อน โคนกลีบสีขาวกลีบล่างอาจมีแต้มสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะตามซอกใบที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก ขนาดไม่เท่ากัน ดอกบานเต็มที่กว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร
 • ผล (Fruit) : ผลแห้งแตก รูปรีหรือทรงกระบอก มีเมล็ดจำนวนมาก
 • การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกคลุมดินในสวน ดอกช่วยสร้างสีสัน เหมาะกับสวนในบ้าน ริมน้ำตก ลำธาร