เปิดเมนูหลัก

นายอรรถพล วงษ์ประยูร (เกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี เขต 2 ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554 สังกัดพรรคเพื่อไทย

อรรถพล วงษ์ประยูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 (52 ปี)
พรรคการเมือง เพื่อไทย

ประวัติแก้ไข

อรรถพล วงษ์ประยูร เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 เป็นบุตรของนายบัญญัติ อดีต ส.ส. สระบุรี และนางทองอยู่ วงษ์ประยูร มีพี่น้อง 4 คน หนึ่งในนั้นคือนายองอาจ วงษ์ประยูร ซึ่งเป็น ส.ส. สระบุรีเช่นกัน สำเร็จการศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรสและหย่า มีบุตร 3 คน

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต่อมา พ.ศ. 2554 สมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย พร้อมกับพี่ชาย (องอาจ วงษ์ประยูร)[1] และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรีเป็นครั้งแรก สามารถเอาชนะร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร อดีต ส.ส. จากพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อรรถพล วงษ์ประยูร ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดสระบุรี สังกัดพรรคเพื่อไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 8อดีตส.ส.จากสามพรรคย้ายสังกัดเพื่อไทย
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๖
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙, ตอน ๓๕ ข , ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘, ตอน ๒๔ ข, ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข