ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย

(เปลี่ยนทางจาก ThaiFilmDb)

ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย (อังกฤษ: Thai Film Database) เป็นฐานข้อมูลออนไลน์รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องราวของ นักแสดง ผู้กำกับ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการภาพยนตร์ไทย เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิหนังไทย และเว็บไซต์ http://www.thaifilm.com

Thai Film Database
ยูอาร์แอลwww.thaifilmdb.com
เชิงพาณิชย์?ไม่
ประเภทฐานข้อมูลออนไลน์
ภาษา
ที่ใช้ได้
ไทย
เจ้าของมูลนิธิหนังไทย
เปิดตัวพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 [1]
สถานะ
ปัจจุบัน
ไม่สามารถเข้าใช้งานได้

เว็บไซต์ฐานข้อมูลภาพยนตร์ไทย เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 และเข้าใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ประมาณกลางปี พ.ศ. 2549 [2] และกลับมาใช้งานได้อีกครั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข