วรรณรัตน์ ชาญนุกูล

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนากล้า กรรมการในคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ประธานสโมสรฟุตบอลนครราชสีมา มาสด้า อดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 – 18 มกราคม พ.ศ. 2555
นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก่อนหน้าชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ถัดไปหม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554
นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ถัดไปพิชัย นริพทะพันธุ์
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2551 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
นายกรัฐมนตรีสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ก่อนหน้าพลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
ดำรงตำแหน่ง
26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ก่อนหน้าพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร
ถัดไปเทวัญ ลิปตพัลลภ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด8 มีนาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี)
จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองชาติพัฒนากล้า (2550 - ปัจจุบัน)
ไทยรักไทย (2548 - 2550)
ชาติพัฒนา (2535 - 2547)
คู่สมรสนางเต็มศิริ ชาญนุกูล

ประวัติ แก้

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล 8 มีนาคม พ.ศ. 2492 (75 ปี) ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา[2] เป็นบุตรของนายเหล็ง กับนางสวาท ชาญนุกูล จบการศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตร์บัณฑิต (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มต้นทำงานเป็นอายุรแพทย์ ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ชีวิตครอบครัวสมรสกับ นางเต็มศิริ ชาญนุกูล ประธานผู้บริหารโรงเรียนอุบลรัตนนครราชสีมา และครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพี่สาวของพลโทหญิงพูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ มีบุตรชาย 1 คน คือ นายตะวัน ชาญนุกูล

งานการเมือง แก้

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา 6 สมัย สังกัดพรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2535/2, 2538, 2544) สังกัดพรรคไทยรักไทย (พ.ศ. 2548) , พ.ศ. 2550 สังกัดพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน พ.ศ. 2554 และเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2537 และ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ปี 2537

เขาเป็น 1 ใน 3 รายชื่อบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2562[3]

หัวหน้าพรรค แก้

นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกพรรคให้เป็นหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา (เดิมชื่อ พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา และพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน) ในปี พ.ศ. 2551 สืบต่อจากพลเอกเชษฐา ฐานะจาโร

การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี แก้

ในปี พ.ศ. 2551 นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์[4] และในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ[5] ต่อมาในรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[6] ต่อมาในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จึงได้ขอออกจากตำแหน่ง[7] เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

  1. ชพน.ชี้ถกพรรคการเมืองปลาย มิ.ย.นี้ เป็นสัญญาณบวกสู่การเลือกตั้ง
  2. ประวัติผู้สมัคร ส.ส. เก็บถาวร 2012-11-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. เลือกตั้ง 2562 : ใครเป็นใคร "นายกฯ ในบัญชี" พรรคการเมือง ที่ผ่านการประกาศของ กกต. บีบีซีไทย.
  4. "พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-10-12. สืบค้นเมื่อ 2011-04-18.
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  6. พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษที่ 88 ง วันที่ 9 สิงหาคม 2554 หน้า 3
  7. พระบรมราชโองการ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2)
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-06-28 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๒, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เก็บถาวร 2022-10-12 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๗, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
ก่อนหน้า วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ถัดไป
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ครม. 60)
(9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 - 18 มกราคม พ.ศ. 2555)
  หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
พลโทหญิง พูนภิรมย์ ลิปตพัลลภ    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(ครม.58,59)

(24 กันยายน พ.ศ. 2551 - 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
  พิชัย นริพทะพันธุ์
พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร    
หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา
(26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)
  เทวัญ ลิปตพัลลภ