คนละโลก เป็นละครโทรทัศน์แนว ดราม่า สร้างมาแล้ว 3 ครั้ง ซึ่งครั้งล่าสุดผลิตโดย บริษัท คนทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด บทประพันธ์โดย ม.มธุการี บทโทรทัศน์โดย ปณธี กำกับการแสดงโดย ชัยวุฒิ เทพวงษ์ นำแสดงโดย ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์ ไปรยา สวนดอกไม้ นภัสสร เอี่ยมเจริญ ธีร์ วณิชนันทธาดา อมีนา พินิจ ปราณวรินทร์ ปามี ในฉบับปี 2558 ถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่น ที่เมืองโตเกียว, โอซะกะ, ชิบะ ใช้เวลาถ่ายทำที่ญี่ปุ่นนานถึง 1 สัปดาห์แสง[1]

คนละโลก
ประเภทละครโทรทัศน์
สร้างโดยบริษัท คนทีวี (ไทยแลนด์) จำกัด
กำกับโดยชัยวุฒิ เทพวงษ์
แสดงนำศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
ไปรยา สวนดอกไม้
จิณณะ นวรัตน์
นภัสสร เอี่ยมเจริญ
ธีร์ วณิชนันทธาดา
อมีนา พินิจ
ปราณวรินทร์ ปามี
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับไทย
จำนวนตอน2558 : 15 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการผลิตชัยวุฒิ เทพวงษ์
ความยาวตอน2558 : 130 นาที / ตอน
ออกอากาศ
เครือข่ายสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศวันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ต่อจากละคร เพลิงตะวัน –
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2558

นักแสดง

แก้
ปี พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2558
ออกอากาศทาง ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 7
ผู้ผลิต อัครมีเดีย เลนีตัส คนทีวี (ไทยแลนด์)
บทละครโทรทัศน์ อัครกิตติ นันทกาญจน์ ปณธี
กำกับการแสดง จารึก สงวนพงษ์ มารุต สาโรวาท ชัยวุฒิ เทพวงษ์
ทิเบต ยุรนันท์ ภมรมนตรี ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง ศิวัฒน์ โชติชัยชรินทร์
คลเมขลา ศักการะ (มอธ) ปรียานุช ปานประดับ บุษกร พรวรรณะศิริเวช ไปรยา สวนดอกไม้
ร.ต.อ.ชัชชัย จิณณะ นวรัตน์
กานน ศักการะ บดินทร์ ดุ๊ก ยุทธพิชัย ชาญเลขา พงศ์สิรี บรรลือวงศ์
ปุราณ ตฤณ เศรษฐโชค โอลิเวอร์ พูพาร์ท ธีร์ วณิชนันทธาดา
นิลปัทม์ ศักการะ ชุติมา นัยนา มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ปราณวรินทร์ ปามี
บุษย์ หฤทัย จิตต์ประเสริฐ ฐรินดา กรรณสูต นภัสสร เอี่ยมเจริญ
มิสเตอร์ซาซูเกะ คาตาชิ วานาตากิ รุจน์ รณภพ ดิลก ทองวัฒนา
คุณหญิงศรีเมือง ศักการะ มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา เดือนเต็ม สาลิตุล พิราวรรณ ประสพศาสตร์
คุณนิลสี ฉันทนา กิติยพันธ์ อรสา พรหมประทาน อภิรดี ภวภูตานนท์
ศรีวิศาล ศักการะ สมภพ เบญจาธิกุล สุเชาว์ พงษ์วิไล พลรัตน์ รอดรักษา
คุณหญิงนิโลบล กิ่งดาว ดารณี นีรนุช ปัทมสูต เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์
รัญจวน พิศมัย วิไลศักดิ์ ทัศน์วรรณ เสนีย์วงศ์ รชนีกร พันธุ์มณี
คคนางค์ พนารัตน์ บุนนาค สุธิตา เกตานนท์
คุกกี้ อนงค์อร จักรพันธ์ ณ อยุธยา ปริษา ทนาวิวัฒน์
โทรู อัศวิน สนธยานาวิน ไดสุเกะ สุกี้คาวา
ลลิสา / ลิซซี่ วันวิสา ดำขำ อมีนา พินิจ
หนุ่ม สินชัย หอมนวล สิทธิพันธ์ กลมเกลี้ยง
บุญ คมกฤช ยุติยงค์ วีระชัย หัตถโกวิท
ไพโรจน์ ทัตพงศ์ พงศทัต พิพัฒน์พล โกมารทัต
เคนอิจิ แซม โชติบัณฑ์ อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา
เตยหอม สิริพรรณ หลิมวิจิตร กรุณา มอริส
ป้าพิศ วันทนา บุญบันเทิง
ศรีวิชัย ประพฤติธรรม คุ้มชาติ
น้องเสือ ด.ช.ศุภากร มงคลกิจงาม

รางวัลที่ได้รับ

แก้
  • รางวัลเมขลา ผู้แสดงประกอบชายดีเด่น (บดินทร์ ดุ๊ก) ปี 2536
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ดาราสนับสนุนชายดีเด่น (บดินทร์ ดุ๊ก) ปี 2536
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำ ดาราสนับสนุนชายดีเด่น (ยุทธพิชัย ชาญเลขา) ปี 2545

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้