เสมอกัน เที่ยงธรรม

เสมอกัน เที่ยงธรรม (เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521) เป็นนักการเมืองชาวไทย ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีสมัยแรก ในปี 2548 สังกัดพรรคชาติไทย ปัจจุบันสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

เสมอกัน เที่ยงธรรม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 (44 ปี)
พรรค พรรคชาติไทยพัฒนา

ประวัติแก้ไข

เสมอกัน เที่ยงธรรม เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2521 เป็นบุตรของ จองชัย เที่ยงธรรม[1] นักการเมืองชาวสุพรรณบุรี กับ มุกดา เที่ยงธรรม เขาจบการศึกษาปริญญาตรี สาขา Business Administration จาก Richmond, The American International University in London ประเทศอังกฤษ และปริญญาโท สาขา International Marketing Management จากมหาวิทยาลัยอีสต์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ[2][3] รวมทั้งศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย[4]

การทำงานแก้ไข

เสมอกัน เที่ยงธรรม เข้าสู่งานการเมืองระดับชาติตามบิดา (จองชัย เที่ยงธรรม) โดยสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งแรก ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคชาติไทย แทนบิดาที่ย้ายไปลงสมัครแบบบัญชี่รายชื่อ ซึ่งเขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มีอายุน้อยที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น ต่อมาได้รับเลือกตั้งอีกสมัย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 แต่ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 เขาและกรรมการบริหารพรรคชาติไทย ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี เนื่องจากคำวินิจฉัยคดียุบพรรคการเมือง พ.ศ. 2551[5]

เสมอกัน เที่ยงธรรม กลับสู่งานการเมืองอีกครั้ง โดยการเข้าร่วมงานกับพรรคชาติไทยพัฒนา ซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจากพรรคชาติไทย และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยที่ 3 ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 โดยเขาถูกกล่าวถึงว่าเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคชาติไทยพัฒนา (นิวบลัด)[3]

เสมอกัน ยังทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายผัก และสมุนไพร รวมถึงอาหาร 3 แห่ง เคยเป็นกรรมการบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนเงินระดมทุนให้พรรคพลังประชารัฐ 6 ล้านบาท[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เสมอกัน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทย
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ‘ลูกจองชัย’ปวดหัว ปัดไม่ยุ่งศึกช้างชนช้าง‘พ่อ-ประภัตร’
 2. รัฐสภา
 3. 3.0 3.1 'เลือกตั้งแข่งทำดี ไม่ทำลายคนอื่น' 'เสมอกัน เที่ยงธรรม' นิวบลัด ชทพ.
 4. สภาผู้แทนราษฎร
 5. "ศิลปอาชา"สูญพันธุ์ หลังยุบชาติไทย เปิด109 กก.บริหาร "พปช.-ชาติไทย-มัชฌิมาฯ"ถูกเพิกสิทธิเลือกตั้ง จากมติชน
 6. เปิดข้อมูลธุรกิจ ส.ส. (จบ): 14 คน 21 พรรคกลาง-เล็ก นั่ง กก. 24 แห่ง ทุนรวม 452 ล.
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓, เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑ ข หน้า ๘, ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข หน้า ๗๒, ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๑