เขาวานให้หนูเป็นสายลับ

เขาวานให้หนูเป็นสายลับ เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวบู๊ ตลก โรแมนติก สร้างจากบทประพันธ์ของพัดชา ถูกนำมาสร้างแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง โดยทั้ง 3 ครั้งออกอากาศทางช่อง 3 ครั้งแรกถูกสร้างในปี 2534 สร้างโดยมยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช จากการกำกับของชนะ คราประยูร นำแสดงโดยจักรกฤษณ์ อำมรัตน์และจริยา แอนโฟเน่[1] และในเวอร์ชั่นนี้ยังเป็นละครเรื่องแรกของนักแสดงและพิธีกรชื่อดังอย่างกรรชัย กำเนิดพลอย ซึ่งแสดงเป็น เผด็จ และยังเป็นละครเรื่องสุดท้ายของอดีตนักแสดงชื่อดังหทัยรัตน์ อมตวณิชย์ ก่อนจะวางมือจากงานแสดงเบื้องหน้ามาทำงานเบื้องหลังเป็นผู้จัดละครอย่างเต็มตัวในปีถัดมา

เขาวานให้หนูเป็นสายลับ
บทประพันธ์พัดชา
บทละครโทรทัศน์รดากร
กำกับโดยปวันรัตน์ นาคสุริยะ
นักแสดง
การผลิต
ผู้จัดละคร
  • ยศสินี ณ นคร
  • ณัฐบูร ไตรณัฐี
ออกอากาศ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เอชดี

ครั้งที่ 2 ถูกสร้างในปี 2543 สร้างโดยโพลีพลัส จากการกำกับของสมจริง ศรีสุภาพ นำแสดงโดยพีท ทองเจือและคัทลียา แมคอินทอชและในเวอร์ชั่นนี้ยังเป็นละครเรื่องแรกของอดีตนักแสดงหญิงชื่อดังอย่าง นาเดีย นิมิตรวานิช ซึ่งแสดงเป็น หนึ่งธิดา รวมถึงยังได้นำสุเชาว์ พงษ์วิไล ผู้รับบท น้าทวน ในฉบับแรกมารับบทเป็น ประกอบ พ่อของส้วม[2]

และครั้งที่ 3 ถูกสร้างในปี 2562 ในชื่อเดิม (อังกฤษ: My Secret Bride) สร้างโดยเมคเกอร์วาย จากการกำกับของปวันรัตน์ นาคสุริยะ นำแสดงโดยวรินทร ปัญหกาญจน์ และสุภัสสรา ธนชาตและในฉบับนี้ยังได้นำจักรกฤษณ์ อำมรัตน์และจริยา แอนโฟเน่ ผู้รับบท ดนุรุจ และส้วม ในเวอร์ชั่นแรก มารับบท ประกอบและบุญยืน พ่อและแม่ของส้วม รวมถึงได้ ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ผู้รับบท เผด็จ ในฉบับที่ 2 มาแสดงเป็น เสี่ยฮะ ตัวร้ายของเรื่อง[3]

ต่อมาในปี 2563 ทางช่อง 3 เอชดีได้นำละครฉบับปี 2562 กลับมารีรันให้แฟนละครได้รับชมกันอีกครั้ง[4]

