พืชใบเลี้ยงคู่แท้

คลาสของพืชดอก
(เปลี่ยนทางจาก Eudicots)

พืชใบเลี้ยงคู่แท้ หรือ Eudicots, Eudicotidae หรือ Eudicotyledons เป็นกลุ่มทางไฟโลเจนเติกของพืชมีดอก บางครั้งเรียกว่าพืชใบเลี้ยงคู่ที่ไม่ใช่แมกโนลิด คำนี้กำหนดขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2534 โดย James A. Doyle และ Carol L. Hotton เพื่อใช้อ้างถึงกลุ่มของพืชใบเลี้ยงคู่ที่เฉพาะขึ้น[1] คำว่าพืชใบเลี้ยงคู่แท้ใช้หมายถึงพืชใบเลี้ยงคู่ที่มีลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มใหญ่ของพืชมีดอกสองกลุ่ม คิดเป็น 70% ของพืชมีดอก โดยอีกสองกลุ่มคือพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชมีดอกพื้นฐานหรือพืชที่คล้ายใบเลี้ยงคู่ คำว่าพืชใบเลี้ยงคู่แท้ ใช้ในระบบ APG และ APG II

พืชใบเลี้ยงคู่แท้
ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่: Early Cretaceous - Recent
Rhododendron simsii, พืชใบเลี้ยงคู่แท้
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ แก้ไขการจำแนกนี้
โดเมน: ยูแคริโอต
อาณาจักร: พืช
เคลด: พืชมีท่อลำเลียง
เคลด: พืชดอก
เคลด: พืชใบเลี้ยงคู่แท้
Clades (APG III)

การจัดจำแนก

แก้

พืชใบเลี้ยงคู่แท้แบ่งเป็นสองกลุ่ม: พืชใบเลี้ยงคู่แท้พื้นฐาน และพืชใบเลี้ยงคู่แท้แกนกลาง[2] พืชใบเลี้ยงคู่แท้แกนกลางแบ่งได้อีกสองกลุ่ม - Pentapetalae - คือพืชใบเลี้ยงคู่แท้แกนกลางทั้งหมดยกเว้น Gunnerales - และอันดับ Gunnerales.[3]

Pentapetalae แบ่งได้อีกสามกลุ่ม:

ภายในกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู้แท้แกนกลางมี "rosids" (กลุ่มแกนกลางมี "eu−") และ"asterids" (กลุ่มแกนกลางมี "eu−").


ในรายละเอียดที่แสดงถึงอันดับและวงศ์เป็นดังนี้:

อ้างอิง

แก้
  1. Endress, Peter K. (Oct. - Dec., 2002). "Morphology and Angiosperm Systematics in the Molecular Era". Botanical Review. Structural Botany in Systematics: A Symposium inMemory of William C. Dickison. 68 (4). {{cite journal}}: |access-date= ต้องการ |url= (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  2. Worberg A, Quandt D, Barniske A-M, Löhne C, Hilu KW, Borsch T (2007) Phylogeny of basal eudicots: insights from non-coding and rapidly evolving DNA. Organisms, Diversity and Evolution 7 (1), 55-77.
  3. Moore MJ, Soltis PS, Bell CD, Burleigh JG, Soltis DE (2010) Phylogenetic analysis of 83 plastid genes further resolves the early diversification of eudicots. Proc Natl Acad Sci USA

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้