สำหรับ ลมหวน ความหมายอื่น ดูได้ที่ ลมหวน (แก้ความกำกวม)

เพลง "ลมหวน" เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง "แม่สื่อสาว" ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์ และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์ ขับร้องโดย โสภา อุณหกะ เมื่อ พ.ศ. 2481 ภายหลังมีการนำมาขับร้องใหม่ เช่น สวลี ผกาพันธ์, ศรีไศล สุชาตวุฒิ , ดนุพล แก้วกาญจน์ ,นัดดา วิยกาญจน์ และ อรวรรณ เย็นพูนสุข

"ลมหวน"
เพลงโดยโสภา อุณหกะ, สวลี ผกาพันธ์, ดนุพล แก้วกาญจน์ และอรวรรณ เย็นพูนสุข
ผู้ประพันธ์เพลง

"แม่สื่อสาว" เป็นภาพยนตร์ขาวดำ สร้างโดย บริษัทไทยฟิล์ม นำแสดงโดย ศักดิ์ วีรศร และ โสภา อุณหกะ ฉายเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2481[1]

เนื้อเพลง แก้

คำร้องโดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล ทำนองโดย หม่อมหลวงพวงร้อย สนิทวงศ์ และหม่อมหลวงประพันธ์ สนิทวงศ์

ลมหวนชวนให้คิดถึงความหลัง
ภวังค์จิตคิดขื่นขมระทมใจ
ตัวใครเป็นคนผิดอยากถามนัก
รักไยใจจะกลับดังลมหวน
ใกล้เรากล่าวถ้อยนัยที่รัก
เจ็บนักพอถึงอื่นก็คืนคำ
มาทำชิดสนิทใหม่ใครจะเชื่อ
เบื่อแล้วไยจะมารับกลับคืน
ใกล้เรากล่าวถ้อยนัยที่รัก
เจ็บนักพอถึงอื่นก็คืนคำ
มาทำชิดสนิทใหม่ใครจะเชื่อ
เบื่อแล้วไยจะมารับกลับคืน...

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

  1. รายการ เพื่อนฝัน สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย เอ เอ็ม 891