ไทรโศก เป็นภาพยนตร์ไทย ถ่ายทำด้วยฟิล์ม 16 มม. จากบทประพันธ์ของ จำลักษณ์ กำกับการแสดงโดย วิจิตร คุณาวุฒิ สร้างโดย แหลมทองภาพยนตร์ นำแสดงโดย มิตร ชัยบัญชา, โสภา สถาพร, รักชนก จินดาวรรณ, บุศรา นฤมิตร, อดุลย์ ดุลยรัตน์, บุษกร สาครรัตน์ เข้าฉายเมื่อ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2510 ฉายครั้งแรกที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง [1][2]

ไทรโศก
กำกับวิจิตร คุณาวุฒิ
เขียนบทวิจิตร คุณาวุฒิ
เนื้อเรื่องจำลักษณ์ (บทประพันธ์)
อำนวยการสร้างทองปอนด์ คุณาวุฒิ
นักแสดงนำมิตร ชัยบัญชา
รักชนก จินดาวรรณ
โสภา สถาพร
บุศรา นฤมิตร
อดุลย์ ดุลยรัตน์
น้ำเงิน บุญหนัก
อดินันท์ สิงห์หิรัญ
บุษกร สาครรัตน์
ประมินทร์ จารุรารีต
ชุมพร เทพพิทักษ์
มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
กำกับภาพไพรัช สังวริบุตร
ผู้จัดจำหน่ายแหลมทองภาพยนตร์
วันฉาย2 มิถุนายน พ.ศ. 2510
ที่โรงภาพยนตร์เฉลิมกรุง
ประเทศไทย
ภาษาไทย
ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย
ไทรโศก
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยบริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด
พัฒนาโดยยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
แสดงนำพัชฎะ นามปาน
จิตตาภา แจ่มปฐม
ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ
กมลชนก เขมะโยธิน
คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์
ภูริ หิรัญพฤกษ์
พิเชษฐ์ไชย ผลดี
ดนตรีแก่นเรื่องเปิดไทรโศก
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน14 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างวรายุธ มิลินทจินดา
ธิติมา สังขพิทักษ์
ความยาวตอน120 นาที/ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
ออกอากาศ12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 –
8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สร้างใหม่ในปี พ.ศ. 2524 ถ่ายทำด้วยฟิล์ม 35 มม. กำกับการแสดงโดย น้อยเศวต สร้างโดย ศรีเศวตภาพยนตร์ นำแสดงโดย เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์, พอเจตน์ แก่นเพชร, ดวงใจ หทัยกาญจน์, นาวี สุวรรณทัพ, ลักษณ์ อภิชาติ, ประจวบ ฤกษ์ยามดี, เมตตา รุ่งรัตน์, สุพรรณี จิตต์เที่ยง เข้าฉายเมื่อ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524[3] ออกอากาศในรายการ แกะกล่องหนังไทย ทาง ทีวีไทย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สร้างเป็นละครโทรทัศน์ ใน ช่อง 7 กำกับการแสดงโดย ภราดร เล็กประเสริฐ นำแสดงโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์, ชไมพร จตุรภุช, พิศมัย วิไลศักดิ์, ชุติมา นัยนา, จามิน เหมพิพัฒน์, ดาริน กรสกุล, สมชาย สามิภักดิ์, ปัทมา ปานทอง, ไปรมา รัชตะ, อำนวย ศิริจันทร์, น้ำเงิน บุญหนัก, ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา, ผจญ ดวงขจร, คมสัน พงษ์สุธรรม ปิดกล้องปี พ.ศ. 2534 แต่ไม่ได้ออกอากาศ

และในปี พ.ศ. 2553 ใน ช่อง 3 กำกับการแสดงโดย ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์ ผลิตโดยบริษัท โนพรอบเล็ม จำกัด จัดโดย วรายุธ มิลินทจินดา และ ธิติมา สังขพิทักษ์ บทโทรทัศน์โดย ปารดา กันตพัฒนกุล นำแสดงโดย พัชฏะ นามปาน, จิตตาภา แจ่มปฐม, คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, ภูริ หิรัญพฤกษ์, พิเชษฐ์ไชย ผลดี, พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์, กมลชนก เขมะโยธิน, ชาตโยดม หิรัณยัษฐิติ, สุวัจนี ไชยมุสิก, วรวุฒิ นิยมทรัพย์, ดวงตา ตุงคะมณี, รอน บรรจงสร้าง, ปวันรัตน์ นาคสุริยะ, เกรียงไกร อุณหะนันท์ ออกอากาศทุกวันพุธ–พฤหัสบดี เวลา 20.30 น.[4]

เรื่องย่อ แก้

ผืนดินสองพันไร่กลายเป็นมรดกเลือดที่ต้องสาบผู้คนแห่งบ้านไทรโศกถึงสามรุ่น เพราะความมักมากในทรัพย์สินและกามารมณ์ จาก พระยาธีระรัตน์ ผู้เป็นเจ้าบ้านจนกลายเป็นอัมพาต กิติ ทายาทผู้เดียวที่เป็นใบ้เพราะถูกวางยาพิษ จนถึง ยิ่งยง หนุ่มอาภัพผู้เติบโตมาโดยไม่รู้กระทั่งชาติกำเนิดของตน และตกเป็นเป้าสังหารของบรรดาผู้คนที่หมายปองมรดกแห่งไทรโศก

นักแสดงในปีต่าง ๆ แก้

ปี พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2553
รูปแบบการนำเสนอ ภาพยนตร์ 16 มม. ภาพยนตร์ 35 มม. ละคร ช่อง 7 ละคร ช่อง 3
ผู้สร้าง แหลมทองภาพยนตร์ ศรีเศวตภาพยนตร์ - โนพรอบเล็ม
ผู้กำกับ วิจิตร คุณาวุฒิ น้อยเศวต ภราดร เล็กประเสริฐ ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์
บทแสดง วิจิตร คุณาวุฒิ - - ปารดา กันตพัฒนกุล
อู๊ด ยิ่งยง ธีระรัตน์ มิตร ชัยบัญชา พอเจตน์ แก่นเพชร เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ พัชฏะ นามปาน
ไทรงาม ยงยศศฤงคาร รักชนก จินดาวรรณ เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ จามิน เหมพิพัฒน์ จิตตาภา แจ่มปฐม
บานเย็น โพธิ์งาม บุศรา นฤมิตร ดวงใจ หทัยกาญจน์ ชไมพร จตุรภุช กมลชนก เขมะโยธิน
คุณหญิงชื่น ธีระรัตน์ น้ำเงิน บุญหนัก เมตตา รุ่งรัตน์ พิศมัย วิไลศักดิ์ ดวงตา ตุงคะมณี
อุษา วรกุล บุษกร สาครรัตน์ สุพรรณี จิตต์เที่ยง ชุติมา นัยนา สุวัจนี ไชยมุสิก

อ้างอิง แก้