จองชัย เที่ยงธรรม

นายจองชัย เที่ยงธรรม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี และอดีตกรรมการบริหารพรรคชาติไทย [2]

จองชัย เที่ยงธรรม
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
11 เมษายน พ.ศ. 2543 – 6 มกราคม พ.ศ. 2544
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
ดำรงตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 – 11 เมษายน พ.ศ. 2543
นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2486 (77 ปี)
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา[1]
คู่สมรส นางมุกดา เที่ยงธรรม
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

จองชัย เที่ยงธรรม เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2486 บุตรนายไพบูลย์ และนางเง็กกุ่ย เที่ยงธรรม เป็นชาวตำบลบ้านกล้วย อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี[3] ศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์ พระนคร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยประกอบอาชีพเป็นทนายความก่อนเข้าสู่วงการเมือง

สมรสกับ นางมุกดา เที่ยงธรรม (นามสกุลเดิม ธรธรรม) ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯจ.สุพรรณบุรี มีบุตรชายคนโตคือ เสมอกัน เที่ยงธรรม ส.ส.สุพรรณบุรี นางสาวจำนรรจา เที่ยงธรรม และนายบารมี เที่ยงธรรม

นายจองชัย เป็น ส.ส. สุพรรณบุรีหลายสมัย เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

นายจองชัย เที่ยงธรรม เป็นนักการเมืองในระดับแกนนำพรรคชาติไทย ต่อมาเมื่อพรรคชาติไทยถูกยุบและเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี จึงเว้นวรรคทางการเมืองไประยะหนึ่ง จนกระทั่งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 เกิดกรณีพื้นที่เลือกตั้งทับซ้อนกันกับ ประภัตร โพธสุธน นายจองชัยจึงย้ายไปลงสมัคร ส.ส.ในนามพรรคภูมิใจไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ภายหลังจึงย้ากลับมาสังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาเช่นเดิม[1]

ประวัติการทำงานแก้ไข

  • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2526, 2529, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548
  • อดีตประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
  • ประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2535
  • รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พ.ศ. 2538 – 2539
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2540
  • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2543

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข