เจาะใจ เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสนทนาปกิณกะ ผลิตโดยบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2534 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก[1] ทุกคืนวันพฤหัสบดี อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานที่สุดของประเทศไทยคือ 25 ปี โดยไม่ได้เปลี่ยนชื่อรายการ วัน/เวลา และช่องโทรทัศน์ที่แพร่ภาพ โดยออกอากาศเป็นครั้งสุดท้ายที่ ททบ.5 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558[2]ซึ่งทาง ททบ.ระบุในผังรายการเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ว่าจะนำสารคดีมาออกอากาศคั่นเวลา ในสัปดาห์หลังจากนั้น คือวันที่ 19 มีนาคม[3] หลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ย้ายไปออกอากาศที่ช่องวัน ในทุกวันศุกร์ เวลา 22.20 น.[4] ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ย้ายรายการมาที่ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี ออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 21.25 น. เริ่มเทปแรกวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม และล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้ย้ายวันออกอากาศเป็นวันเสาร์ เวลา 21.40 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์

เจาะใจ
ประเภทวาไรตีทอล์คโชว์
พัฒนาโดยเจเอสแอล (จนถึงปี 2565)
จูเวไนล์ (2565-ปัจจุบัน)
เสนอโดยพิธีกรหลัก
สัญญา คุณากร (2534-2550, มี.ค.2552-ปัจจุบัน)
พิธีกรสมทบ
สุวิกรม อัมระนันทน์ (มี.ค.-ธ.ค.2552, 2555-2558)
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (พ.ค. 2554-2558)
ในอดีต
ดำรง พุฒตาล (2534-2542)
นารากร ติยายน (2543-2548)
ปิติ ภิรมย์ภักดี (2548-2550)
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (2550-เม.ย. 2554)
จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ (2550-มี.ค.2552)
เชษฐวุฒิ วัชรคุณ (2550-ธ.ค.2552)
พุทธชาด พงศ์สุชาติ (2550-มี.ค.2552)
เกรียง​ไกรมาศ พจนสุนทร (2554)
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
การผลิต
สถานที่ถ่ายทำบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
ความยาวตอน55 นาที
ออกอากาศ
เครือข่ายททบ.5
(3 มกราคม พ.ศ. 2534 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2558)
ช่องวัน
(1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559)
ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี
(7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน)
ออกอากาศ3 มกราคม พ.ศ. 2534 –
ปัจจุบัน (32 ปี)

ประวัติแก้ไข

เดิมมีชื่อรายการว่า เจาะใจใส่จอ โดยนำเสนอในรูปแบบทอล์คโชว์ และมีเกมโชว์ในช่วงท้าย มีเนื้อหาเน้นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว จนถึงปลายปีแรกที่ออกอากาศ ทางรายการได้ตัดชื่อท้ายรายการเหลือเพียง เจาะใจ และเป็นรายการทอล์คโชว์อย่างเต็มตัว โดยกำหนดให้ผู้ร่วมรายการเป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจหรือมีความสำคัญต่อสถานการณ์ ถือเป็นรายการทอล์คโชว์ที่คุยหลายประเด็น หลายความน่าสนใจในสังคม ทั้งประเด็นสังคม ชีวิตบุคคล การเมือง บันเทิง โดยส่วนมาก รายการจะทำการบันทึกเทป แล้วนำมาออกอากาศในวันรุ่งขึ้น หรือทำการถ่ายทอดสดพร้อมกัน กรณีเกิดเหตุการณ์ด่วน หรือมีการเสนอประเด็น เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์

วันและเวลาออกอากาศแก้ไข

ในระยะแรก รายการ "เจาะใจใส่จอ" ออกอากาศทุกคืนวันพฤหัสบดี เวลา 20.50 - 21.35 น. จนเมื่อเป็น "เจาะใจ" จึงได้เลื่อนเวลาเป็น 22.00 - 23.00 น. ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 ทางรายการได้เพิ่มเวลาเป็น 1 ชั่วโมงครึ่ง รายการจึงจบลงในเวลาประมาณ 23.30 น. จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2548 รายการเพิ่มเวลาเป็น 2 ชั่วโมง โดยออกอากาศตั้งแต่เวลา 22.10 - 00.00 น. และในปี พ.ศ. 2549 ได้มีการตัดทอนเวลาของรายการเหลือ 80 นาที โดยเสนอเวลา 22:10 - 23:30 น. และในปี พ.ศ. 2553 เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 5 นาที ในเวลา 22.25 - 23.30 น. และปี พ.ศ. 2557 - 2558 ออกอากาศในเวลา 22.20 - 23.20 น. และวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 รายการเจาะใจย้ายวันออกอากาศเป็นวันศุกร์ เวลา 22.20 - 23.20 น. ทางช่องวัน และตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รายการเจาะใจย้ายวันออกอากาศเป็นวันพฤหัสบดี เวลา 21.05 - 22.00 น. ต่อมาโดยเสนอในเวลา เวลา 21.25 - 22.15 น. และตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 รายการเจาะใจย้ายวันออกอากาศเป็นวันเสาร์ เวลา 21.40 - 22.35 น. ทางช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี

