ลมหวน (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ลมหวน อาจหมายถึง

  • ลมหวน เพลงไทยสากล ประพันธ์คำร้องและทำนองโดย ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์
  • ลมหวน (นวนิยาย) นวนิยายของ โสภาค สุวรรณ