นักแสดง

แก้
ตัวละคร ละครโทรทัศน์ปี 2534 ละครโทรทัศน์ปี 2543 ละครโทรทัศน์ปี 2562
ร.ต.อ.ดนุรุจ สังขปัทม์
พ.ต.ท.ดนุรุจ สังขปัทม์ (2562)
จักรกฤษณ์ อำมรัตน์ พีท ทองเจือ วรินทร ปัญหกาญจน์
ฐานะมาศ มูลใจ (ส้วม) จริยา สรณคมน์ คัทลียา แมคอินทอช สุภัสสรา ธนชาต
พ.ต.ต.วันเผด็จ พิษณุราชันย์ (สารวัตรเผด็จ) กรรชัย กำเนิดพลอย ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ ปาริธ ทิมทอง
หนึ่งธิดา มณฑานี ตันติสุข นาเดีย นิมิตรวานิช รินรดา แก้วบัวสาย
เอกสิทธิ์ พลรัตน์ รอดรักษา ไมเคิล พูพาร์ต รังสิต ศิรนานนท์
ดาริกา ชุดาภา จันทเขตต์ กนกพร โลศิริ ณัฐวรา วงศ์วาสนา
สุชาวดี อรพรรณ เกิดเพชร พรนภา เทพทินกร หยาดทิพย์ ราชปาล
พ.ต.อ.ทวนเทพ ชำนาญกิจ (น้าทวน) สุเชาว์ พงษ์วิไล ชลิต เฟื่องอารมย์ ธนากร โปษยานนท์
บุญยืน มูลใจ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อุทุมพร ศิลาพันธ์ จริยา แอนโฟเน่
ดนุภพ สังขปัทม์ (2534)
พล.ต.ท.อดิเรก สังขปัทม์ (2543,2562)
ดิเรก สังขปัทม์ (หลังถูกถอดยศ) (2562)
อานนท์ สุวรรณเครือ สมภพ เบญจาธิกุล คงกระพัน แสงสุริยะ
ชูชัย อรชุน นิลทลักษณ์ ธานินทร์ สงวนวงศ์ กรุณพล เทียนสุวรรณ
เสี่ยฮะ บู๊ วิบูลย์นันท์ อภิชาติ หาลำเจียก ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ
เป็นหนึ่ง ผจญ ดวงขจร - ศรุต วิจิตรานนท์
ที่รัก ดี๋ ดอกมะดัน - ศรัทธา ศรัทธาทิพย์
ร.ต.ท. คมศักดิ์ รักชาติไทย (หมวดคมศักดิ์) - - บรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ
ประกอบ มูลใจ (ตัวปลอม) / สิงห์ เฉลิมศักดิ์ เทียนมณี สุเชาว์ พงษ์วิไล จักรกฤษณ์ อำมรัตน์
จ่าแดง ศิลป์ รุจิรวนิช
หมวดชาละวัน โฆษวิส ปิยะสกุลแก้ว
จ่าฮึ วิทยา เจตะภัย
ร.ต.ท.หญิง สมฤทัย สุขเกษม (สมสุข) ปรารถนา สัชฌุกร รุ้งทอง ร่วมทอง มิณฑิตา วัฒนกุล
ป้าน้อย (2543)
ป้าหนู (2562)
โฉมฉาย ฉัตรวิไล ดารณีนุช โพธิปิติ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
รัจนา (อ้อย) หทัยรัตน์ อมตวณิชย์ สุปราณี เจริญผล ปาลิดา ดุนโฮเฟ่น
รัตน์ - - ณัชพงศ์พล สุดดี
ลูกเนียง - ปาจรีย์ ณ นคร ปรัชญานันท์ สุวรรณมณี
ทวีทรัพย์ ใบกว้าง
แวว เกษสินี พยัคฆ์ศรี
เจี๊ยบ ศิริพร ดำรงค์ภูมิ
ลำไย ธิดาพร มูลใจ
ร.ต.ท.ชนะ เผ็ดด้วง ศิวดล จันทเสวี
ร.ต.ท.สงคราม สุรพินิช (วอ) นัย สุขสกุล สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ วงศ์วชิรา เพชรแก้ว
ร.ต.ท.ดำเกิง อมรมิตร (ดำ) ณรงค์ เจนคลองธรรม เนตร เอี่ยมรัตน์ ธนวัฒน์ คูสุวรรณ
บูบู้ ด.ช.วิกร ธนากรอัครกุล
ตัวละคร นักแสดงรับเชิญ
พิธีกรรายการโหนกระเเส - - กรรชัย กำเนิดพลอย
นีน่า - - ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
ประกอบ มูลใจ (ตัวจริง) อนุชิต สพันธุ์พงษ์
ทรายทิพย์ เปี่ยมคุณ (ทราย) - - จิตตาภา แจ่มปฐม
ภารณี พิศมัย วิไลศักดิ์ - สโรชา วาทิตตพันธ์
แม่ของดนุรุจ เพชรลดา เทียมเพ็ชร
พ่อของหนึ่งธิดาและเอกสิทธิ์ สุรศักดิ์ ชัยอรรถ
แม่ของหนึ่งธิดาและเอกสิทธิ์ ดารัณ ฐิตะกวิน
ขุนเหว่ย - - ปราปต์ปฎล สุวรรณบาง
พ.ต.ต.ดิเรก สังขปัทม์ (วัยหนุ่ม) โกสินทร์ ราชกรม
เฌอแตม - - วิรัลพัชร กาญจนศักดิ์ชัย
บี - - วิวิศน์ บวรกีรติขจร
สุทิน รินทรักษ์ - - คุณากร เกิดพันธุ์
พ.ต.ต.ทวนเทพ ชำนาญกิจ (วัยหนุ่ม) ณคุณ โรจนัย
บุญยืน (วัยสาว) ภัทรากร ตั้งศุภกุล
สิงห์ (วัยหนุ่ม) เตชินท์ ปิ่นชาตรี
ชูชัย (วัยรุ่น) รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์
เสี่ยฮะ (วัยรุ่น) ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร
ภาคิณ - - เสธัช ภิญโญธีรโชติ
อะตอม - - ณปภัช วรพฤทธานนท์
ดนุรุจ (วัยเด็ก) ด.ช.วชิรวิทย์ อารีสมาน
ตุ่ม - - ราชวัติ ขลิบเงิน

การตอบรับ

แก้

เรตติ้งละคร พ.ศ.2562

แก้
ตอนที่ วันที่ออกอากาศ เรตติ้งทั่วประเทศ

(Nationwide)

1 8 พฤศจิกายน 2562 2.9
2 9 พฤศจิกายน 2562 2.7
3 10 พฤศจิกายน 2562 2.6
4 15 พฤศจิกายน 2562 3.1
5 16 พฤศจิกายน 2562 3.7
6 17 พฤศจิกายน 2562 3.6
7 22 พฤศจิกายน 2562 3.5
8 23 พฤศจิกายน 2562 3.5
9 24 พฤศจิกายน 2562 3.6
10 29 พฤศจิกายน 2562 3.9
11 30 พฤศจิกายน 2562 4.0
12 1 ธันวาคม 2562 3.8
13 6 ธันวาคม 2562 3.7
14 7 ธันวาคม 2562 3.5
15 8 ธันวาคม 2562 3.8
16 13 ธันวาคม 2562 4.8
17 14 ธันวาคม 2562 5.0
18 (ตอนจบ) 15 ธันวาคม 2562 5.6

อ้างอิง

แก้