ข้อมูลการออกอากาศแก้ไข

สถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศ วัน เวลา ช่วงระหว่าง
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พฤหัสบดี
20:50 - 21:35 น.
3 มกราคม 2534 - 26 กันยายน 2534
21:50 - 22:35 น.
3 ตุลาคม 2534 - 2535
22:00 - 23:00 น.
2536 - 2537
22:00 - 23:30 น.
2538 - 2547
22:10 - 24:00 น.
2548, 2550 - 2551
22:10 - 23:30 น.
2549
22:20 - 00:05 น.
พ.ศ. 2552
22:25 - 23:30 น.
2552 - 2553
22:35 - 23:40 น.
6 มกราคม 2554 - 27 ธันวาคม 2555
22:30 - 23:30 น.
3 มกราคม - 26 ธันวาคม 2556
22:20 - 23:20 น.
2 มกราคม 2557 - 12 มีนาคม 2558
ช่องวัน ศุกร์ 1 พฤษภาคม - 25 กันยายน 2558
22:45 - 23:45 น.
2 ตุลาคม 2558 - 24 มิถุนายน 2559
ช่อง 9 เอ็มคอต เอชดี พฤหัสบดี 21:05 น. - 22:00 น. 7 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2559
21:25 น. - 22:15 น.
18 สิงหาคม 2559 - 26 มกราคม 2560
เสาร์
21:40 น. - 22:35 น.
4 กุมภาพันธ์ - 1 กรกฎาคม 2560
21:00 - 22:00 น.
8 กรกฎาคม 2560 - 28 ธันวาคม 2562, 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน
22:05 - 23:00 น.
4 มกราคม 2563 - 25 ธันวาคม 2564

พิธีกรแก้ไข

รายการ เจาะใจ มีพิธีกรดำเนินรายการหลายท่าน ตามลำดับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

พิธีกร ช่วง
2542 2548 2550 2552 ธ.ค.52 เม.ย.54 ธ.ค.54

พ.ค.64

ดำรง พุฒตาล  -
สัญญา คุณากร -
นารากร ติยายน - -
ปิติ ภิรมย์ภักดี - -
ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ -
จอมขวัญ หลาวเพ็ชร์ - -
พุทธชาด พงศ์สุชาติ - -
เชษฐวุฒิ วัชรคุณ - -
สุวิกรม อัมระนันทน์ - -
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล - -
เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร - -

เจาะใจ เรียลิตี้แก้ไข

นอกจากช่วงทอล์คโชว์ ซึ่งเน้นการสัมภาษณ์แขกรับเชิญที่น่าสนใจแล้ว รายการเจาะใจยังมีช่วง "เจาะใจ เรียลิตี้" ซึ่งจะออกอากาศเป็นฤดูกาล เท่าที่ผ่านมาแล้วมี 4 ฤดูกาลได้แก่

 • Season#1 When rare meet real : เป็นโปรเจกต์เรียลิตี้ที่ให้ดาราและคนดังได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่พวกเขาไม่มีวันได้สัมผัส
 • Season#2 Lays Vote รวมพลังปันความสุข : โปรเจกต์เรียลิตี้คู่หูดารา 5 คู่ กับ ภารกิจท้าทายที่ทุกคนต้องทำให้สำเร็จเพื่อ หาทุนให้กับ 5 มูลนิธิการกุศล
 • Season#3 Flowers in Asia : โปรเจกต์เรียลิตี้ดาราระดับนางเอก 4 คน กับ ชีวิตที่ไม่คุ้นเคยในดินแดนเอเซีย อันได้แก่ เนปาล จีน ญี่ปุ่น และ เวียดนาม
 • Season#4 รวมพลังสร้างโรงเรียนถวายพ่อ : โปรเจกต์หาทุนเพื่อการซื้ออุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดย 10 ดาราคนดัง เป้าหมายคือ จำนวนเงิน 60 ล้านบาท

เจาะใจ 20 ปีแก้ไข

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ทางรายการได้จัดแคมเปญพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของรายการ โดยเริ่มจากแคมเปญ "เจาะใจ For Fan" เป็นการจัดทำเทปพิเศษคัดสรรเรื่องราวของบุคคลอันเป็นที่สุดในรอบ 20 ปี จาก 1,000 กว่าเทปที่เคยออกอากาศ กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้ง โดยเชิญที่สุดของแขกรับเชิญในคราวนั้นกลับมาร่วมรายการอีกครั้งหนึ่ง และกลางปี ทางรายการมีการคัดเลือก 10 บุคคลสำคัญ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีแนวคิดการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคม และได้รับการคัดเลือกโดยสถาบันสื่อมวลชน มาพูดคุยในรายการอีกด้วย

รางวัลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "ประวัติเจาะใจ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-04-12. สืบค้นเมื่อ 2008-04-24.
 2. ถึงคราวอำลาจอ “เจาะใจ” เทปสุดท้าย โดยหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
 3. ผังรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำเดือนมีนาคม 2558
 4. แล้วพบกัน!!! กับรายการ 'เจาะใจ' ช่อง ONE HD วันที่ 1 พ.ค. นี้!!!!
 5. ลำโพงข่าว วันที่ 29 เมษายน 2554
 6. “​เจาะ​ใจ” ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ​เพิ่มพิธีกรรุ่น​ใหม่ “วรรณสิงห์-​เคน​โด้” ประกบ “ดู๋”
 7. เจ ​เอส ​แอลฯ ปรับ​โฉม “​เจาะ​ใจ” สู่ทศวรรษที่ 3 ดึง 4 นักสร้าง​แรงบันดาล​ใจ ปลุกกระ​แส “​เมื่อหัว​ใจยัง​เต้น”

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข