ดำรง พุฒตาล (เกิดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487, พระนครศรีอยุธยา) เป็นบุคคลในแวดวงโทรทัศน์และสื่อมวลชนชาวไทย โดยเริ่มงานในแวดวงนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และอดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์)(นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา)

ดำรง พุฒตาล
เกิด31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 (79 ปี)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
อาชีพนักการเมือง, นักแสดง, พิธีกร

ประวัติ แก้

ดำรงเป็นชาวไทยมุสลิมที่มีเชื้อสายเปอร์เซีย โดยบรรพบุรุษได้เดินทางเข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย เมื่อกว่า 400 ปีก่อน ในสมัยอยุธยาตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ[ต้องการอ้างอิง] โดยเจ้าตัวเกิดที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ำลพบุรี และมีผู้เป็นทวดมีที่ดินอยู่ที่อำเภอวังน้อยกว่า 300 ไร่

ในวัยเด็กเจ้าตัวมักว่ายน้ำเล่นในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก รวมถึงแม่น้ำลพบุรี และชอบที่จะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวยังพระนครศรีอยุธยา ด้วยการเป็นมัคคุเทศน์ท้องถิ่น และได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษไปในตัว

ผลงานของดำรง ได้แก่ การเป็นพิธีคู่กับธรรมรัตน์ นาคสุริยะ รวมถึงการเป็นพิธีในรายการเจาะใจทางช่อง 5 อย่างยาวนานหลายปี คู่กับสัญญา คุณากร รวมถึงการเป็นผู้ผลิตนิตยสารคู่สร้างคู่สม และรายการโทรทัศน์ สู้แล้วรวย เป็นต้น

น้องชายของเจ้าตัว คือ มาโนช พุฒตาล นักดนตรีและนักวิจารณ์เพลง

ปัจจุบัน เจ้าตัวพักอาศัยอยู่ในบ้านพักที่ใช้ชื่อว่า บ้านเวียงเหล็ก ริมถนนอู่ทอง ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยอยู่ตรงข้ามกับวัดพุทไธศวรรย์ และห่างจากสถานที่เจ้าตัวเกิดไม่เกิน 2 กิโลเมตร

การศึกษา แก้

 • จบปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)
 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
 • ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตจาก 3 สถาบัน คือ
 1. ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี 2532
 2. ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการท่องเที่ยว จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปี 2553
 3. ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปี 2558

ผลงานแสดงภาพยนตร์ แก้

 • ดรุณีผีสิง (2516)
 • เท่งป๊ะต๊ะติ๊งโหน่ง (2521)
 • สุริโยไท (2544)

การงาน แก้

 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้ง) 4 ปี
 • อดีตสมาชิกวุฒิสภา (เลือกตั้ง—กรุงเทพมหานคร) 6 ปี
 • ผู้ผลิต พิธีกร และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ตั้งแต่ ปี 2510
 • ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิเมาไม่ขับ
 • ประธานมูลนิธิดำรงพุฒตาล (อนุรักษ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย)
 • กรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
 • กรรมการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • ผู้ก่อตั้งและเจ้าของนิตยสาร คู่สร้างคู่สม
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อที่มีประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาและองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน
 • ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา(กิตติมศักดิ์)(นาย วันมูหะมัดนอร์ มะทา)[1]

เกียรติคุณ แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "'วันนอร์' ตั้ง 'ดำรง พุฒตาล' เป็นที่ปรึกษาประธานรัฐสภา". 2023-09-01.
 2. "ชาคริต-ใหม่-ก๊อต-กรีน" คว้ารางวัลนาฏราช ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 (จากเว็บไซต์ true ID)
 3. "มาแล้ว! "ต่อ-ญาญ่า-ใหม่-โอ" คว้ารางวัลนาฏราช ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565". TrueID. 2023-09-14. สืบค้นเมื่อ 2023-09-14.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๑๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2005-12-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๔๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๓, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๑๐, ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่น แก้